Dosje javnega naročila 002818/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Prenova fasade Center kulture Španski borci v Mostah
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 106.992,70 EUR

JN002818/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.05.2020
JN002818/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.07.2020
JN002818/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.07.2020
JN002818/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002818/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ana Gazvoda
ana.gazvoda@ljubljana.si
+386 013064401
+386 013064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/353238/Španski_borci._za_objavo.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17972
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prenova fasade Center kulture Španski borci v Mostah
Referenčna številka dokumenta: 430-395/2020-9
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Prenova fasade Center kulture Španski borci v Mostah
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45410000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana Moste
II.2.4 Opis javnega naročila
Prenova fasade Center kulture Španski borci v Mostah
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.06.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 08.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.06.2020   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.05.2020   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.05.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.05.2020   09:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali pravilno razumemo, da ni potrebno predložiti potrjenih referenčnih obrazcev?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani.

V razpisni dokumentaciji številka 430-395/2020-8 z dne 7.5. 2020 je na strani številka 10/43 pod točko 3. REFERENČNI POGOJ navedeno, da mora ponudnik kot dokazilo predložiti izpolnjen ESPD obrazec in Prilogo 5 Referenčno tabelo. Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja pod točko 4. KADROVSKE ZMOGLJIVOSTI je potrebno predložiti izpolnjen ESPD obrazec in Seznam kadrov (priloga 6). Potrjenih referenčnih obrazcev ni potrebno predložiti.

Z lepimi pozdravi.


Datum objave: 27.05.2020   12:51
VPRAŠANJE
Vezano na Referenčne pogoje in Kadrovske zmogljivosti v razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naročila, prosimo naročnika, da referenčni pogoj za ponudnika in vodjo del razširi na 10 letno obdobje pred rokom za oddajo ponudb in upošteva tudi obnovo ometanih oz. klasičnih fasad, saj v zadnjem obdobju rekonstrukcij in obnov objektov zaščitenih s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine z betonsko fasado ni bilo veliko. S tem bo naročnik omogočil oddajo ponudbe širšemu krogu ponudnikov ter povečal možnost pravočasne pridobitve izvajalca za izvedbo posla.

ODGOVOR


Pozdravljeni.


Glede na to, daj v zadnjem obdobju rekonstrukcij in obnov objektov zaščitenih s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine z betonsko fasado ni bilo veliko, se upošteva tudi obnova ometanih oz. klasičnih fasad v zadnjih petih letih.

Z lepimi pozdravi.

Datum objave: 27.05.2020   12:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na dejstvo, da je stavb s statusom kulturnega spomenika ali kulturne dediščine, ki imajo betonsko fasado, zelo malo, naročnika sprašujemo ali bo kot ustrezno priznal tudi reference za izvedbo obnove fasade (klasične) v vrednosti 60.000,00 EUR brez DDV na stavbah s statusom kulturnega spomenika ali kulturne dediščine, ki jo je gospodarski subjekt izvedel v obdobju zadnjih deset let pred oddajo ponudbe.

ODGOVOR


Pozdravljeni.

Glede na to, daj v zadnjem obdobju rekonstrukcij in obnov objektov zaščitenih s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine z betonsko fasado ni bilo veliko, se upošteva tudi obnova ometanih oz. klasičnih fasad v zadnjih petih letih

Z lepimi pozdravi.