Dosje javnega naročila 003026/2020
Naročnik: CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI, Frankopanska ulica 9, 1000 Ljubljana
Gradnje: Obnova kopalnic v objektu CŠOD dom Gorenje
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 102.856,71 EUR

JN003026/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.05.2020
JN003026/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2020
JN003026/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.06.2020
JN003026/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.06.2020
JN003026/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 03.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003026/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI
Frankopanska ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ljubljana
info@csod.si
+386 12348601

Internetni naslovi
https://www.csod.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/354074/01_1_Razpisna_dokumentacija_JN02_Obnova_kopalnic_Gorenje.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/354074/espd/Narocnik_ESPD_(22).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18170
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova kopalnic v objektu CŠOD dom Gorenje
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Obnova kopalnic v objektu CŠOD dom Gorenje
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnova kopalnic v objektu CŠOD dom Gorenje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 35
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.06.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.06.2020   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.05.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.05.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.05.2020   11:57
Popisi so objavljeni med ostalo razpisno dokumentacijo na spletni strani CŠOD www.csod.si v skupini Razpisi/Javna naročila

Datum objave: 21.05.2020   10:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Ali je ogled lokacije obvezen?

Lp


ODGOVOR
Ne.


VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ali mora tudi podizvajalec priložiti S.BON-1? Koliko je lahko star S.BON-1/P ?

Hvala, lep pozdrav

ODGOVOR
Ponudnik in morebitni izvajalec v skupnem nastopu morata priložiti izjavo o izpolnjevanju ekonomsko-finančne sposobnosti (razpisni obrazec št. 5). Naročnik pa lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteva, da predloži dokazila oz. dokumente (S.BON - 1/P, S.BON-1). Ta zahteva ne velja za morebitne podizvajalce.Datum objave: 26.05.2020   13:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Torej kot razumemo ponudnik navede reference in jih sam podpiše (obrazec št. 6)? Torej referenc potrjenih s strani naročnika investitorja ne potrebujemo prilagati.

Lp


ODGOVOR
Drži. Ponudnik izpolni ter podpiše razpisni obrazec 6 in ne prilaga potrdil naročnika investitorja.

Datum objave: 26.05.2020   13:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V popisu pri popstavki:
1 Dobava in polaganje topl.izol.tlakov s pl.ekstrudiranega polistirena (npr.kot kot Termodur, .) m2


Vas prosimo da navedete zahtevano debelino izolacije.


Hvala.


Lp

ODGOVOR
Zahtevana debelina izolacije je 5 cm

VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Zanima nas zakaj je potreben dvakrat podpis na obrazcu 1c ?

Hvala, lp

ODGOVOR
V kolikor je zakoniti zastopnik na katerega se nanaša razpisni obrazec št. 1c pooblaščen tudi za podpis in oddajo ponudbe, lahko obrazec podpiše le enkrat na spodnji črti.

VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo vas za podaljšanje roka za oddajo ponudb, zaradi pridobivanja cen od dobaviteljev.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Ali mora tudi podizvajalec podpisati krovno izjavo obrazec št. 2?

Hvala, lp

ODGOVOR
Ne.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V popisu pod ZIDARSKA DELA:
Postavka: Dobava in polaganje topl.izol.tlakov s pl.ekstrudiranega polistirena (npr.kot kot Termodur, .)....vas prosimo da navedete potrebno debelino toplotne izolacije.


Hvala.

Lp

ODGOVOR
Zahtevana debelina izolacije je 5 cm