Dosje javnega naročila 003755/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE, Vojkova cesta 1B, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup merilnikov vertikalnih profilov in številčne koncentracije delcev
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 306.367,56 EUR

JN003755/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.06.2020
JN003755/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.09.2020
JN003755/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.11.2020
JN003755/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.11.2020
JN003755/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 06.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003755/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 114-275900
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova cesta 1B
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Mateja Lamot
gp.arso@gov.si
+386 14784000

Internetni naslovi
http://www.arso.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/355015/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_javnega_naročila.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18801
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup merilnikov vertikalnih profilov in številčne koncentracije delcev
Referenčna številka dokumenta: 43008-5/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38120000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup merilnikov vertikalnih profilov in številčne koncentracije delcev. Javno naročilo je razdeljeno na tri sklope.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Merilniki za daljinsko zaznavo vertikalnega profila vetra in temperature
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je nakup merilnikov za daljinsko zaznavo vertikalnega profila vetra in temperature ter vključuje:
- merilni sistem SODAR-RASS za daljinsko zaznavo vertikalnega profila vetra in temperature ter
- merilni sistem cwDLWP za meritve vertikalnega profila vetra.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Garancijski rok10

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s 95. členom ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt Sinica - Nadgradnja sistema za spremljanje onesnaženosti zraka, ugotavljanje vzrokov čezmernih obremenitev in analizo učinkov ukrepov za izboljšanje sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Merilnik za daljinsko zaznavo vertikalnega profila aerosolov
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je nakup merilnika za daljinsko zaznavo vertikalnega profila aerosolov ceilometer za meritve vertikalnega profila aerosolov in določanje višine mešanja v prizemni mejni plasti ter višine baz oblačnih slojev.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Garancijski rok10

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s 95. členom ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt Sinica - Nadgradnja sistema za spremljanje onesnaženosti zraka, ugotavljanje vzrokov čezmernih obremenitev in analizo učinkov ukrepov za izboljšanje sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Merilnik številčne koncentracije delcev z vzorčevalnim sistemom
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38344000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup merilnika številčne koncentracije delcev (CPC Condensation Particle Counter) z vzorčevalnim sistemom.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Garancijski rok10

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s 95. členom ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt Sinica - Nadgradnja sistema za spremljanje onesnaženosti zraka, ugotavljanje vzrokov čezmernih obremenitev in analizo učinkov ukrepov za izboljšanje sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.07.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.07.2020   12:15
Kraj: V informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.07.2020   12:00

Dodatne informacije:
Projekt Sinica - Nadgradnja sistema za spremljanje onesnaženosti zraka, ugotavljanje vzrokov čezmernih obremenitev in analizo učinkov ukrepov za izboljšanje sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Sprejemanje ukrepov za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa« in prispeva k doseganju specifičnega cilja »Boljše spremljanje kakovosti zraka za boljšo podporo pri pripravi načrtov na tem področju«.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova cesta 1B
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.07.2020   14:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za dodatna pojasnila v zvezi z zahtevami:

- internetna povezava za daljinsko povezavo:
1. Ali je dovolj, če oddaljena povezava deluje v lokalnem omrežju LAN?
2. Katere funkcije so potrebne? Ali je dovolj samo pregled trenutnih podatkov?

- frekvenca vzorčenja vsaj 50Hz,
Predvidevamo, da iščemo aparat skladen s standardom CEN/TC 264 (Ambient air Determination of the particle number concentration of atmospheric aerosol)? Prosim za potrditev

- Ali lahko ima sistem en senzor za merjenje temperature in vlažnosti zraka?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

merilnik mora imeti možnost priklopa na omrežje LAN ARSO ter nastavitve IP, maske omrežja in IP prehoda.

Samo pregled trenutnih podatkov ni dovolj. Poleg pregleda podatkov mora biti omogočena tudi oddaljena kontrola vseh delov merilnika in prenos podatkov. Uporabniku mora biti v primeru daljinskega dostopa omogočeno upravljanje z merilnikom, kot če bi bil pred inštrumentom.

Predmet javnega naročila je merilnik, ki je skladen s standardom CEN/TS 16976:2016 (Ambient air - Determination of the particle number concenteration of atmospheric aerosol).

Vzorčevalni sistem mora biti skladen z zahtevami standarda CEN/TS 16976:2016. Če en senzor omogoča spremljanje (merjenje in zapisovanje) relativne vlage in temperature na vhodu v CPC, je to možno.

Lep pozdrav.