Dosje javnega naročila 003392/2020
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, Oblakova ulica 5, 3000 Celje
Blago: Dobava bronhoskopa z videostolpom
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 36.363,90 EUR

JN003392/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.05.2020
JN003392/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.07.2020
JN003392/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.08.2020
JN003392/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.08.2020
JN003392/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 04.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003392/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE
Oblakova ulica 5
3000
SI
Celje
Slovenija
Katja Ramšak
info@sb-celje.si
+386 34233000
+386 34233757

Internetni naslovi
http://www.sb-celje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/355683/29_5_2020.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18519
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava bronhoskopa z videostolpom
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava bronhoskopa z videostolpom
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava bronhoskopa z videostolpom
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 84
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.06.2020   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.06.2020   13:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.06.2020   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.05.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.06.2020   09:30
VPRAŠANJE
Prosimo za potrditev, da zahteve pod točko 36. imeti mora DICOM povezovanje in v točko 39. imeti mora delovno listo za prejem naročil iz bolnišničnega HIS sistema, trenutno ne rabijo biti vključene v samo ponudbeno ceno, in da ponudniki lahko ponudijo endoskopski sistem, ki to povezavo omogoča naknadno?

ODGOVOR:


Naročnik ne spreminja zahtev razpisa. Ponujeni sistem mora imeti DICOM povezovanje in delovno listo, točki 36 . in 39. se dopolnjujeta, ponudnik ju mora izpolnjevat in morata biti vključeni v ceno.Datum objave: 10.06.2020   09:31
VPRAŠANJE
V 62. točki zahtevate nosilec za monitor za obstoječi endoskopski voziček.
Prosimo za pojasnitev ali je morda prišlo do napake, saj v sklopu opreme zahtevate tudi nov voziček za namestitev opreme in tako tudi ponujenega monitorja in je tako zahteva po nosilcu za obstoječi endoskopski nosilec verjetno nerelevantna.
Prosimo za umik zahteve pod točko 62.


ODGOVOR:


Da, točka se umakne, ker je že zahteva v sklopu za nov voziček.


Datum objave: 10.06.2020   09:32
VPRAŠANJE
Vprašanje:
Ker pri videobronhoskopu, v točki 9. zahtevate globinsko ostrino najmanj 3-50mm ali več, prosimo za potrditev da ustreza aparat z globinsko ostrino 3-100mm?

ODGOVOR: Da, aparat z globinsko ostrino 3-100 izpolnjuje tehnične pogoje razpisa.

Vprašanje:
Pri endoskopskem videoprocesorju pod točko 35. zahtevate: ''Po končanem posegu mora omogočati prenos fotografij iz diska procesorja na USB medij, ki je del seta in prenos na centralni RIS PACS strežnik (Issa) za možnost kasnejšega vpogleda.''
Ker v točki 32. navajate, da lahko ponudniki ponudijo videoprocesor, ki omogoča shranjevanje slik na disk v procesorju ali pa procesor, ki omogoča shranjevanje slik direktno na USB ključ, prosimo za potrditev, da se tako točka 35. nanaša oz. velja le za ponudnika, ki ponudi procesor, ki omogoča shranjevanje slik na disk procesorja, saj je v primeru direktnega shranjevanja na USB ključ, prenos brezpredmeten.


ODGOVOR:


Naročnik spreminja 35. točko, ki se po novem glasi: po končanem posegu mora omogočati prenos fotografij iz diska procesorja ali spominskega medija (npr. USB ključ) na centralni RIS PACS strežnik (Issa) za možnost kasnejšega vpogleda slik. Naročnik točke 32. ne spreminja.

Datum objave: 10.06.2020   09:33
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Glede na objavljene zahteve dotičnega JN vam posredujemo nekaj vprašanj, da se ovržejo morebitne dvoumne zahteve, ter se prepreči nadaljnje pritožbe, ker si lahko več ponudnikov zahteve razlaga na več načinov.


Zahtevi 54., 64. zahtevate, da ima monitor funkciji PoP ter PiP. Različni proizvajalci imenujejo svoje tehnične rešitve z različnimi poimenovanji. Ali lahko ponudimo monitor, kateri izpolnjuje vse zahteve, ima pa poimenovanje POP spremenjeno v enako tehnološko rešitev poimenuje jo PBP? Monitor je sicer že v uporabi v vaši ustanovi.


Zahteva 37. Video izhodi: analogni: npr. RGB, Y/C, kompozitni signal; digitalni : npr HD-SDI, DVI-D, USB., ki omogočajo povezovanje komponent sistema in s tem normalno delovanje.
Želeli bi ponuditi ustrezen procesor z izvorom svetlobe, kateri sicer izpolnjuje zahteve JN, ter je že v uporabi v vaši ustanovi, ima pa nekoliko drugačne (sodobnejše) povezovalne vhode/izhode, kot jih zahtevate, saj so le ti nameščeni zato, da je oprema proizvajalca med seboj povezljiva. Ali lahko ponudimo videoprocesor, ki ima namesto HD-SDI izhoda dodaten DVI izhod?

ODGOVOR:


Zahtevi 54., 64. zahtevate, da ima monitor funkciji PoP ter PiP. Različni proizvajalci imenujejo svoje tehnične rešitve z različnimi poimenovanji. Ali lahko ponudimo monitor, kateri izpolnjuje vse zahteve, ima pa poimenovanje POP spremenjeno v enako tehnološko rešitev poimenuje jo PBP? Monitor je sicer že v uporabi v vaši ustanovi.

Odgovor: V kolikor tehnološka rešitev, ki jo ponujate pod pojmom PBP, odgovarja »sliki izven slike (PoP), izpolnjujete pogoj tehničnega dela razpisa v točki 54. ; v točki 64 pa oba pogoja :poleg slike izven slike, še slika v sliki (PIP).

Zahteva 37. Video izhodi: analogni: npr. RGB, Y/C, kompozitni signal; digitalni : npr HD-SDI, DVI-D, USB., ki omogočajo povezovanje komponent sistema in s tem normalno delovanje.
Želeli bi ponuditi ustrezen procesor z izvorom svetlobe, kateri sicer izpolnjuje zahteve JN, ter je že v uporabi v vaši ustanovi, ima pa nekoliko drugačne (sodobnejše) povezovalne vhode/izhode, kot jih zahtevate, saj so le ti nameščeni zato, da je oprema proizvajalca med seboj povezljiva. Ali lahko ponudimo videoprocesor, ki ima namesto HD-SDI izhoda dodaten DVI izhod?

Odgovor: V točki 37 smo našteli nekatere video vhode in izhode, tako analogne kot digitalne. Zavedamo se, da ima vsak ponudnik svojo konfiguracijo. V tej točki zahtevamo, da video izhodi in vhodi omogočajo povezovanje ponujene opreme proizvajalca, ki mora zagotoviti pravilno, varno in učinkovito delovanje naprave.
V kolikor zagotavljate, da z DVI izhodom izpolnjujete zahteve razpisa, s tem izpolnjujete pogoj razpisa v tej točki.


Datum objave: 10.06.2020   09:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Pod točko 62. Nosilec za monitor za obstoječi endoskopski voziček, niste navedli kakšen je obstoječi voziček, da lahko pripravimo ustrezno ponudbo. Prosimo za proizvajalca ter model vozička oz., ker zahtevate tudi nov voziček, da to zahtevo umaknete, v kolikor ni potrebna.

ODGOVOR:

Da, točka se umakne, ker je že zahteva v sklopu za nov voziček.
Datum objave: 10.06.2020   09:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pod zahtevo 43. navajate Možnost izbire kratkotrajne močnejše osvetlitve. Glede na to, da pod točko 42. navajate Možnost izbire med ročnim ali avtomatskim izbiranjem moči osvetlitve , vas prosimo, da zahtevo 43. izločite, saj je možno z ročno izbiro osvetlitve doseči kratkotrajno močnejšo osvetlitev. Zato je zahteva pod točko 43 brezpredmetna.

ODGOVOR:

NE, točka ostane, ker je pomembna pri avtomatskem izbiranju moči osvetlitve.


Datum objave: 11.06.2020   09:15
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji, v obrazcu 7 od ponudnikov zahtevate potrditev sledeče zahteve:
Da bomo na zahtevo naročnika v roku najkasneje 10 dni po predhodnem pisnem povabilu, dostavili brezplačno v test opremo za potrebe potrditve ustreznosti nudenega v OBR-5 s tehničnimi zahtevami naročnika v OBR-10, OBR-10/1. Predviden čas testa do 1 meseca od edukacije uporabnika

Vprašanje:
Naročnika naprošamo, da rok za dostavo opreme v test podaljša na vsaj 14 delovnih dni, saj je te aparate potrebno dobiti iz tujine in so pogosto zelo zasedeni.
Tudi zaradi tega je običajno želeni čas testa največ teden oz. 10 dni, zato naročnika prosimo, da tako skrajša zahtevani čas testa opreme, saj je to dovolj časa za potrditev same ustreznosti ponujene opreme.

ODGOVOR:


Spreminjamo zahtevo tako da velja

Naročnik lahko zahteva od ponudnika, da v roku najkasneje 14dni po predhodnem pisnem povabilu, dostavi brezplačno v test opremo (1 kom) za potrebe potrditve ustreznosti nudenega v OBR-5 s tehničnimi zahtevami naročnika v OBR-10, OBR-10/1. Predviden čas testa do 1 meseca od edukacije uporabnika. Ponudnik mora, za čas testa, zagotoviti potreben potrošni material brezplačno (OBR-5/1).

Ponudniki naj upoštevajo to pri pripravi ponudbe.Datum objave: 11.06.2020   13:36
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,
Spoštovani naročnik,
V tehnični specifikaciji, poglavje ENDOSKOPSKI VIDEOPROCESOR, v točki 36. zahtevate citiramo ¨ Imeti mora DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) povezovanje¨. Dicom povezovanje je lahko izvedeno na več načinov, direktno ter indirektno preko Dicom vmesnika ali dokumentacijskega sistema.
Ker zahteva ni jasno opredeljena sprašujemo ali je za naročnika sprejemljivo če je zagotovljena kompatibilnost z DICOM oz RISPACS sistemom zagotovljena z dokumentacijskim sistemom (sistem Issa ali pa lastni vmesnik)?

ODGOVOR


Naročnik odstopa od zahtev pod zaporedno številko 35,36 ter 39.

Datum objave: 11.06.2020   13:36
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE :
Spoštovani naročnik,
V tehnični specifikaciji, poglavje ENDOSKOPSKI VIDEOPROCESOR, v točki 37. Imeti mora delovno listo za prejem naročil iz bolnišničnega HIS sistema (bolnišnični sistem je B21)¨. Sprašujemo če je za naročnika sprejemljivo, če se delovna lista za prejem naročil iz HIS prenese kar preko dokumentacijskega sistema Issa, na način kot je to izvedeno na obstoječem endoskopskem stolpu Olympus, kateri se nahaja na endoskopijah internega oddelka? Torej preko LAN mrežne povezave in predvidenega dokumentacijskega sistema.


Za odgovor se vam zahvaljujemo.


ODGOVOR
Naročnik odstopa od zahtev pod zaporedno številko 35,36 ter 39. Vsebinsko se vprašanje nanaša na zahtevo pod zaporedno št. 39 in ne 37.Datum objave: 11.06.2020   13:37
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,
V tehnični specifikaciji, poglavje ENDOSKOPSKI VIDEOPROCESOR, v točki 36. zahtevate citiramo ¨ Imeti mora DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) povezovanje¨.
Dicom povezovanje je lahko izvededno na več načinov, direktno ter indirektno preko Dicom vmesnika ali dokumentacijskega sistema.
Sprašujemo, ali lahko ponudimo procesor, ki izpolnjuje vse točke, povezljivost DICOM pa bo izveden na enak način kot je to izvedeno na obstoječem endoskopskem stolpu Olympus, kateri se nahaja na endoskopijah inetrnega oddleka? Torej preko LAN mrežne povezave in predvidenega dokumentacijskiega sistema. Če je to Issa, potem je navedeni dokumentacijski sistem povezan z RISPACS sistemom(enako kot na endoskopijah), torej bo omogočena tudi DICOM povezava, Vljudno prosimo za črtanje zahteve v točki 36.ODGOVOR

Naročnik odstopa od zahtev pod zaporedno številko 35,36 ter 39.


Datum objave: 11.06.2020   13:37
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE :
Spoštovani naročnik,
V tehnični specifikaciji, poglavje ENDOSKOPSKI VIDEOPROCESOR, v točki 35. zahtevate citiramo ¨Po končanem posegu mora omogočati prenos fotografij iz diska procesorja na USB medij, ki je del seta in prenos na centralni RIPACS strežnik (Issa) za možnost kasnejšega vpogleda¨. -
A) Ali je v prostoru izvajanja bronhoskopij predviden tudi računalnik za dokumentacijo in pisanje izvidov?

B) Če je je predviden, ali je torej načrtovan tudi dokumentacijski sistem za dokumentiranje bronhoskopskih posegov , pisanje poročil po opravljenih bronhoskopskih posegih, arhiviranje le-teh in slikovnega gradiva.

C) Kateri dokumentacijski sistem je predviden? Če je to Issa, potem je navedeni dokumentacijski sistem povezan z RISPACS sistemom, torej bo omogočena tudi DICOM povezava, kot je to izvedeno na endoskopskih stolpih v endoskopskem centru.

D) Ali je v tem primeru dovolj, da dokumentacijski sistem zagotovi prenos slik v RISPACS sistem?

Za odgovor se vam lepo zahvaljujemo.


ODGOVOR


Naročnik odstopa od zahtev pod zaporedno številko 35,36 ter 39.

Datum objave: 11.06.2020   13:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri endoskopskem videoprocesorju zahtevate pod točko 35: "Po končanem posegu mora omogočati prenos fotografij iz diska procesorja na USB medij, ki je del seta in prenos na centralni RIPACS strežnik (Issa) za možnost kasnejšega vpogleda" , pod točko 36: "Imeti mora DICOM povezovanje" ter pod točko 39: "Imeti mora delovno listo za prejem naročil iz bolnišnice HIS sistema".
Ali razumemo pravilno, da pod navedenimi točkami (35, 36 in 39) želite, da je omogočen kasnejši priklop na PACS/HIS, saj v tehničnih specifikacijah ne navajate oz.ne razpisujete tudi dokumentacijskega sistema?

Hvala za odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik odstopa od zahtev pod zaporedno številko 35,36 ter 39.


Datum objave: 12.06.2020   08:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V razpisni dokumentaciji zahtevate: »Pogodbene obveznosti bo izvajalec izvedel v roku 45 dni od podpisa pogodbe«.

Glede na dejstvo, da gre za aparate, ki jih dobavljamo iz tujine in glede na to, da je bilo na osnovi trenutne situacije zaradi okužbe s Covid-19 veliko urgentnih nakupov in jih ne mi niti naš dobavitelj nima na zalogi, Vas vljudno prosimo, da rok za dobavo aparatov podaljšate na vsaj 60 dni od podpisa pogodbe.

Lep pozdrav


ODGOVOR

Naročnik ne bo spremeni roka dobave. V kolikor dobava novega aparata v roku do 45 dni ni izvedljiva , se naročnik strinja z nadomestnim aparatom, ki mora biti tehnično enakovreden. Dobava nadomestnega aparata mora biti najkasneje 46 dan od sklenitve pogodbe. Naročnik pri tem ne bo plačal uporabnine ali drugih stroškov. Čas uporabe nadomestne opreme do največ 30 dni. Nadomestna oprema mora biti tehnično brezhibna.


Datum objave: 12.06.2020   08:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

imamo vprašanje, ki se nanaša na del endoskopski izvir svetlobe, in sicer: v točki 51 navajate kot tehnično prednost, da ima izvor svetlobe vgrajen digitalni prikazovalnik časa efektivnega delovanja in preostanka življenjske dobe žarnice. Ali gre za pomoto, saj je prednost le, če žarnice ni potrebno menjati (kot je v primeru LED izvora svetlobe oz. LED žarnice)?
Zanima nas, ali boste upoštevali kot prednost z omenjenim točkovanjem, da žarnice ni potrebno menjati?

Za odgovor se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo

ODGOVOR

Ne gre za pomoto. Izpolnjena morata biti oba pogoja za pridobitev dodatnih točk digitalni prikazovalnik efektivnega časa delovanja žarnice in preostanek življenjske dobe žarnice.Za preostanek življenjske dobe žarnice pa bomo v tej točki pri LED tehnologiji za izpolnjevanje kriterija upoštevali proizvajalčev podatek o trajanju LED žarnice.


Datum objave: 12.06.2020   08:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali prav razumemo, da pod točko 35, 36 in 39 želite, da je omogočen kasnejši priklop na PACS oz. HIS?

Hvala za odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR:

Naročnik je s podanimi odgovori dne 11.06.2020 odstopil od zahtev pod zaporednimi številkami 35,36 ter 39.

Datum objave: 12.06.2020   08:14
VPRAŠANJE
V točki 23. navajate: Omogoča test beline, ki se nastavi enkrat dnevno in nato deluje avtomatsko pri naslednjih uporabah.
Prosimo vas, da kot pravilno sprejmete tudi ponudbo za endoskopski sistem, pri katerem proizvajalec priporoča izvedbo testa beline ob vsakokratnem vklopu procesorja ali vsakokratni priključitvi endoskopa. Test beline se aktivira zelo enostavno preko gumba na endoskopu.


ODGOVOR

Ne, zahteva iz razpisne dokumentacije ostane nespremenjena.


Datum objave: 12.06.2020   08:23
Naročnik sporoča, da je odgovoril na vsa prejeta vprašanja. Ponudniki naj odgovore skupaj z razpisno dokumentacijo upoštevajo pri pripravi ponudbe.