Dosje javnega naročila 002700/2020
Naročnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale
Gradnje: Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih po Ljubljanski cesti v Domžalah
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 749.907,52 EUR

JN002700/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.04.2020
JN002700/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.04.2020
JN002700/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.05.2020
JN002700/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.06.2020
JN002700/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.06.2020
JN002700/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 30.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002700/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o.
Savska cesta 34
1230
SI
Domžale
Slovenija
Polona Lebeničnik
polona.lebenicnik@jkp-prodnik.si
+386 17295440
+386 17295450

Internetni naslovi
http://www.prodnik.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.prodnik.si
ESPD: https://www.prodnik.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17853
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih po Ljubljanski cesti v Domžalah
Referenčna številka dokumenta: MJKP0320
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih po Ljubljanski cesti v Domžalah
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: občina Domžale
II.2.4 Opis javnega naročila
Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih po Ljubljanski cesti v Domžalah
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
pod pogoji iz razpisne dokumentacije, ZJN-3 in izrednih okoliščin
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
opredeljeni v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.05.2020   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 20.11.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.05.2020   11:15
Kraj: v informacijskem sistemu eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.05.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.04.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.04.2020   15:29
VPRAŠANJE
Zakaj objavljate na portalu javno naročilo ko še nima ponudnik na voljo popisov in raspisne dokumentacije. Na vaši spletni strani jo ni in bo verjetno komaj šele jutri ko je praznik. Prvi deloven dan je v poneljek 4.5. in rok za vprašanja že 11.5 in odaja že 20.5. Zakaj rok teče mi bomop pa šele 4.5 videli razpisno ker je vmes praznik in vikend. Štiri dni kratkega roka gre tako v nič ponudnikom. Pošteno je da podalšate rok za 4 dni prosim.

ODGOVOR
Spoštovani!
Razpisan dokumentacija je objavljena na: https://www.prodnik.si/info-za-uporabnike/javna-narocila

Lep pozdrav!
Datum objave: 05.05.2020   09:59
VPRAŠANJE
Po pregledu popisov se prašujemo ali se cesta po izveddbi kanalizacije in vodovoda pusti v peščeni/makadam izvedbi ali se ponovno asfaltira, saj nikjer ni predvidenega ponovnega asfaltiranja prekopanih površin.

ODGOVOR
Spoštovani,
cesta se pusti kot je razvidno iz popisa (brez ponovnega asfaltiranja, robnikov in pločnika).
Lep pozdrav.Datum objave: 06.05.2020   13:53
VPRAŠANJE
Kako hoče naročnik dobiti zavarovanje za resnost? Na ejn pdf ali v papirni verziji?

ODGOVOR
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe se predloži preko informacijskega sistema eJN skupaj s ponudbo in ne pošlje v fizični obliki na sedež naročnika.
Lep pozdrav.


Datum objave: 08.05.2020   07:38
VPRAŠANJE
Spoštovani
Prosim za obrazložitev postavke
"Izdelava vodenega podboja cevi PE 63 vključno z vsemi potrebnimi deli, materialom (voda, bentonit) in izkopom jame za vrtalno garnituro na obeh straneh podboja. Vključno s premikom vrtalne garniture.
Obračun za 1 m'." m1 287,00

Ali se izvaja podboj v enem kosu ali se bo izvajalo v več delih

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,
pri izdelavi 28 vodovodnih hišnih priključkov bo potrebno 28 vodenih podbojev cevi PE64 - v povprečju vsak zahteva cca. 10 m vodenega podvrtavanja, skupaj torej 287 m.

Lep pozdrav.


Datum objave: 12.05.2020   11:40
VPRAŠANJE
prosimo naročnika da opredeli količino robnikov za izdelavo krivin in morebitne vtočne robnike. Ti podatki so zelo pomembni pri oblikovanju cene

Lep pozdrav

ODGOVOR
Izdelava krivin se izvede z ravnimi robniki. Vtočnih robnikov se predvidi 36 kom.

Lep pozdrav