Dosje javnega naročila 002868/2020
Naročnik: KOMUNALA TREBNJE d.o.o., Primštal 30, 8210 Trebnje
Storitve: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 136.030,27 EUR

JN002868/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.05.2020
JN002868/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.06.2020
JN002868/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.07.2020
JN002868/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002868/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
KOMUNALA TREBNJE d.o.o.
Primštal 30
8210
SI
Trebnje
Slovenija
Iztok Zupančič
info@komunala-trebnje.si
+386 073481271
+386 073481282

Internetni naslovi
http://www.komunala-trebnje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.komunala-trebnje.si/javna-narocila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18043
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov
Referenčna številka dokumenta: JN-03/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66515000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.07.2020
Konec: 31.12.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.05.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 24.07.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.05.2020   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.05.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.05.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.05.2020   09:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na spletni strani naročnika ni moč odpreti datotek (slik), ker opozori, da je datoteka poškodovana. Prosimo za ažuriranje in ponovno objavo datotek z naslovom foto.

ODGOVOR


Objavljene fotografije so združene v enoten arhiv s pomočjo programa WinRAR in jih je potrebno ponovno razširiti s tem ali drugim podobnim programom. WinRAR je javno dostopen na medmrežju.

Naročnik je poskusil odpreti datoteke na večih različnih računalnikih in ni izkusil težav, opisanih v vprašanju zgoraj, zato domneva, da ponudnik, ki je zastavil vprašanje, nima nameščenega ustreznega programa. Naročnik zato svetuje namestitev programa WinRAR ali podobnega programa.

Datum objave: 12.05.2020   12:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naprošamo za korigiranje razpisne dokumentacije v delu pogojev za sodelovanje, ki se nanaša na predložitev obrazca S.BON-1 (2. točka zadeve XX. Pogoji za sodelovanje). Naročnika seznanjamo, da zavarovalnice S.BON-1/P ali S.BON-1 ne morejo pridobiti s strani AJPES-a. Prosimo za potrditev, da se nadomesti S.BON-1 z BON-2.


ODGOVOR


Naročnik odgovarja, da bo kot ustrezno dokazilo za izkazovanje pogoja v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem (brez blokade transakcijskih računov v zadnjih 6 mesecih) sprejel tudi BON-2.Datum objave: 12.05.2020   12:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za potrditev, da potencialni ponudniki vzorec pogodbe le parafiramo. S tem potrdimo vsebino samega vzorca pogodbe.

ODGOVOR
Vzorec pogodbe in vzorec instrumenta za zavarovanje obveznosti sta del razpisne dokumentacije, da se ponudniki lahko seznanijo s pogodbo in instrumentom zavarovanja, ki ga bo podpisal oziroma dostavil naročniku izbrani izvajalec.

Ponudbi ni potrebno prilagati parafiranega vzorca pogodbe in instrumenta zavarovanja. Ponudnik s podpisom drugih obrazcev, ki tvorijo ponudbo izrecno potrjuje, da bo v primeru, da bo izbran v roku podpisal pogodbo, pripravljeno v skladu z vzorcem ter predložil zahtevani instrument zavarovanja.Datum objave: 18.05.2020   12:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Prosim če nam sporočite ažuriran znesek rezerviranih škod.
2. Prosim če nam lahko sporočite seznam vseh predmetov zavarovanja, ki se zavarujejo strojelomno in ER.
3. Pri vlomskem zavarovanju je navedeno, da se povrne novonabavna vrednost v kolikor zavarovane stvari niso amortizirane več kot 40%. Ker je ta dikcija v nasprotju s splošno logiko vas prosimo za spremembo.
4. Prosim če pojasnite navedeno opombo »Kritje mora biti podano tudi za morebitne objete in opremo-osnovna sredstva v pridobivanju, obračun premije v naslednjem zavarovalnem letu«. Ali je s tem mišljeno neomejeno sredstev? Kdaj mora naročnik javiti spremembo izvajalcu?

Lep pozdrav

ODGOVOR
1. Škode iz odgovornosti in iz kaska še niso rešene, zato ne moremo sporočiti zahtevanih podatkov.
2. Ponudnik naj za pripravo ponudbe upoštevajo navedeno zavarovalno vrednost. Spisek vseh strojev in aparatov, ki bodo vključeni v zavarovanje bo na voljo izbranemu ponudniku.
3. Naročnik sledi predlogu. Črta se besedilo iz zadnje alineje opomb v podtabeli Vlomsko zavarovanje: "zavarovane stvari, ki pa so amortizirane do 40% nabavne vrednosti pa se povrne novonabavljena vrednost".
4. Naročnik v zavarovalnem letu 2020-21 ne načrtuje investicij v objekte. O nakupu oziroma prodaji posameznih avtomobilov bo naročnik izbranega ponudnika obveščal tekoče ob načrtovanem nakupu. Naročnik ne predvideva nakupa morebitnih drugih osnovnih sredstev, ki bi presegala cca. 10% sedaj navedene zavarovalne vrednosti.