Dosje javnega naročila 002895/2020
Naročnik: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
Storitve: Preverjanje skladnosti s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost (TSI) in z nacionalnimi predpisi pri gradnji drugega tira Divača Koper
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.066.680,00 EUR

JN002895/2020-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 11.05.2020
JN002895/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.06.2020
JN002895/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.07.2020
JN002895/2020-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 11.09.2020
JN002895/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002895/2020-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2020/S 092-220905
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mitja Breznik
mitja.breznik@2-tdk.si
+386 41777018

Internetni naslovi
https://www.drugitir.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/353265/za_objavo.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17977
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Organizacija gradnje železniške proge.


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Preverjanje skladnosti s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost (TSI) in z nacionalnimi predpisi pri gradnji drugega tira Divača Koper
Referenčna številka dokumenta: JN-3/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Preverjanje skladnosti s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost (TSI) in z nacionalnimi predpisi pri gradnji drugega tira Divača Koper
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Preverjanje skladnosti s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost (TSI) in z nacionalnimi predpisi pri gradnji drugega tira Divača Koper
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 72
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt bo sofinanciran z evropskimi sredstvi iz sklada IPE (CEF) in iz Kohezijskih sredstev.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.06.2020   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.06.2020   13:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.05.2020   13:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.05.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.05.2020   08:09
VPRAŠANJE št. 1
Pozdravljeni,

V razpisni dokumentaciji, poglavje 1- (drugi odstavek, 5 alineja) se navaja:
V okviru pogodbenih obveznosti za izvedbo verifikacije je potrebno izdelati oziroma izvesti:
Izvedba ali naročilo vseh potrebnih meritev, ki jih zahteva posamezna TSI specifikacija podsistema

Pojasnilo:
Verifikacijski organ v okviru svojih del ne izvaja meritev, ki jih zahteva posamezna TSI specifikacija podsistema, ampak izvaja preglede ustreznosti dokazil, ki ji predloži izvajalec del.
Lahko pa v primeru, da obstaja dvom o verodostojnosti opravljenih meritev, verifikacijski organ naroči zunanji kontroli kakovosti, da izvede tiste meritve, za katere obstaja dvom in jih je potrebno še enkrat opraviti.

Naročnika prosimo za potrditev, da strošek vseh teh potrebnih meritev ni strošek verifikacijskega organa.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR št. 1

Spoštovani,

Naročnik potrjuje, da sama izvedba meritev in s tem povezani stroški niso stroški verifikacijskega organa.

Lep pozdrav,
2TDK
Datum objave: 27.05.2020   08:32
VPRAŠANJE št. 2
Spoštovani,

V povezavi z javnim naročilom Preverjanje skladnosti s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost (TSI) in z nacionalnimi predpisi pri gradnji drugega tira Divača Koper, Referenčna številka dokumenta: JN-3/2020 imamo vprašanje, ki se navezuje na možnost neposrednega plačila.

V dokumentaciji razpis podaja možnost neposrednega plačila podizvajalcu. Ali obstaja tudi možnost neposrednega plačila posameznim verifikacijskim organom v primeru skupine ponudnikov?

Najlepša hvala za odgovor.
Lep pozdrav.


ODGOVOR št. 2

Spoštovani,

Neposredna plačila partnerjem v primeru skupne ponudbe so možna. Ker je način plačila konzorciju (preko vodilnega partnerja, vsakemu partnerju ločeno) stvar dogovora med partnerji, naročnik predlaga potencialnim ponudnikom, da le-to uredijo v pogodbi o skupnem nastopu oziroma skupni izvedbi naročila.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 29.05.2020   12:59
VPRAŠANJE št. 3
Spoštovani,
Pri pregledu vzorca pogodbe in ponudbenega predračuna smo opazili, da sta si 10. člen pogodbe in Opomba št. 3. ponudbenega predračuna v nasprotju, in sicer:
v tretjem odstavku 10. člena je navedeno, da je vrednost posamezne mesečne situacije odvisna od dejanske količine opravljenega dela v mesecu
v predračunu, pa opomba št. 3 navaja, da se postavke 2b, 3b in 4b podajo kot pavšalni znesek in obračunavajo časovno enakomerno v času trajanja izvajanja del, za katere se izvaja storitev
Prosimo za pojasnilo katera navedba se bo uporabljala v postopku izvajanja del.

Hvala.

ODGOVOR št. 3

Spoštovani,

Tretji odstavek 10. člena vzorca pogodbe se spremeni tako, da se glasi:

»Situacija se izdela v obliki, odobreni s strani naročnika in podpisani s strani pooblaščenega predstavnika izvajalca. V situaciji se za vsako posamezno aktivnost prikažejo opravljene storitve v skladu s pogodbo.«


Pri čemer naročnik dodatno pojasnjuje, da je način mesečnega obračuna v deležih določen že v prvem odstavku 10. člena vzorca pogodbe ter da se delež v mesečnih situacijah za posamezne postavke izračuna skladno z določili navedenimi v opombah ponudbenega predračuna.

Lep pozdrav,
2TDK

VPRAŠANJE št. 4
Spoštovani,

prosimo vas za podaljšanje roka za oddajo ponudb za 10 dni. Najlepša hvala!

Lep pozdrav

ODGOVOR št. 4

Spoštovani,

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, in sicer do 19. 6. 2020. Popravek bo objavljen v najkrajšem možnem času.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 5
Pozdravljeni,
Prosim za pojasnilo spodaj navedenega.
Pogodba, 4 Člen
Izvajalec se zavezuje pri izvajanju prevzetih storitev slediti terminskemu planu, ki ga bosta uskladila z naročnikom, upoštevajoč dejansko dinamiko gradnje, kot tudi morebitnim drugim rokom, ki jih bo določil naročnik bodisi pisno, bodisi bodo določeni skladno z dogovori na usklajevalnih sestankih.

Vprašanje 1:
Za verifikacijo projektne dokumentacije v projektantskem terminskem planu ni predpisanih rokov predaje PZI in aktivnosti v zvezi z izstavitvijo vmesne izjave VIV. Poleg tega predložen projektantski terminski plan upošteva samo dinamiko gradnje brez faznih aktivnostih verifikacijskega organa za posamezni podsistem v fazi izvedbe del.
Ali bo termiski plan, ki se navaja v 4. členu pogodbe ločen plan, ki bo smiselno vključeval časovnico za storitve verifikacije?

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR št. 5

Spoštovani,

Da, gre za ločen plan, ki ga pripravi izvajalec (verifikacijski organ) v sodelovanju z naročnikom glede na dejanski potek aktivnosti na projektu.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 29.05.2020   14:05
VPRAŠANJE št. 6
Vprašanje št. 1.
V točki 3. Kadrovska sposobnost je navedeno,: »Če ponudnik navaja kader, ki je zaposlen pri drugem delodajalcu oziroma je ta kader nominiran kot fizična oseba, mora ponudnik delodajalca, pri katerem je navedeni kader zaposlen, oziroma ta kader kot fizično osebo v ponudbi navesti kot podizvajalca (in zanj predložiti ESPD obrazec ter obrazec 1A in 1B)«
Prosimo za pojasnilo, ali lahko navajamo kader, ki ima status upokojenca in kaj je potrebno predložiti za ta kader?

Vprašanje št. 2.
V točki 3. Kadrovska sposobnost je navedeno: »Strokovnjak, ki ocenjuje nek podsistem po TSI, lahko ocenjuje ta isti podsistem tudi po nacionalni zakonodaji« Opozarjamo, da verifikacijo po TSI lahko opravljajo tudi tuji priglašeni organi s svojimi strokovnjaki, medtem ko verifikacijo po nacionalni zakonodaji lahko opravljajo samo imenovani organi z domačimi strokovnjaki, zato prosimo, da zgoraj navedeno določilo ustrezno popravite.

Vprašanje št. 3
Pod zaporedno št. 5. Pogodbenega predračuna je navedena aktivnost: Sodelovanje pri izvedbi vseh postopkov za pridobitev dovoljenja za začetek obratovanja in pridobitev OD. Opozarjamo, da je navedeno določilo v nasprotju s predpisi, ki opredeljujejo pristojnosti priglašenih in imenovanih organov. Delo priglašenega organa se zaključi z izdajo ES potrdila o skladnosti z TSI in nacionalnimi predpisi. Pridobitev dovoljenja za začetek obratovanja in pridobitev OD je stvar naročnika oziroma njegovega inženirja, zato vas prosimo, da črtate točko 5. Pogodbenega predračuna in opomba pod zaporedno št. 3 pogodbenega predračuna.

Vprašanje št. 4.
V Vzorcu pogodbe je Naročnik v zadnjem odstavku 6. člena napisal, da »Izvajalec kot strokovnjak s področja predmeta pogodbe nosi odgovornost za vse napake in vso škodo, ki bo nastala kot posledica izvedenih del.« Menimo,, da Naročnik v tem primeru od Ponudnika zahteva vso odgovornost, s čimer se ne strinjamo, saj je/naj bi bila odgovornost Ponudnika lahko samo v vrednosti njegovih storitev. Predlagamo, da se zadnji stavek spremeni tako da se glasi: »Izvajalec, kot strokovnjak s področja predmetne pogodbe, nosi odgovornost za vse napake in vso škodo, ki bodo nastale kot posledica z njegove strani izvedenih del.«

Vprašanje št. 5.
V osmem odstavku 10 člena Vzorca pogodbe je navedeno, da je rok plačila 30 dni, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po potrditvi računa oziroma situacije, ki je podlaga za izplačilo. Navedeno določilo je v nasprotju z 11. členom Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1), ki določa, da plačilni rok ne sme biti daljši od 30 dni od dneva prejema računa. Prosimo, da navedeno določilo popravite, da bo v skladu z zakonsko predpisanim rokom za plačilo opravljenih storitev.

Vprašanje št. 6
V zadnjem odstavku 3. člena vzorca pogodbe je navedeno: »Izvajalec je upravičen do povečanega obračuna izvedenih storitev le v primeru, da se skupni rok izvajanja vseh storitev podaljša za več kot 8 mesecev in sicer le za izvedbo storitev, ki jih opravi po tem roku in le zaradi vzrokov, ki izvirajo iz sfere naročnika.«
Naročnika pozivamo, da navedeno določbo umakne, saj je v nasprotju z načelom vestnosti in poštenja in načelom enake vrednosti dajatev, ki sta temeljni načeli obligacijskega prava. Kadar je vzrok za podaljšanje roka izvedbe na strani naročnika, pa četudi se rok podaljša za manj kot 8 mesecev, je izvajalec upravičen do povračila stroškov, ki jih je utrpel zaradi podaljšanja roka. Ponudnik mora imeti pravico do plačila izvedenih storitev če pride do podaljšanja pogodbe, in sicer sorazmerno z angažmajem v navedenem razdobju

Vprašanje št. 7.
V poglavju 6. Specifikacija naročila, četrti odstavek točke 2.1 je navedeno, da je ES-verifikacijo potrebno izvesti za strukturne podsisteme infrastruktura (INF), energija (ENE) in
vodenje-upravljanje in signalizacija ob progi (CCS) ter v sklopu podsistema infrastruktura tudi varnost v predorih (SRT).
Sprašujemo, če bo v okviru razpisanih del potrebno preverjanje skladnosti s TSI PRM?

Vprašanje št. 8.
Ali pravilno razumemo zahtevo iz točke 2.3.3 Navodilo ponudnikom za izdelavo ponudbe, da v primeru skupnega nastopa, vodilni partner, ki v sistem e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml obliki ali nepodpisan ESPD v xml obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje , da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan. Za ostale partnerje v skupnem nastopu vodilni partner v razdelek »ESPD-ostali sodelujoči« priloži podpisan ESPD v PDF obliki, ali v elektronski obliki podpisan ESPD v xml obliki?


ODGOVOR št. 6

Spoštovani,

1. Da, pri čemer pa je zahtevan takšen angažma kadra, da bodo naloge nemoteno realizirane navedeno pomeni, da bo moral ponudnik, v kolikor kader ne bo časovno sposoben (ali po veljavni zakonodaji zaradi omejitev tega ne bo smel) realizirati nalog, zagotoviti dodaten kader, ki bo izpolnjeval enake pogoje, oziroma prvoten kader nadomestiti z drugim kadrom, ki bo imel enakovredne kompetence glede na pogoje/merila. Siceršnje delovnopravno razmerje med ponudnikom in kadrom naročnika ne zadeva, dokler je v okviru veljavne zakonodaje.
Dokumentacija, ki jo je za takšen kader potrebno predložiti, je odvisna od tega na kakšen način bo ta kader angažiran, in sicer ali kot kader ponudnika ali kot podizvajalec (kaj je za posamezni gospodarski subjekt potrebno predložiti pa je razvidno iz navodil za pripravo ponudbe).

2. Določila, ki ga navajate ni potrebno spreminjati, saj vsebuje dikcijo »lahko«, kar ustreza dejstvu, da verifikacijo po nacionalni zakonodaji lahko opravljajo samo slovenski imenovani organi. Kot priglašeni organ lahko nastopajo tako domači kot tuji priglašeni organ.

3. Zahtevano je le sodelovanje v postopku pridobitve dovoljenja za začetek obratovanja, kjer lahko varnostni organ pozove Naročnika k dopolnitvi vloge, med katerimi se lahko to nanaša tudi na ES potrdila o skladnosti z TSI in nacionalnimi predpisi. Zato zahtevamo, da je verifikacijski organ vezan do pridobitve dovoljenja za začetek obratovanja.
Točke 5 in opombe pod zaporedno št. 3 ponudbenega predračuna ne bomo spreminjali.

4. Zadnji odstavek 6. člena pogodbe se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalec, kot strokovnjak s področja predmetne pogodbe, nosi odgovornost za vse napake in vso škodo, ki bodo nastale kot posledica z njegove strani izvedenih del.«

5. Osmi odstavek 10. člena vzorca pogodbe se spremeni tako, da se glasi:

»Izvajalec je dolžan dostaviti račun oz. situacijo v roku pet (5) dni po opravljenem delu oz. do 10. v mesecu za pretekli mesec, če traja delo več mesecev. Naročnik je dolžan račun oz. situacijo v roku petnajst (15) dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Rok plačila je 30 dni, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu računa oz. situacije, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan plačilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.«

6. Predmetna dikcija se črta iz 3. člena vzorca pogodbe.

7. V okviru razpisanih del ni potrebno preverjanje skladnosti s TSI PRM.

8. Razumete pravilno, za ostale partnerje (in po potrebi podizvajalce) se v razdelek »ESPD ostali sodelujoči« priloži podpisan ESPD v .pdf obliki.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 01.06.2020   15:47
VPRAŠANJE št. 7
Spoštovani,

Trajanje pogodbenih obveznosti je predvdeno za obdobje šestih let, pri čemer je predvidena glavnina verifikacijskih aktivnosti zadnji dve leti. Glede na zahtevo naročilo po formiranju fiksne cene za izvedbo naročila nas zanima, ali je možno revalorizirati ponudbo, skladno z Zakonom o javnih naročilih (stopnja letne inflacije).

Hvala za odgovor.
S spoštovanjem.

ODGOVOR št. 7

Spoštovani,


v vzorcu pogodbe se na koncu 3. člena dodata nova odstavka, ki se glasita:


»Cena se lahko prvič spremeni po preteku enega leta od sklenite pogodbe, in ko kumulativno povečanje cen življenjskih potrebščin, kot ga je objavil Statistični urad Republike Slovenije, preseže 4 % vrednosti, šteto od preteklega leta od sklenitve pogodbe. Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti.

Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja indeksa cen iz prejšnjega odstavka tega člena.«

Lep pozdrav,
2TDK