Dosje javnega naročila 002728/2020
Naročnik: Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
Storitve: SUKCESIVNI NAKUP LETALSKIH KART
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002728/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.05.2020
JN002728/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2020
JN002728/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002728/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Šolski center Kranj
Kidričeva cesta 55
4000
SI
Kranj
Slovenija
Tina Miklavčič
tina.miklavcic@guest.arnes.si
+386 42804000
+386 42804035

Internetni naslovi
http://www.tsckr.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/352810/OBJAVA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17891
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SUKCESIVNI NAKUP LETALSKIH KART
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60400000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila sukcesivni nakup letalskih kart. Naročnik bo na podlagi pogojev in meril določenih v dokumentaciji, izbral največ tri (3) ponudnike, s katerimi bo sklenil okvirni sporazum za obdobje treh (3) let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila sukcesivni nakup letalskih kart. Naročnik bo na podlagi pogojev in meril določenih v dokumentaciji, izbral največ tri (3) ponudnike, s katerimi bo sklenil okvirni sporazum za obdobje treh (3) let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Razpis EAC/A02/2019 programa Erasmus+ 2020, zadeva EPL-GEN-14/20, št. sklepa SI-1533/2020


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.05.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.05.2020   10:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.05.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.05.2020