Dosje javnega naročila 002989/2020
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup sistema za fluorescenčno mikroskopijo
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 161.500,00 EUR

JN002989/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.05.2020
JN002989/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.06.2020
JN002989/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.06.2021
JN002989/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.06.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002989/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
Tržaška cesta 25
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Nataša Suša
dekanat@fe.uni-lj.si
+386 14768201

Internetni naslovi
http://www.fe.uni-lj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.fe.uni-lj.si/aktualno/javna_narocila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18143
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup sistema za fluorescenčno mikroskopijo
Referenčna številka dokumenta: 402-6/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38510000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
402-6/2020
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38515000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Tržaška cesta 25, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup sistema za fluorescenčno mikroskopijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Določeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.05.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.07.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.05.2020   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.05.2020   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.05.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.05.2020   17:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kdaj bo objavljena dokumentacija?ODGOVOR


Spoštovani,

razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika:

http://www.fe.uni-lj.si/aktualno/javna_narocila/2020051416024598/Javno%20naro%C4%8Dilo%20za%20dobavo%20sistema%20za%20fluorescen%C4%8Dno%20mikroskopijo/

Lep pozdrav,
UL FE


Datum objave: 18.05.2020   10:58
VPRAŠANJE
Reference obrazec OBR-3B

ali pravilno razumemo, da boste potrjene obrazce zahtevali od izbranega ponudnika in da jih ni potrebno oddati k ponudbeni dokumentaciji?

Hvala


ODGOVOR

Spoštovani,

obrazce OBR-3B (potrdilo referenčnega naročnika) priloži ponudnik na podlagi poziva naročnika. Lahko pa ga priloži ponudbeni dokumentaciji že ob oddaji ponudbe.

Lep pozdrav,
UL FE


Datum objave: 18.05.2020   14:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pišem vam v povezavi z razpisno dokumentacijo in tehničnimi specifikacijami, kjer navajate:

Mizica z motoriziranim nastavljanjem xyz ( z-korak 0.1 µm) in avtomatskim ostrenjem v osi z, omogočeno programsko krmiljenje.

Mikroskop omogoča premike v vseh treh oseh (X, Y, Z). Mikroskopska mizica se klasično premika v smereh X in Y,
za fokus in Z premik pa skrbi Z-os, ki poskrbi tudi za avtomatsko ostrenje. Prosim potrdite, da ste mislili premik Z osi in Z koraka za fokus in ne mikroskopsko mizico. Z-korak v tem primeru je precej pod 0.1 µm, vsi premiki pa so omogočeni s programskim krmiljenjem.


Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR


Spoštovani,

Vsi premiki morajo biti programsko krmiljeni, pri čemer mora biti najmanjši korak premika v z-osi manjši ali enak 0.1 µm. Glede slednjega je sprejemljivo, da sistem to ločljivost z-koraka tehnično dosega bodisi s premikom osi oziroma objektiva, bodisi s premikom mizice.

Lep pozdrav,
UL FE

Datum objave: 20.05.2020   08:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na dane podatke predvidevamo tudi uporabo barvila Fura2a in 2b. Takšna aplikacija potrebuje posebne objektive, saj objektivi običajno niso dovolj presevni v 340 nm UV spektru. Glede na podane zahteve lahko ponudimo vse objektive, saj so vsi objektivi prepustni za del UV spektra (običajno efektivno od 350 nm dalje) a ne bodo primerni za osvetlitev barvila Fura2 z LED 340 nm, ki potrebuje visoko prepustnost pri 340 nm (približno 40% ali več).
Vsi objektivi namenjeni za Fura so običajno oljni imerzijski objektivi, ponudimo lahko tri različice in so pri vseh proizvajalcih tradicionalno označeni z 340 in se ločijo od UV objektivov.

Ponudimo lahko sledeče 340 objektive.
20X oljno imerzijski objektiv NA 0.80 z visoko presevnostjo pri 340 nm.
40X oljno imerzijski objektiv NA 1.30 z visoko presevnostjo pri 340 nm.
100X oljno imerzijski objektiv NA 1.30 z visoko presevnostjo pri 340 nm.

V kolikor želite posebne objektive primerne za Fura2, prosim popravite specifikacije razpisa.

zahtevate:
4-5x fazni kontrast (PH, plan),
10x (PH, plan, NA vsaj 0,3),
20x (PH, plan fluorite, NA vsaj 0,4),
40x LWD (plan fluorite, NA vsaj 0,6, prepusten za del UV spektra),
60-63x LWD (plan fluorite, NA vsaj 0,85),
60-63x imerzijski (plan fluorite, NA vsaj 1,3, prepusten za del UV spektra)

Predlagamo objektive z naslednjimi karakteristikami:

4-5x fazni kontrast (PH, plan),
10x (PH, plan, NA vsaj 0,3),
20x (PH, plan fluorite, NA vsaj 0,4),
40x LWD (plan fluorite, NA vsaj 0,6, prepusten za del UV spektra),
60-63x LWD (plan fluorite, NA vsaj 0,85),
60-63x imerzijski (plan fluorite, NA vsaj 1,3, prepusten za del UV spektra) - Predlagamo zamenjavo z 100X oljno imerzijski plan fluoritni objektiv z NA vsaj 1.30 in visoko presevnostjo pri 340 nm (objektiv 340).

Lepo pozdravljeni.


ODGOVOR

Spoštovani,

Bistvo zahteve pri objektivu z največjo povečavo je, da je imerzijski ter omogoča povečavo *vsaj* 60-63x pri NA vsaj 1.3 in visoki presevnosti pri 340 nm. Če je povečava tega objektiva še višja (npr. 100x) in so ob tem izpolnjeni vsi trije preostali pogoji (imerzijski, NA vsaj 1.3 in visoka presevnost pri 340 nm), je to z vidika tehničnih specifikacij sprejemljivo.

Lep pozdrav,
UL FE


Datum objave: 20.05.2020   08:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v tehnični dokumentaciji navajate: LED vir vzbujevalne svetlobe z valovnimi dolžinami v območju 340-730 nm.

Ali lahko ponudimo dva vira osvetlitve, ki skupaj zagotovita tem pogojem? En LED vir z LED 340nm in 380nm z dodatno LED s širokim svetlobnim spektrom (bela svetloba) ter dodatno 8-linijsko LED osvetlitev z razponom od 395 do 730 nm. Zelo enostavna ročna menjava teh dveh virov osvetlitve je potrebna.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR


Spoštovani,

Bistvo zahteve je možnost opazovanja barvil tudi v UV spektru (npr. Fura-2). V kolikor je to doseženo z dvema ločenima viroma osvetlitve z možnostjo dovolj hitrega ročnega preklapljanja med njima, je to z vidika tehničnih specifikacij sprejemljivo.

Lep pozdrav,
UL FE

Datum objave: 20.05.2020   08:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prav tako prosimo naročnika, če premisli o tem da v kolikor je zahteva 2 referenc v Sloveniji, da se zahteva razširi na območje EU.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo, če lahko naročnik premisli o podajanju 2 referenc. Če je mišljeno v ozemlju Slovenije bi prosili, če je dovolj 1 referenca, ker je tržišče relativno majhno?

LP

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik referenc ni omejil zgolj na referenčne naročnike iz Slovenije, temveč lahko ponudnik navede tudi referenčne posle na območju EU. Naročnik števila zahtevanih referenčnih poslov ne bo spreminjal.

Lep pozdrav,
UL FE