Dosje javnega naročila 002893/2020
Naročnik: CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI, Frankopanska ulica 9, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup in dobava živil z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema
ZJN-3: Omejeni postopek

JN002893/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.05.2020
JN002893/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.07.2020
JN002893/2020-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.07.2020
JN002893/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.08.2020
JN002893/2020-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.08.2020
JN002893/2020-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002893/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 092-219210
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI
Frankopanska ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
frs.csod@csod.si
+386 12348601

Internetni naslovi
https://www.csod.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://eponudbe.si/sl/DNS/Aktualni-DNS

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si/sl/DNS/Aktualni-DNS
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup in dobava živil z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema
Referenčna številka dokumenta: JN 01/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema. Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila skladno z določili Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19), in sicer ekološka živila predstavljajo vsaj 15% celotne nabave živil, pri čemer so ekološki artikli vključeni kot posamezna zaključena skupina artiklov v posamezni kategoriji.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Gorenjska regija
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15200000
15300000
15400000
15500000
15600000
15800000
15900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: CŠOD Bohinj, CŠOD Kranjska Gora, CŠOD Trilobit
II.2.4 Opis javnega naročila
Znotraj kategorij bo naročnik posebej povpraševal po naslednjih zaključenih skupinah artiklov (ponudnik bo ob posameznem povpraševanju moral ponuditi vse artikle v posamezni zaključeni skupini artiklov):

1. Meso in mesni izdelki
2. Ekološko goveje meso
3. Perutninsko meso in izdelki iz perutninskega mesa
4. Zamrznjene ribe in morski sadeži
5. Mleko in mlečni izdelki
6. Mleko in mlečni izdelki brez laktoze
7. Nehomogenizirano mleko in mlečni izdelki
8. Ekološko mleko in mlečni izdelki
9. Kruh in pekovsko pecivo
10. Sadje in zelenjava
11. Ekološko sadje in zelenjava
12. Zamrznjena živila in sladoled
13. Ostalo prehrambeno blago
14. Jajca
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili 49. člena ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Goriška regija
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15200000
15300000
15400000
15500000
15600000
15800000
15900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: CŠOD Cerkno, CŠOD Kavka, CŠOD Soča, CŠOD Vojsko
II.2.4 Opis javnega naročila
Znotraj kategorij bo naročnik posebej povpraševal po naslednjih zaključenih skupinah artiklov (ponudnik bo ob posameznem povpraševanju moral ponuditi vse artikle v posamezni zaključeni skupini artiklov):

1. Meso in mesni izdelki
2. Ekološko goveje meso
3. Perutninsko meso in izdelki iz perutninskega mesa
4. Zamrznjene ribe in morski sadeži
5. Mleko in mlečni izdelki
6. Mleko in mlečni izdelki brez laktoze
7. Nehomogenizirano mleko in mlečni izdelki
8. Ekološko mleko in mlečni izdelki
9. Kruh in pekovsko pecivo
10. Sadje in zelenjava
11. Ekološko sadje in zelenjava
12. Zamrznjena živila in sladoled
13. Ostalo prehrambeno blago
14. Jajca
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili 49. člena ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Obalna regija
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15200000
15300000
15400000
15500000
15600000
15800000
15900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: CŠOD Burja, CŠOD Breženka
II.2.4 Opis javnega naročila
Znotraj kategorij bo naročnik posebej povpraševal po naslednjih zaključenih skupinah artiklov (ponudnik bo ob posameznem povpraševanju moral ponuditi vse artikle v posamezni zaključeni skupini artiklov):

1. Meso in mesni izdelki
2. Ekološko goveje meso
3. Perutninsko meso in izdelki iz perutninskega mesa
4. Zamrznjene ribe in morski sadeži
5. Mleko in mlečni izdelki
6. Mleko in mlečni izdelki brez laktoze
7. Nehomogenizirano mleko in mlečni izdelki
8. Ekološko mleko in mlečni izdelki
9. Kruh in pekovsko pecivo
10. Sadje in zelenjava
11. Ekološko sadje in zelenjava
12. Zamrznjena živila in sladoled
13. Ostalo prehrambeno blago
14. Jajca
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili 49. člena ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Kočevska regija
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15200000
15300000
15400000
15500000
15600000
15800000
15900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: CŠOD Fara, CŠOD Jurček, CŠOD Radenci
II.2.4 Opis javnega naročila
Znotraj kategorij bo naročnik posebej povpraševal po naslednjih zaključenih skupinah artiklov (ponudnik bo ob posameznem povpraševanju moral ponuditi vse artikle v posamezni zaključeni skupini artiklov):

1. Meso in mesni izdelki
2. Ekološko goveje meso
3. Perutninsko meso in izdelki iz perutninskega mesa
4. Zamrznjene ribe in morski sadeži
5. Mleko in mlečni izdelki
6. Mleko in mlečni izdelki brez laktoze
7. Nehomogenizirano mleko in mlečni izdelki
8. Ekološko mleko in mlečni izdelki
9. Kruh in pekovsko pecivo
10. Sadje in zelenjava
11. Ekološko sadje in zelenjava
12. Zamrznjena živila in sladoled
13. Ostalo prehrambeno blago
14. Jajca
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili 49. člena ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Notranjska regija
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15200000
15300000
15400000
15500000
15600000
15800000
15900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: CŠOD Medved, CŠOD Rak
II.2.4 Opis javnega naročila
Znotraj kategorij bo naročnik posebej povpraševal po naslednjih zaključenih skupinah artiklov (ponudnik bo ob posameznem povpraševanju moral ponuditi vse artikle v posamezni zaključeni skupini artiklov):

1. Meso in mesni izdelki
2. Ekološko goveje meso
3. Perutninsko meso in izdelki iz perutninskega mesa
4. Zamrznjene ribe in morski sadeži
5. Mleko in mlečni izdelki
6. Mleko in mlečni izdelki brez laktoze
7. Nehomogenizirano mleko in mlečni izdelki
8. Ekološko mleko in mlečni izdelki
9. Kruh in pekovsko pecivo
10. Sadje in zelenjava
11. Ekološko sadje in zelenjava
12. Zamrznjena živila in sladoled
13. Ostalo prehrambeno blago
14. Jajca
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili 49. člena ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Jugovzhodna regija
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15200000
15300000
15400000
15500000
15600000
15800000
15900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: CŠOD Čebelica, CŠOD Lipa
II.2.4 Opis javnega naročila
Znotraj kategorij bo naročnik posebej povpraševal po naslednjih zaključenih skupinah artiklov (ponudnik bo ob posameznem povpraševanju moral ponuditi vse artikle v posamezni zaključeni skupini artiklov):

1. Meso in mesni izdelki
2. Ekološko goveje meso
3. Perutninsko meso in izdelki iz perutninskega mesa
4. Zamrznjene ribe in morski sadeži
5. Mleko in mlečni izdelki
6. Mleko in mlečni izdelki brez laktoze
7. Nehomogenizirano mleko in mlečni izdelki
8. Ekološko mleko in mlečni izdelki
9. Kruh in pekovsko pecivo
10. Sadje in zelenjava
11. Ekološko sadje in zelenjava
12. Zamrznjena živila in sladoled
13. Ostalo prehrambeno blago
14. Jajca
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili 49. člena ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Koroška regija
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15200000
15300000
15400000
15500000
15600000
15800000
15900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: CŠOD Ajda, CŠOD Peca, CŠOD Škorpijon
II.2.4 Opis javnega naročila
Znotraj kategorij bo naročnik posebej povpraševal po naslednjih zaključenih skupinah artiklov (ponudnik bo ob posameznem povpraševanju moral ponuditi vse artikle v posamezni zaključeni skupini artiklov):

1. Meso in mesni izdelki
2. Ekološko goveje meso
3. Perutninsko meso in izdelki iz perutninskega mesa
4. Zamrznjene ribe in morski sadeži
5. Mleko in mlečni izdelki
6. Mleko in mlečni izdelki brez laktoze
7. Nehomogenizirano mleko in mlečni izdelki
8. Ekološko mleko in mlečni izdelki
9. Kruh in pekovsko pecivo
10. Sadje in zelenjava
11. Ekološko sadje in zelenjava
12. Zamrznjena živila in sladoled
13. Ostalo prehrambeno blago
14. Jajca
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili 49. člena ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Štajerska regija
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15200000
15300000
15400000
15500000
15600000
15800000
15900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: CŠOD Gorenje, CŠOD Planinka, CŠOD Štrk
II.2.4 Opis javnega naročila
Znotraj kategorij bo naročnik posebej povpraševal po naslednjih zaključenih skupinah artiklov (ponudnik bo ob posameznem povpraševanju moral ponuditi vse artikle v posamezni zaključeni skupini artiklov):

1. Meso in mesni izdelki
2. Ekološko goveje meso
3. Perutninsko meso in izdelki iz perutninskega mesa
4. Zamrznjene ribe in morski sadeži
5. Mleko in mlečni izdelki
6. Mleko in mlečni izdelki brez laktoze
7. Nehomogenizirano mleko in mlečni izdelki
8. Ekološko mleko in mlečni izdelki
9. Kruh in pekovsko pecivo
10. Sadje in zelenjava
11. Ekološko sadje in zelenjava
12. Zamrznjena živila in sladoled
13. Ostalo prehrambeno blago
14. Jajca
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili 49. člena ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Pomurska regija
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15200000
15300000
15400000
15500000
15600000
15800000
15900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: CŠOD Murska Sobota
II.2.4 Opis javnega naročila
Znotraj kategorij bo naročnik posebej povpraševal po naslednjih zaključenih skupinah artiklov (ponudnik bo ob posameznem povpraševanju moral ponuditi vse artikle v posamezni zaključeni skupini artiklov):

1. Meso in mesni izdelki
2. Ekološko goveje meso
3. Perutninsko meso in izdelki iz perutninskega mesa
4. Zamrznjene ribe in morski sadeži
5. Mleko in mlečni izdelki
6. Mleko in mlečni izdelki brez laktoze
7. Nehomogenizirano mleko in mlečni izdelki
8. Ekološko mleko in mlečni izdelki
9. Kruh in pekovsko pecivo
10. Sadje in zelenjava
11. Ekološko sadje in zelenjava
12. Zamrznjena živila in sladoled
13. Ostalo prehrambeno blago
14. Jajca
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili 49. člena ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Zasavska regija
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15200000
15300000
15400000
15500000
15600000
15800000
15900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: CŠOD Prvine
II.2.4 Opis javnega naročila
Znotraj kategorij bo naročnik posebej povpraševal po naslednjih zaključenih skupinah artiklov (ponudnik bo ob posameznem povpraševanju moral ponuditi vse artikle v posamezni zaključeni skupini artiklov):

1. Meso in mesni izdelki
2. Ekološko goveje meso
3. Perutninsko meso in izdelki iz perutninskega mesa
4. Zamrznjene ribe in morski sadeži
5. Mleko in mlečni izdelki
6. Mleko in mlečni izdelki brez laktoze
7. Nehomogenizirano mleko in mlečni izdelki
8. Ekološko mleko in mlečni izdelki
9. Kruh in pekovsko pecivo
10. Sadje in zelenjava
11. Ekološko sadje in zelenjava
12. Zamrznjena živila in sladoled
13. Ostalo prehrambeno blago
14. Jajca
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili 49. člena ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.06.2020   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.05.2020   14:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI
Frankopanska ulica 9
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.05.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.05.2020   15:03
VPRAŠANJE
Zanima nas, če informativno v prvi fazi ne boste objavili sklopov oz. predračunov, da se vsaj vidi, kakšne artikle želite. Hvala za odgovor.

ODGOVOR
V prvi fazi naročnik predračunov ne bo objavljal. V prvi fazi se ponudnik oz. kandidat prijavi na posamezno kategorijo (regijo), znotraj kategorij bo naročnik posebej povpraševal po zaključenih skupinah artiklov, ki so navedene v obrazcu ePRO Navodila ponudnikom.Datum objave: 13.05.2020   15:03
VPRAŠANJE
Spoštovani na strani 4. , ponudba 4, točka 4, navajate, da mora ponudnik v vzorcu pogodbe izpolniti kontaktne osebe za izvajanje pogodbe. Ta del v 3. členu vam manjka, navedene imate samo kontaktne osebe za naročanje, prevzem, reklamacije, ime in priimek osebe ki bo oddaja naročilo in pa e-naslov, pa manjka.
Prosimo za dopolnitev sporazuma.

ODGOVOR
Mišljeno je, da se v tabeli izpolni podatke tudi za osebo, ki bo sprejemala povpraševanja. Če je ta oseba različna, od osebe predvidene za naročanje, kopirajte tabelo za obe osebi in natančno navedite, katere funkcije bo posamezna oseba opravljala.Datum objave: 13.05.2020   15:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V razpisni dokumentaciji smo zasledili sledeče:
"Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani zakonitega zastopnika ponudnika"

Glede na to, da se ponudba oddaja elektronsko, kjer je za oddajo pogoj, da imajo ponudniki ustrezno digitalno potrdilo, ki dejansko nadomešča podpis in na vseh oddanih dokumentih ustvari t.i. časovni žig, vas prosimo, da ponovno razmislite ali je smiselno, da ponudniki vse obrazce tiskamo, podpisujemo in nato zopet pretvarjamo v elektronsko obliko za oddajo na portal?

Skladno z informacijami Ministrstva za javno naročanje, ki smo jih dobili na predstavitvenih predavanjih naj bi bila elektronska oddaja ponudb za postopke javnega naročanja uvedena ravno z namenom poenostavitve postopkov, elektronski podpis, ki se zahteva za oddajo ponudb pa je enakovreden žigu in lastnoročnemu podpisu odgovorne osebe.

Zato prosimo naročnika, naj premisli o smiselnosti tiskanja, žigosanja, podpisovanja in skeniranja obrazcev ter dovoli ponudnikom, da oddamo zgolj izpolnjene obrazce ter jih podpišemo z elektronskim podpisom ob oddaji (ki se ustvari samodejno).

Hvala za razumevanje,
Lep pozdrav,ODGOVOR
Ker medsebojno priznavanje digitalnih potrdil na notranjem trgu EU še ni urejeno, elektronskega podpisa ne uporabljamo, saj bi bilo to diskriminatorno do neslovenskih ponudnikov.Datum objave: 13.05.2020   15:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko predložimo podobne vzorce iz javnih razpisov, saj v teh časih menimo, da bomo težko prišlo do potrjenih referenc na vašem obrazcu.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Kot dopustno, bo naročnik štel izpolnjevanje pogoja tudi s predložitvijo drugega dokumenta (npr. kopija pogodbe, številka objave odločitve o oddaji javnega naročila, ipd.) iz katerega je razvidno izpolnjevanje vseh zahtev.Datum objave: 18.05.2020   13:49
VPRAŠANJE
Spoštovani, ali morajo biti reference potrjene s strani naših naročnikov ali je dovolj, da jo ponudniki izpolnimo? Kakšna mora biti vrednost reference za sklop 1, 2, 3? Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Zaradi hitrosti postopka je zaželeno, da se potrjena referenca s strani naročnikov priloži že ob prijavi. V kolikor ponudnik ne bo dal potrjene reference že ob prijavi, ga bo naročnik k temu naknadno pozval.
Referenca ni vrednostno opredeljena, zahtevano je, da je gospodarski subjekt v obdobju zadnjih treh (3) let pred datumom oddaje prijave, uspešno dobavljal živila vsaj enemu naročniku v trajanju nepretrgoma najmanj 9 mesecev.Datum objave: 18.05.2020   13:49
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:

Ali lahko reference ponudniki sami izpolnimo in podamo kontaktne podatke, ali mora biti potrjena iz strani naročnika referenčnega posla?


ODGOVOR
Zaradi hitrosti postopka je zaželeno, da se potrjena referenca s strani naročnikov priloži že ob prijavi. V kolikor ponudnik ne bo dal potrjene reference že ob prijavi, ga bo naročnik k temu naknadno pozval.Datum objave: 18.05.2020   13:49
VPRAŠANJE
vprašanje:

Zanima nas fiksnost cen, ali bo preverjanje cen vsako leto. ali bodo cene fiksne 4 leta in se lahko zvišajo samo za RŽS?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
Povpraševanja v posamezni kategoriji se bodo, če naročnik v povpraševanju ne bo opredelil drugače, izvajala za obdobje enega leta oziroma kot bo ob posameznem povpraševanju opredelil naročnik. Cene bodo morale biti fiksne za obdobje enega leta oz. za povpraševano obdobje. Cene se nikakor ne bodo fiksirale za obdobje 4 let.Datum objave: 18.05.2020   13:50
VPRAŠANJE
VPAŠANJE:

Ali bo ponudnik sklenil okvirni sporazum samo z enim ponudnikov za določen sklop ali z več, ali bo naročila oddal samo najcenejšemu ponudniku ali jih bo razdelil med vse sklenitelje okvirnega sporazuma?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik bo po posameznih kategorijah (regijah) odobril dostop do dinamičnega nabavnega sistema vsem tistim kandidatom, ki bodo podali prijave na posamezno kategorijo (regijo) in bodo izpolnjevali pogoje iz obrazca ePRO Navodila ponudnikom (točka 7. PREVERJANJE SPOSOBNOSTI). Po izvedeni posamezni fazi povpraševanja (pobiranje cen) bo naročnik za vsako posamezno kategorijo (regijo), na podlagi merila, z najugodnejšim ponudnikom sklenil pogodbo za povpraševano obdobje.Datum objave: 18.05.2020   13:51
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:

ALI JE POTREBNO KJE OZANČITI ZA KATERE REGIJE OZ SKLOPE BOMO ODDALI PONUDBO?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Kandidat odda prijavo za posamezno kategorijo (regijo) na portalu dns.eponudbe.si. Ob oddaji prijave kandidat na portalu dns.eponudbe.si ustrezno označi, za katero kategorijo se prijava oddaja.Datum objave: 27.05.2020   09:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na spodaj napisano razdelitev na regije vsa prosimo, če lahko napišete vsa posamezna odjemna mesta po regijah, da bomo videli ali lahko zagotovimo dostavo v celoti po določeni regiji oziroma kategoriji - sklopu:

KATEGORIJA 1: Gorenjska regija
KATEGORIJA 2: Goriška regija
KATEGORIJA 3: Obalna regija
KATEGORIJA 4: Kočevska regija
KATEGORIJA 5: Notranjska regija
KATEGORIJA 6: Jugovzhodna regija
KATEGORIJA 7: Koroška regija
KATEGORIJA 8: Štajerska regija
KATEGORIJA 9: Pomurska regija
KATEGORIJA 10: Zasavska regija

Najlepša vam hvala in lep pozdrav


ODGOVOR
Odjemna mesta po regijah so razvidna iz obrazca ePRO Specifikacije, pod točko 3. NAROČANJE IN DOSTAVA.Datum objave: 27.05.2020   09:48
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:

ali lahko predložimo potrjeno referenco na drugem obrazcu, iz katerega so razviden zahteve ki so določene v razpisni dokumentaciji?

hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
Lahko se predloži potrjena referenca na drugem obrazcu, v kolikor so iz nje razvidni vsi ključni podatki navedeni v obrazcu ePRO - Reference, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja.

Datum objave: 01.06.2020   13:56
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:
Prosimo, da iz vzorca pogodbe umaknete zahtevo: "Dobavitelj e-računu priloži scane od obeh pogodbenih strani podpisanih dobavnic", ker ni smiselna, kajti dobavitelj prejme dobavnico pri prevzemu blaga, na zbirnem računu so navedene vse številke dobavnic in datumi dobave po posameznih enotah in artikli ki so bili dobavljeni. Ta zahteva za nas ni izvedljiva (ker nimamo informacijskega sistema, ki bi to omogočal), to pomeni da ne moremo oddati ponudbe, če zahteve ne umaknete.

Hvala za razumevanje. Lep pozdrav.ODGOVOR
Naročnik umika zahtevo.


Datum objave: 01.06.2020   13:56
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:

V vzorcu pogodbe je potrebno izpolniti kontaktne podatke za naročanje, prevzem, reklamacije, povpraševanje, ker imamo po celi Sloveniji razpršene poslovalnice nas ali je potrebno vnesti vse podatke, torej za vsako regijo posebej?

Lep pozdrav.ODGOVOR
Navesti je potrebno kontaktne podatke tistih oseb, ki bodo v kontaktu z naročnikom glede naročanja, prevzema in reklamacij.Datum objave: 01.06.2020   13:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, da umaknete zahtevo o predložitvi potrjenih referenčnih potrdil (tudi naknadno) s strani naročnikov in naj zadostuje izpolnjena referenca s strani nas, ponudnikov. Reference lahko sami preverite v primerih, kjer je potrebno (kar v primerih večjih podjetjih, ki dnevno proizvedejo in prodajo več deset ton živil, po našem mnenju ni smiselno).

Lepo pozdravljeni.


ODGOVOR
Naročnik vztraja pri zahtevi. Kot dopustno, bo naročnik štel izpolnjevanje pogoja tudi s predložitvijo drugega dokumenta (npr. kopija pogodbe, številka objave odločitve o oddaji javnega naročila, ipd.) iz katerega je razvidno izpolnjevanje vseh zahtev.Datum objave: 01.06.2020   13:57
VPRAŠANJE

Spoštovani,
* v razpisni dokumentaciji navajate, da morajo biti računu priložene podpisane dobavnice. Dne, 15.10.2015 je Ministrstvo za finance RS, Uprava RS za javna plačila objavilo obvestilo v zvezi z novostmi pri izmenjavi e-računov z javnim sektorjem. Prilaganje dobavnice k računu (skeniranje in pripenjanje k e-računu) ni v skladu z izmenjavo elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi RS za javna plačila (v nadaljevanju Pravilnik). Po veljavnem pravilniku (pričel je veljati s 09.10.2015, uporabljalo pa se ga bo od 01.01.2016) je obvezen podatek na e-računu številka navedene dobavnice, katero dobavitelji navajamo na vsakem e-računu, tako, da v tej zadevi ne vidimo smisla in vas prosimo, da jo črtate iz okvirnih sporazumov.
Kot dobavitelj vedno ob dostavi pustimo naročniku 2 izvoda (enega za kuhinjo in enega za finančno službo), en izvod pa ostane nam.

* vzorcu pogodbe zahtevate v 4. členu " računalniško vodil naročila in predajo artiklov, materialno in finančno realizacijo ter poročal o tem vsake tri mesece, in sicer ločeno za vsak sklop. Zahtevane podatke bo poslal do 10. v mesecu, po vsakem zaključenem četrtletju"
Prosimo, da to zahtevo umaknete, saj dobite dobavnico ob vsaki dobavi ter zbirni račun vsak mesec. Glede na vse te dokumente lahko sami vodite takšno analizo, ne pa da dobaviteljem naročate še dodatno delo! Mar nimate svoje računovodske oziroma nabavne službe, da vodi evidenco? Če bi morali za vse stranke voditi takšne evidence bi morali zaposliti še dodatnega človeka in s tem se posledično podražijo izdelki.

Hvala za odgovore.


ODGOVOR
Naročnik umika obe zahtevi.