Dosje javnega naročila 004262/2020
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Blago: Medicinski potrošni material za anesteziologijo
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 932.025,06 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN004262/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.07.2020
JN004262/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.12.2020
JN004262/2020-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.12.2020
JN004262/2020-ODL01P2 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.01.2021
JN004262/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.03.2021
JN004262/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.04.2021
JN004262/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2021
JN004262/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2021
JN004262/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2021
JN004262/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2021
JN004262/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2021
JN004262/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2021
JN004262/2020-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2021
JN004262/2020-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2021
JN004262/2020-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2021
JN004262/2020-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2021
JN004262/2020-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2021
JN004262/2020-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2021
JN004262/2020-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2021
JN004262/2020-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2021
JN004262/2020-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2021
JN004262/2020-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.05.2021
JN004262/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2021
JN004262/2020-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.08.2021
JN004262/2020-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.10.2021
JN004262/2020-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.01.2022
JN004262/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.04.2022
JN004262/2020-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 19.04.2022
JN004262/2020-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 19.04.2022
JN004262/2020-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 19.04.2022
JN004262/2020-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.01.2023
JN004262/2020-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 30.01.2023
JN004262/2020-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 30.01.2023
JN004262/2020-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 30.01.2023
Zahtevek za revizijo

    JN004262/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 129-315777
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Služba za nabavo medicinskega materiala in storitev
dejan.simic@ukc-mb.si
+386 23212809

Internetni naslovi
http://www.ukc-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-naro%C4%8Dila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19356
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Medicinski potrošni material za anesteziologijo
Referenčna številka dokumenta: 460-DeS-V1-77/20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je medicinski potrošni material za anesteziologijo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinicni center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je medicinski potrošni material za anesteziologijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.08.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 07.02.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.08.2020   12:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.07.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.07.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.07.2020   11:41
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali naročnik dovoljuje, da se namesto obrazcev za pridobitev podatkov iz kazenske evidence priložijo potrdila Ministrstva za pravosodje, ki niso starejša od 30 dni od roka za oddajo ponudbe? V času poletnih dopustov je namreč težko pridobiti podpise vseh naših podpisnikov.
Hvala.

ODGOVOR
Ponudniki lahko sami priložijo k ponudbi potrdila o kazenski evidenci Ministrstva za pravosodje. Ponudnike pa prosimo, da predložijo izpolnjeno in podpisano soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za pravne osebe (OBR-4) in izpolnjeno in podpisano soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za fizične osebe (OBR-5), ker bo naročnik na podlagi teh soglasij sam pridobil podatke iz kazenske evidence po roku za predložitev ponudb.

Soglasja so lahko podpisana tudi z digitalnim podpisom.Datum objave: 16.07.2020   09:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika prosimo za pojasnilo, katero ponudbeno vrednost v EUR brez DDV vnesemo v obrazec Ponudba (OBR-1), v kolikor oddajamo javno naročilo le za nekatere skupine blaga in ne vseh. Hvala.

ODGOVOR
Ponudniki v obrazcu OBR-1 vnesejo skupno ponudbeno vrednost v EUR brez DDV za vse artikle oz. skupine artiklov, ki jih ponujajo na javnem naročilu.Datum objave: 27.07.2020   15:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika prosimo za pojasnilo. Pri specifikaciji ponude s cenami so napisane skupne predvidene količine. Ali se kje vpisuje cena na kos in, če se, kam se ta vpiše? Hvala.ODGOVOR
Ponudnik izpolni obrazec Specifikacije zahtev naročnika in obrazec Specifikacije ponudbe s cenami z računalniškim programom »Javna naročila«, ki je priloga razpisne dokumentacije. Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi navodila za delo s programom »Javna naročila«. V kolikor imajo ponudniki težave s programom »Javna naročila«, se lahko obrnejo na: Center za informatiko Janez Krempl, tel.: 02/321-27-30.

Datum objave: 31.07.2020   09:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Po tako veliko številki prošenj za vzorce in želji, da se vzpostavi zdrava konkurenca. Trditvah da se sklopi ne bodo več zapirali z artikli samo na enega proizvajalca. ''Trudu'' da boste bolnici omogočili transparentnost in ekonomično nabavo. Prošnjah po donacijah ker ni denarja...
In še bi lahko naštevali kakšne želje in trditve ste izrazili, pa vendar naredite, sklop pisan na proizvajalca, kateri že vrsto let zastopa anestezijo v UKC Maribor in UKC Ljubljana..
Kako lahko potem pričakujete, da bomo predstavniki podjetji UKC Mariboru še kaj ponudili po ugodnih cenah.
V upanju da boste sklop odprli glede na vprašanja vas lepo pozdravljamo.

Lepo pozdravljeni

ODGOVOR
Ponudniki morajo ponuditi vse razpisane vrste blaga iz posamezne skupine blaga.Datum objave: 31.07.2020   09:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 2, pod postavko 433594, vas prosimo za podrobnejši opis, saj ident ni vključen oz. opisan v prilogi k specifikaciji naročnika.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
CPAP: maska, oblazinjena, za CPAP terapijo, odrasla, z ventilom za polnjenje, nastavki za pritrditev, prozorna, mehki rob.Datum objave: 31.07.2020   09:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko pod skupino 7, Laringoskopi za 1x uporabo, ponudimo posamezno vrsto blaga?

Hvala za vaš odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR
Ponudniki morajo ponuditi vse razpisane vrste blaga iz posamezne skupine blaga.Datum objave: 31.07.2020   09:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vezano na sklop 004 Pripomočki za aspiracijo - 100% skupina vas prosimo za odgovor na naslednji vprašanji:

Ident 418307: Ali vam lahko ponudimo aspiracijsko vrečko volumna 1500 ml z možnostjo dodajaqnja želirnega sredstva?

Ident 418323: Ali vam lahko ponudimo želirni prašek v vrečki, pakiranje po 15g, ki popolnoma zadošča za volume tekočine 1 L?
Pri ostalih dveh volumnih pa dodamo tako ustrezno število vrečk.

Za odgovor se najlepše zahvaljujemo.


ODGOVOR
- Ident 418307: Ne, naročnik želi vrečko z 2000 ml volumna.
- Ident 418323: Da.Datum objave: 31.07.2020   09:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pod šifro 729523 zahtevate nastavek za tubus raztegljiv od 100mm do 170mm. Pod to šifro ste že leta uporabljali nastavek za tubus raztegljiv od 70 do 150mm, kar vam omogoča manjši mrtvi prostor. Ali lahko ponudimo nastavek za tubus kot ste uporabljali do sedaj?

Hvala, lep pozdrav.

ODGOVOR
Da.Datum objave: 31.07.2020   09:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pod šifro 729523 zahtevate nesterilen nastavek za tubus.
Ali lahko ponudimo sterilnega, saj je cenejši kot nesterilen?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Da, če ustreza vsem ostalim razpisanim pogojem.Datum objave: 31.07.2020   09:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V 1. sklopu zahetvate neonatalni dihalni sistem (šifra 977002). Kakšen premer želite za zahtevani dihalni sistem?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Neonatalne cevi 10 mm, pediatrične cevi 15 mm.Datum objave: 31.07.2020   09:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v 1. sklopu zahtevate otroški in odrasli sistem za MR (šifra 820024 in 820059) dolžine cevi najmanj 2,4m in krak 1 oz 1,5m. Do sedaj ste pod tema šiframa uporabljali dihalne sisteme dolžine 4,8m in krak za balon 2,4m. Glede na dolžino, ki ste jo do sedaj uporabljali, nas zanima ali zahtevane dolžine omogočajo delo pri MR?

Najlepša hvala, lep pozdrav.ODGOVOR
V razpisnih pogojih je napisana dolžina NAJMANJ 2,4 m.Datum objave: 31.07.2020   09:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v 1. sklopu zahtevate otroški in odrasli sistem za MR (šifra 820024 in 820059) dolžine cevi najmanj 2,4m in krak 1 oz 1,5m. Do sedaj ste pod tema šiframa uporabljali dihalne sisteme dolžine 4,8m in krak za balon 2,4m. Glede na dolžino, ki ste jo do sedaj uporabljali, nas zanima ali zahtevane dolžine omogočajo delo pri MR?

Najlepša hvala, lep pozdrav.

ODGOVOR
V razpisnih pogojih je napisana dolžina NAJMANJ 2,4 m.Datum objave: 31.07.2020   09:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pod šifro 221180 zahtevate rebrasto cev, fragmentirano na 160 do 170 mm. Ali lahko ponudimo cev, fragemntirano na 150mm, kot ste uporabljate sedaj pod to šifro?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Da.Datum objave: 31.07.2020   09:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pod šifro 432814 zahtevate cevko za merjenje CO2 s komolčkom na eni strani, kar ste uporabljali več kot 15 let nazaj. Sedaj uporabljate cevko z navadnimi luer-lock navoji. Ali lahko ponudimo cevko kot uporabljate sedaj pod to šifro?

Hvala, lep pozdrav.


ODGOVOR
Ne, ni v skladu z razpisom.Datum objave: 31.07.2020   09:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pod šifro 386120 zahtevate cevko za merjenje CO2 s komolčkom na eni strani, kar ste uporabljali več kot 15 let nazaj. Sedaj uporabljate cevko z navadnimi luer-lock navoji. Ali lahko ponudimo cevko kot uporabljate sedaj pod to šifro?

Hvala, lep pozdrav.

ODGOVOR
Ne. Ponudite artikel v skladu z razpisom.

Datum objave: 31.07.2020   09:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pod šifro 386120 zahtevate cevko za merjenje in dovajanke kisik. Cevko kot jo zahtevate, že leta ne uporabljate. Sedaj uporabljate cevko z raztegljivo objemko na eni strani in luer lock komolčkom na drugi stranii. Ali lahko ponudimo cevko kot uporabljate sedaj pod to šifro?

Hvala, lep pozdrav.

ODGOVOR
Pod šifro 386120 zahtevamo cevko za merjenje CO2. Ponudite artikel, kot je razpisano.


Datum objave: 31.07.2020   09:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pod šifro 977004 zahtevate nastavek za tubus, raztegljiv od 100mm do 170mm. Do sedaj ste uporabljali nastavek za tubus, raztegljiv od 70 do 150mm, kar vam omogoča manjši mrtvi prostor. Ali lahko ponudimo tak nastavek za tubus?

Hvala, lep pozdrav.

ODGOVOR
Da, če ustreza vsem ostalim razpisanim pogojem.Datum objave: 31.07.2020   09:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pod šifro 388807 zahtevate nastavek za tubus, raztegljiv od 100mm do 170mm. Do sedaj ste uporabljali nastavek za tubus, raztegljiv od 70 do 150mm, kar vam omogoča manjši mrtvi prostor. Ali lahko ponudimo tak nastavek za tubus?

Hvala, lep pozdrav.

ODGOVOR
Da, če ustreza vsem ostalim razpisanim pogojem.Datum objave: 31.07.2020   09:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pod šifro 528838 zahtevate komplet z masko, ki ima stišček. V UKC Maribor že leta uporabljate maske brez kovinskega stiščka. Ali lahko ponudimo tak komplet, kot uporabljate sedaj pod to šifro?

Hvala, lep pozdrav.

ODGOVOR
Ponudite artikel, ki ustreza razpisanim pogojem.Datum objave: 31.07.2020   09:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu ena zahtevate anestezijske maske, ki so odišavljene. Ali vam lahko ponudimo maske, ki ustrezajo vsem kriterijem, le da niso odišavljene, saj so cenovno veliko ugodnejše?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.


ODGOVOR
Ponudite maske, kot je razpisano.Datum objave: 31.07.2020   09:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Ali vam lahko v skupini 009, pod zap. št. 1 ponudimo ustrezno iglo za periferno blokado živcev velikosti 21G x 15 cm?

2. Ali vam lahko v skupini 009, pod zap. št. 3 ponudimo ustrezno iglo za periferno blokado živcev velikosti 21G x 9 cm?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Ne.Datum objave: 31.07.2020   09:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnik v 6. členu okvirnega sporazuma navaja, da se stranka sporazuma zavezuje, da bo ob dobavi naročniku predložila navodila proizvajalca v slovenskem jeziku.

Ker so naši proizvajalci iz tujine in za večino proizvodov ne obstajajo navodila v slovenskem jeziku, naročnika prosimo, da dovoli predložitev navodil za uporabo v angleškem jeziku.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Navodila naj bodo v slovenskem jeziku.Datum objave: 31.07.2020   09:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika, zaradi lažjih in hitrejših priprav, prosimo za pojasnilo o številu oz. količini vzorcev, ki jih bo potrebno predložiti v fazi vzorčenja.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
10 vzorcev.

Datum objave: 31.07.2020   09:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v 4. sklopu v strokovnih zahtevah navajate, da morajo vrečke biti fleksibilne. Kaj ste imeli v mislih z zahtevo po fleksibilnosti?

Hvala in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Mišljeno je prileganje aspiracijskim posodam.Datum objave: 31.07.2020   09:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v javnem naročilu razpisujete potrošni material za avtotransfuzijo. Glede na strokovne zahteve ste se omejeli na ponudnika, ki ponuja potrošni material proizvajalca Medtronic in s tem izločili ostale ponudnike svetovnih proizvajalcev Sorin, Haemonetics in Fresenius. Glede na javna naročila objavljena v zadnjem času v UKC Ljubljana (JN000946/2019-B01) in SB Murska Sobota (JN3007/2020) ponujamo potrošni material po konkurenčnih cenah.

Pod šifro 424722 - set za izpiranje bi vam želeli ponuditi set z naslednjimi specifikacijami na katere boste lahko prejeli tudi ponudbo ponudnika Sorin in Haemonetics:
Set za izpiranje in koncentriranje krvi iz operativnega polja. Kompatibilen z aparatom za koncentracijo eritrocitov. V skladu s trenutno veljavnimi standardi. Set za izpiranje vključuje:
1. Zbiralnik za zbiranje aspirirane krvi iz operativnega polja z 150 mikronskim filtrom, volumna 3L
2. Glava centrifuge volumna do 225 ml oblike, ki omogoča intermitentno izipranje krvi. Izprana kri vsebuje vsaj 60% hematokrita in odstranjuje več kot 99% maščob.
3. Cev za aspiracijo krvi iz operativnega polja z linijo za antikoagulacijo in nastavkom za aspirator.
4. Vrečka za zbiranje odpadne tekočine volumna 10 L in z izpustom.
5. Vrečka za zbiranje izprane krvi iz centrifuge s stiščki za zaporo in zamaški za zapiranje izhodnih odprtin.
6. V kompletu je tudi vakuumaska cev.

Pod šifro 424714 zbiralnik za zbiranje krvi bi vam želeli ponuditi zbiralnik s sledečimi specifikacijami:
Zbiralnik za zbiranje aspirirane krvi iz operativnega polja s 150 mikronskim filtrom, volumna 3L.

Prosimo za potrditev, da lahko ponudimo potrošni material z zgoraj navedenimi specifikacijami, saj bi s tem dobili več konkurenčnih ponudb in se nato na podlagi testiranja odločite ali ponujen aparat zadovoljuje vaše potrebe. V primeru potrditve menimo, da bi lahko ogromno prihranili in hkrati nudili pacientom najboljšo možno oskrbo. Ali se strinjate s predlogom?

Hvala za odgovor, lep pozdrav.


ODGOVOR
Lahko ponudite medicinski potrošni material s pripadajočim aparatom, če kompletna sestava zagotavlja enake tehnične, strokovne in izhodne parametre za uporabo v medicinske namene. Omogočiti nam morate tudi testiranje.Datum objave: 31.07.2020   09:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v zaprtem 1. sklopu zahtevate dihalne sisteme, filtre, nastavek za tubus in CO2 cevko. Glede na kombinacijo strokovnih zahtev za filtre, se na ta sklop lahko prijavi samo en ponudnik. Predlagamo, da filtre ločite iz tega sklopa tako, kot so bili v preteklosti ločeni v svojem sklopu in s tem ravnate bolj gospodarno ter omogočite veliko večim ponudnikom, da se prijavijo na vse ostale artikle iz 1. sklopa in s tem dobite več konkurenčnih ponudb.

Zahvaljujemo se za odgovor, lep pozdrav.

ODGOVOR
Zahteve naročnika ostajajo nespremenjene.Datum objave: 31.07.2020   09:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ker je čas letnih dopustov, ponudniki žal v mesecu avgustu težko pridobimo informacije s strani proizvajalcev opreme. Naročnika prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe v mesec september, tako boste nam ponudnikom omogočili kvalitetno pripravo naših ponudb.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik se zaveda, da ponudnik potrebujejo veliko časa za pripravo ponudbe, prav tako pa naročnik potrebuje veliko časa za ocenjevanje prispelih ponudb ter testiranje ponujenih artiklov. Ker mora naročnik pravočasno zaključiti javno naročilo in skleniti pogodbe, roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.Datum objave: 31.07.2020   09:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo, da za SKLOP 5 Sistemi za merjenje tlaka - 100% navede točno število monitorjev, proizvajalca in model monitorjev, ki jih potrebujemo za pripravo ponudbe.

Lep pozdrav,


ODGOVOR
Monitorji: Nihon-Kohden, Draeger, Zagros, Philips, HP, Dash in Mindray.Datum objave: 31.07.2020   09:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na trenutno situacijo zaradi Covida, dopustov in potrošnega materiala, ki ga razpisujete (respiratorni), nam proizvajalec ne more zagotoviti ponudb za artikle, ki bi jih morali prilagoditi glede na vaše zahteve. Zato vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb vsaj za tri tedne.

Hvala za razumevanje, lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik se zaveda, da ponudnik potrebujejo veliko časa za pripravo ponudbe, prav tako pa naročnik potrebuje veliko časa za ocenjevanje prispelih ponudb ter testiranje ponujenih artiklov. Ker mora naročnik pravočasno zaključiti javno naročilo in skleniti pogodbe, roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.Datum objave: 31.07.2020   09:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na to, da v UKC MB stremite po zmanjševanju stroškov medicinskega potrošnega materiala in iskanju novih ugodnejših ponudnikov medicinskega materiala, vas pozivamo, da sklop 1 uredite po treh manjših smiselnih sklopih. Naš predlog je: 1. sklop: anestezijske maske, 2. sklop: dihalni sistemi in ostali materiali, 3. sklop: filtri. S tem boste pridobili več konkurenčnih ponudb in nižje cene medicinskega potrošnega materiala. Ali se strinjate s predlaganim?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Zahteve naročnika ostajajo nespremenjene.Datum objave: 31.07.2020   09:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosim za potrditev, da ponudbi ni potrebno prilagati katalogov in druge tehnične dokumentacije - če prijavljamo le potrošni material.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Ni potrebno, je pa zaleženo. Skladno z razpisno dokumentacijo bodo morali ponudnik v fazi ocenjevanja ponudb, v kolikor bo to naročnik zahteval, predložiti kataloge, vzorce, certifikate in druga dokazila.Datum objave: 31.07.2020   09:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vljudno vas prosimo, da podaljšate rok za predložitev ponudb vsaj za 1 mesec, ker je čas dopustov in s tem tudi odsotnost vodilnih kadrov za pripravo razpisa. V nasprotnem primeru ne bomo mogli pripraviti kvalitetne ponudbe. Pridobitev čim več primerljivih kvalitetnih ponudb pa bi moralo biti v interesu tudi vas-naročnika.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik se zaveda, da ponudnik potrebujejo veliko časa za pripravo ponudbe, prav tako pa naročnik potrebuje veliko časa za ocenjevanje prispelih ponudb ter testiranje ponujenih artiklov. Ker mora naročnik pravočasno zaključiti javno naročilo in skleniti pogodbe, roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.

Datum objave: 31.07.2020   09:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v prvem sklopu pod šifro 329479 zahtevate dihalni filter za dihalne volumne od 300 - 1500ml. Ponudimo lahko filter, ki ustreza vsem kriterijem in je za dihalne volumne od 150 - 1500ml. Ali lahko ponudimo tak filter?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Da, če ustreza vsem ostalim razpisanim kriterijem.Datum objave: 31.07.2020   09:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v prvem sklopu pod šifro 386146 zahtevate dihalni filter za dihalne volumne od 75 - 400ml. Že leta uporabljate filter za dihalne volumne od 90 do 250ml. Ponudili bi vam filter za dihalne volumne od 75 do 300ml. Ali lahko ponudimo tak filter?

Hvala za odgovor, lep pozdrav.

ODGOVOR
Da, če ustreza vsem ostalim razpisanim kriterijem.Datum objave: 31.07.2020   09:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v prvem sklopu pod šifro 386146 zahtevate dihalni filter za dihalne volumne od 75 - 400ml. Že leta uporabljate filter za dihalne volumne od 90 do 250ml. Ponudili bi vam filter za dihalne volumne od 75 do 300ml. Ali lahko ponudimo tak filter?

Hvala, lep pozdrav.

ODGOVOR
Da, če ustreza vsem ostalim razpisanim kriterijem.Datum objave: 31.07.2020   09:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pod šifro 286146 zahtevate dihalni filter z mrtvim prostorom manjšim od 28ml. Ponudimo vam lahko filter, ki ustreza ostalim kriterijem in ima mrtvi prostor 29ml, kar menimo da ni klinično relevantno. Ali se strinjate, da lahko ponudimo filter s taknim mrtvim prostorom?

Najlepša hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Da, če ustreza vsem ostalim razpisanim kriterijem.Datum objave: 31.07.2020   09:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V prvem sklopu pod šifro 386138 zahtevate dihalni volumen od 300 do 1500ml. Filtri za odrasle, ki jih ponujajo so za dihalne volumne od 150 do 1500ml, kar je celo širše kot zahtevate. Ali lahko ponudimo tak filter, ki ustreza vsem ostalim kriterijem?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Da, če ustreza vsem ostalim razpisanim kriterijem.

Datum objave: 31.07.2020   09:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V prvem sklopu pod šifro 977005 zahtevate dihalne volumne od 100 do 1500ml. Ponudili bi filter za dihalne volumne od 150 do 1500ml. Ali lahko ponudimo tak filter?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Da, če ustreza vsem ostalim razpisanim kriterijem in istočasno ponudite v naboru izpadel spekter volumna.Datum objave: 31.07.2020   09:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pod šifro 977006 zahtevate mehanski filter za dihalne volumne od 300 - 1500ml in mrtvim prostorom 60ml. Filter, ki ga ponujamo je za dihalne volumne od 200 do 1500ml in mrtvim prostorom 63. Ali lahko ponudimo filter, ki je za širši razpon dihalnih volumnov in minimalno odstopa pri mrtvem prostoru?

Najlepša hvala, lep pozdrav.

ODGOVOR
Da, če ustreza vsem ostalim razpisanim kriterijem.Datum objave: 31.07.2020   09:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v prvem sklopu, šifra 977007 zahtevate neonatalni filter. Ponudimo vam lahko filter z bistveno boljšo učinkovitostjo filtracije kot jo zahtevate, vendar odstopa pri določenih parametrih:
1) namesto dihalnega volumna od 30 do 150 ml je za dihalne volumne 30 - 100ml
2) namesto upora pri pretoku 0,5 mbar je upor 0,59mbar
3) namesto vlaženja 33 mg H2O/L je vlaženja 29 mg H2O/L, kar je popolnoma dovolj glede na članek Luchetti M, Pigna A, Gentili A, Marraro G. ""Evaluation of
the efficiency of heat and moisture exchangers during paediatric anaesthesia. Pediatric Anesthesia 1999; 9: 3945"". Ali lahko ponudimo tak filter?

Hvala in lep pozdrav.
ODGOVOR
Da, če ustreza vsem ostalim razpisanim kriterijem in zagotavlja enake strokovne in izhodne parametre ob uporabi v medicinske namene.Datum objave: 31.07.2020   09:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za slovenski trg smo pridobili zastopstvo za novega evropskega proizvajalca respiratornih pripomočkov, kot so filtri, drihalni sitemi, maske in ostalo. Glede na strokovne zahteve, ki jih navajate v sklopu ena, ki je 100% zaprt, se lahko prijavi samo 1 ponudnik. Zato, da bomo lahko ponudli celoten sklop 1 nas zanima, ali lahko prijavimo filtre s sledečimi odstopanji:
1) Pod šifro 329479 bi ponudili filter za dihalne volumne od 150ml do 1500ml, namesto od 300 do 1500ml, kar je celo večji razpon kot zahtevate
2) Pod šifro 386146 bi ponudili filter za dihalne od 75 do 300ml namesto od 75 do 400ml in z volumno mrtvega prostora 29ml namesto zahtevanih manj kot 28ml, kar je klinično zanemarljivo
3) Pod šifrom 386138 bi ponudli filter za dihalne volumne od 150 do 1500ml, namesto od 300 do 1500ml, kar je celo večji razpon, kot je zahtevano
4) Pod šifro 977005 bi ponudili filter za dihalne volumne od 150 do 1500ml, namesto od 100 do 1500ml, saj v primeru nižjih volumnov lahko izberete neonatalni filter
5) Pod šifro 977006 bi ponudli filter za dihalne volumne od 200 do 1500ml, namesto od 300 do 1500ml in z volimnom mrtvega prostora 63ml namesto zahtevanih manj kot 60
6) Pod šifro 977007 bi ponudili filter za dihalne volumne od 30 do 100ml namesto od 30 do 150ml, saj v primeru volumna večjega od 100ml lahko izberete pediatrični filter. Filter, ki bi ga ponudli ima upor pri pretoku 5L/min 0,59mbar, namesto zahtevanih manj kot 0,5mbar in povračilo vlage 29mg H2O/L zraka namesto zahtevanih 33 mg H2O/L zraka. Glede na literaturo (A.R.Wilkes, ""Heat and moisture exchangers and breathing system filters: their use in anaesthesia and intensive care. Part 2 practical use, including problems, and their use with paediatric patients"", Anaesthesia, 2011, 66, pages 4051) je med anestezijo zadovoljivo vlaženje med 20 in 28 mg H2O/L zraka.
Glede na minimalna odstopanja pri filtrih prosimo za potrditev, da lahko ponudimo le te, saj bi s tem pridobili dodatno konkurenčno ponudbo za sklop1, ki je glede vrednosti največji sklop in bi s potrditvijo odstopanj, lahko privarčevali vsaj 50.000EUR.

Zahvaljujemo se za odgovor in vas lepo pozdravljamo.


ODGOVOR
Da, če ustreza vsem ostalim razpisanim kriterijem.Datum objave: 31.07.2020   09:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V Sklopu 5 Sistemi za merjenje tlaka - zanima nas ali lahko na ident 477141, 406872 in 406031, ponudimo sisteme, pri katerih zbiralnik za odvzem vzorca ni v obliki vrtljivega koleščka ampak oblikovan na poteg z varovalom, ki preprečuje samodejno odpiranje in zaščito, ki preprečuje kontaminacijo vzorca ali uporabnika med uporabo. Na tak način omogočite sodelovanje ponudnikom, ki nudijo konkurenčne in boljše sisteme, kar dokazujejo tudi objavljene študije.


ODGOVOR
Razpisane zahteve ostajajo nespremenjene.Datum objave: 31.07.2020   09:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V Sklopu 5 - Sistemi za merjenje tlaka-zahtevate MRI kompatibilnost, zanima nas ali je pri oddaji ponudbe potrebno MRI kompatibilnost, za sisteme in povezovalne kable, dokazovati z ustreznim certifikatom proizvajalca ?


ODGOVOR
Da, kot je predpisano.Datum objave: 31.07.2020   09:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ali lahko pri vseh identih v Sklopu 5 ponudimo povezavo z monitorjem preko enojnega kabla, ki ima barvne oznake za posamezno merjenje tlaka (rdeč, moder, rumen), s tem se prepreči nepotrebne napake pri povezovanju sistema s posameznimi tlačnimi moduli na monitorjih. Držalo za sisteme pa omogoča varnostno fiksacijo, ležišča za tlačne pretvornike so barvno označeni.


ODGOVOR
Da, če v vseh ostalih razpisnih karakteristikah ustreza.

Datum objave: 31.07.2020   09:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ali lahko v Slopu 5 ponudimo sisteme, ki imajo integriran brezigelni port, kateri s posebnim adapterjem edini zagotavlja varen odvzem vzorca krvi, brez možnosti neželjenega iztekanja krvi in podobnih težav, s katerimi ste se v preteklosti soočali.


ODGOVOR
Da, če v vseh ostalih razpisnih karakteristikah ustreza razpisnim pogojem.Datum objave: 31.07.2020   09:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. SKLOP 3, IDENT 424722 željen set za izpiranje in koncentriranje krvi iz operativnega polja, ki mora biti kompatibilen z aparatom za koncentracijo eritrocitov.
Vprašanje 1.1: ali nam lahko opišete ta aparat?
Vprašanje 1.2: Zakaj ste navedli to kompatibilnost, saj tako ali tako želite, da ponudimo set za izpiranje in koncentriranje krvi, ki mora biti kompatibilen z aparati, ki naj bi jih dostavili BREZPLAČNO (navedba v podčrtanem odstavku pod SKLOP 3)?

2. SKLOP 3, IDENT 424722 in IDNET 424714 željen material, ki naj (med drugim) vključuje tudi:
Add 1. Zbiralnik s 40mikronskim filtrom, 4L 2x1/4 vhod aspiracijskih linij, 1/4 vhod z leur zamaškom, vhod za podtlak in 3/8 izhod za izpust iz zbiralnika na spodnji strani.
VPRAŠANJE 2.1.: ali lahko ponudimo zelo izdelan in preverjen sistem z rezervoarjem, ki ima svoje izračunane velikost vhodov in izhodov (da ne pride do vrtinčenja, zamašitve) s preučenimi nakloni, logično različnih barv, ki pa so drugačnih dimenzij kot navedene v razpisu? Mi imamo tudi veliko več le-teh.

3. SKLOP 3, za delujočo uporabo IDENTov: 424722, 424714 in 485225 naj bi v brezplačno uporabo dostavili 7 aparatov s popolnim servisom za obdobje sporazuma t.j.3 leta.
Vprašanje 3.1.: iz izkušenj vemo, da za uporabo navedene količine setov potrebujete 1-2 aparata. Ekonomično ravnanje bi pomenilo, da uporabite aparat 2x dnevno. To pomeni, če imamo 250 delovnih dni x 2 = 500 setov/aparat.
V vašem primeru menimo, da bo najverjetneje cena setov, temu ustrezno veliko višja.
Prosimo vas, da ponovno preučite potrebno število aparatov in nam sporočite vaš odgovor.

Vprašanje 3.2.: ali se zahteva nanaša na stare aparate ali popolnoma nove?

Hvala, lepo pozdravljeni.


ODGOVOR
Razpis ostaja enak. Lahko ponudite medicinski potrošni material s pripadajočim aparatom, če kompletna sestava zagotavlja enake tehnične, strokovne in izhodne parametre za uporabo v medicinske namene. Omogočiti nam morate tudi testiranje.Datum objave: 31.07.2020   09:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vprašali bi naslednje:

SK 009, IDENT JN 977015: Al lahko ponudimo enakovredno iglo za periferno blokado živcev 21GX100 mm, kompatibilno z nevrostimulatorji in vidno pod UZ, ima ergonomsko držalo ter 20-stopinjski poševni kot konice, omogoča gladko drsenje skozi tkiva, ima varnostni vzorec na držalu, ki definira pozicijo konice igle, ni lasersko obdelana, a ima posebno prevleko (coating) iz mikroskopskih steklenih delcev, ki omogočajo močno ehogenost vse do konice, je sterilna, brez lateksa, za 1X uporabo in v skladu s trenutno veljavnimi standardi?

SK 009, IDENT JN 977014: Ali lahko ponudimo enakovredno iglo za periferno blokado živcev 22GX50 mm, kompatibilno z nevrostimulatorji in vidno pod UZ, ima ergonomsko držalo ter 20-stopinjski poševni kot konice, omogoča gladko drsenje skozi tkiva, ima varnostni vzorec na držalu, ki definira pozicijo konice igle, ni lasersko obdelana, a ima posebno prevleko (coating) iz mikroskopskih steklenih delcev, ki omogočajo močno ehogenost vse do konice, je sterilna, brez lateksa, za 1X uporabo in v skladu s trenutno veljavnimi standardi?

SK 009, IDENT JN 977013: Ali lahko ponudimo enakovredno iglo za periferno blokado živcev 21GX85 mm, kompatibilno z nevrostimulatorji in vidno pod UZ, ima ergonomsko držalo ter 20-stopinjski poševni kot konice, omogoča gladko drsenje skozi tkiva, ima varnostni vzorec na držalu, ki definira pozicijo konice igle, ni lasersko obdelana, a ima posebno prevleko (coating) iz mikroskopskih steklenih delcev, ki omogočajo močno ehogenost vse do konice, je sterilna, brez lateksa, za 1X uporabo in v skladu s trenutno veljavnimi standardi?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
V razpisu so definirane karakteristike artikla. Prosim, ponudite artikel, kot je opisan.Datum objave: 31.07.2020   09:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali vam lahko v sklopu 9 Igle za blokado perifernega živčevja vidne pod UZ -100% skupina, pod identom 977015 Igla za periferno blokado živcev 22Gx100-120mm, ponudimo ustrezno iglo 21Gx100mm in 21Gx120mm?

Zahvaljujemo se vam za odgovor.

ODGOVOR
Ne.Datum objave: 31.07.2020   09:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Na novem JN ste po dolgih letih za dihalne sisteme umaknili zahtevo po srebrovih ionih in antibakterijski zaščiti, kar bi mnogim ponudnikom respiratornih pripomočkov (Flexicare, Teleflex, GE, Medtronic) omogočilo da lahko ponudimo dihalne sisteme, vendar ste sedaj sklop zaprli s kombinacijo strokovnih zahtev za dihalne filtre s katerimi se omejujete na enega ponudnika Draeger.
Iz tega naslova vas prosimo, da spremenite strokovne zahteve za filtre, tako da se bodo lahko prijavili tudi ostali ponudniki ali pa izločite filtre v ločen sklop, tako kot je bilo že leta v preteklih javnih naročilih. Verjamemo da bi na ta način lahko dobili več konkurenčnih ponudb kvalitetnih ponudnikov in na ta način prihranili več 10.000 EUR.

Zahvaljujemo se za odgovor. Lep pozdrav.

ODGOVOR
Razpisni pogoji ostajajo enaki. Lahko ponudite dihalne sisteme in filtre, ki imajo širši nabor od zahtevanih razpisnih pogojev, v kolikor ostale karakteristike ustrezajo zahtevanim razpisnim pogojem in v kompletnem sklopu s ponujenimi artikli pokrivate celotni spekter razpisanih zahtev.Datum objave: 31.07.2020   09:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 3 razpisujete material za avtotransfuzijo, kjer mora ponudnik ponuditi 7 aparatov v brezplačen najem. Ob tem razpisujete 800 kos setov za avtotransfuzijo, kar se nam zdi nesorazmerno glede na zahtevanih 7 aparatov. Glede na razpisano količino in število opreracisjkih, kjer uporablate avtotransfuzijo, menimo, da bi 5 aparatov bilo popolnoma dovolj in hkrati, bi vam lahko ponudili nižje cene za potrošni material vsaj za 20%?

Najlepša hvala, lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Razpisane zahteve ostajajo nespremenjene.Datum objave: 31.07.2020   09:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

sodeč po tem, da ste dihalne filtre, dihalne sisteme in anestezijske maske združili v zaprt sklop je moč sklepati, da z naborom strokovnih zahtev za dihalne filtre omejujete konkurenčnost. Naročnik je v skladu z določili zakona o javnem naročanju dolžan zagotoviti konkurenco med ponudniki, ki pa jo lahko omejuje le v primeru objektivno opravičljivih razlogov. Torej le v primeru, da lahko izkaže zakaj primerljiva rešitev , ki jo ponujamo tudi sami glede na minimalna odstopanja ne omogoča kakovostne izvedbe storitev, ki se z opremo izvajajo. Pozivamo vas k spremembi razpisne dokumentacije na način, da omogočite konkurenco in s tem sodelovanje tudi drugih usposobljenih ponudnikov. Štejte navedeno vprašanje tudi kot podajo očitka kršitve pravil ZJN-3, zlasti glede načel omenjenega zakona, ki se nanašajo na varstvo konkurence in nediskriminatorna ravnanja naročnika.
Pozivamo da se iz 1. sklopa izločijo dihalni filtri, ter tako omogočite ostalim ponudnikom, da prijavijo ostale produkte in se izognete nepotrebnim revizijskim zahtevkom, ter hkrati privarčujete sredstva.
V nasprotnem primeru prosimo za pojasnilo, čemu so pogoji določeni na tako strog način, da omogočajo le oddajo naročila enemu ponudniku Draeger.

Vnaprej hvala za odgovor, lep pozdrav.

ODGOVOR
Razpisni pogoji ostajajo enaki. Lahko ponudite artikle, ki imajo širši nabor od zahtevanih razpisnih pogojev, v kolikor ostale karakteristike ustrezajo zahtevanim razpisnim pogojem; v kolikor so pri vaših artiklih odkloni od razpisanih pogojev, naj v ponujenem kompletnem sklopu s ponujenimi artikli pokrivajte celotni spekter razpisanih zahtev.Datum objave: 31.07.2020   09:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za šifro 329479 zahtevate dihalni filter za dihalne volumne od 300 - 1500ml. Filter, ki vam ga želimo ponuditi ima dihalne volumne od 150 do 1500 ml volumna in so v ostalih kriterijih kot je mtrvi prostor, teža in upor boljši od filtrov, ki jih uporabljate po trenutno veljavnem standardu . Prosimo za odobritev, da lahko ponudimo takšen filter?

Hvala za odgovor. Lep pozdrav.

ODGOVOR
Da, če v vseh ostalih razpisnih karakteristikah ustreza razpisnim pogojem.Datum objave: 31.07.2020   09:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v sklopu 1 šifra 977005 zahtevate dihalni filter z volumnom 100 -1500 ml. Že pod identom 329479 zahtevate elektrostatski filter, ki je podoben temu pod šifro 977005. Zato predlagamo, da se filter pod šifro 977005 izloči iz razpisa. Ali se strinjate, da se ta filter izloči iz sklopa 1?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Ne.Datum objave: 31.07.2020   09:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za neonatalni filter - šifra 977007 navajate zahtevo z uporom pri pretoku 5L/min, kar ni v skladu s standardom ISO 9360. Glede na standard ISO 9360 se neonatalni filtri testirajo pri pretokih 7, 11 ali 15 L. Prosimo, da določite strokovne zahteve v skladu s standardi, kot navajate v strokovnih zahtevah.

Zahvaljujemo se za odgovor, lep pozdrav.


ODGOVOR
Vsi artikli naj bodo preizkušeni po trenutno veljavnih standardih.Datum objave: 31.07.2020   09:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Za šifro 386146 zahtevate dihalni filter za dihalne volumne 75-400 ml. Pediatrični filter, ki vam ga želimo ponuditi in ga trenutno uporabljate je namenjen dihalnim volumnom od 90 - 250 ml. Glede na nabor zahtevanih dihalnih filtrov z večjim VT kot 250 ml uporabite filter pod identom 386138, kjer bi vam ponudili filter za dihalne volumne nad 180ml. Prosimo za odobritev, da lahko ponudimo takšen filter?

Hvala, lep pozdrav.


ODGOVOR
Da, če v vseh ostalih razpisnih karakteristikah ustreza razpisnim pogojem in istočasno v naboru vseh artiklov v tem sklopu pokrivate izpadli del volumna.Datum objave: 31.07.2020   09:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v sklopu 1 za šifro 977007 zahtevate dihalni filter za dihalne volumne 30-150 ml . Ali vam lahko ponudimo neonatalni filter, ki ima razpon dihalnega volumna od 35-75 ml in s tem manjši mrtvi prostor, saj pod identom Ident 386146 že razpisujete pediatrični filter, ki je namenjen za dihalne volumne od 75 do do 400ml?

Najlepša hvala, lep pozdrav.


ODGOVOR
Da, če v vseh ostalih razpisnih karakteristikah ustreza razpisnim pogojem in istočasno v naboru vseh artiklov v tem sklopu ponujeni artikli pokrivajo izpadli del volumna.Datum objave: 31.07.2020   09:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali naročnik v skupini 006 zahteva sterilne ali nesterilne ustno žrelne tubuse?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Artikel mora ustrezati trenutno veljavnim standardom.Datum objave: 31.07.2020   09:55
VPRAŠANJE
1. Ali v sklopu 005 pod identi 477141, 406872, 406031 zahtevate varno, zanesljivo in vodotesno povezavo tlačnega pretvornika s kontaktno ploščo, kar zagotavlja trenutni varnostni standard IP27?
2. Ali v sklopu 005 pod identi 477141, 406872, 406031 zahtevate nedrsljiv material vrtljivega koleščka zaradi lažjega rokovanja v rokavicah?

ODGOVOR
Da, in ustrezajo vsem trenutno veljavnim standardom za mpm.Datum objave: 31.07.2020   09:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ali pravilno razumemo, da moramo ES izjavo priložiti le ob ponudbi za aparat, za potrošni material pa ni potrebno prilagati ničesar, niti katalogov in certifikatov?

Hvala.

ODGOVOR
Da.Datum objave: 31.07.2020   09:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Šifra 977007 - tu zahtevate dihalni filter z uporom pri pretoku 5L/min 0,5 mbar. Po ISO Standardu 9360 se vsi filtri testirajo pri pretokih 7,11,15 L. Filter, ki ga želimo ponuditi ima pri pretoku 7L / min upor 0,49 mbar. Ali lahko ponudimo takšen filter?

Hvala, lep pozdrav.


ODGOVOR
Da, če v vseh ostalih razpisnih karakteristikah ustreza razpisnim pogojem.Datum objave: 31.07.2020   09:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v sklopu 1 pod šifro 386138 zahtevate dihalni filter za dihalne volumne 300-1500 ml. Ali vam lahko ponudimo filter, ki ima razpon dihalnega volumna 180 -1500 ml in s tem omogoča večji razpon ventilacije ima upor pri pretoku 30L/min 1,57 mbar in boljšo učinkovitostjo filtarcije 99,999%?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Da, če v vseh ostalih razpisnih karakteristikah ustreza razpisnim pogojem.Datum objave: 31.07.2020   09:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v sklopu 1 šifra 977006 zahtevate dihalni filter z dihalnim volumnom 300 - 1500 ml. Filter, ki vam ga želimo ponuditi ima dihalni volumen v razponu 200 -1500 ml in volumen filtra 63 ml. Ali vam lahko ponudimo filter, ki omogoča večji razpon dihalnega volumna ventilacije od 200 - 1500 ml in za 3 ml večji mrtvi prostor ?

Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Da, če v vseh ostalih razpisnih karakteristikah ustreza razpisnim pogojem.Datum objave: 31.07.2020   10:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v sklopu 1 šifra 977007 zahtevate dihalni filter s povračilom vlage več kot 33 mg H20/L . Ali vam lahko ponudimo filter z povračilom vlage 27 mg H2O/L?

Zahvaljujemo se za odgovor.


ODGOVOR
Da, če v vseh ostalih razpisnih karakteristikah ustreza razpisnim pogojem.Datum objave: 31.07.2020   10:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pod identom 977005 gre za elektrostatski filter brez vlaženja, ki bi ga uporabljali za zaščito aparatov, za kar vam tem primeru ni pomeben dihalni volumen in lahko uporabljate filter za večje dihalne volumne pod identom 329479, saj je filter pod to šifro zaradi svojih lastnosti bolj učinkovit in omogoča večjo varnost. Predlagamo, da se ta filter izloči iz sklopa 1.

Najlepša hvala, lep pozdrav.


ODGOVOR
Ne, razpis ostaja nespremenjen.Datum objave: 31.07.2020   10:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 3, Ident 424722, med drugim razpisujete set za izpiranje z zbiralnikom za kri z 40 mikronskim filtrom volumna 4l in glavo centrifuge volumna 200 ml. Takšen zbiralnik in glavo centrifuge lahko ponudi samo proizvajalec Medtronic, kar pomeni da s takšnimi kriteriji ni zagotovljena konkurenčnost, kot narekuje ZJN-3. Želeli bi vam ponuditi set z minimalnim odstopanjem v sledečih postavkah, kjer vas sprašujemo:
1. Ali lahko ponudimo zbiralnik za kri z 150 mikronskim filtrom volumna 3l (glede na zahteve je možno doseči boljše rezultate kot jih zahtevate), z vsemi vhodi in izhodi kot navajate kompatibilnimi z ostalim potrošnim materialom, ki ga ponujamo?
2. Ali lahko ponudimo glavo centrifuge z volumnom 225ml, saj taka razlika v volumnu, nima bistvenih kliničnih učinkov?
3. Ali lahko pod identom 424714, prav tako ponudimo zbiralnik kot sprašujemo že v prvem vprašanju?
Glede na zgoraj navedena minimalna odstopanja vas prosimo za odobritev odstopanj, saj bi s tem omogočili konkurenco in s tem sodelovanje tudi drugih usposobljenih ponudnikov, s čimer boste zagotovo dobili nižje cene ponudnikove opreme za avtotransfuzijo.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Lahko ponudite medicinski potrošni material s pripadajočim aparatom, če kompletna sestava zagotavlja enake tehnične, strokovne in izhodne parametre za uporabo v medicinske namene. Omogočiti morate tudi testiranje.Datum objave: 31.07.2020   10:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na to, da še nismo prejeli odgovora na nobeno od zastavljenih vprašanj in da danes poteče rok za postavljanje vprašanj, vas prosimo, da podaljšate rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj ter nanje odgovarjate sproti.

Hvala za razumevanje.
Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Naročnik se trudi na vsa vprašanja odgovarjati sproti, vendar zaradi preobremenjenosti strokovnega osebja vezano na epidemijo koronavirusa sprotni strokovni odgovori niso možni.Datum objave: 31.07.2020   10:03
VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni,

vprašanje se navezuje na 4. sklop (418293, 418307, 420646). Glede na to, da boste vreče uporabljali pri operacijah, kjer pride do nastanka kirurškega dima oziroma plinov. Ali zahtevate vreče z integriranim filtrom za dim, v skladu s standardi za uporabo v kirurškem okolju kar zagotavlja varnost osebja pred vdihavanjem kancerogenih plinov, ki pri tovrstnih operacijah nastajajo?


ODGOVOR
Lahko ponudite; ne zahtevamo.Datum objave: 31.07.2020   10:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

sklop 004., identi 418293, 418307, 420646: Od same namestitve vreče in do njene uporabe preteče kdaj več kot 24 ur, ali zahtevate vrečo, ki omogoča varno uporabo do 48 ur od njenega prvega koriščenja?

ODGOVOR
Lahko ponudite; ne zahtevamo.Datum objave: 31.07.2020   10:05
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali za vaše zahteve, ki ste jih definirali v 4. sklopu (ID: 418293, 418307, 420646) potrebujete vrečo, ki je reliefna, bolj vzdržljiva, ultrazvočno varjena in se ne lepi na stene posode?
Glede na to, da z vrečami običajno rokujete v rokavicah takšna vreča omogoča boljši oprijem - lažje rokovanje, prenašanje in predvsem skladiščenje oziroma shranjevanje.ODGOVOR
Lahko ponudite; ne zahtevamo. Artikel mora ustrezati vsem ostalim razpisanim pogojem.Datum objave: 31.07.2020   10:05
VPRAŠANJE
4. sklop identi: 418293, 418307, 420646. Ali za ohranjanje čistega delovnega okolja in lažje skladiščenje zahtevate uporabo individualno čisto pakiranih aspiracijskih vreč za preprečevanje stika z bakterijami in virusi pred samim posegom/uporabo?

ODGOVOR
Lahko ponudite; ne zahtevamo.Datum objave: 31.07.2020   10:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v 004. sklopu pod identi 418293, 418307, 420646 glede na trenutno situacijo s COVID-19 virusom nas zanima ali zahtevate, da vam vreče nudijo tudi boljšo viralno filtracijsko učinkovitost 99.99995% ali samo stopnjo 99.9995%, ki je v skladu s priporočili trenutno veljavnih standardov in zadržuje samo bakterije?


ODGOVOR
Lahko ponudite; ne zahtevamo. Artikel mora ustrezati vsaj trenutno veljavnim standardom.Datum objave: 31.07.2020   10:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, v 7. sklopu pod identi: 977009, 977008, 105343, 105344 podajate zahtevo za napredno LED svetlobo. Prosimo, da specificirate napredno LED svetlobo oziroma ali to pomeni hladno, svetlo LED svetlobo z dobro svetilnostjo?

ODGOVOR
Mišljena je hladna LED svetloba z dobro svetilnostjo.