Dosje javnega naročila 003273/2020
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana
Blago: Varovalna oblačila iz nepremočljivega blaga za zaščito pred virusi
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 17.531,40 EUR

JN003273/2020-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 26.05.2020
JN003273/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 29.05.2020
JN003273/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003273/2020-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2020/S 105-253659

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Magda Šteblaj
magda.steblaj@zd-lj.si
+386 13003966
+386 13003912

Internetni naslovi
http://www.zd-lj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Varovalna oblačila iz nepremočljivega blaga za zaščito pred virusi
Referenčna številka dokumenta: JN-11/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35113450
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Varovalna oblačila iz nepremočljivega blaga za zaščito pred virusi
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 14.370,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18443340
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Varovalna oblačila iz nepremočljivega blaga za zaščito pred virusi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Skrajno nujni primeri, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti in so v skladu z natančnimi pogoji Direktive

Razlaga:
Zaradi razglašene epidemije koronavirusa je prišlo do potreb, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti. S tem v zvezi so se povečali standardi zaščitne opreme za zdravstvene delavce, zato naročnik potrebuje varovalna oblačila, ki se bodo uporabljala za rizične pogoje dela zaradi preventive pred potencialno okužbo s koronavirusom. S tem so upravičeni razlogi za uporabo postopka s pogajanji brez predhodne objave skladno s č) točko 1. odstavka 46. člena ZJN-3 .

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN003273/2020-L01
Številka obvestila v UL: 2020/S 101-244161
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 21.05.2020
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
22.05.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 14.370,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 14.370,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.05.2020