Dosje javnega naročila 002730/2020
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota
Blago: Multmodularni diagnostični aparat
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 183.610,00 EUR

JN002730/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.05.2020
JN002730/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.08.2020
JN002730/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.09.2020
JN002730/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002730/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA
Ulica dr. Vrbnjaka 6
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
Nabavna služba, Staša Horvat
stasa.horvat@sb-ms.si
+386 25123895
+386 25123821

Internetni naslovi
http://www.sb-ms.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/352834/RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17892
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Multmodularni diagnostični aparat
Referenčna številka dokumenta: NMV017/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33190000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Multmodularni diagnostični aparat
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Multmodularni diagnostični aparat
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.05.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.05.2020   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.05.2020   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.05.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.05.2020   10:20
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 1
Spoštovani,

vezano na pogodbeno določbo (vzorec pogodbe o nabavi aparata, 8. člen), ki določa način plačila » v 12 brezobrestnih mesečnih obrokih..« naročnika opozarjamo, da zahteva iz razpisne dokumentacije namreč zgolj draži razpisan predmet. Glede na navedeno predlagamo, da se naročnik pravilno izstavljen in potrjen račun poravna na transakcijski račun izvajalca, navedenega na računu v 60 dneh. V primeru zamude lahko izvajalec naročniku zaračuna zakonske zamudne obresti.

ODGOVOR: Ne.

VPRAŠANJE 2
Spoštovani,

ob upoštevanju načela sorazmernosti, smernic Ministrstva za javno upravo glede oblikovanja zavarovanj pri javnih naročilih blaga ter konkretnih parametrov zadevnega javnega naročila prosimo za spremembo določil glede zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (14. člen) v višini 5%. Zahteva iz razpisne dokumentacije namreč zgolj draži razpisan predmet, pri čemer naročniku zaradi enkratne dobave in kratkega roka dobave ne prinaša ključne prednosti.

Predlagamo, da omogočite kot zavarovanje obveznosti tudi bianko menico.

ODGOVOR: Ne.

Ravno tako je rok za dostavo instrumenta zavarovanja zelo kratek (najkasneje v 5 dneh od podpisa pogodbe), predlagamo 10 dnevni rok.

Odgovor: Se strinjamo z 10 dnevnim rokom za dostavo instrumenta zavarovanja.

VPRAŠANJE 3
Spoštovani,

ob upoštevanju načela sorazmernosti, smernic Ministrstva za javno upravo glede oblikovanja zavarovanj pri javnih naročilih blaga ter konkretnih parametrov zadevnega javnega naročila prosimo za spremembo določil glede zavarovanja za odpravo napak (15. člen) v višini 5%. Zahteva iz razpisne dokumentacije namreč zgolj draži razpisan predmet, pri čemer naročniku zaradi enkratne dobave in kratkega roka dobave ne prinaša ključne prednosti.

Predlagamo, da omogočite kot instrument zavarovanje tudi bianko menico.

ODGOVOR: Ne.

VPRAŠANJE 4
Spoštovani,

vezano na pogodbeno določbo (vzorec pogodbe o nabavi aparata, 21. člen), ki določa odzivni čas in rok za odpravo napake, naročnika opozarjamo, da naj upošteva zahtevnost in ostale objektivne okoliščine predmeta javnega naročila. Izpostavljamo, da je navedeni pristop k odpravi napake oz. odzivni čas 8 ur in odprava napake v roku 48 ur nesorazmerna, saj v takem roku ni mogoče odpraviti večjih (nepredvidenih) napak itn. Glede na navedeno predlagamo, da se navedeni rok podaljša na odzivni čas 48 ur in odprava napake v roku 7 delovnih dni. V primeru, da okvare ni možno odpraviti v roku 7 dni po prijavi okvare, se bo izvajalec z naročnikom v roku 75-ih dni po preteku roka za odpravo napak dogovoril glede nadomestne opreme oz. njene dele.
Ali je to za naročnika sprejemljivo?

ODGOVOR: Ne.

Naročnika hkrati vljudno pozivamo, da ob objavi kakršnih koli popravkov (ali drugih dodatnih informacij) dosledno upošteva načelo sorazmernosti in adekvatno podaljša tako rok za oddajo ponudbe kot tudi rok za oddajo vprašanj.


ODGOVOR: Ne.