Dosje javnega naročila 002939/2020
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA - EGESZSEGHAZ LENDVA, Kidričeva ulica 34, 9220 Lendava - Lendva
Blago: DOBAVA POGONSKIH GORIV
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 112.859,24 EUR

JN002939/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.05.2020
JN002939/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.06.2020
JN002939/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.07.2020
JN002939/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002939/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA - EGESZSEGHAZ LENDVA
Kidričeva ulica 34
9220
SI
Lendava - Lendva
Slovenija
Jožica Kovačič
jozica.kovacic@zd-lendava.si
+386 25789210
+386 25789259

Internetni naslovi
http://www.zd-lendava.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/353702/RD__DOBAVA_POGONSKIH_GORIV.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/353702/espd/Narocnik_ESPD_(14).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18091
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA POGONSKIH GORIV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09130000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
SUKCESIVNA DOBAVA POGONSKIH GORIV
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LENDAVA
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA POGONSKIH GORIV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru da se do poteka pogodbe ne izvede novo javno naročilo
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V RAZPISNI DOKUMENTACIJI


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.05.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.05.2020   12:05
Kraj: EJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.05.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.05.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.05.2020   13:28
VPRAŠANJE:
kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti navajate izvršnico. Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju ( Ur.l. 27/16 ) kot zavarovanje določa primerne instrumente zavarovanja, med njimi ni izvršnice. Ponudniki ( dobavitelji ) tudi nismo finančni dolžniki.
Predlagamo, da naročnik kot zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti opredeli menico z menično izjavo z zneskom ter točno opredeljenimi primeri in zapisanimi določili, kdaj lahko naročnik vnovči zavarovanje, kot je to navedel v 9.členu vzorca pogodbe ter z navedbo ne po nalogu, torej menica ni prenosljiva. Menica z menično izajvo je instrument, ki naročniku zagotavlja zadostno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

ODGOVOR:
Ponudnik naj kot zavarovanje dobre izvedbe posla ponudi menico z menično izjavo v višini 10 % ponujene vrednosti.
Menična izjava bo izbranemu ponudniku posredovana skupaj s pogodbo.