Dosje javnega naročila 002902/2020
Naročnik: JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR, Grajski trg 1, 2000 Maribor
Storitve: Izbira izvajalca za izdelavo popisov gradbenih, obrtniških in instalacijskih del
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002902/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.05.2020
JN002902/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002902/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR
Grajski trg 1
2000
SI
Maribor
Slovenija
Tamara Novak
tamara.novak@jmss-mb.si
+386 22506330

Internetni naslovi
https://www.jmss-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/353559/OBJAVA.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/353559/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18058
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izbira izvajalca za izdelavo popisov gradbenih, obrtniških in instalacijskih del
Referenčna številka dokumenta: 2010-49/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izbira izvajalca za izdelavo popisov GOI del
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
71300000
71400000
71500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Izbira izvajalca za izdelavo popisov gradbenih, obrtniških in instalacijskih del
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.05.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.05.2020   10:01
Kraj: eJN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Elektronsko odpiranje ponudbOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.05.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.05.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.05.2020   17:38
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo ocenjene vrednosti javnega naročila

ODGOVOR


Spoštovani,

naročnik ocenjene vrednosti javnega naročila ne bo objavil, pri čemer pripominja, da mu takšne obveznosti ZJN-3 tudi ne nalaga.

S spoštovanjem,

JMSS Maribor

Datum objave: 14.05.2020   12:35
VPRAŠANJE
prosimo na razširitev referenčnih pogojev in sicer, da kot ustrezne reference, zraven izdelave projektne dokumentacije za stanovanjske objekte, štejejo tudi objekti kot so npr. študentski domovi in domovi upokojencev

ODGOVOR


Spoštovani,

naročnik razširja referenčne posle in sicer: ponudnik je v zadnjih petih letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izdelal (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu z naročilom) projektno dokumentacijo v skupni vrednosti najmanj 40.000 EUR brez DDV za izgradnjo, rekonstrukcijo ali celovito obnovo stanovanjskih objektov, študentskih domov, domov za upokojence ali podobnih objektov, ki so namenjeni bivanju (lahko več projektnih dokumentacij, kjer se vrednosti seštejejo za celotno referenčno obdobje). Za izgradnjo, rekonstrukcijo ali celovito obnovo stanovanjskih objektov, študentskih domov, domov za upokojence ali podobnih objektov, ki so namenjeni bivanju, se štejejo takšne obnove, ki zajemajo tudi finalizacijo notranjih prostorov.

S spoštovanjem,

JMSS Maribor