Dosje javnega naročila 003740/2020
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO, Večna pot 113, 1000 Ljubljana
Blago: Sukcesivna nabava računalniške in mobilne opreme za platformi macOS in iOS
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 390.000,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN003740/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.06.2020
JN003740/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.07.2020
JN003740/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 31.07.2020
JN003740/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.08.2020
JN003740/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 18.08.2020
JN003740/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 18.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003740/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
Večna pot 113
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Maja Kerkez
maja.kerkez@fri.uni-lj.si
+386 014768869
+386 014768738

Internetni naslovi
http://www.fri.uni-lj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/355703/JN_Oprema_macOS_in_iOS.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18896
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna nabava računalniške in mobilne opreme za platformi macOS in iOS
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna nabava namizne in prenosne računalniške in periferne ter mobilne opreme za platformi macOS in iOS, za potrebe Univerze v Ljubljani, Fakultete za računalništvo in informatiko, za obdobje štirih (4) let
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna nabava namizne in prenosne računalniške in periferne ter mobilne opreme za platformi macOS in iOS, za potrebe Univerze v Ljubljani, Fakultete za računalništvo in informatiko, za obdobje štirih (4) let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 8
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.06.2020   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.06.2020   09:01
Kraj: Informacijski sistem e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.06.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.06.2020   10:14
VPRAŠANJE
Kakšno povezavo imate letni primet s predmetom javnega naročila.
Prosim, da črtate to merilo.

ODGOVOR
Naročnik umika merilo »Letni promet (tj. čisti prihodki od prodaje) ponudnika v zadnjem zaključenem poslovnem letu (2019)«. Skladno s tem je najvišje možno število točk pri ocenjevanju ponudb 90, točke pa se dodeljujejo le po merilu »Status ponudnika pri uveljavljenih principalih blagovnih znamk opreme, ki je predmet ponudbe«. Ponudniki naj vse zahteve v razpisni dokumentaciji, ki se nanašajo na navedbo ter izkazovanje letnega prometa ignorirajo.
V kolikor bo ponudnik v ponudbeni dokumentaciji kljub temu navedel letni promet oziroma v zvezi z izkazovanjem njegove višine predložil dokaze, bo naročnik take navedbe in dokaze štel za brezpredmetne (navedeno pa ne bo vplivalo na dopustnost ponudbe).