Dosje javnega naročila 003383/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava Analize okoljskih izjav na trgu gradbenih proizvodov v Republiki Sloveniji
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003383/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.05.2020
JN003383/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.06.2020
JN003383/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.06.2020
JN003383/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.06.2020
JN003383/2020-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003383/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska cesta 48
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila
gp.mop@gov.si
+386 14787400
+386 14787400

Internetni naslovi
http://www.mop.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/355589/JN_90-2020_Analiza_stanja_trga_gradbenih_proizvodov_v_SLO.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18498
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava Analize okoljskih izjav na trgu gradbenih proizvodov v Republiki Sloveniji
Referenčna številka dokumenta: 430-90/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
V sklopu projektne aktivnosti C5.4 je načrtovana izvedba analize stanja na trgu z gradbenimi proizvodi in v povezavi z njimi prisotnost in dostopnost okoljskih deklaracij tipa I in tipa III, ki so dostopni in pogosto uporabljeni na slovenskem trgu.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71241000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Z namenom izboljšanja sistema in uporabe zelenega javnega naročanja projektiranja in/ali izvedbe gradenj ter kot pomoč pri razvoju nacionalnih kazalnikov trajnostne gradnje in pri pripravi Baze, je treba izvesti Analizo okoljskih izjav na trgu gradbenih proizvodov. Z Analizo se bo ugotavljalo splošno prisotnost/dostopnost gradbenih proizvodov z ustreznimi okoljskimi deklaracijami, ki so pogosto uporabljeni na slovenskem trgu. Izvedena Analiza bo podajala potrebne informacije za nadaljnjo pripravo in razvoj Baze podatkov gradbenih proizvodov z okoljskimi informacijami.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidni iz dokumentacije v zvezi z oddajo JN.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.06.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.06.2020   12:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.06.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.05.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.06.2020   13:45
VPRAŠANJE
Vljudno prosimo za podaljšanje roka za oddajo vprašanj, kot tudi rok za oddajo ponudb, ker smo danes postavili na Portalu zelo kompleksna vprašanja in bi bilo prav, da v naslednjem tednu glede odprtih vprašanj še uskladimo z izdelovalcem razpisne dokumentacije oz. javnim naročnikom . Iz razpisne dokumentacije, ki je zelo obširna, izhajajo številna vprašanja in dvojna tolmačenja, v določeni meri tudi nerazumevanja, ki se morajo za strokovno pripravo ponudbe predhodno uskladiti in razjasniti. Smo resni interesenti za oddajo ponudbe, zato vas prosimo za odobritev naše prošnje. Hvala za razumevanje in vas lepo pozdravljamo.


ODGOVOR
Na podlagi dane pripombe, predvsem pa glede na številna vprašanja, je naročnik podaljšal rok za postavitev vprašanj in rok za oddajo ponudbe.

Lep pozdrav!Datum objave: 23.06.2020   14:45
VPRAŠANJE
Vljudno prosimo za odgovore na podana vprašanja

ODGOVOR
Naročnik bo odgovore objavil v najkrajšem možnem času.

Lep pozdrav!Datum objave: 23.06.2020   14:45
VPRAŠANJE
Vljudno prosimo, če lahko po več kot 10 dneh od oddaje naših vprašanj odgovorite nanje. Najlepša hvala.

ODGOVOR
Naročnik bo odgovore objavil v najkrajšem možnem času.

Lep pozdrav!Datum objave: 23.06.2020   14:49
VPRAŠANJE
Vljudno prosimo za podaljšanje roka za oddajo vprašanj, kot tudi rok za oddajo ponudb, ker smo danes postavili na Portalu zelo kompleksna vprašanja in bi bilo prav, da v naslednjem tednu glede odprtih vprašanj še uskladimo z izdelovalcem razpisne dokumentacije oz. javnim naročnikom . Iz razpisne dokumentacije, ki je zelo obširna, izhajajo številna vprašanja in dvojna tolmačenja, v določeni meri tudi nerazumevanja, ki se morajo za strokovno pripravo ponudbe predhodno uskladiti in razjasniti. Smo resni interesenti za oddajo ponudbe, zato vas prosimo za odobritev naše prošnje. Hvala za razumevanje in vas lepo pozdravljamo.


ODGOVOR
Naročnik je na podlagi številnih in kompleksnih vprašanj, na katere še pripravlja odgovore in pojasnila, ponovno podaljšal rok za postavitev vprašanj in rok za oddajo ponudbe. Vsi roki so objavljeni na Portalu JN in spletni strani naročnika.

Lep pozdrav!Datum objave: 29.06.2020   13:23
VPRAŠANJE
Dober dan,
Postavljamo vprašanje glede podatka o okvirni vrednosti javnega naročila.
Kakšna sredstva so pri naročniku namenjena za izvedb naloge po 47.člen ZJN-3 (postopek naročila male vrednosti) ou. okvirna vrednost javnega naročila.

ODGOVOR
Naročnik se je odločil, da višino ocenjene vrednosti javnega naročila ne bo objavil.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
Zanima nas podatek o načrtovani vrednosti javnega naročila oz. sredstvih ,mki so namenjena za ta projekt, ki je voden po 47.člen u ZJN-3 (postopek naročila male vrednosti).
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik se je odločil, da višino ocenjene vrednosti javnega naročila ne bo objavil.Datum objave: 29.06.2020   13:24
VPRAŠANJE
Dober večer,
pri referenčnih zahtevah navajate, da bi moral tehnični kader zagotavljati pri obveznih delovnih izkušnje načrtovanja oz. projektiranja, izvajanja sanacij gradbenih objektov . Pri dodatnih referencah za dodatne točke pa je navedeno, da mora tehnični kader zagotovit eno ali dve ali tri reference s področja
načrtovanja oz. projektiranja, izvajanja sanacij gradbenih proizvodov.
1. Zakaj naročnik zahteva pri obveznih izkušnjah analize s področja izvajanja sanacij gradbenih objektov - za kakšne analize gre in kako sta v tem sklopu povezava načrtovanje in projektiranje in ali to pomeni da je načrtovanje bilo izvedeno za sanacije gradbenih proizvodov.
2. Zakaj naročnik zahteva pri dodatnih referencah pod skupnimi sklopi načrtovanje in projektiranje ter izvajanje sanacij gradbenih proizvodov.
Zakaj različni vatli in zahteve pri referencah? predlagamo, da naročnik to poenoti ter razveže sklopa načrtovanja (projektiranjaj) in izvajanja, saj to ne sodi skupaj pod klasifikacijo dejavnosti napr. za projektante, ki naj bi bili neodvisni od izvajalcev.

ODGOVOR
Iz vsebine razpisane naloge in obsega zahtevanih referenc je razvidno, da naročnik primarno išče ponudnike z referencami s področja poznavanja gradbenih proizvodov, s področja projektiranja gradbenih objektov pa le v toliko, kolikor vpliva na določitev ustreznih parametrov gradbenega proizvoda. Zato pojasnjujemo, da se druga alineja pri referencah izvajalca na tehničnem področju v celoti navezuje na gradbene proizvode in ne pa na samo projektiranje objektov. Za izpeljavo analize stanja na trgu z gradbenimi proizvodi in v povezavi z njimi prisotnost okoljskih deklaracij tipa I in tipa III na slovenskem trgu, je primarnega pomena poznavanje gradbenih proizvodov.
Naročnik v tem delu spreminja zahtevane pogoje in merila. Spremenjena dokumentacija v zvezi z oddajo JN bo dosegljiva na spletnem strani naročnika.

Lep pozdrav!Datum objave: 29.06.2020   13:26
VPRAŠANJE
Spoštovani, zanima nas, zakaj pri referencah ne točkujete kot dodatno izkušnjo in prednost certificiranih strokovnjakov, ki imajo cerifikate iz področja trajnostnega vrednotenja po sistemih, ki so navedeni tudi v projektni nalogi (napr. DGNB, BREEAM, LEED.).Predlagamo, da se vključitev strokovnjaka s temi kompetencami v projektno skupino dodatno točkuje v sklopu pridobljenih izkušenj. Ti strokovnjaki izkazujejo znanje poleg ocenjevanja in vrednitenjatrrajnostnihh pristopov in izvedb tudi i na področju poznavanja sestav gradbenih proizvodov ter zlasti naravnih ali škodljivih materialov v le-. teh.
hvala.

ODGOVOR
Naročnik išče širši krog ustrezno usposobljenih potencialnih ponudnikov s konkretnimi izkušnjami na področju gradbenih proizvodov v praksi in v povezavi z njimi prisotnost okoljskih deklaracij tipa I in tipa III na slovenskem trgu, kar sam certifikat s področja trajnostnega vrednotenja stavb po sistemu DGNB, LEED,BREAM, ne izkazuje.

Lep pozdrav!Datum objave: 29.06.2020   13:27
VPRAŠANJE
Vljudno prosimo za podrobnejšo obrazložitev:

II. Poglavje MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE reference obveznih članov projektne skupine

STROKOVNJAK ZA TEHNIČNO PODROČJE:
Prosimo za natančnejšo obrazložitev dodatnih referenc za tehnični kader, ki mora zagotoviti eno/dve/tri reference strokovnjaka za tehnično področje s področja raziskav ali razvoja gradbenih proizvodov ALI načrtovanja oz. projektiranja, izvajanja sanacij gradbenih objektov ALI ugotavljanja skladnosti, izvajanja certificiranja gradbenih proizvodov in poznavanja okoljskih izjav ALI izvajanja laboratorijskega preizkušanja gradbenih proizvodov.
Navedeni so sklopi za njimi pa beseda ALI. Ker med sklopoma besed načrtovanja in projektiranja in izvajanja sanacij gradbenih proizvodov ni besedice ALI, to lahko pomeni, da mora biti dodatna referenca zagotovljena z obeh področij, kar pa je nenavadno, saj poslovni subjekti, ki se ukvarjajo z načrtovanjem in projektiranjem ne izvajajo obenem tudi sanacij gradbenih proizvodov, oz. objektov (kar je tudi po našem mnenju napaka).
Prav tako nas zanima za kakšne sanacije gradbenih proizvodov gre, saj se s tem ukvarjajo ozko specializirani subjekti in je na ta način zelo zmanjšana konkurenca na tem razpisu. razen če je mišljeno v tem delu, da projektirajo in načrtujejo sanacije objektov, kakor je potem v drugem delu razpisne dokumentacije pri obveznih izkušnjah tudi zapisano.
Najbrž gre za napako v zapisu, saj je pri obveznih delovnih izkušnjah za tehnični kader za vodjo s tehničnega področja navedeno da gre za sanacije gradbenih objektov. Prosimo za pojasnilo.
Vsekakor velja, da načrtovanje in projektiranje in obenem sanacije gradbenih proizvodov/ objektov NE MORE BITI UMEŠČENO SKUPAJ, saj to izvajajo različni poslovni subjekti.
Skladno z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti, ki se uporablja od 1.6.2018 dalje, so poslovni subjekti s področja načrtovanja in projektiranja neodvisni in NAJ NE BI istočasno opravljali dejavnosti gradbenega izvajanja, kamor lahko umestimo sanacije gradbenih objektov (proizvodov). Pri tem bi bilo dobro natančneje navesti tudi, da gre pri projektiranju in načrtovanju za vse vrste objektov, ali pa so prioritetno tukaj mišljene stavbe, kjer se skupine materialov, ki so naveden v projektni nalogi tudi najpogosteje uporabljajo. Prosimo, če lahko natančno navedete, da je za tehnični kader ustrezna tudi dodatna referenca (ena/dve/tri), če je v zadnjih letih pridobljena na področju projektiranja in načrtovanja brez dodatne zahteve glede sanacije gradbenih objektov / proizvodov.


ODGOVOR
Iz vsebine razpisane naloge in obsega zahtevanih referenc je razvidno, da naročnik primarno išče ponudnike z referencami s področja poznavanja gradbenih proizvodov, s področja projektiranja gradbenih objektov pa le v toliko, kolikor vpliva na določitev ustreznih parametrov gradbenega proizvoda. Zato pojasnjujemo, da se druga alineja pri referencah izvajalca na tehničnem področju v celoti navezuje na gradbene proizvode in ne pa na samo projektiranje objektov. Za izpeljavo analize stanja na trgu z gradbenimi proizvodi in v povezavi z njimi prisotnost okoljskih deklaracij tipa I in tipa III na slovenskem trgu, je primarnega pomena poznavanje gradbenih proizvodov.
Naročnik v tem delu spreminja zahtevane pogoje in merila. Spremenjena dokumentacija v zvezi z oddajo JN bo dosegljiva na spletnem strani naročnika.

Lep pozdrav!
Datum objave: 29.06.2020   13:28
VPRAŠANJE
vprašanje - Poglavje 3 Tehnična in strokovna usposobljenost:
Poglavje 3.1.
Iz kakšnega razloga javni naročnik pri zagotovitvi obveznega kadra Tehnična in strokovna sposobnost, kjer morata biti obvezna člana projektne skupine vodja marketinške skupine z najmanj 7 let delovnih izkušenj VII. stopnja izobrazbe in strokovnjak za tehnično področje z najmanj 5 delovnih izkušenj VII. stopnja izobrazbe dela razliko med zahtevanimi delovnimi izkušnjami. Predlagamo, da javni naročnik zahtevane delovne izkušnje izenači in sicer za oba obvezna člana na najmanj 7 let delovnih izkušenj. V nasprotnem primeru vas prosimo, da podate utemeljitev, zakaj ste postavili takšno mejo, ki ni smiselna, razen, če ni meja za tehničnega strokovnjaka 5 let izkušenj določena za točno določeni strokovni kader.


ODGOVOR
Naročnik bo s spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo JN, spremenil tudi število let delovnih izkušenj za posameznega strokovnjaka. Na podlagi dane pripombe bodo delovne izkušnje poenotene, in sicer: za vse strokovnjake na tehničnem področju naročnik zahteva najmanj 5 let delovnih izkušenj.

Lep pozdrav!Datum objave: 29.06.2020   13:29
VPRAŠANJE
Poglavje 3.2.
Ponudnik bi moral izkazati, da je kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopu ali podizvajalec, v obdobju zadnjih 5 (petih) letih, šteto od dneva objave obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil, za: področje marketinga že izvedel (za datum reference se šteje dan, ko je posel zaključen) najmanj dve (2) primerljivi analizi, v vrednosti vsaj 25.000,00 evrov (z DDV) na področju.
Zanima nas, ali je potrebno izkazati, da je bila vsaka od primerljivih analiz vredna vsaj 25.000,00 EUR ali pa sta bili vsaj toliko vredni obe skupaj.
Če je postavljena vrednost v razpisu najmanj 25.000 EUR za eno analizo, je ta prag zelo visok in bo veliko ponudnikov odpadlo, saj je ta pogoj na trgu za ta tip raziskav težko doseči. Prav tako nas zanima, kako ste določili višino pragu 25.000 EUR in če ste prag 25.000 EUR določili v tej razpisni dokumentaciji z razlogom, da pričakujete podobno okvirno vrednost za izdelave Analize.
Prosimo za odgovore.


ODGOVOR
Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih petih (5) letih od dneva objave tega javnega naročila, uspešno izvedel vsaj dve (2) primerljivi analizi, vsako v vrednosti vsaj 15.000,00 evrov (z DDV) na navedenih področjih.

Lep pozdrav!Datum objave: 29.06.2020   13:30
VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni,
PONUDBENA DOKUMENTACIJA - Poglavje 3.2.

1. Ponudnik bi moral izkazati, da je kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopu ali podizvajalec, v obdobju zadnjih 5 (petih) letih, šteto od dneva objave obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil, za: področje marketinga že izvedel (za datum reference se šteje dan, ko je posel zaključen) najmanj dve (2) Ali mora biti vsaka od primerljivih analiz vredna vsaj 25.000,00 EUR ali pa sta bili vsaj toliko vredni obe skupaj? Hvala za odgovor.

2. Pri zahtevanih izkušnjah za obveznega člana projektne skupine se pojavlja zahteva, da mora imeti tehnični kader najmanj dve primerljivi analizi na področju napr.
načrtovanja oz. projektiranja, izvajanja sanacij gradbenih objektov.Razumemo, da so tudi na tehničnem področju lahko izvedene analize na področju raziskav in razvoju gradbenih proizvodov, ni nam pa jasno, kakšne so raziskave na področju načrtovanja oz. projektiranja in česa ( tukaj obstajajo zelo različne vrste objektov), obenem pa navajate tudi sanacije gradbenih objektov, kjer je tudi potrebno imeti primerljivo analizo.
Za kakšno analizo gre pri npr. načrtovanju in projektiranju in ali zadostuje kot ustrezna obvezna referenca tehnični kader, ki ima ustrezne izkušnje na področju načrtovanja oz. projektiranja ali izvajanja sanacij gradbenih objektov, kar pomeni, da oboje ni obvezno skupaj.
Morda gre za napako, saj je pri dodatnih referencah za tehnični kader navedeno napr. da dodatne točke prinesejo ena/dve/tri reference strokovnjaka za tehnično področje s področja raziskav ali razvoja gradbenih proizvodov ali načrtovanja oz. projektiranja, izvajanja sanacij gradbenih objektov ali ugotavljanja skladnosti, izvajanja certificiranja gradbenih proizvodov in poznavanja okoljskih izjav ali izvajanja laboratorijskega preizkušanja gradbenih proizvodov.
V projektni nalogi se sicer navajajo gradbeni proizvodi, vendar pa menimo, da ni dobrega poznavanja uporabe gradbenih proizvodov, brez poznavanja načinov uporabe, kar pa je materija projektiranja oz. načrtovanja izgradnje gradbenih objektov.
Menimo, da se ustrezna usposobljenost izkazuje zlasti, če tehnični kader odlično pozna različne vrste gradbenih proizvodov, posebnosti uporabe, certifikacijske sestave gradbenih proizvodov ipd. ter veščine so pridobljene seveda z ustreznimi delovnimi iizkušnjami, še posebej pa z nadaljnjimi izobraževanji oz. pridobitvami certifikatov na področju trajnostne rabe in gradnje.
Iz razpisne dokumentacije NI jasno, kakšne analize bi tukaj lahko bile relevantne za obvezno referenco, saj pred tem obvezno referenco s področja analiziranja tržnega področja zagotavlja marketinški / trženjski strokovnjak -inj, tehnični kader pa mora izkazati predvsem zelo dobro tehnično znanje iz področja gradbenih proizvodov, o čemer pišemo pred tem.
Najbrž je tudi relevantno iz katerega področja se nanaša projektiranje in načrtovanje, predlagamo, da opredelite. vendarle, če se nanaša izključno na področje izvajanja sanacij gradbenih objektov, jed to za ponudnike zelo omejujoče in za izključujoče kar pomeni, da omejujete konkurenco.
Prosimo če lahko to poglavje ponovno opredelite v smislu jasnejših dikcij in navodil.


ODGOVOR
1. Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih petih (5) letih od dneva objave tega javnega naročila, uspešno izvedel vsaj dve (2) primerljivi analizi, vsako v vrednosti vsaj 15.000,00 evrov (z DDV) na področjih kot je navedeno v ponudbeni dokumentaciji.
2. Prav tako je iz vsebine razpisane naloge in obsega zahtevanih referenc je razvidno, da naročnik primarno išče ponudnike z referencami s področja poznavanja gradbenih proizvodov, s področja projektiranja gradbenih objektov pa le v toliko, kolikor vpliva na določitev ustreznih parametrov gradbenega proizvoda. Zato pojasnjujemo, da se druga alineja pri referencah izvajalca na tehničnem področju v celoti navezuje na gradbene proizvode in ne pa na samo projektiranje objektov. Za izpeljavo analize stanja na trgu z gradbenimi proizvodi in v povezavi z njimi prisotnost okoljskih deklaracij tipa I in tipa III na slovenskem trgu, je primarnega pomena poznavanje gradbenih proizvodov.
Naročnik v tem delu tudi spreminja razpisno dokumentacijo. Spremenjena dokumentacija v zvezi z oddajo JN bo dosegljiva na spletnem strani naročnika.

Lep pozdrav!
Datum objave: 29.06.2020   13:32
VPRAŠANJE
PONUDBENA DOKUMENTACIJA
Poglavje 4 Drugi pogoji
V razpisni dokumentaciji je navedeno, da ponudnik in člani projektne skupine ne smejo biti partnerji na projektu LIFE IP CARE4CLIMATE in ne smejo sodelovati z nobenim partnerjem projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, niso v sorodstveni povezavi oz. v svaštvu z zaposlenimi na projektu (vodilni partner, ostali partnerji), nimajo deleža ali lastništva v podjetju, ki že dela za projekt LIFE IP C4C.
Prosimo da eksplicitno navedete, da navedena izključitev velja tudi za hčerinske družbe partnerjev na projektih iz prejšnjega odstavka ter za sodelovanje v smislu kakršnih koli pogodb.
Najlepša hvala.ODGOVOR
Spoštovani, tudi hčerinske družbe ne smejo biti partnerji na projektu LIFE IP CARE4CLIMATE.

Lep pozdrav!Datum objave: 29.06.2020   13:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Pri dodatnih referencah ( za dodatne točke) bi bilo pričakovati, da boste točkovali strokovni kader iz projektne skupine tudi če ima tak strokovnjak (ponavadi gre za strokovni kader iz tehničnega področja) dodatne kompetence iz področij, ki lahko bistveno pripomorejo k boljši izvedbi naloge. Ta kompetenčna področja pomenijo, če ima strokovni kader pridobljene certifikate trajnostne gradnje (napr. DGNB, BREEAM, LEED), kar nedvomno pomeni dodano vrednost pri odličnem poznavanju trajnostih pristopov pri gradbenih proizvodih in gradnji.
Predlagamo, da morda vključite v razpisno dokumentacijo pri dodatnih referencah tovrstne kompetence, kar bo bistveno razširijo možnost vključloitve teh strokovnjakov, ki jih je v Sloveniji že kar nekaj.


ODGOVOR
Naročnik išče širši krog ustrezno usposobljenih potencialnih ponudnikov s konkretnimi izkušnjami na področju gradbenih proizvodov v praksi in v povezavi z njimi prisotnost okoljskih deklaracij tipa I in tipa III na slovenskem trgu, kar sam certifikat s področja trajnostnega vrednotenja stavb po sistemu DGNB, LEED,BREAM, ne izkazuje.

Lep pozdrav!Datum objave: 29.06.2020   13:36
VPRAŠANJE
Spoštovani, podrobno smo pregledali razpisno dokumentacijo in imamo nekaj vprašanja:

PROJEKTNA NALOGA
2. NAMEN IN CILJI
2.1. NAMEN
Pri namenu je izpostavljeno, da bo izvedena Analiza, ki je predmet JN, vir informacij za razvoj in nadaljnjo pripravo Baze. Baza ni sestavni del JN, prosim za potrditev.
a. CILJI
Kaj pomeni da se posebno pozornost posveti gradbenim proizvodom, ki temeljijo na lesu ali lesnih tvorivih in druge izbrane sklope. Kaj pomeni »druge izbrane sklope«. Zakaj je potrebno posebno pozornost nameniti gradbenim proizvodom, ki temeljijo na lesu in lesnih tvorivih?
V projektni nalogi je navedeno, da naj bi Prvi vsebinski del vseboval splošen pregled področja gradbenih proizvodov ter v nadaljevanju sklop z podrobnejšim pregledom vsaj petih izbranih družin gradbenih proizvodov.
V nadaljevanju pa so omenjene 5 družin gradbenih proizvodov.
o lesene nosilne konstrukcije,
o beton,
o zidaki,
o toplotnoizolacijski materiali,
o konstrukcijske barve, laki in/ali lepila.

Vprašanje: ali obstaja dodatno še kakšna družina gradbenih proizvodov, saj zgoraj piše, da mora biti izveden sklop podrobnejšega pregleda VSAJ petih izbranih družin, katera je dodatno še mišljena. V projektni nalogi je omenjena samo 5 družin gradbenih proizvodov?

Naslednje vprašanje se nanaša na:

Kaj pomeni, da se »Iz množice proizvodov se izbereta dva vzorca, ki bosta ustrezno velika in omogočala podajanje relevantnih informacij.«
Iz katere množice proizvodov, iz množice posameznih družin?
V nadaljevanju pa je zapisano:
Za splošni del in nato za podrobni del Analize se izbere vzorec z vsaj 100 tipov (N=100) gradbenih proizvodov.
Kako je mišljen vzorec z vsaj 100 tipi, ali to pomeni 100 tipov proizvodov iz ene družine, prosim za pojasnilo, ker je napisano nerazumljivo.
Ali je v okviru projekta potreben nakup vzorcev? To je zelo pomembno.

Obenem predlagamo, da se rok trajanja razpisa podaljša, saj je razpisna dokumentacija zelo kompleksna in bi bilo dobro razčistiti pred zaključkom postavljanja vprašanj še veliko vprašanj iz razpisne dokumentacije.
Hvala za vaše razumevanje.ODGOVOR
Naročnik potrjuje, da priprava Baze ni sestavni del razpisane naloge.
Drugi izbrani sklopi (poleg lesa in lesnih tvoriv) so:
- beton,
- zidaki,
- toplotnoizolacijski materiali,
- konstrukcijske barve, laki in/ali lepila.
Na trgu obstaja več družin gradbenih proizvodov, kot so npr.: družina agregatov; družina hidroizolacijskih materialov; družina strešnih kritin, svetlobnikov, strešnih oken in sklopi za strehe; družina vrat, oken in naoknic; fasad in fasadnih oblog; konstrukcijskih ležišč in zatičev za stike nosilnih konstrukcij; družina dimnikov in zračnikov; mavčnih proizvodov; geotekstila in geomembran; predelnih sten; cementa, gradbenega apna in drugih hidravličnih veziv; proizvodi iz ravnega stekla, profiliranega stekla in steklenih zidakov idr.
Naročnik v Analizi posebno pozornost namenja lesu in lesnim tvorivom zato, ker se naloga izvaja v okviru akcije zelenega javnega naročanja, ki je del projekta Life IP Care 4 Climate. Uredba o zelenem javnem naročanju predvideva izpolnitev okoljskega vidika s ciljem uporabe lesa in lesna tvoriv v stavbah.
Dva vzorca se nanašata na dva vsebinska sklopa. Prvi vzorec ni omejen na 5 družin gradbenih proizvodov. Namenjen je splošnemu pregledu trga. V njem bo zajet naključen izbor vsaj 100 tipov (N=100) med vsemi dostopnimi gradbenimi proizvodi v RS. Drugi vzorec, za podrobnejši pregled trga, zajema naključen izbor vsaj 100 tipov (N=100) iz petih naštetih družin gradbenih proizvodov, dostopnih v RS.
V okviru projekta ni potreben nakup vzorcev.

Lep pozdrav!Datum objave: 29.06.2020   13:39
VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni, imamo vprašanje iz dela, ki je opisan v Projektni nalogi:

Pri TEMELJNIH CILJIH ANALIZE je navedeno, da je potrebno - ugotoviti mnenja intervjuvancev o vrednosti okoljskih izjav pri konkurenčnem nastopu na trgu z gradbenimi proizvodi. V nadaljevanju je navedeno, da naročnik pričakuje oblikovanje anketnega vprašalnika ali intervjuja ter izdelavo spletne ankete z brezplačnimi orodji. Med izvedbo ankete in intervjuji je razlika, ali se izvajalec sam odloči o obliki.
V sklopu 3.1. Vsebinske zahteve je v sklopu Naročnik od izvajalca Analize na področju trženjskih raziskav pričakuje navedeno merjenje trga gradbenih proizvodov. Prosimo za podrobnejše pojasnilo, kaj je mišljeno kot merjenje trga z vidika pregleda produktov in/ali z vidika mnenj ponudnikov? Ali lahko pojasnite v kakšnem obsegu se pričakuje izvedba intervjujev oz. raziskava in kateri intervjuvanci so mišljeni so mišljeni proizvajalci in/ali trgovci gradbenih proizvodov, ki se delijo po velikosti na mala, srednja in/ali velika podjetja (navedeni v poglavju 2. Cilji)?


V poglavju 5. GRADIVA ZA UPORABO so navedena gradiva za uporabo. Nabor gradiv je glede na področje precej omejen. Ali je mogoče nabor gradiv, iz katerih se črpajo podatki razširiti in to po presoji izvajalca oz. brez poprejšnjega soglasja naročnika.


ODGOVOR
V skladu s temeljnimi cilji Analize in fazami izvedbe naročnik pričakuje, da bo izvajalec s področja trženja v prvi fazi pripravil in predložil ustrezno metodologijo, jo skupaj z naročnikom pregledal in uskladil.
Na podlagi ciljev se pripravi in potrdi ustrezna metodologija, s pomočjo katere se v nadaljevanju izvede Analiza oziroma prouči trg gradbenih proizvodov v RS.
Za izpeljavo intervjujev naročnik pričakuje vsaj osem intervjujev z proizvajalci in/ali trgovci gradbenih proizvodov, ki se delijo po velikosti na mikro, mala, srednja in/ali velika podjetja oz. družbe. Pri čemer povprečno število delavcev:
- v mikro družbi ne presega 10,
- v majhni družbi od 11 do 50,
- v srednji družbi od 51 do 250,
- velika družba je družba, ki ni mikro, majhna ali srednja.
Vso dodatno gradivo lahko izvajalec razširi po strokovni presoji, brez soglasja naročnika.

Lep pozdrav!
Datum objave: 29.06.2020   13:40
VPRAŠANJE
Spoštovani, podrobno smo pregledali razpisno dokumentacijo in imamo nekaj vprašanja:

PROJEKTNA NALOGA
2. NAMEN IN CILJI
2.1. NAMEN
Pri namenu je izpostavljeno, da bo izvedena Analiza, ki je predmet JN, vir informacij za razvoj in nadaljnjo pripravo Baze. Baza ni sestavni del JN, prosim za potrditev.
a. CILJI
Kaj pomeni da se posebno pozornost posveti gradbenim proizvodom, ki temeljijo na lesu ali lesnih tvorivih in druge izbrane sklope. Kaj pomeni »druge izbrane sklope«. Zakaj je potrebno posebno pozornost nameniti gradbenim proizvodom, ki temeljijo na lesu in lesnih tvorivih?
V projektni nalogi je navedeno, da naj bi Prvi vsebinski del vseboval splošen pregled področja gradbenih proizvodov ter v nadaljevanju sklop z podrobnejšim pregledom vsaj petih izbranih družin gradbenih proizvodov.
V nadaljevanju pa so omenjene 5 družin gradbenih proizvodov.
o lesene nosilne konstrukcije,
o beton,
o zidaki,
o toplotnoizolacijski materiali,
o konstrukcijske barve, laki in/ali lepila.

Vprašanje: ali obstaja dodatno še kakšna družina gradbenih proizvodov, saj zgoraj piše, da mora biti izveden sklop podrobnejšega pregleda VSAJ petih izbranih družin, katera je dodatno še mišljena. V projektni nalogi je omenjena samo 5 družin gradbenih proizvodov?

Naslednje vprašanje se nanaša na:

Kaj pomeni, da se »Iz množice proizvodov se izbereta dva vzorca, ki bosta ustrezno velika in omogočala podajanje relevantnih informacij.«
Iz katere množice proizvodov, iz množice posameznih družin?
V nadaljevanju pa je zapisano:
Za splošni del in nato za podrobni del Analize se izbere vzorec z vsaj 100 tipov (N=100) gradbenih proizvodov.
Kako je mišljen vzorec z vsaj 100 tipi, ali to pomeni 100 tipov proizvodov iz ene družine, prosim za pojasnilo, ker je napisano nerazumljivo.
Ali je v okviru projekta potreben nakup vzorcev? To je zelo pomembno.

Obenem predlagamo, da se rok trajanja razpisa podaljša, saj je razpisna dokumentacija zelo kompleksna in bi bilo dobro razčistiti pred zaključkom postavljanja vprašanj še veliko vprašanj iz razpisne dokumentacije.
Hvala za vaše razumevanje.ODGOVOR
Naročnik potrjuje, da priprava Baze ni sestavni del razpisane naloge.
Drugi izbrani sklopi (poleg lesa in lesnih tvoriv) so:
- beton,
- zidaki,
- toplotnoizolacijski materiali,
- konstrukcijske barve, laki in/ali lepila.
Na trgu obstaja več družin gradbenih proizvodov, kot so npr.: družina agregatov; družina hidroizolacijskih materialov; družina strešnih kritin, svetlobnikov, strešnih oken in sklopi za strehe; družina vrat, oken in naoknic; fasad in fasadnih oblog; konstrukcijskih ležišč in zatičev za stike nosilnih konstrukcij; družina dimnikov in zračnikov; mavčnih proizvodov; geotekstila in geomembran; predelnih sten; cementa, gradbenega apna in drugih hidravličnih veziv; proizvodi iz ravnega stekla, profiliranega stekla in steklenih zidakov idr.
Naročnik v Analizi posebno pozornost namenja lesu in lesnim tvorivom zato, ker se naloga izvaja v okviru akcije zelenega javnega naročanja, ki je del projekta Life IP Care 4 Climate. Uredba o zelenem javnem naročanju predvideva izpolnitev okoljskega vidika s ciljem uporabe lesa in lesna tvoriv v stavbah.
Dva vzorca se nanašata na dva vsebinska sklopa. Prvi vzorec ni omejen na 5 družin gradbenih proizvodov. Namenjen je splošnemu pregledu trga. V njem bo zajet naključen izbor vsaj 100 tipov (N=100) med vsemi dostopnimi gradbenimi proizvodi v RS. Drugi vzorec, za podrobnejši pregled trga, zajema naključen izbor vsaj 100 tipov (N=100) iz petih naštetih družin gradbenih proizvodov, dostopnih v RS.
V okviru projekta ni potreben nakup vzorcev.

Naročnik je na podlagi dane pobude že podaljšal rok za postavitev vprašanj in roke za oddajo ponudbe. Roki so že objavljeni na Portalu JN in spletni strani naročnika.

Lep pozdrav!
Datum objave: 29.06.2020   13:41
VPRAŠANJE
PROJEKTNA NALOGA:

V poglavju 6. je opredeljena ČASOVNA DINAMIKA NALOGE:
1. Faza: > V 15 dneh po podpisu pogodbe je potrebno predložiti »metodologijo« za izvedbo Analize oz. dokument Predloga metodologije za izvedbo Analize.
Usklajevanje ustreznosti metodologije med naročnikom in izvajalcem poteka naslednjih 10 dni od predložitve metodologije. V tem času je potrebno naročniku predložiti tudi končno verzijo metodologije, ta jo potrdi v 10 dneh.
Skupaj torej traja 1. faza 35 dni. prosimo za pojasnilo ali gre za 35 delovnih dni ali koledarskih dni in kako je to lahko odvisno od letnih dopustov, ki so pred vrati in so lahko ključni za terminski plan tako s strani naročnika kot izvajalca.
Prosimo za pojasnilo, v katerem času konkretno se pričakuje izbor izvajalca ter podpis pogodbe, da lahko kot ponudniki ocenimo razpoložljivost za strokovno izvedbo naloge. Poleg tega je potrebno upoštevati tudi, da bo izvedba anket in intervjujev v poletnem času počitnic zelo otežkočena, omejena in najbrž tudi z manj relevantnimi rezultati.
Prav tako je potrebno zagotoviti, da moramo potencialni ponudniki zagotoviti veljavnost ponudbe 120 dni, kar pomeni ob oddaji ponudbe 18.6.20 do vsaj 18.10.20. v tem smislu nas pa vseeno zanima predvidena pričakovana časovnica projekta z vaše strani, saj je potrebno upoštevati letne dopuste, kot tudi, da pred oddajo ponude vidimo, ali lahko zagotovimo razpoložljive tehnične in kadrovske resurse.ODGOVOR
Že v sami dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (obrazec 2: projektna naloga - 6. poglavje in obrazec 4: vzorec pogodbe 5. člen) izhaja, da so roki opredeljeni v delovnih dnevih.
Naročnik zavezujoče časovnice ne more podati, ker je konkreten postopek vezan tudi na roke in določila izvajanja projekta Life IP Care4Climate. Organiziranost izvajanja naloge je predmet ponudnika oz. izvajalca naloge.
Naročnik bo pri izboru izvajalca upošteval roke in določila Zakona o javnem naročanju.

Lep pozdrav!


Datum objave: 29.06.2020   13:43
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE - OBRAZEC 1 :
Obrazec, točka 2 KADRI -
v tabelo 2.1. je potrebno navesti Vodja projekta za marketinško področje. V tabelo 2.2. pa strokovnjaka za tehnično področje.
Ti dve osebi sta iz različnih poslovnih subjektov. Na kakšen način se v to tabelo umesti napr. strokovnak za tehnično področje, če je zaposlen pri drugem poslovnem subjektu kot tisti iz katerega je vodja projekta za marketinško področje. Kaj je treba navesti v stolpcu Naziv oz. firma, kjer je zaposlen, saj je lahko določena oseba dejansko zaposlena pri ponudniku ali pa z njim pogodbeno sodeluje, čeprav je formalno zaposlena v drugem podjetju ali je samostojni podjetnik?
Prav tako je projektna skupina izbrana izmed dveh ponudnikov, pri čemer pa bi želeli opredeliti, da je eden vodilni, ki zagotovi vodjo projekta za marketinško področje, drugi pa iz drugega poslovnega subjekta, ki zagotovi tehnični kader.
Ali s lahko v tabelah 2.1., 2.2. in 2.3. navedejo mešano strokovni kadri različnih poslovnih subjektov in kdo se navede v tabele podizvajalcev, kjer je očitno mogoče navesti samo poslovni subjekt.
NAVEDENE OBRAZCI niso jasni in vas prosimo za podrobno pojasnilo in se vam najlepše zahvaljujemo.


ODGOVOR
V obrazcu 1, v poglavju 2.1. se navede Vodjo projekta za marketinško področje in firmo, kjer je zaposlen. V poglavje 2.2. se navede Strokovnjak za tehnično področje in firmo kjer je zaposlen. V poglavje 2.3. pa se navede vse ostale strokovnjake, ki bodo sodelovali pri izdelavi razpisane naloge, z navedbo vseh zahtevanih podatkov. V tabeli pod »naziv oz. firma, kjer je zaposlen« se navede pravni subjekt, kjer je strokovnjak zaposlen, tudi, če je s.p.. V primeru, da bo pri predmetni nalogi ponudnik »najel« strokovnjaka, ki je dejansko zaposlen pri drugem gospodarskem subjektu, mora biti to pogodbeno razmerje razvidno iz ponudbene dokumentacije.
Da, v poglavju 2.1, 2.2. in 2.3 se navedejo strokovnjaki, ki bodo sodelovali pri izvedbi naloge, ne glede na to pri katerem gospodarskem subjektu so zaposleni. V poglavju 3: podizvajalci pa je potrebno navesti vse podatke o gospodarskih subjektih, ki bodo pri izvedbi naloge imeli status podizvajalca.

Lep pozdrav!Datum objave: 29.06.2020   13:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,
opazili smo različna in nejjasna merila pri opredelitvi izkušenj / referenc STROKOVNJAKA TA TEHNIČNO PODROČJE IZ ARHITEKTURNE IN GRADBENE SMERI.
V RD so določeni pogoji za doseganje pogojev za prijavo , kar je opisano poglavju 3.2., kjer je eno od področij, ki jih mora izpolnjevati strokovnjkak tza tehnično področje izdelava najmanj dveh primerljivih analiz iz napr.
- načrtovanja oz. projektiranja, izvajanja sanacij gradbenih objektov,
prosim za pojasnilo za kakšne analize bi lahko šlo pri strokovnjaku za tehnično področje iz načrtovanja in projektiranja in kaj bi moral tak tehnični kader projektirati, morda arhitekturne oz. gradbene objekte, lahko pa bi bili tudi iz drugih področij (napr. strojne ali elektro stroke),.

Strokovnjaki iz tehničnega področja ne izdelujemo analiz na področju načrtovanja in projektiranja, niti ne izvajamo sanacij gradbenih pro+izvoidov, niti ne delamo analiz iz sanacij gradbenih proizvodov. Se pa aktivno ukvarjamo s področji načrtovanja in projektiranja gradbenih objektov, kjer so objekti deljeni skladno s klasifikacijo CC-SDS na stavbe, gradbeno inženirske objekte in druge gradbene posege. Največji izbor različnih gradbenih materialov in gradbenih proizvodov pa je ravno v segmentu projektiranja stavb.
prosimo,. če se lahko opredelite, ali je ustrezna obvezna izkušnja za tehnični kader, če ima ustrezno število let delovnih izkušenj (lahko določite) s področja projektiranja in načrtovanja, v tem primeru bi pričakovali, da boste upoštevali kot ustrezno referenco tudi strokovni izpit oz.
aktivno licenco pooblaščenega inženirja ali arhitekta.
Zato se nam zdi zahteva, da tehnični kader, ki načrtuje in projektira izdela analizo v vrednosti vsaj 25.000 EUR nenavadna in tako je večina tehničnega kadra s področja načrtovanja in projektiranja izključena.
Pri dodatnih referencah za tehnični kader pa za tehnični kader zahtevate delovne izkušnje in poznavanje s področja raziskav ali razvoja gradbenih proizvodov ali načrtovanja oz. projektiranja, izvajanja sanacij gradbenih objektov ali ugotavljanja skladnosti, izvajanja certificiranja gradbenih proizvodov in poznavanja okoljskih izjav ali izvajanja laboratorijskega preizkušanja gradbenih proizvodov. Tudi tukaj nam ni jasno zakaj prej pri obveznem delu gradbeni objekti, tukaj pri dodatnih referencah pa gradbeni proizvodi.
Predlagamo, da opise poenostavite, da bodo jasni in da bodo lahko vključen širši nabor strokovnjakov. Za tehnični kader je pomembno, da izkazuje res dobro poznavanje gradbenih objektov in potem tudi gradbenih proizvodov, kar pa pridobi tudi s projektiranjem in načrtovanjem objektov. Ker je za analitični del zadolženi strokovnjak za marketinško področje, ne razumemo, zakaj bi bil tudi na tehničnem področju zahtevana obveza analitičnega dela. V tem primeru naročnik najbrž načrtno omejuje konkurenco.
Hvala za razumevanje.


ODGOVOR
Iz vsebine razpisane naloge in obsega zahtevanih referenc je razvidno, da naročnik primarno išče ponudnike z referencami s področja poznavanja gradbenih proizvodov, s področja projektiranja gradbenih objektov pa le v toliko, kolikor vpliva na določitev ustreznih parametrov gradbenega proizvoda. Zato pojasnjujemo, da se druga alineja pri referencah izvajalca na tehničnem področju v celoti navezuje na gradbene proizvode in ne pa na samo projektiranje objektov. Za izpeljavo analize stanja na trgu z gradbenimi proizvodi in v povezavi z njimi prisotnost okoljskih deklaracij tipa I in tipa III na slovenskem trgu, je primarnega pomena poznavanje gradbenih proizvodov.
Naročnik išče širši krog ustrezno usposobljenih ponudnikov z izkušnjami na področju gradbenih proizvodov in v povezavi z njimi prisotnost okoljskih deklaracij tipa I in tipa III na slovenskem trgu, kar referenca kot npr. strokovni izpit oz. aktivna licenca pooblaščenega inženirja ali arhitekta, ne izkazuje.
Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih petih (5) letih od dneva objave tega javnega naročila, uspešno izvedel vsaj dve (2) primerljivi analizi, vsako v vrednosti vsaj 15.000,00 evrov (z DDV) na navedenih področjih.

Lep pozdrav!Datum objave: 07.07.2020   10:27
VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni,
v odgovorih navajate, da naročnik primarno išče ponudnike z referencami s področja poznavanja gradbenih proizvodov, s področja projektiranja gradbenih objektov pa le v toliko, kolikor vpliva na določitev ustreznih parametrov gradbenega proizvoda. Zato pojasnjujemo, da se druga alineja pri referencah izvajalca na tehničnem področju v celoti navezuje na gradbene proizvode in ne pa na samo projektiranje objektov. Za izpeljavo analize stanja na trgu z gradbenimi proizvodi in v povezavi z njimi prisotnost okoljskih deklaracij tipa I in tipa III na slovenskem trgu, je primarnega pomena poznavanje gradbenih proizvodov
prosimo, če lahko navedete, za kakšni dve analizi na tehničnem področju gre :na področju:
raziskav ali razvoju gradbenih proizvodov,
in/ali reference s področja projektiranja sanacij gradbenih objektov
in/ali ugotavljanja skladnosti, izvajanja certificiranja gradbenih proizvodov,
in/ali izvajanja laboratorijskega preizkušanja gradbenih proizvodov.
Imamo reference s področja projektiranja sanacij objektov, vendar pa ne izdelujemo analiz.
Menimo, da se kot naročnik glede strokovnih referenc tehničnega kadra opredeljujete preozko in da poznavanje gradbenih proizvodov ne izhaja samo iz zgornji alinej in analiz, razen če uspešno izveden projekt pomeni tudi "analizo". Pri referencah s področja marketinškega kadra je taka analiza jasna, saj je tovrstno analiziranje pomeni izvedba takega projekta,, za tehnični kader pa so take analize redke in ga izvajajo samo organizacije, ki se načeloma ne ukvarjajo s projektiranjem.
zakaj bi strokovni tehnični kader, ki se ukvarja s sanacijami gradbenih proizvodov dobro poznal gradbene proizvode tipa I in tipa II, nam ni jasno, saj se tovrstno znanje lahko pozna tudi pri tehničnem kadru, ki se ukvarja tudi z novogradnjami.
Predlagamo, da opredelite za kakšne analize torej gre in kaj to pomenijo in zakaj tehnični kader ki se ukvarja tako s projektiranjem novogradenj kot sanacijami gradbenih objektov ni ustrezen. V tem sklopu upravičeno domnevamo, da je razpis pripravljen tako, da ne bo mogoče široko konkurirati strokovni javnosti, ki upravičeno izkazuje poznavanje gradbenih proizvodov tipa I in tipa II. Zlasti ker je tehnični kader strokovna podpora marketinškemu kadru, ki pa se že tako ali tako pri projektih ukvarja s marketinškim analiziranjem. Prosimo za čimprejšnji odgovor.

ODGOVOR
Naročnik je ob podani pripombi in ponovnem pregledu zahtevanih referenc ugotovil, da »reference s področja projektiranja sanacij gradbenih objektov« ne izkazujejo poznavanja sistema (npr. povzetek vpliva proizvoda na porabo snovi, energije, na zdravje, okolje in podnebje v vseh fazah življenjskega cikla proizvoda) pridobivanja okoljskih deklaracij tipa I in tipa III za gradbene proizvode, zato jo črta iz seznama zahtevanih referenc. S spremembo razpisne dokumentacije se tako spremeni obseg referenc za tehnično področje in sicer :
"Ponudnik mora izkazati, da je kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopu ali podizvajalec, v obdobju zadnjih 5 (petih) letih, šteto od dneva objave obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil, za:
tehnično področje že izvedel (za datum reference se šteje dan, ko je posel zaključen) najmanj dve (2) analizi, na področju:
- raziskav ali razvoju gradbenih proizvodov,
in/ali
- ugotavljanja skladnosti, izvajanja certificiranja gradbenih proizvodov,
in/ali
- izvajanja laboratorijskega preizkušanja gradbenih proizvodov."

Lep pozdrav!
Datum objave: 07.07.2020   10:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v zadnjem odgvorou na vprašanje z dne 29.6.2020 ura 12.45 navajate, da kaj prvenstveno išče naročnik pri strokovnem tehničnem kadru in potem zapišete, da bo:
"Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih petih (5) letih od dneva objave tega javnega naročila, uspešno izvedel vsaj dve (2) primerljivi analizi, vsako v vrednosti vsaj 15.000,00 evrov (z DDV) na navedenih področjih."

Iz popravka RD, ki je bila po objavi odgovorov tudi objavljena na portalu JN pa sledi, da je dve analizi vsako po 15.000,00 EUR (z DDV) potrebno izkazati za področje marketinga, medtem, ko je za tehnično področjje navedeno, da je potrebno izkazati opravljeni dve primerljivi analizi iz področja
raziskav ali razvoju gradbenih proizvodov,i reference s področja projektiranja sanacij gradbenih objektov, ugotavljanja skladnosti, izvajanja certificiranja gradbenih proizvodov, izvajanja laboratorijskega preizkušanja gradbenih proizvodov.
PROSIMO, ČE LAHKO NATANČNO OPREDELITE, ZANIMA NAS ZA TEHNIČNO PODROČJE:
- S ČIM NAJ BOSTA TI DVE ANALIZI PRIMERLJIVI, MED SEBOJ ALI Z MARKETINŠKIMA ANALIZAMA,?
- ALI MORATA BITI TUDI TI DVE ANALIZI IZVEDENI ZA VSAJ 15.000 EUR VSAJ (Z DDV), KAR SICER IZ POPRAVKA RD NE IZHAJA, V ODGOVORIH PA ZAPIŠETE.
ČE BOSTE ZAHTEVALI TUDI TUKAJ VREDNOST 15.000 ZA VSAKO OD ANALIZ ZA PRIMERLJIVO PODROČJE, POTEM BOSTE ŽE NA ZAČETKU IZLOČILI ŠIRŠI KROG POTENCIALNIH PONUDNIKOV.
TUDI SICER MENIMO, DA ZA TEHNIČNO PODROČJE ZAHTEVA PO IZVEDBI ANALIZ NIKAKOR NI EDINA PRAVA PREVERITEV USTREZNOSTI REFERENC. GLEDE NA TO, DA IZ PROJEKTNE NALOGE IZHAJA, DA IZPOSTAVITE MED GRADBENIMI PROIZVODI TUDI PODROČJE LESA, BI BILO RELEVANTNO PRIČAKOVATI, DA BI ZA REFERENCE TEHNIČNEGA KADRA VELJALE TUDI DOKAZANE IZKUŠNJE PROJEKTIRANJA IN IZVEDBE OBJETOV, KI SO BILI ZGRAJENI IN PRIDOBILI UPORABNO DOVOLJENJE NA PODLAGI UREDBE O ZELENEM NAROČANJU, KJER JE ŽE BILA ZAKONSKO NAVEDENA ZAHTEVA PO UPORABI TRAJNOSTNIH MATERIALOV IN DA TAKA DOKAZILA LAHKO POPOLNOMA EKVIVALENTNO KONKURIRAJO ZAHTEVI PO IZVEDENIH ANALIZAH, ZA KATERE ŠE SEDAJ NE VEMO, KAKŠNE MORAJO BITI IN S ČIM PRIMERLJIVE.
PROSIMO ZA ODGOVOR IN VAS LEPO POZDRAVLJAMO.


ODGOVOR
Naročnik za tehnični kader pričakuje dve analizi na tehničnem področju in ne pričakuje primerljivosti oz. povezave z marketinškim področjem.
Za analize na tehničnem področju se ne zahteva vrednost reference.

Lep pozdrav!
Datum objave: 07.07.2020   10:30
VPRAŠANJE
29.6. OB 13.28 STE NA NAŠE VPRAŠANJE
- Poglavje 3 Tehnična in strokovna usposobljenost: Poglavje 3.1. ODGOVORILI, DA JE ŠT. DELOVNIH IZKUŠENJ POENOTENO TAKO ZA STROKOVNJAKE MARKETINŠKEGA PODROČJA KOT TEHNIČNEGA PODROČJA.
V popravku RD, ki je bila objavljena hkratno z odgovori pa navajate:
- vodja projekta za marketinško področje, ki mora imeti najmanj VII. raven izobrazbe (univerzitetna ali 2. bolonjska stopnja), ekonomske ali družboslovne smeri, z najmanj 7 leti delovnih izkušenj na področju trženjskih analiz/raziskav;
- strokovnjak za tehnično področje, ki mora imeti najmanj VII. raven izobrazbe (univerzitetna ali 2. bolonjska stopnja) gradbene ali arhitekturne smeri, z najmanj 5 leti delovnih izkušenj na tehničnem področju (npr. gradbeništvo ali arhitektura).

ŠTEVILO DELOVNIH IZKUŠENJ TOREJ NI POENOTENO.

Popravki PN so torej ponovno pripravljeni nedosledno, zato prosimo, če lahko zadeve uskladite.
Hvala.ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne spreminja razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav!Datum objave: 07.07.2020   10:31
VPRAŠANJE
1. VPRAŠANJE se nanaša na intervjuje -
V odgovoru 29. 6. je navedeno, da naročnik pričakuje vsaj 8 intervjujev s proizvajalci in/ali trgovci gradbenih proizvodov, ki se delijo po velikosti na mikro, mala, srednja in/ali velika podjetja oz. družbe. Predvidevamo, da gre za skupno število intervjujev. Prosimo za potrditev, da naročnik ne bo slučajno zahteval 8 intervjujev posebej na malo, mikro, srednje in veliko podjetje, saj je to skupaj 32 intervjujev, kar pa je bistvena razlika.


2. .VPRAŠANJE
Iz množice proizvodov se izbereta dva vzorca, ki bosta ustrezno velika in omogočala podajanje relevantnih informacij. Dva vzorca se nanašata na dva vsebinska sklopa, za splošni del in nato za podrobni del Analize se izbere vzorec za vsakega vsaj 100 tipov (N=100) gradbenih proizvodov. Prvi vzorec ni omejen na družine gradbenih proizvodov. Namenjen je splošnemu pregledu trga. V njem se bo zajel naključen izbor vsaj 100 tipov (N=100) med vsemi dostopnimi gradbenimi proizvodi v RS.
Drugi vzorec za podrobnejši pregled trga, zajema naključen izbor vsaj 100 tipov (N=100), vzet iz petih družin gradbenih proizvodov, dostopnih v RS. Izvajalec je svoboden pri izbiri in izvedbi metodologije za namen priprave dokumenta Analiza, pri čemer naročnik izvajalčevo izbiro metodologije potrdi v prvi fazi.
ALI TO POMENI, da je treba skupaj za 200 proizvodov pogledati, če imajo ustrezne deklaracije? ali nam je prepuščeno, katere vzorce in kje bomo izbrali (stvar metodologije). PROSIMO ZA NATANČEN IN EKPLICITEN ODGOVOR.


ODGOVOR
1. Naročnik je ob podani pripombi in ponovnem pregledu odločil da potrebuje skupno več kot osem intervjujev. Naročnik pričakuje da bo izvajalec skupno izpeljal dvanajst (12) intervjujev, tako, da bodo v vsaki kategoriji podjetja (mikro, malo, srednje, veliko podjetje), opravljeni po trije intervjuji.

2. Da, to pomeni, da je potrebno skupaj pregledati 200 gradbenih proizvodov. Naročnik izbor vzorcev prepušča izvajalcu Analize.

Lep pozdrav!Datum objave: 07.07.2020   10:32
VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni,
za naročnika Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg Abteilung Baurecht, Städtebau, Landesplanung
smo v 2019 izdelali analizo že izvedenih objektov, ki so zgrajeni primarno kot lesena gradnja (stanovanjski blok, vrtec, hostel). Trije objekti so bili s strani tujega ponudnika izbrani kot referenčni objekti za državo Slovenijo. Trije referenčni analizirani objekti so bili sicer del skupne analize projekta TRIPLE WOOD RAZISKAVA -LESENA GRADNJA , ki je bila na strani projekta izvedena s področja gradnje lesenih objektov v šestih državah EU (Nemčija,Švica,Francija Avstrija, Italija, Slovenija). Vsaka država je predlagala po tri različne javne oz. večje objekte, ki so bili potem analizirani z vidika gradbenih proizvodov in zagotavljanja bistvenih zahtev, kot tudi z vidika, kašni so bili administrativno upravni postopki za pridobitev vseh dovoljenj od projekta do zaključka. vsak omenjeni sklop je bil obdelan posebej v skupni anketi.
V sklopu analize so bili preverjeni vsi parametri gradnje treh referenčnih objektov (kot navedeno zgoraj) in tipov gradbenih proizvodov in sicer na podlagi referenčnih intervjujev na strani projektantov / izvajalcev / vodij projektov, ki so projekte izvedli in tudi sodelovali pri izvedbi. Na naši strani smo izvedli celotno koordinacijo projekta, izvedbo vseh intervjujev, zbiranje podatkov ter obdelava ter posredovanje in uskllajevanje, kar je potem generiralo v skupni analizi z ostalimi izvajalci ostalih petih držav. Skupni koordinator projekta je bilo zgoraj omenjeno ministrstvo.
Sestavni del anket, ki so bile predmet intervjujev je bila poleg vrst / tipov gradbenih proizvodov, ki so bili uporabljeni tudi širši vidik, kot so zagotavljanje vseh bistvenih zahtev, zlasti v primeru lesene gradnje področje požarne varnosti ipd. projekt je potekal 4 mesece.
Prosimo če nam lahko posredujete podatek, ali je taka referenca za naročnika tega razpisa ustrezna. Strošek izvedbe take analize je znašal manj kot 15.000 EUR (z DDV), navedeni znesek v razpisni dokumentaciji se nam zdi za posamično primerljivo analizo visoka cena. Po našem mnenju cena za take analize sploh ni relevantna in je pomembna vsebina analize.
PROSIMO ZA ODGOVOR!

ODGOVOR
Naročnik je ob podani pripombi in ponovnem pregledu zahtevanih referenc ugotovil, da »reference s področja projektiranja sanacij gradbenih objektov« ne izkazujejo poznavanja sistema (npr. povzetek vpliva proizvoda na porabo snovi, energije, na zdravje, okolje in podnebje v vseh fazah življenjskega cikla proizvoda) pridobivanja okoljskih deklaracij tipa I in tipa III za gradbene proizvode, zato jo črta iz seznama zahtevanih referenc. S spremembo razpisne dokumentacije se tako spremeni obseg referenc za tehnično področje.
Naročnik ne spreminja vrednost reference za marketinško področje, ki sedaj znaša najmanj 15.000 EUR (z DDV), za vsako referenco.

Lep pozdrav!