Dosje javnega naročila 002985/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Storitve: Produkcija orodij in izvedba PR aktivnosti za sektor sadje ( Promocija IK sadje in generična promocija sadje)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002985/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.05.2020
JN002985/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002985/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Dunajska cesta 22
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alenka Kavčič
alenka.kavcic@gov.si
+386 14789126
+386 14789021

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/353925/RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18137
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Produkcija orodij in izvedba PR aktivnosti za sektor sadje ( Promocija IK sadje in generična promocija sadje)
Referenčna številka dokumenta: 430-63/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Naročnik za potrebe izvedbe nacionalne kampanje sektorja sadja naroča produkcijske storitve in PR aktivnosti na ključ.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik za potrebe izvedbe nacionalne kampanje sektorja sadja naroča produkcijske storitve in PR aktivnosti na ključ.


Medijsko pojavljanje nacionalne kampanje je razdeljeno na štiri časovna obdobja:
 15. september 20. november 2020
 15. Januar 20. Februar 2021
 1. maj 15. junij 2021
 20. avgust 15. November 2021
Večina fiksnih orodij (TV oglas, tiskan oglas, zunanje oglaševanje, video recepti/nasveti, radijski oglasi, spletni oglasi itd.) se pripravijo po podpisu pogodbe in predaji kreativne ideje, komunikacijske strategije in prvega KANa. Produkcija ostalih orodij se pripravlja sproti pred lansiranjem kampanje in med samo kampanjo (advetoriali, intervjuji, PR aktivnosti, preostanek video receptov/nasvetov, digitalni posti itd.).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 16
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Opredeljeni v ponudbeni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.05.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.05.2020   12:15
Kraj: Elektronsko v sistemu e-JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Niso potrebne.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.05.2020   12:00

Dodatne informacije:
Niso potrebne.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.05.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.05.2020   09:42
VPRAŠANJE
V Projektni nalogi je navedeno:
Izjavljamo, da imamo znanje in izkušnje na področju projektnega vodenja projektov produkcije komunikacijskih orodij in PR aktivnosti, na področju produkcije in post produkcije komunikacijskih orodij (TV oglasov, radijskih oglasov, food styling, fotografiranja hrane) in na področju planiranja in upravljanja PR aktivnosti na področju komuniciranja z javnostjo, kar dodatno dokazujemo tudi z originalnimi potrdili referenc s strani posameznih naročnikov izdajateljev referenc, ki jamčijo, da so bili posli uspešno in korektno izvedeni.

Dodatno dokazumejo z originalnimi potrdili referenc s strani posameznih naročnikov - ali je standardiziran obrazec za originalno potrdilo reference s strani navedenih naročnikov? Če ne, kaj mora to originalno potrdilo reference vsebovati?

ODGOVOR

V fazi oddajanja ponudb ponudnik izpolni ESP obrazec v katerem so navedene zahtevane reference in mu v fazi oddajanja ponudb še ni potrebno izpolniti Obrazca št. 2. Izbranemu ponudniku bo Obrazec št.2 poslan v izpolnitev in preverbo pred končno izbiro. V primeru, da se v fazi preverbe izkaže, da izbran ponudnik ne izpolnjuje referenčnega pogoja se izbere drugi najugodnejši ponudnik katerega pozovemo k izpolnitvi Obrazca št.2 itd. V fazi izpolnjevanja Obrazca št.2 je potrebno k obrazcu priložiti originalna potrdila zahtevanih referenc (referenčno potrdilo) s strani posameznih naročnikov.

Referenčno potrdilo oziroma originalno potrdilo referenc mora vsebovati vsaj:
- Naziv in naslov izdajatelja referenčnega potrdila (naročnika posla),
- Naziv in naslov izvajalca ter ime strokovnega sodelavca za katerega se izdaja potrdilo (izvajalec),
- Izjavo izdajatelja referenčnega potrdila (naročnika), ki jamči (materialno in kazensko), da je izvajalec (naziv in naslov izvajalca) uspešno in korektno opravil posle (navede se naziv posla),
- Navede se vrednost in obdobje projekta za katerega se izdaja referenca,
- datum in podpis izdajatelja referenčnega potrdila (originalno potrdilo referenc).