Dosje javnega naročila 007642/2019
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Storitve: Izdelavo PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa na delih odsekov HC Zadobrova LJ (Šmartinska), LJ (Šmartinska-Tomačevo), priključku LJ Nove Jarše (Šmartinska c.) in delno razcepu Lj Zadobrova
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 292.311,76 EUR

JN007642/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.10.2019
JN007642/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.11.2019
JN007642/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.12.2019
JN007642/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.03.2020
JN007642/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.05.2020
JN007642/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007642/2019-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2020/S 088-210576

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI034
Celje
Slovenija
Sektor za razpise
irena.pogacnik@dri.si
+386 13068164
+386 13068206

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Gospodarska družba
I.5 Glavna področja dejavnosti
Avtocestna infrastruktura


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelavo PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa na delih odsekov HC Zadobrova LJ (Šmartinska), LJ (Šmartinska-Tomačevo), priključku LJ Nove Jarše (Šmartinska c.) in delno razcepu Lj Zadobrova
Referenčna številka dokumenta: 000168/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71322000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelavo PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa na delih odsekov HC H3/0085 in 0685 Zadobrova LJ (Šmartinska), H3/0086 in 0686 LJ (Šmartinska-Tomačevo), H3/0187 priključku LJ Nove Jarše (Šmartinska c.) in na A1/0146 razcepu Lj Zadobrova, delno krak C
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 239.599,80 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71322000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelavo PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa na delih odsekov HC H3/0085 in 0685 Zadobrova LJ (Šmartinska), H3/0086 in 0686 LJ (Šmartinska-Tomačevo), H3/0187 priključku LJ Nove Jarše (Šmartinska c.) in na A1/0146 razcepu Lj Zadobrova, delno krak C
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
(2) Dodatne reference vodje projekta10
dodatne reference strokovnjaka za izdelavo elaborata prometne zaporne ceste10

Cena – Ponder:
80
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN007642/2019-B01
Številka obvestila v UL: 2019/S 211-516815
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 29.10.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 000168/2019
Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
08.04.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.
Vojkova cesta 65
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 239.600,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 239.599,80 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:
Vrednost brez DDV: 104.320,00 EUR
Delež: %

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:
Načrt zaščite oz. prestavitev sistema KVS in TK vodov; Načrt sistema za nadzor in vodenje prometa (SNVP) - elektro del; Načrt cestne razsvetljave in napajanje NN vodov, elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišč, načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki in varnostni načrt, geodetski načrt za potrebe izdelave PZI, revidirana analiza tveganja za onesnaženje vodnega ...


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.05.2020