Dosje javnega naročila 003125/2020
Naročnik: TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj
Blago: Transportni valjčki
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 453.568,92 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN003125/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.05.2020
JN003125/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.05.2020
JN003125/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.05.2020
JN003125/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.07.2020
JN003125/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.07.2020
JN003125/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.09.2020
JN003125/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 04.04.2022
JN003125/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 04.04.2022
Zahtevek za revizijo

    JN003125/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
SI
Šoštanj
Slovenija
javna.narocila@te-sostanj.si
+386 38993200

Internetni naslovi
http://www.te-sostanj.si
http://www.te-sostanj.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/354487/Transportni_valjčki.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18261
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Transportni valjčki
Referenčna številka dokumenta: 40 01-447/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42419800
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Transportni valjčki
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42419800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Transportni valjčki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.06.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.06.2020   09:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.06.2020   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.05.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.05.2020   12:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v naročnikovi priloženi dokumentaciji "Vzorec okvirnega sporazuma o dobavi transportnih valjčkov", pod točko 4.1 drugi odstavek, navajate:
"Prodajalec se zavezuje, da bo naročeno blago v celoti dobavil na prevzemno mesto kupca najpozneje v roku treh (30) delovnih dni od datuma prejema pisnega naročila." Predvidevamo, da gre za napako, saj sta navedena dva različna roka: "treh" oz. "30" delovnih dni.

Prosimo za informacijo, kateri je ustrezni rok za dobavo, od datuma prejema naročila?

ODGOVOR
Pravilen datum je 30 delovnih dni od datuma prejama naročila.Datum objave: 25.05.2020   10:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za točna pojasnila oznak PSB A N; F U; DSB A; Č B1; U; N DSB; U T; N; A P; AM SEV C; N; Č B6; AM PSBC; AM; P; Č B4; N PSBA; Č PSBA; P PSBA; GUP; U; P DSBA; Č PSB B4 ; A N. in/ali risbe posameznih pozicij, iz katerih je možno razbrati kakšni točno valjčki so iskani.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Spodaj je napisana razlaga oznak za valjčke.

VALJČEK AM = AMORTIZIRAN
VALJČEK N = NOSILNI
VALJČEK U = USMERJEVALNI
VALJČEK Č = ČISTILNI
VALJČEK P = POVRATNI

Oznaka M (M15, M18,) levo/desno os na valjčku običajno je to oznaka SW (utorne oz. pravokotno ravne v standardni izvedbi).

Oznaka d predstavlja fi osi.

Oznaka PSB, DSB, DSK gre za način izvedbe oz. tesnjenja. PSB / DSB / DSK, Light duty / Ligt and medium duty / Medium and heavy duty, fi 20 ali manj / fi 20 ali več.

Oznake B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 So tipi razporeditve gume pri čistilnih valčkih.

Oznaka C je oznaka za amortizirane (pri AM amortizirni valjčki).

Oznaka T je oznaka za bočni (pri U usmerjevalni valjčki).

Oznaka GUP način izvedbe oz. tesnjenja za light duty valjčke.

Primer: VALJČEK N PSB A 89X315 M15 4/9 d20
VALJČEK N = valjček nosilni, PSB A = tip izvedbe light duty, 89X315 = 89 fi valja 315 dolžina naležne površine, M15 širina naseda utorne oz. pravokotne ravne, 4/9 = 4 dolžina od naseda do valjčka 9 dolžina


Datum objave: 26.05.2020   07:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V dokumentaciji priloženi razpisu ni tehničnih risb želenih valjčkov - bodo risbe dane na razpolago ponudnikom?

Prosimo za informacijo. Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani,
vezano na vaše vprašanje glede tehnični risb, vas obveščamo, da naročnik z njimi ne razpolaga. V specifikaciji so navedene vse dimenzije in karakteristike. V kolikor menite, da bi bilo koristno, lahko naročnik organizira tudi ogled.
Lep pozdrav.
Datum objave: 04.06.2020   08:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za sledeča pojasnila:
-Glede na to da se gre za 3-letni okvirni sporazum, ali so na bilokakšen način dopuščene letne spremembe cen (glede na cene jekla, itd...)?
-Na temelju vaših preteklih izkušanj, koliko sukcesivnih naročil na leto je za pričakovati? Razumemo da je to težko točno napovedati, prosimo vsaj za okvirno informacijo.
-V sklopu razpisne dokuemntacije je priložen tudi dokument "Zahteve s področja sistema vodenja". Kakšne so točne obveznosti ponudnika robe ki izhajajo iz tega dokumenta za ta specifičen javni razpis? Ali ima ponudnik robe kakšne obveznosti za prevzem in odvoz odpadne embalaže, odpadkov,..? Kako točno izgleda uveljavljanje zahtev iz dokumenta "Zahteve s področja sistema vodenja" za ponudnika robe? Še posebno iz vidika potencialnih dodatnih obvez in stroškov, ki jih mora ponudnik robe prevzeti nase.

Prosimo za hiter in podroben odgovor.

ODGOVOR (prve alineje):
-Glede na to da se gre za 3-letni okvirni sporazum, ali so na bilokakšen način dopuščene letne spremembe cen (glede na cene jekla, itd...)? Spremembe cen niso dopuščene.
Datum objave: 04.06.2020   08:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za sledeča pojasnila:
-Glede na to da se gre za 3-letni okvirni sporazum, ali so na bilokakšen način dopuščene letne spremembe cen (glede na cene jekla, itd...)?
-Na temelju vaših preteklih izkušanj, koliko sukcesivnih naročil na leto je za pričakovati? Razumemo da je to težko točno napovedati, prosimo vsaj za okvirno informacijo.
-V sklopu razpisne dokuemntacije je priložen tudi dokument "Zahteve s področja sistema vodenja". Kakšne so točne obveznosti ponudnika robe ki izhajajo iz tega dokumenta za ta specifičen javni razpis? Ali ima ponudnik robe kakšne obveznosti za prevzem in odvoz odpadne embalaže, odpadkov,..? Kako točno izgleda uveljavljanje zahtev iz dokumenta "Zahteve s področja sistema vodenja" za ponudnika robe? Še posebno iz vidika potencialnih dodatnih obvez in stroškov, ki jih mora ponudnik robe prevzeti nase.

Prosimo za hiter in podroben odgovor.

ODGOVOR (druge alineje):
-Na temelju vaših preteklih izkušanj, koliko sukcesivnih naročil na leto je za pričakovati? Razumemo da je to težko točno napovedati, prosimo vsaj za okvirno informacijo.
Naročanje transportnih valjčkov je zelo neenakomerno. Z naročnikove strani je nemogoče realno predvideti sukcesivna naročila na letni ravni.Datum objave: 04.06.2020   08:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Kakšna je zahtevana garancija za valjčke?

Prosimo za hiter odgovor.

ODGOVOR
Zahtevana garancija za valjčke je 12 mesecev.Datum objave: 04.06.2020   10:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za sledeča pojasnila:
-Glede na to da se gre za 3-letni okvirni sporazum, ali so na bilokakšen način dopuščene letne spremembe cen (glede na cene jekla, itd...)?
-Na temelju vaših preteklih izkušanj, koliko sukcesivnih naročil na leto je za pričakovati? Razumemo da je to težko točno napovedati, prosimo vsaj za okvirno informacijo.
-V sklopu razpisne dokuemntacije je priložen tudi dokument "Zahteve s področja sistema vodenja". Kakšne so točne obveznosti ponudnika robe ki izhajajo iz tega dokumenta za ta specifičen javni razpis? Ali ima ponudnik robe kakšne obveznosti za prevzem in odvoz odpadne embalaže, odpadkov,..? Kako točno izgleda uveljavljanje zahtev iz dokumenta "Zahteve s področja sistema vodenja" za ponudnika robe? Še posebno iz vidika potencialnih dodatnih obvez in stroškov, ki jih mora ponudnik robe prevzeti nase.

Prosimo za hiter in podroben odgovor.

ODGOVOR (tretje alineje):
Zahteve s področja sistema vodenja so del razpisne dokumentacije in tako na voljo vsem zainteresiranim ponudnikom. Njihova vsebina je jasna, med drugim tudi glede obveznosti v zvezi z odpadno embalažo in odpadki. Zahteve s področja sistema vodenja zavezujejo vse zunanje izvajalce/dobavitelje v družbi naročnika in so sestavni del okvirnega sporazuma.