Dosje javnega naročila 002910/2020
Naročnik: OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig
Gradnje: Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju GRADNJA KOLIŠČARSKE NASELBINE Z OJEZERITVIJO IN POVEZOVALNO POTJO
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji

JN002910/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.05.2020
JN002910/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.05.2020
JN002910/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.05.2020
JN002910/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.07.2020
JN002910/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.07.2020
JN002910/2020-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.07.2020
JN002910/2020-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.09.2020
JN002910/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 10.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002910/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA IG
Govekarjeva cesta 6
1292
SI
Ig
Slovenija
info@obcina-ig.si
+386 12802300

Internetni naslovi
https://www.obcina-ig.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/353668/3-1_RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17964
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju GRADNJA KOLIŠČARSKE NASELBINE Z OJEZERITVIJO IN POVEZOVALNO POTJO
Referenčna številka dokumenta: 430-0005/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je gradnja koliščarske naselbine z ojezeritvijo in s povezovalno potjo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212000
45240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: občina Ig, Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je gradnja koliščarske naselbine z ojezeritvijo in s povezovalno potjo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.08.2020
Konec: 30.06.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno s pogodbenimi določili in veljavno zakonodajo
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobju 2014 2020, prednostne osi 6.4: Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami.
II.2.14 Dodatne informacije
Projektna dokumentacija v elektronski obliki je objavljena na spletni strani https://www.obcina-ig.si/za-obcane/javne-objave/


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.05.2020   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 23.09.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.05.2020   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA IG
Govekarjeva cesta 6
1292
Ig
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.05.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.05.2020   07:47
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo projektne dokumentacije

ODGOVOR
Projektna dokumentacija je objavljena na spletni strani https://www.obcina-ig.si/za-obcane/javne-objave/
________________Datum objave: 13.05.2020   07:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas, da objavite vsaj informativne popise del in načrte na podlagi katerih se bo oddajalo ponudbo v drugi fazi postopka.
Le na podlagi tega se lahko ponudniki odločimo ali naj oddamo prijavo za prvo fazo postopka. Ni namreč smiselno, da oddajamo prijavo za projekt za katerega sploh ne vemo kaj bo potrebno izvesti, kje je lokacija gradbišča in kakšna je ocenjena vrednost posla.

Prosimo tudi, da objavite ocenjeno vrednost naročila.
Hvala!

ODGOVOR
Projektna dokumentacija je objavljena na spletni strani https://www.obcina-ig.si/za-obcane/javne-objave/
Naročnik bo ponudnikom, ki jim bo priznana sposobnosti popise posredoval v drugi fazi postopka.
Naročnik v fazi priznanja sposobnosti ne bo objavil ocenjene vrednosti.
________________Datum objave: 20.05.2020   09:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

označene so sanitarije. Ali je glede na kontekt postavitve in naravno okolje določena tahnologija čiščenja odpadne vode? Bila bi primerna edino rastlinska čistilna naprava.

Hvala za komentar in lep pozdrav.

ODGOVOR

Predviden je biološko zaprt sistem (kot npr. kakis) z odvozom odvečnega blata in odpadnih vod na najbližjo čistilno naprav.
_________


Datum objave: 29.05.2020   10:27
VPRAŠANJE
Je garancija za resnost ponudbe podpisana z digitalnim certificiranim potrdilom za vas sprejemljiva?

ODGOVOR
Da.
_________Datum objave: 29.05.2020   10:27
VPRAŠANJE
Garancija za resnost ponudbe bo podpisana z digitalnim certificiranim potrdilom. Izvod garancije bo ponudnik priložil k ostali ponudbeni dokumentaciji v informacijski sistem e-JN.

Hvala in lep pozdrav, Urška


ODGOVOR
Da.
____________Datum objave: 29.05.2020   10:30
VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo, da objavi vrednost bančne garancije za resnost ponudbe. V razpisni dokumentaciji je zahtevana vrednost 7.000,00, v obrazcu za garancijo resnosti ponudbe pa naročnik zahteva 10.000,00.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Naročnik je 20.05.2020 objavil popravljen obrazec garancije za resnost ponudbe. Popravljen obrazec je dosegljiv na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/354508/4_Popravek_št._1.zip
____________Datum objave: 29.05.2020   12:42
VPRAŠANJE
Ali je oddaja ponudbe 04.06.2020 do 11:00?

ODGOVOR
Naročnik je spremenil rok za oddajo ponudb. Oddaje ponudbe je 10.06.2020 do 11:00 ure.
_____________Datum objave: 29.05.2020   12:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika prosimo, da za zahtevano referenco: novogradnjo ali rekonstrukcijo objekta po klasifikaciji CC-SI 21520 v vrednosti 300.000,00, upošteva tudi reference, katere vrednosti se med seboj seštevajo do zahtevanega zneska (vsaj dve referenci). Takšne reference imajo v Sloveniji samo večja podjetja z koncesijo. Z tem boste pridobili na večji konkurenčnosti in dali možnost manjšim podjetjem, katera imajo ravno tako dovolj izkušenj in znanja.

V pričakovanju na pozitiven odgovor,

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je objavil popravljeno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
____________Datum objave: 29.05.2020   12:44
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za razlago, kaj točno pomeni arheološko območje.
Hvala.

ODGOVOR
Arheološko območje je definirano z Odlokom o razglasitvi Kolišč na Igu za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 2/2014).
________________Datum objave: 29.05.2020   12:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v celotnem razpisu in razpisni dokumentacije je en kup napak, ki nas ponudnike medejo in sploh ne vemo ali in kako pripraviti ponudbo.
1. Rok za oddajo ponudbe je naveden 26.5. do 11 ure, rok za postavitev vprašanj pa je do 28.5. do 11 ure. Malo nevsakdanje, da je vprašanja možno postavljati še kasneje, kot je predviden rok za oddajo ponudbe.
2. Nikjer v razpisni dokumentaciji nismo zasledili, da gre za priznanje sposobnosti in ne za korektno ponudbo za izvedbo del. Tudi razpis je na portalu, kjer je objavljen označen, da je cena glavni ponder pri razpisu, kar je v koliziji z odgovorom na vprašanje, kjer navajate, da boste popise posredovali samo ponudnikom s priznano sposobnostjo.
3. V razpisni dokumentaciji je navedeno, da mora biti garancija za resnost ponudbe v višini 7.000 EUR, v obrazcih, kjer je objavljen vzorec BG za resnost ponudbe pa je navedeno, da mora biti vrednost garancije 10.000 EUR.

Prosimo za odgovore na vprašanja in hkrati prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za vsja 1 teden.
Hvala

ODGOVOR
1. Naročnik je spremenil rok za oddajo ponudb. Rok za oddajo ponudb je 10.06.2020 do 11:00 ure.
2. Naročnik je navedel na strani 12 in 13 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:
Za oddajo predmetnega javnega naročila se v skladu s c) točko 1. odstavka 44. člena ZJN-3 izvede konkurenčno postopek s pogajanji.
Naročnik bo izvedel postopek v dveh zaporednih fazah:
- Prva faza: ugotavljanje sposobnosti
- Druga faza: predložitev prve ponudbe in pogajanja s predložitvijo končnih ponudb.
V prvi fazi bo naročnik z odločitvijo prizna sposobnost prijaviteljem, ki bodo predložili prijave, s katerimi izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti navedene v nadaljevanju te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Prijaviteljem, ki jim bo na podlagi prijave priznana sposobnost, bodo povabljeni, da predložijo prvo ponudbo in popise del. Prva ponudba bo izhodiščna ponudba za pogajanja. Podroben protokol pogajanj bo opredeljen v pisnem povabilu kandidatom, da se udeležijo pogajanj. Predmet pogajanj bo ponudbena cena.
Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prvih ponudb odda javno naročilo brez pogajanj.
3. Naročnik je že objavil popravljen obrazec garancija za resnost ponudbe, ki je objavljen na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/354508/4_Popravek_št._1.zip.
_____________
Datum objave: 29.05.2020   12:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Glede na specifičnost reference in večjo konkurenčnost med ponudniki, naročnika naproščamo, da spremeni referenčne pogoje glede zahtevane reference: novogradnja ali rekonstrukcija v zavarovanem naravovarstvenem in arheološkem območju. Naročnika prosimo, da se upoštevajo tudi reference novogradnja ali rekonstrukcija v zavarovanem naravovarstvenem ali arheološkem območju.

hvala in lp,

ODGOVOR
Naročnik je objavil popravljeno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
_____________Datum objave: 29.05.2020   12:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zdaj, ko se je podaljšal rok za oddajo vprašanj, se je najbrž podaljšal tudi rok za prijavo na razpis? Naveden je namreč še zmeraj 26.5. kot zadnji datum za prijavo.

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik je spremenil dokumentacijo vezano na roke.
___________Datum objave: 02.06.2020   18:06
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da objavi višino zagotovljenih sredstev.

ODGOVOR
Naročnikova zagotovljena sredstva so enaka ocenjeni vrednosti, ki znaša 371.000,00 EUR brez DDV.
_______________