Dosje javnega naročila 003132/2020
Naročnik: OBČINA DOL PRI LJUBLJANI, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani
Gradnje: Ureditev ceste OMV - Zajelše (II. del)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003132/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003132/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
Dol pri Ljubljani 1
1262
SI
Dol pri Ljubljani
Slovenija
Saška Gojčič
obcina@dol.si
+386 15303253

Internetni naslovi
https://www.dol.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/354530/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18273
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev ceste OMV - Zajelše (II. del)
Referenčna številka dokumenta: 430-0007/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila bo rekonstrukcija ceste v dolžini okoli 360m, s pločnikom, odvodnjavanjem in javno razsvetljavo
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Dol pri Ljubljani, naselje Zajelše
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila bo rekonstrukcija ceste v dolžini okoli 360m, s pločnikom, odvodnjavanjem in javno razsvetljavo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s 95. členom ZJN-3,
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.06.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 100 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.06.2020   10:01
Kraj: Portal https://ejn.gov.si

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Elektronsko odpiranje ponudbOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.05.2020   08:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.05.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.05.2020   08:09
VPRAŠANJE
Ali lahko priložimo v preteklosti že potrjene obrazce refrenčnega dela, ki vsebujejo vse zahtevane podatke, kot obrazec v razpisni dokumentaciji?
Nenehno potrjevanje vsebinsko enakih obrazcev je nepotrebno delo tako za ponudnike kot naročnike, saj se podatki na obrazcih ne spreminjajo.
Hvala!

ODGOVOR

Ni potrebno pridobivati nova potrdila o referencah, če imate starejša potrdila iz katerih sledi, da ponudnik izpolnjuje vse pogoje iz razpisne dokumentacije. Obrazce v sklopu razpisne dokumentacije pa je potrebno na novo izpolniti, saj je na njih potrebno zapisati datum izpolnitve, ki mora biti kasnejši od datuma objave JN. Enako velja za vse izjave, ki morajo biti aktualne.


Datum objave: 22.05.2020   08:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim da obrazce objavite v word obliki za lažje izpolnjevanje.

Hvala

ODGOVOR

Pozdravljeni.

Naročnik ne bo spreminjal formatov obrazcev.


Datum objave: 22.05.2020   10:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ne vem zakaj je tak problem objaviti razpisno dokumnetacijo v wordu, saj smo leta 2020!.

Če že vztrajate pr svojh obrazcih naredite vsaj dovolj široke rubrike in brez barvne podlage, da se bo po printanju, vpisovanju in skeniranju dalo kaj prebrat.

ODGOVOR

Spoštovani!

Res je, smo v letu 2020, v katerem pa obstaja tudi razna programska oprema (na voljo vsakemu tudi v odprtokodnih verzijah), ki omogoča uporabniku, da si spreminja format dokumenta, v kolikor mu ta ne ustreza. V dosedanjih (večletnih) postopkih javnega naročanja, ki jih je izvedel naročnik, ni nihče od ponudnikov imel kakršnekoli težave pri izpolnjevanju tovrstnih obrazcev, zato naročnik pri njih vztraja.

Lep pozdrav.


Datum objave: 25.05.2020   11:10
VPRAŠANJE
Kdo je izvedel PZI-je?
Kje ima Naročnik predvideno deponijo? Kdo je lastnik deponije?

ODGOVOR


Spoštovani!

PZI je izvedlo podjetje TEGA invest d.o.o..

Lastnik nima predvidene deponije, izvajalec si jo mora zagotoviti sam.

Lep pozdrav.Datum objave: 25.05.2020   12:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

izpolnjujemo višino davka v popisih del ter kolikšen naj bo?

lp

ODGOVOR


Spoštovani!

Skladno z razpisno dokumentacijo služi popis del tudi kot Predračunski obrazec, katerega ponudnik izpolni v dveh rubrikah "cena (brez DDV)" in "davek". Višino davka vpišete pod rubriko "davek", skladno z določili trenutno veljavnega Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), torej 22 % ali 9,5 %.

Datum objave: 25.05.2020   12:21
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika da objavi pregledno situacijo izvajanja del

Lp

ODGOVOR

Spoštovani!

Pregledna situacija je objavljena na sledeči povezavi:

https://www.dol.si/assets/javne_objave-razpisi/2020_Ureditev_ceste_OMV_-_Zajelse_/pregledna-situacija.pdf