Dosje javnega naročila 003079/2020
Naročnik: SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR, Mladinska ulica 14A, 2000 Maribor
Storitve: Storitve nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta »Rekonstrukcija objekta na Cankarjevi ulici 5 v Mariboru"
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003079/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.05.2020
JN003079/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.06.2020
JN003079/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003079/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR
Mladinska ulica 14A
2000
SI032
Maribor
Slovenija
Martin Mikuž
martin.mikuz@gmail.com
+386 22350010
+386 22350021

Internetni naslovi
http://www.ssgt-mb.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/354023/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18166
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta »Rekonstrukcija objekta na Cankarjevi ulici 5 v Mariboru"
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71520000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba storitev nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta »Rekonstrukcija objekta na Cankarjevi ulici 5 v Mariboru«.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71520000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitev nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta »Rekonstrukcija objekta na Cankarjevi ulici 5 v Mariboru«.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 15.06.2020
Konec: 31.08.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.06.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.06.2020   09:01
Kraj: Spletna aplikacija e-Oddaja


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.05.2020   00:00

Dodatne informacije:
Za izvedbo javnega naročila je predvideno sofinanciranje s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.05.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.05.2020   07:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo za objavo vrednosti GOI del in vrednost razpisanih del.

Hvala

ODGOVOR

Naročnik ocenjene vrednosti ne bo objavil, lahko pa naročnik na tem mestu pojasni, da vrednost GOI del presega 7.000.000,00 EUR z DDV. Ocenjene vrednosti za storitev nadzora, torej konkretno javno naročilo, pa naročnik ne bo objavil.


Datum objave: 26.05.2020   07:25
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Po zahtevanih referencah sklepamo, da je vrednost objekta več kot 5,0 mio. EUR oz. so reference prikrojene na znanega izvajalca.
Prosimo, da utemeljite vrednost in število zahtevanih referenc s primerjavo investicije razpisanih del za objekt.
Klasifikacija glede na zahtevane reference - predlagamo, da spremenite klasifikacijo tudi za vse objekte.

LP

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da vrednost gradbeno-obrtniških del, skladno z že podanimi pojasnili, bistveno presega vrednost 5. mio, saj kot že navedeno znaša ocenjena vrednost GOI del več kot 7.000.000,00 EUR z DDV, dejanska vrednost pa bo najbrž še višja. Reference za konkretno javno naročilo tako nikakor niso prikrojene temveč oblikovane sorazmerno z zahtevnostjo predmeta javnega naročila ter posledično v celoti skladno z ZJN-3.

Ob upoštevanju navedenega in glede na dolžnost naročnika, da pridobi za izvajanje storitev usposobljenega izvajalca, ki bo sposoben izvesti razpisane storitve, naročnik pogojev in zahtev določenih v razpisni dokumentaciji ne spreminja.Datum objave: 26.05.2020   07:26
VPRAŠANJE
prosimo za podajo ocenjene vrednosti izvedbenih del ter ocenjeno vrednost JN.

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje vljudno naproša za proučitev že podanih odgovorov na zastavljena vprašanja.


Datum objave: 26.05.2020   07:26
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, naj pri nadzorniku strojnih instalacij opusti klasifikacijsko kodo, vezano na zaključeno storitev nadzora za tehnologijo kuhinje, saj se tovrstna oprema ne vgrajuje samo v gostinskih stavbah, ampak tudi v sklopu vzgojno-izobraževalnih ustanov, domov za ostarele itd. in je tovrstno omejevanje konkurence, diskriminatorno.

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da se ob upoštevanju zasledovanja cilja, da bo pridobil kar največ ponudb primerno usposobljenih ponudnikov, predlog zastavljavca vprašanja upošteva. POGOJ 4 Pooblaščeni inženir za področje strojne opreme in strojnih instalacij se tako spremeni na način, da se kot gradnja istovrstnega objekta upošteva gradnji na objektih visoke gradnje (šifra klasifikacije CC-SI 1 - Stavbe). Upoštevane bodo reference, kjer je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje.

V preostalih delih se pogoj ne spremeni.

Naročnik poziva potencialne ponudnike, da pri pripravi ponudbe v celoti upoštevajo podano spremembo oziroma dodatno pojasnilo.Datum objave: 26.05.2020   07:27
VPRAŠANJE
prosimo za potrditev, da je lahko KVZD hkrati nadzornik katere od faz, seveda ob izpolnjevanju predpisanih pogojev.

ODGOVOR

Naročnik potrjuje stališče zastavljavca vprašanja. Koordinator za varnost in zdravje pri delu lahko opravlja tudi funkcijo pooblaščenega inženirja, v kolikor seveda za to izpolnjuje vse zahteve in pogoje naročnika.


Datum objave: 27.05.2020   06:18
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika naprošamo, da zniža vrednost zahtevanih referenc v poglavju Tehnična sposobnost (pogoj 1, pogoj 2 in pogoj 3), in sicer na 2.000.000,00 brez DDV.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da se v zasledovanju cilja, da bo naročnik pridobil kar največ konkurenčnih ponudb usposobljenih ponudnikov, predlog zastavljavca vprašanja upošteva. Naročnik tako spreminja pogoj 1 "Reference za izvedbo storitev", pogoj 2 "vodja nadzora" in pogoj 3 "Pooblaščeni inženir za področje gradnje" na način, da znaša minimalna zahtevana vrednost posamičnega referenčnega objekta 2 milijona EUR (brez DDV).

V preostalih delih se zahteve obravnavanih pogojev ne spreminjajo.

Naročnik poziva vse potencialne ponudnike, da pri pripravi ponudb v celoti upoštevajo predmetno dodatno pojasnilo.


Datum objave: 27.05.2020   06:19
VPRAŠANJE
zaradi zelo strogo zastavljenih pogojev in velikega števila referenc, ki jih je potrebno izkazati za vodjo nadzora, naročnika naprošamo za delno omilitev in sicer, da se pogoju za vodjo nadzora zadosti z izkazovanjem ene in ne dveh referenc nadzora nad gradnjo primerljivega objekta v vrednosti najmanj 3 mio EUR brez DDV.

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje uvodoma pojasnjuje, da je pogoje določil sorazmerno s predmetom javnega naročila in v celoti v skladu z ZJN-3. Nadalje naročnik pojasnjuje, da je ne glede na sorazmernost določenih pogojev, v zasledovanju cilja, da bi pridobil kar največ konkurenčnih ponudb usposobljenih ponudnikov, že ugodil znižanju zahtev in namesto prvotno zahtevanih 3 milijonov za referenčni objekt dopustil izpolnjevanje pogojev z vrednostjo referenčnih objektov v višini 2 milijona v EUR brez DDV.

Ob upoštevanju navedenega torej naročnik predloga zastavljavca vprašanja ne upošteva in minimalnega števila zahtevanih referenc ne spreminja. Vsekakor pa je na tem mestu smiselno izpostaviti, da je izpolnjevanje pogojev mogoče tudi s partnerji ali podizvajalci.