Dosje javnega naročila 003375/2020
Naročnik: JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice
Storitve: Vzdrževanje tovornih in osebnih vozil za obdobje dveh let
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 103.700,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN003375/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.05.2020
JN003375/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.06.2020
JN003375/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.07.2020
JN003375/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003375/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice
Cesta maršala Tita 51
4270
SI
Jesenice
Slovenija
Kristina Mejač
kristina.mejac@jeko.si
+386 45810416

Internetni naslovi
https://www.jeko.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.jeko.si/o-podjetju
ESPD: https://www.jeko.si/o-podjetju
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18481
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje tovornih in osebnih vozil za obdobje dveh let
Referenčna številka dokumenta: V/05-KM-045/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50114000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje tovornih in osebnih vozil za obdobje dveh let
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50114100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zgornja Gorenjska
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje tovornih in osebnih vozil za obdobje dveh let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V razpisni dokumentacij


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.06.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.07.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.06.2020   09:30
Kraj: elektronsko odpiranje ponudb


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.06.2020   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.05.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.06.2020   08:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za pojasnilo 5 odstavka 11. člena vzorca pogodbe, ki pravi: "Za rezervne dele izvajalec nudi naročniku mesečno garancijo, na podlagi ____, ki je priloga tega sporazuma." Kaj naj bi vpisal ponudnik na predvideno mesto in kakšen so zahteve glede garancije?

Hvala.

ODGOVOR


Spoštovani,

navedeni odstavek se nadomesti z sledečim:
"Za rezervne dele izvajalec nudi naročniku mesečno garancijo, kot jo nudi proizvajalec."

Hvala za razumevanje

JEKO, d.o.o.