Dosje javnega naročila 000332/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-10/20; Rekonstrukcija regionalne ceste R3-651/1198 Mirna Peč-Novo Mesto (Bučna vas) od 5+143 do 6+591 km v dolžini 1.448m (ob naselju Žabjak Brezje)
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.181.050,64 EUR

JN000332/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.01.2020
JN000332/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.01.2020
JN000332/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 31.01.2020
JN000332/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.02.2020
JN000332/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.04.2020
JN000332/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 11.05.2020
JN000332/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.05.2020
JN000332/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 22.12.2020
JN000332/2020-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 08.06.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000332/2020-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Sabina Brodt
jn.drsi@gov.si
+386 014788336

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-10/20; Rekonstrukcija regionalne ceste R3-651/1198 Mirna Peč-Novo Mesto (Bučna vas) od 5+143 do 6+591 km v dolžini 1.448m (ob naselju Žabjak Brezje)
Referenčna številka dokumenta: 43001-217/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcija regionalne ceste R3-651/1198 Mirna Peč-Novo Mesto (Bučna vas) od 5+143 do 6+591 km v dolžini 1.448m (ob naselju Žabjak Brezje)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 968.074,30 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Rekonstrukcija regionalne ceste R3-651/1198 Mirna Peč-Novo Mesto (Bučna vas) od 5+143 do 6+591 km v dolžini 1.448m (ob naselju Žabjak Brezje)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN000332/2020-B01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 22.01.2020
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
08.05.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 11
Število prejetih ponudb MSP-jev: 10
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 11

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
GRADNJE gradbeništvo in prevozništvo d.o.o. Boštanj
Dolenji Boštanj 66A
8294
SI
Boštanj
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 1.603.187,48 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 968.074,30 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.05.2020