Dosje javnega naročila 004244/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Javno naročilo za izvajanje pisnega prevajanja in tolmačenja v postopkih policije s tujimi državljani zaradi operativnih potreb na terenu
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.070.000,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN004244/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.07.2020
JN004244/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.11.2020
JN004244/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.01.2021
JN004244/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2021
JN004244/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2021
JN004244/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2021
JN004244/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2021
JN004244/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2021
JN004244/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2021
JN004244/2020-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Popravek, objavljeno dne 26.04.2021
JN004244/2020-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.05.2021
JN004244/2020-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.08.2021
JN004244/2020-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.10.2021
JN004244/2020-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 20.01.2022
JN004244/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 10.10.2022
JN004244/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 12.10.2022
JN004244/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 07.12.2022
JN004244/2020-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 13.12.2022
JN004244/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 24.05.2023
JN004244/2020-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 30.05.2023
JN004244/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 01.06.2023

Revizijski zahtevki
03.12.2020 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
03.12.2020 Vložen je zahtevek za revizijo
15.12.2020 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
18.12.2020 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
13.01.2021 Državna revizijska komisija je zavrnila zahtevek za revizijo 018-202-20_-_RS_Ministrstvo_za_notra.pdf
Zahtevek za revizijo

    JN004244/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 128-313698
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
MNZ, Služba za javna naročila in nabave
sjnn.mnz@gov.si
+386 14284434

Internetni naslovi
http://www.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/354620/ZA_OBJAVO.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19283
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za izvajanje pisnega prevajanja in tolmačenja v postopkih policije s tujimi državljani zaradi operativnih potreb na terenu
Referenčna številka dokumenta: 430-549/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvajanje pisnega prevajanja in tolmačenja v postopkih policije s tujimi državljani zaradi operativnih potreb na terenu - 18 sklopov
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 681.147,54 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Pisno prevajanje in tolmačenje iz bosanskega jezika v slovenski jezik in obratno
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79500000
79530000
79540000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj izvajanja storitve pisnega prevajanja je lokacija izvajalca,po potrebi tudi lokacija naročnika.Kraj izvedbe tolmačenja je glede na potrebe naročnika Slovenija, po potrebi tudi ostale države EU.
II.2.4 Opis javnega naročila
Pisno prevajanje in tolmačenje iz bosanskega jezika v slovenski jezik in obratno
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF)
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Pisno prevajanje in tolmačenje iz češkega jezika v slovenski jezik in obratno
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79500000
79530000
79540000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj izvajanja storitve pisnega prevajanja je lokacija izvajalca,po potrebi tudi lokacija naročnika.Kraj izvedbe tolmačenja je glede na potrebe naročnika Slovenija, po potrebi tudi ostale države EU.
II.2.4 Opis javnega naročila
Pisno prevajanje in tolmačenje iz češkega jezika v slovenski jezik in obratno
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF)
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Pisno prevajanje in tolmačenje iz danskega jezika v slovenski jezik in obratno
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79500000
79530000
79540000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj izvajanja storitve pisnega prevajanja je lokacija izvajalca,po potrebi tudi lokacija naročnika.Kraj izvedbe tolmačenja je glede na potrebe naročnika Slovenija, po potrebi tudi ostale države EU.
II.2.4 Opis javnega naročila
Pisno prevajanje in tolmačenje iz danskega jezika v slovenski jezik in obratno
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF)
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Pisno prevajanje in tolmačenje iz finskega jezika v slovenski jezik in obratno
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79500000
79530000
79540000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj izvajanja storitve pisnega prevajanja je lokacija izvajalca,po potrebi tudi lokacija naročnika.Kraj izvedbe tolmačenja je glede na potrebe naročnika Slovenija, po potrebi tudi ostale države EU.
II.2.4 Opis javnega naročila
Pisno prevajanje in tolmačenje iz finskega jezika v slovenski jezik in obratno
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF)
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Pisno prevajanje in tolmačenje iz grškega jezika v slovenski jezik in obratno
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79500000
79530000
79540000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj izvajanja storitve pisnega prevajanja je lokacija izvajalca,po potrebi tudi lokacija naročnika.Kraj izvedbe tolmačenja je glede na potrebe naročnika Slovenija, po potrebi tudi ostale države EU.
II.2.4 Opis javnega naročila
Pisno prevajanje in tolmačenje iz grškega jezika v slovenski jezik in obratno
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF)
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Pisno prevajanje in tolmačenje iz madžarskega jezika v slovenski jezik in obratno
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79500000
79530000
79540000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj izvajanja storitve pisnega prevajanja je lokacija izvajalca,po potrebi tudi lokacija naročnika.Kraj izvedbe tolmačenja je glede na potrebe naročnika Slovenija, po potrebi tudi ostale države EU.
II.2.4 Opis javnega naročila
Pisno prevajanje in tolmačenje iz madžarskega jezika v slovenski jezik in obratno
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF)
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Pisno prevajanje in tolmačenje iz moldavskega jezika v slovenski jezik in obratno
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79500000
79530000
79540000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj izvajanja storitve pisnega prevajanja je lokacija izvajalca,po potrebi tudi lokacija naročnika.Kraj izvedbe tolmačenja je glede na potrebe naročnika Slovenija, po potrebi tudi ostale države EU.
II.2.4 Opis javnega naročila
Pisno prevajanje in tolmačenje iz moldavskega jezika v slovenski jezik in obratno
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF)
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Pisno prevajanje in tolmačenje iz nizozemskega jezika v slovenski jezik in obratno
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79500000
79530000
79540000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj izvajanja storitve pisnega prevajanja je lokacija izvajalca,po potrebi tudi lokacija naročnika.Kraj izvedbe tolmačenja je glede na potrebe naročnika Slovenija, po potrebi tudi ostale države EU.
II.2.4 Opis javnega naročila
Pisno prevajanje in tolmačenje iz nizozemskega jezika v slovenski jezik in obratno
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF)
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Pisno prevajanje in tolmačenje iz pandžabi jezika v slovenski jezik in obratno
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79500000
79530000
79540000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj izvajanja storitve pisnega prevajanja je lokacija izvajalca,po potrebi tudi lokacija naročnika.Kraj izvedbe tolmačenja je glede na potrebe naročnika Slovenija, po potrebi tudi ostale države EU.
II.2.4 Opis javnega naročila
Pisno prevajanje in tolmačenje iz pandžabi jezika v slovenski jezik in obratno
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF)
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Pisno prevajanje in tolmačenje iz paštu jezika v slovenski jezik in obratno
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79500000
79530000
79540000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj izvajanja storitve pisnega prevajanja je lokacija izvajalca,po potrebi tudi lokacija naročnika.Kraj izvedbe tolmačenja je glede na potrebe naročnika Slovenija, po potrebi tudi ostale države EU.
II.2.4 Opis javnega naročila
Pisno prevajanje in tolmačenje iz paštu jezika v slovenski jezik in obratno
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF)
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Pisno prevajanje in tolmačenje iz poljskega jezika v slovenski jezik in obratno
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79500000
79530000
79540000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj izvajanja storitve pisnega prevajanja je lokacija izvajalca,po potrebi tudi lokacija naročnika.Kraj izvedbe tolmačenja je glede na potrebe naročnika Slovenija, po potrebi tudi ostale države EU.
II.2.4 Opis javnega naročila
Pisno prevajanje in tolmačenje iz poljskega jezika v slovenski jezik in obratno
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF)
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Pisno prevajanje in tolmačenje iz portugalskega jezika v slovenski jezik in obratno
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79500000
79530000
79540000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj izvajanja storitve pisnega prevajanja je lokacija izvajalca,po potrebi tudi lokacija naročnika.Kraj izvedbe tolmačenja je glede na potrebe naročnika Slovenija, po potrebi tudi ostale države EU.
II.2.4 Opis javnega naročila
Pisno prevajanje in tolmačenje iz portugalskega jezika v slovenski jezik in obratno
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF)
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Pisno prevajanje in tolmačenje iz ruskega jezika v slovenski jezik in obratno
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79500000
79530000
79540000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj izvajanja storitve pisnega prevajanja je lokacija izvajalca,po potrebi tudi lokacija naročnika.Kraj izvedbe tolmačenja je glede na potrebe naročnika Slovenija, po potrebi tudi ostale države EU.
II.2.4 Opis javnega naročila
Pisno prevajanje in tolmačenje iz ruskega jezika v slovenski jezik in obratno
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF)
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Pisno prevajanje in tolmačenje iz srbskega jezika v slovenski jezik in obratno
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79500000
79530000
79540000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj izvajanja storitve pisnega prevajanja je lokacija izvajalca,po potrebi tudi lokacija naročnika.Kraj izvedbe tolmačenja je glede na potrebe naročnika Slovenija, po potrebi tudi ostale države EU.
II.2.4 Opis javnega naročila
Pisno prevajanje in tolmačenje iz srbskega jezika v slovenski jezik in obratno
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF)
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: Pisno prevajanje in tolmačenje iz švedskega jezika v slovenski jezik in obratno
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79500000
79530000
79540000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj izvajanja storitve pisnega prevajanja je lokacija izvajalca,po potrebi tudi lokacija naročnika.Kraj izvedbe tolmačenja je glede na potrebe naročnika Slovenija, po potrebi tudi ostale države EU.
II.2.4 Opis javnega naročila
Pisno prevajanje in tolmačenje iz švedskega jezika v slovenski jezik in obratno
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF)
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: Pisno prevajanje in tolmačenje iz turškega jezika v slovenski jezik in obratno
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79500000
79530000
79540000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj izvajanja storitve pisnega prevajanja je lokacija izvajalca,po potrebi tudi lokacija naročnika.Kraj izvedbe tolmačenja je glede na potrebe naročnika Slovenija, po potrebi tudi ostale države EU.
II.2.4 Opis javnega naročila
Pisno prevajanje in tolmačenje iz turškega jezika v slovenski jezik in obratno
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF)
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: Pisno prevajanje in tolmačenje iz ukrajinskega jezika v slovenski jezik in obratno
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79500000
79530000
79540000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj izvajanja storitve pisnega prevajanja je lokacija izvajalca,po potrebi tudi lokacija naročnika.Kraj izvedbe tolmačenja je glede na potrebe naročnika Slovenija, po potrebi tudi ostale države EU.
II.2.4 Opis javnega naročila
Pisno prevajanje in tolmačenje iz ukrajinskega jezika v slovenski jezik in obratno
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF)
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: Pisno prevajanje in tolmačenje iz urdu jezika v slovenski jezik in obratno
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79500000
79530000
79540000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj izvajanja storitve pisnega prevajanja je lokacija izvajalca,po potrebi tudi lokacija naročnika.Kraj izvedbe tolmačenja je glede na potrebe naročnika Slovenija, po potrebi tudi ostale države EU.
II.2.4 Opis javnega naročila
Pisno prevajanje in tolmačenje iz urdu jezika v slovenski jezik in obratno
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF)
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.08.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 10.02.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.08.2020   10:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN,dne 10.8.2020 in se bo začelo ob 10. uri, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Kot zgoraj navedeno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.07.2020   15:00

Dodatne informacije:
Opomba k točki I.3:
Vsa razpisna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na portalu javnih naročil.

Opomba k točki I.4:
Javno naročilo izvaja Ministrstvo za notranje zadeve po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve -Policije.

Opomba k točki II.1.5:
Ocenjena vrednost za posamezen sklop je podana v razpisni dokumentaciji.

Opomba k točki II.2.4:
Vrsta in obseg naročila sta podrobneje podana v razpisni dokumentaciji.

Opomba k točki II.2.7:
Predmetno javno naročilo se izvaja za obdobje 48 mesecev oz. do porabe sredstev okvirne vrednosti okvirnega sporazuma.

Opomba k točki II.2.13:
Predmetno javno naročilo se bo financiralo iz rednih proračunskih sredstev naročnika in sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF). Iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) se bodo sofinancirali upravičeni stroški v višini 75% - EU udeležbe in 25% - SLO udeležbe.

Opomba k Oddelku III.:
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.07.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.07.2020   11:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V razpisu (v primerjavi s prejšnjim) čakanje ali potni stroški ni posebej definirano pri ponudbi. Ali to pomeni, da cena, ki jo postavimo za uro tolmačenja vsebuje neomejeno ur čakanja pred tolmačenjem, odmori in čakanje po tolmačenju oz. ali se čakanje plača posebej in po kakšni postavki?

Enako vprašanje velja tudi za potne stroške, stroške nočitev in podobo. Na strani 33 (ponudbeni predračun) alineja štiri pri točki 'Opombe' namreč piše, da mora cena ure tolmačenja vsebovati tudi vse druge morebitne stroške (čakanje, prevod, nočitev itd), kar pa je nemogoče napovedati v naprej.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
V ponudbeno ceno morajo biti vključeni vsi stroški izvajanja storitev, kot je to navedeno v četrti alineji opomb Priloge št. 4 (Ponudbeni predračun).
Dodatno pojasnilo je sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Eno izmed meril pri izbiri so reference ponudnika, ki se predložijo v obliki podpisanih pogodb/naročilnic/računov, itd. Zanime me, ali se kot veljavno referenco smatra dokazilo, ki vključuje le eno izmed storitev (torej tolmačenje ALI prevajanje), ali morata biti za veljavnost reference navedena oba?

Že vnaprej se vam zahvaljujem za odgovor.

Lep pozdrav,

Alenka Sever

ODGOVOR
Kot veljavna referenca se šteje dokazilo, ki vključuje le eno izmed storitev (torej tolmačenje ali prevajanje).
Dodatno pojasnilo je sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.
Datum objave: 29.07.2020   09:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

posredujem dve vprašanji:

1. Ali se za upravičeno odsotnost šteje tudi situacija, ko prevajalec oziroma tolmač ne more opraviti dela zaradi prevajalskega ali tolmaškega dela, ki ni predmet tega konkretnega javnega naročila, na primer zaradi tolmačenja na sodišču ali konferenčnega tolmačenja?

2. Ali bi bilo mogoče cene v ponudbenem predračunu navesti v več delih, na način, da ponudnik najprej navede "osnovno" ceno za prevajalsko stran oziroma uro tolmačenja in nato ločeno še postavke za druge stroške, kot so stroški poti, čakanja, nočitev in podobno? Težko je namreč navesti samo eno ceno, ki bi vključevala tudi vse stroške izvajanja storitev, saj se lahko stroški od ene konkretne situacije do druge močno razlikujejo.

Že vnaprej hvala za odgovora na obe vprašanji in lep pozdrav!ODGOVOR
1. Ali se za upravičeno odsotnost šteje tudi situacija, ko prevajalec oziroma tolmač ne more opraviti dela zaradi prevajalskega ali tolmaškega dela, ki ni predmet tega konkretnega javnega naročila, na primer zaradi tolmačenja na sodišču ali konferenčnega tolmačenja?

Opisana situacija ne šteje za upravičeno odsotnost.


2. Ali bi bilo mogoče cene v ponudbenem predračunu navesti v več delih, na način, da ponudnik najprej navede "osnovno" ceno za prevajalsko stran oziroma uro tolmačenja in nato ločeno še postavke za druge stroške, kot so stroški poti, čakanja, nočitev in podobno? Težko je namreč navesti samo eno ceno, ki bi vključevala tudi vse stroške izvajanja storitev, saj se lahko stroški od ene konkretne situacije do druge močno razlikujejo.

Ponudnik poda ponudbeni ceni na način, kot je navedeno v prilogi št. 4 (Ponudbeni predračun). Navajanje cen v več delih ni predvideno.


Dodatni pojasnili sta sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.