Dosje javnega naročila 002981/2020
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Blago: Ultrazvočni aparat za potrebe Oddelka za intenzivno interno medicino
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 92.377,69 EUR

JN002981/2020-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 14.05.2020
JN002981/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.05.2020
JN002981/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002981/2020-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Oddelek nabave opreme
nabava@ukc-mb.si
+38 623212609

Internetni naslovi
https://www.ukc-mb.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ultrazvočni aparat za potrebe Oddelka za intenzivno interno medicino
Referenčna številka dokumenta: 460-30(810203)/2020-2
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33112000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Ultrazvočni aparat za potrebe Oddelka za intenzivno interno medicino
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 75.719,42 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ultrazvočni aparat za potrebe Oddelka za intenzivno interno medicino
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Skrajno nujni primeri, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti in so v skladu z natančnimi pogoji Direktive

Razlaga:
Naročnik je izvedel javno naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave za potrebe zagotovitve medicinske opreme v zvezi s problematiko nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (covid 19).

Dne 12. 3. 2020 je bila v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 19/2020, objavljena Odredba o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (covid 19) na območju Republike Slovenije, ki je začela veljati 12. 3. 2020 ob 18:00 uri.

Postopek je bil izveden na podlagi točke č) prvega odstavka 46. člena ZJN-3, ker je zagotovitev medicinske opreme nujno potrebna in iz razlogov, ki jih ni mogoče predvideti in jih nikakor ni mogoče pripisati naročnikovem ravnanju, naročilo pa je neizogibno treba oddati in ni mogoče spoštovati niti skrajšanih rokov za prejem prijav in ponudb.

Obdobje mirovanja se skladno z 92. členom ZJN-3 ne upošteva, ker je postopek izveden na podlagi točke č) 1. odstavka, 46. člena ZJN-3.

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN002981/2020-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 14.05.2020
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
14.05.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
Arbor Medical, prodaja in servis medicinskih pripomočkov d.o.o.
Mariborska cesta 85
2312
SI
Orehova vas
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 89.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 75.719,42 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.05.2020