Dosje javnega naročila 003547/2020
Naročnik: TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj
Storitve: Dolgoročno vzdrževanje z zamenjavo upravljalnega sistema (DCS) ter implementacijo modulov za izboljšanje delovanja (OPM) in modulov za celovito upravljanje (APM) bloka 6
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 167.262.000,00 EUR

JN003547/2020-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 04.06.2020
JN003547/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.06.2020
JN003547/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.07.2020
JN003547/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.07.2020
JN003547/2020-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.08.2020
JN003547/2020-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.10.2020
JN003547/2020-K06 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.10.2020
JN003547/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.11.2020
JN003547/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.03.2021
JN003547/2020-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 16.03.2021
JN003547/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.04.2021
JN003547/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 13.09.2021
JN003547/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 04.10.2022
JN003547/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 06.10.2022
Zahtevek za revizijo

    JN003547/2020-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2020/S 108-263131
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
SI
Šoštanj
Slovenija
javna.narocila@te-sostanj.si
+386 38993200

Internetni naslovi
http://www.te-sostanj.si
http://www.te-sostanj.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/356077/General_Part_for_LTSA._APM._OPM_and_DCS_migration_ENG.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18607
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dolgoročno vzdrževanje z zamenjavo upravljalnega sistema (DCS) ter implementacijo modulov za izboljšanje delovanja (OPM) in modulov za celovito upravljanje (APM) bloka 6
Referenčna številka dokumenta: 40 01-553/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50531100
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Dolgoročno vzdrževanje z zamenjavo upravljalnega sistema (DCS) ter implementacijo modulov za izboljšanje delovanja (OPM) in modulov za celovito upravljanje (APM) bloka 6
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50531100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dolgoročno vzdrževanje z zamenjavo upravljalnega sistema (DCS) ter implementacijo modulov za izboljšanje delovanja (OPM) in modulov za celovito upravljanje (APM) bloka 6
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 108
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.08.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Angleščina (EN)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 12 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.08.2020   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
Šoštanj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.07.2020   14:27
VPRAŠANJE
General Part of LTSA, Article 7.3
If the tenderers are unable to attend the visit on 10 July 2020, the Contracting Authority will organize an additional date for the visit on 27 July 2020 (date) at 10:00 hours (CET).

Clarification question:
Considering recent changes caused by Covid virus some foreign site visit participants might be prevented to enter Slovenia, kindly ask you to confirm that in this case, and in line with Article 7.3, Contracting Authority will organize additional date for site visit.


ODGOVOR
The Contracting Authority has already provided an additional date (27.7.2020 at 10:00 hours (CET)) if such circumstances occur. In case that additional date will be needed (due COVID circumstances) the Contracting Authority will provide an additional date for the inspection.Datum objave: 08.07.2020   14:28
VPRAŠANJE
General Part of LTSA, Article 11.1 TENDER DOCUMENTS
The tender documents shall be comprised of the documents listed in Item 15 of these documents and means of proof listed in Item 8 of these documents.

Clarification question:
As Article 15 of General Part of LTSA refers to Legal protection, kindly ask you to confirm that request to participate shall be comprised of the documents listed in Article 16 Appendices and means of proof listed in Article 8 Qualitative selection


ODGOVOR
Contracting Authority informs that regarding first paragraph point 11.1 of General part of documentation (11.1 TENDER DOCUMENTS) was made an editorial error instead of number 15 is number 16 (the correct sentence is: The tender documents shall be comprised of the documents listed in Item 16 of these documents and means of proof listed in Item 8 of these documents).Datum objave: 08.07.2020   14:28
VPRAŠANJE
General Part of LTSA, Article 11.1 TENDER DOCUMENTS
The tender documents shall be comprised of the documents listed in Item 15 of these documents and means of proof listed in Item 8 of these documents.

Clarification question:
Since Article 15 of General Part of LTSA refers to Legal protection, kindly ask you to clarify that request to participate shall be comprised of the documents listed in Article 16 Appendices and means of proof listed in Article 8 Qualitative selection


ODGOVOR
Contracting Authority informs that regarding first paragraph point 11.1 of General part of documentation (11.1 TENDER DOCUMENTS) was made an editorial error instead of number 15 is number 16 (the correct sentence is: The tender documents shall be comprised of the documents listed in Item 16 of these documents and means of proof listed in Item 8 of these documents).Datum objave: 08.07.2020   14:28
VPRAŠANJE
General Part of LTSA, Article 11.3.2 Subcontracting
If the tenderer intends to conduct the public contract with subcontractors, the tenderer shall submit in the request to participate/the tender:
- The list of subcontractors, together with an indication of the scope of works assumed by each subcontractor and estimated share of assumed scope of works in relation to the total scope of works.
- Subcontractor information.
- Consent or power of attorney from the contractor and subcontractor

Clarification request:
Kindly ask you to confirm that above mentioned Consent or power of attorney from the contractor and subcontractor refers to Appendix Nr. 8 - Consent or authorization of the contractor and subcontractor


ODGOVOR
We can confirm. that above mentioned Consent or power of attorney from the contractor and subcontractor refers to Appendix Nr. 8 - Consent or authorization of the contractor and subcontractor.Datum objave: 08.07.2020   14:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim vas za dostop do tehnične specifikacije saj je ne najdemo v pripetih datotekah.

Lep in uspešen teden

ODGOVOR
V skladu s točko 7.1 Splošnega dela dokumentacije naročnik zaradi varovanja posebej občutljivih informacij v skladu z drugim odstavkom 61. člena ZJN-3 ni mogel objaviti vse dokumentacije na portalu javnih naročil. Ker vsebuje pomembne podatke o obratovanju kritične infrastrukture, je bilo mogoče zaprti del dokumentacije pridobiti po predhodni najavi prošnje za brezplačno zagotovitev zaprtega dela in po podpisu pogodbe o nerazkritju podatkov z naročnikom. Potencialni ponudniki so lahko zaprti del dokumentacije naročili po elektronski pošti na javna.narocila@te-sostanj.si najkasneje do 29.06.2020 do 10. ure (CET).Datum objave: 10.07.2020   09:26
Spoštovani,

obveščamo vas, da bo naročnik zaradi poostrenih ukrepov iz naslova COVID-19 razmer ogled v razpisanih terminih izvedel v ločenih, manjših skupinah (ob 10.00 uri in 14.00 uri).
Komandna soba bo na voljo za ogled preko virtualnega posnetka.

Lep pozdrav.


Datum objave: 14.07.2020   08:35
VPRAŠANJE
General Part of LTSA, Article 8.1.1. Exclusion grounds

In line with Article 8.1.1. at prequalification phase tenderer needs to provide following evidence for grounds of exclusion listed under subarticles 1 - 5:
- ESPD
- Evidence to demonstrate that the tenderer/co-tenderer/subcontractor is not subject to the above-listed grounds for exclusion
for:
- the tenderer;
- all partners in a joint request to participate/a joint tender;
- all subcontractors


Clarification request:
Kindly ask you to confirm that:
- at prequalification phase, as evidence for grounds of exclusion listed in 8.1.1. tenderer needs to provide only ESPD documents
- other evidence to demonstrate that the tenderer/co-tenderer/subcontractor is not subject to the above-listed grounds for exclusion as stated in Article 8.1.1:
- does not need to be submitted at prequalification phase
- has to be submitted only upon the Contracting Authoritys request

Our understanding is that purpose of ESPD form is to reduce number of documents that all contractors need to submit together with the offer and that supporting documents will be required only from the company that will be awarded with the contract.


ODGOVOR
As specified in the General part of procurement documents, the tenderer must already when submitting request to participate submit ESPD and all evidence confirming /proving that no grounds for exclusion have been given for the tenderer / co-tenderer / tenderer (listed in point 8.1.1).

If ESPD does not contain information on free direct access to national databases (web address of the database, identification information, if required, and a consent for the Contracting Authority to obtain the evidence) where the Contracting Authority can obtain certificates and other necessary information, the tenderer shall be obliged to submit, upon the Contracting Authoritys request, within the time period set by the Contracting Authority, supporting documents or other documentary evidence proving the fulfilment of the set conditions.

If the country in which the tenderer (or other economic operators, if applicable) is established does not issue the required means of proof as requested by the Contracting Authority, the tenderer (or other economic operators, if applicable) may submit a declaration on oath. If in the country in which the tenderer (or other economic operators, if applicable) is established, there is no provision for declarations on oath, the tenderer (or other economic operators, if applicable) may submit a declaration made by the person concerned before a competent judicial or administrative authority, a notary or a competent professional or trade organisation in the country of origin of this person or in the country where the tenderer (or other economic operators, if applicable) is established.
Datum objave: 06.08.2020   13:40
VPRAŠANJE
Technical documentation
Clarification request:
Are there any technical inspections reports, reports on past repair works and on replacement of parts (incl. pressure parts) existing?
Is it possible for Contracting Authority to submit these technical inspection reports?
Are there any known problems related to the following components: grate, burner, ignition burner?


ODGOVOR
The Tenderer must acknowledge that, the Unit has been maintained by TEŠ and its subcontractors, to their best judgement and as they deem fit, and, due to following the principles of condition-based maintenance, to a certain extent in deviation from the OEM Recommendations and Prudent Industry Practice. The Contractor shall take over the Planned Maintenance of the Unit (and any other maintenance, works and Services on the Unit in accordance with this Contract) in the as is condition of the Unit, meaning that the Contractor shall cover all costs related to the condition of the Unit, and that the Contractor shall not be entitled to any claims, objections, or the like, relying on (or related to) the condition of the Unit at the time of conclusion of the Contract, and any such remedies are waived by the Contractor. The cost of executing the Works shall be at the risk of the Contractor, who shall be deemed to have taken into account of all circumstances which may affect such cost in the Contract Price.Datum objave: 06.08.2020   13:52
VPRAŠANJE
Technical documentation, Appendix F1
Clarification request:
Please confirm the air nozzles mentioned in Appendix F1 under "Air ducting, windboxes" refer to the air nozzles at burner assembly (connecting to the burner).

Technical documentation, Appendix A: Covered Equipment
Clarification request:
Please confirm that the water lance blower system belongs to category "A.1 Major equipment." Please confirm that full scope coverage is considered for this particular equipment.

Technical documentation, Appendix B: Scope of Planned Maintenance
Clarification:
Please note that the Stroke Test feature is not available and therefore the Valve Closing time as well

Technical documentation
Clarification request:
Please provide details of laydown area for Contractors site accommodation, ie area, power supplies, water and sewerage availability, distance to Boiler House.

Technical documentation
Clarification request:
Would Contractor be given access to use the existing site Workshop?

Technical documentation
Clarification request:
Are there suitable laydown areas for Contractor use local to Boiler house, and if so, approximate size.

Technical documentation
Clarification request:
Are there suitable laydown areas for Contractor use local to Boiler house, and if so, approximate size?

Technical documentation
Clarification request:
Please provide dimensions for existing winch wells, and capacity of existing hoist.

Technical documentation
Clarification request:
Please provide dimensions and capacity for the goods lift.

Technical documentation
Clarification request:
Please advise what type of electricity sockets are available on the boiler, and whether these will be available during the inspection period.

Technical documentation
Clarification request:
Please provide details of the inspection scheme carried out by TEŠ Notified body.


ODGOVOR
Technical documentation, Appendix F1
Clarification request:
Please confirm the air nozzles mentioned in Appendix F1 under "Air ducting, windboxes" refer to the air nozzles at burner assembly (connecting to the burner). Contracting Authority confirms.

Technical documentation, Appendix A: Covered Equipment
Clarification request:
Please confirm that the water lance blower system belongs to category "A.1 Major equipment." Please confirm that full scope coverage is considered for this particular equipment. Contracting Authority confirms.


Technical documentation, Appendix B: Scope of Planned Maintenance
Clarification:
Please note that the Stroke Test feature is not available and therefore the Valve Closing time as well. The stroke test is part of inspection of steam and control valves during B inspection.

Technical documentation
Clarification request:
Please provide details of laydown area for Contractors site accommodation, ie area, power supplies, water and sewerage availability, distance to Boiler House.
After signing the contract the Contract Authority will inform selected contractor about above details that will be available.

Technical documentation
Clarification request:
Would Contractor be given access to use the existing site Workshop? Yes.

Technical documentation
Clarification request:
Are there suitable laydown areas for Contractor use local to Boiler house, and if so, approximate size. Contracting Authority will provide details regarding laydown after signing the contract.

Technical documentation
Clarification request:
Are there suitable laydown areas for Contractor use local to Boiler house, and if so, approximate size? Contracting Authority will provide details regarding laydown after signing the contract.

Technical documentation
Clarification request:
Please provide dimensions for existing winch wells, and capacity of existing hoist.
Winch wells and hoist specification will be provided as closed part of the documentation.
Attachment: Hoists.7z-Will be provided in accordance with procurement documentation as closed part of documentation.

Technical documentation
Clarification request:
Please provide dimensions and capacity for the goods lift.
There are two goods lifts available:
0 49 m; 2550 kg; 2000 mm x2400 mm x2400 mm;
0 130 m; 2500 kg; 1750 mm x 2670 mm x2300 mm;

Technical documentation
Clarification request:
Please advise what type of electricity sockets are available on the boiler, and whether these will be available during the inspection period.
24V, 220V, 380V sockets are available.

Technical documentation
Clarification request:
Please provide details of the inspection scheme carried out by TEŠ Notified body.
All required inspections are provided by authorized notified body in accordance with applicable Slovenian legislation, which now determines:
Steam boiler and pipelines, outer inspection every 3 years, internal inspection with pressure test every 6 years,
Pressure equipment (pressure vessels, safety valves), annual inspections,
inspection of Ex equipment, per period three years.
Datum objave: 11.08.2020   14:33
VPRAŠANJE
Technical documentation
Clarification request:
Please share with the Bidders Belt width of the conveyor between the coal yard and the tripper car upstream of the coal bunkers.
Is there any Metal Cord and or Chlorine in this Belt?
Kindly ask you to provide all relevant drawings of the main belt conveyor from the Coal Yard to the Bunkers.

Technical documentation, 5.3.3 General Project Scope
Is there the need to have a replica of all the information about employee time tracking; capital and administrative costs tracking; accounting; inventory management; procurement; budgeting and financial reporting?

Technical documentation 5.3.9.1 Asset Creation and Retrieval
Kindly ask you to specify in detail what is the scope.

Technical documentation, 5.3.9.2 Work Management & Execution Process
Please note that this is a specific capability of SAP not available on APM, kindly ask you to specify better the need to have this feature available in APM.

Technical documentation 5.3.9.13 Mobile Tool
Please specify if this option must be included in the scope or not as into the brackets is specified that mobile use is not preferred.

Technical documentation 5.3.9.3 Shutdown Planning
This is a specific capability of SAP not available on APM.

Technical documentation 5.3.9.4 Recurring Planned Maintenance Compressor
This is a specific capability of SAP not available on APM.

Technical documentation 5.3.9.7 Scheduling
This is a specific capability of SAP not available on APM.

Technical documentation 5.3.9.8 Task Templates
This is a specific capability of SAP is not available on APM.

Technical documentation 5.3.9.9 Capital Plan Development
This is a specific capability of SAP in not available on APM.

Technical documentation 5.3.9.14 Time and Cost Tracking
This is a specific capability of SAP is not available on APM.

Technical documentation 5.3.9.5 Inspection rounds
Round is in the Demo requirements, but not in the Scope of Service. Is Contracting Authority already using Rounds capability on SAP? How many routes are available?
Bidders need to include Rounds in the Scope of service?

Technical documentation
Please specify the needs in APM in details and the Kos/SPICa capability in term of data export and/or connectivity.


ODGOVOR
Technical documentation
Clarification request:
Please share with the Bidders Belt width of the conveyor between the coal yard and the tripper car upstream of the coal bunkers.
Is there any Metal Cord and or Chlorine in this Belt?
Kindly ask you to provide all relevant drawings of the main belt conveyor from the Coal Yard to the Bunkers.
Belt specification will be provided as closed part of the documentation.
Attachment: TRANSPORT PREMOGA.msg- Will be provided in accordance with procurement documentation as closed part of documentation.

Technical documentation, 5.3.3 General Project Scope
Is there the need to have a replica of all the information about employee time tracking; capital and administrative costs tracking; accounting; inventory management; procurement; budgeting and financial reporting?
It is not necessary to replicate all information but integrations with supporting solutions must be defined including data synchronization as required.

Technical documentation 5.3.9.1 Asset Creation and Retrieval
Kindly ask you to specify in detail what is the scope.
In demonstrations of the Tenderers offering the method of creating, retrieving (including historical), and organizing assets within a hierarchical asset register must be demonstrated.

Technical documentation, 5.3.9.2 Work Management & Execution Process
Please note that this is a specific capability of SAP not available on APM, kindly ask you to specify better the need to have this feature available in APM.
Work program, work order, permit to work and closure of work stays as part of SAP, but integration of the APM with SAP for these functions must be demonstrated, i.e. if the APM initiates a Work Order in SAP demonstrate this process..

Technical documentation 5.3.9.13 Mobile Tool
Please specify if this option must be included in the scope or not as into the brackets is specified that mobile use is not preferred.
This option must be included.


Technical documentation 5.3.9.3 Shutdown Planning
This is a specific capability of SAP not available on APM.
If specifically a function of SAP demonstrate the coordination with the APM solution in support of the request.

Technical documentation 5.3.9.4 Recurring Planned Maintenance Compressor
This is a specific capability of SAP not available on APM.
If specifically a function of SAP demonstrate the coordination with the APM solution in support of the request.

Technical documentation 5.3.9.7 Scheduling
This is a specific capability of SAP not available on APM.
If specifically a function of SAP demonstrate the coordination with the APM solution in support of the request.
Technical documentation 5.3.9.8 Task Templates
This is a specific capability of SAP is not available on APM.
If specifically a function of SAP demonstrate the coordination with the APM solution in support of the request.

Technical documentation 5.3.9.9 Capital Plan Development
This is a specific capability of SAP in not available on APM.
If specifically a function of SAP demonstrate the coordination with the APM solution in support of the request.

Technical documentation 5.3.9.14 Time and Cost Tracking
This is a specific capability of SAP is not available on APM.
If specifically a function of SAP demonstrate the coordination with the APM solution in support of the request.

Technical documentation 5.3.9.5 Inspection rounds
Round is in the Demo requirements, but not in the Scope of Service. Is Contracting Authority already using Rounds capability on SAP? How many routes are available?
Bidders need to include Rounds in the Scope of service?
Rounds was used to describe the process of performing an inspection. Demonstrate the process of performing an inspection, i.e. collect data in the field, and trigger a workflow that creates a work request based on the inspection results.


Technical documentation
Please specify the needs in APM in details and the Kos/SPICa capability in term of data export and/or connectivity.
KOS and SAP are synchronized by working hours for each individual worker. Estimated number for hours are defined in SAP work order, the final number is after work execution corrected in KOS. SPICA is only providing start and end time of shift to KOS for each individual worker.
Datum objave: 12.08.2020   13:50
VPRAŠANJE
Technical documentation
Please confirm that pipe supports and shock absorbers are Excluded Components.

Technical documentation, Article 5.5 Guaranteed Performance Commitments
Please confirm that Contractor can add other digital features/products in the future to improve further efficiency and/or reliability in view of Article 5.5 of Technical documentation.

Technical documentation
Kindly ask you to share with Bidders current operating hours and number of starts of unit 6 (OH; starts and EOH count).

General Part for LTSA, APM, OPM and DCS migration, Article 3. METHOD OF CONTRACT AWARD
Due to the complexity of the tender and limitations caused by Covid19 virus, kindly ask you to extend due date for sending Request to participate until 20.10.2020.
Also kindly ask you to extend the due date for clarification questions accordingly to 14.10.2020 - in line with Article 7.2 NOTIFICATIONS AND CLARIFICATIONS RELATED TO THE PROCUREMENT DOCUMENTS The Contracting Authority will consider any requests for explanation of the documents or any other questions regarding the procurement as having been made in due time if they are submitted up to and including six (6) days before the deadline for submission of requests to participate/tenders.


ODGOVOR
Technical documentation
Please confirm that pipe supports and shock absorbers are Excluded Components.
Pipe supports and shock absorbers are included components.

Technical documentation, Article 5.5 Guaranteed Performance Commitments
Please confirm that Contractor can add other digital features/products in the future to improve further efficiency and/or reliability in view of Article 5.5 of Technical documentation.
Contracting authority confirms.

Technical documentation
Kindly ask you to share with Bidders current operating hours and number of starts of unit 6 (OH; starts and EOH count).
All requested data will be provided as closed part of the documentation.
Attachment: OH, EOH, starts of unit 6.png - Will be provided in accordance with procurement documentation as closed part of documentation.

General Part for LTSA, APM, OPM and DCS migration, Article 3. METHOD OF CONTRACT AWARD
Due to the complexity of the tender and limitations caused by Covid19 virus, kindly ask you to extend due date for sending Request to participate until 20.10.2020.
Also kindly ask you to extend the due date for clarification questions accordingly to 14.10.2020 - in line with Article 7.2 NOTIFICATIONS AND CLARIFICATIONS RELATED TO THE PROCUREMENT DOCUMENTS The Contracting Authority will consider any requests for explanation of the documents or any other questions regarding the procurement as having been made in due time if they are submitted up to and including six (6) days before the deadline for submission of requests to participate/tenders.

Contracting Authority confirms your proposal regarding extension of date for questions and the date of submission of requests to participate/tenders.
New date for clarification questions is 25 September 2020 until 9:00 am (CET).
New date for submission of requests to participate is 15 October 2020 until 9:30 am (CET).
With this answer the Contracting Authority is at the same time changing the procurement documentation in this section.
Datum objave: 14.08.2020   07:36
VPRAŠANJE
Due facts that Unit 6 is strategic asset for Republic of Slovenia and knowing that availability of Unit 6 is very important KPI logically references on similar plant are important factor for this tender. Its huge difference in Technology, KPIs and O&M tasks for Coal Fire Power Plant (CFPP) and Gas Fired Combined/Simple Cycle (GFCC) meaning that complexity of CFPP is couple of factor higher compare to GFCC.
In that respect and referring to tender document
Appendix H - Evaluation Matrix - Combined LTSA, OPM, APM and DCS - May 26;sheet Stage 1-Technical Capabilities; Part 5: DCS Migration; Points number 1 18;
we assume that points 1-18 counts positively if proposed equivalent DCS platform was content of reference plants valid exclusively for complete Coal Fire Power Plant (CFPP) covering boiler + turbine + balance of plant. Reference details could be validated via direct contact of CFPP responsible person.

Please confirm above.


ODGOVOR

We confirm.


Datum objave: 14.08.2020   07:37
VPRAŠANJE
In a case of positive response on above question #1 and referring to tender document
Appendix H - Evaluation Matrix - Combined LTSA, OPM, APM and DCS - May 26;sheet Stage 1-Technical Capabilities; Part 5: DCS Migration; Points number 19 52;
we assume that points 19-52 counts positively only if proposed equivalent DCS platform should include new request for Boiler Protection System as describe in question #1 in addition to original request from document TECHNICAL DOCUMENTATION May 29 2020.

Please confirm above.


ODGOVOR


We confirm. Complete DCS shall be compliant for Coal Fire Power Plant

Datum objave: 14.08.2020   07:40
VPRAŠANJE
By checking tender documentation, specifically documents for Safety System (BPS-WSC):
TECHNICAL DOCUMENTATION May 29 2020.docx
STJ06IC-------N80MM705_C_ALSPA CONTROPLANT DCS Safety Boiler and WSC-Operating and Maintenance Manual.pdf in Appendix J (AS BUILT version)
STJ-06-IC------N80-SD-703 - Communication architectureSafety Boiler & WSC - Communication architecture - ALSPA CONTROPLANT_5-12-2012.pdf in Appendix K.7
STJ-06-IC-N80-DO-503_C_DCS General Description - ALSPA CONTROPLANT DCS_28-09-2012.pdf in Appendix K.6

it is visible that separate Safety System CE3500 is used and that field signals are doubled in Safety System and ALSPA DCS. After processing in Safety System these signals are returned to ALSPA DCS, either via HW or MODBUS connection for further use e.g. control SW, HMI, trending, archiving

By our opinion and usual practice for similar Coal Fire Power Plants, much better approach in DCS replacement would be to use Boiler Protection System which is fully integrated in new DCS and fulfills requirements from EN DIN 57116 / VDE 0116, IEC61511 and safety requirements class SIL 1 to SIL 3 in accordance with IEC 61508 and category 2 to 4 in accordance with EN 954-1 and to dismantle existing Boiler Protection System CE3500.
Fully integrated definition above means:
- All central components of the boiler protection (coupler, bus etc.) shall be of redundant design. All boiler protection engineering, monitoring, alarming and diagnostic functions are identical to that of the control system. Thus, inconsistencies in the system and operator operation errors are widely avoided.
- The engineering of fail-safe components (e.g. boiler protection) is to be carried out in the same engineering system as main DCS
- All signals coming from the boiler protection are to be time-stamped and integrated into the DCS timestamp. The resulting logic is to be displayed as a dynamic logic diagram in the central control system with the help of a schematic
- The simulation of signals (e.g. forcing input/output signals, set points etc.) during normal Unit/Boiler operation must be possible.
- Boiler protection system software and function configuration shall be system-protected (by software or hardware) and physically (suitable locks) against unauthorized persons interference (particularly against introducing changes in I&C functions configuration and databases)
- The DCS must have a consistent hardware platform for all plant areas. The same integrated hardware platform (the same models of CPUs and I/O cards and the same cabinet type) must be used for all power plant automation tasks, i.e. all expert and automation systems specialized for the base automation, turbine control and fail-safe automation are integrated into the DCS. Engineering, diagnosis and maintenance for all components of the control system are carried out with the help of the same hardware platform and can be displayed at any DCS workstation.

In this way faster implementation of new replacement DCS would be possible, and simplified wiring of field signals, with integrated tools for engineering, HMI, archiving, diagnostic and troubleshooting of new integrated DCS and Boiler Protection System would made future operation and maintenance of Unit simpler, faster and reliable, with better cyber security and without compromising Safety Requirements and achieved SIL classifications.

Please confirm above as new mandatory request for this tender.


ODGOVOR
We agree with the possibility of implementation of DCS system where Boiler Protection System (BPS) is integrated in plant DCS system. Requirement for such integrated DCS system is that protection part of DCS system fulfils requirements from EN DIN 57116 / VDE 0116, IEC61511 and safety requirements class SIL 1 to SIL 3 in accordance with IEC 61508 and category 2 to 4 in accordance with EN 954-1. However, we emphasize that this approach is only a possibility and is not to be interpreted as new mandatory request for this tender. The offer can take the approach either as initially provided or as you proposed.Datum objave: 14.08.2020   11:41
VPRAŠANJE
Technical documentation, Article 5.5.1 Availability
Clarification request:
The outage in 2021 might not be executed by the Contractor due to separate tendering ongoing processes.
Furthermore, the Contractor intends to improve the reliability of the plant (GAI value) by means of deploying digital APM / monitoring /site engineer during the first year of the contract.
For the reasons above, kindly ask Contracting Authority to confirm that availability improvement target will start 2 years after contract commencement date (using the data of the previous 12 months).

Technical documentation, Article 5.5.1 Availability
Clarification request:
The reliability baseline of 95.71% is obtained by taking into account only Employers issues as assessed by the Employer (TEŠ) and as indicated in the cells K1L1M1 of appendix I.
Furthermore, some events in Employers issues includes the scope which is not covered by the Contract.
However, the calculation of availability during the Contract Term as per Article 5.5.1 will be done taking into account contractor issues only.
For the reasons above 95.7% reliability baseline cannot be accepted.
Please note that such topic requires a deeper analysis of the Appendix I in direct discussion between tenderers and Contracting Authority. Kindly ask you to review our comments and accept our proposal for discussion about reliability baseline during phase 2 of the bidding process.

General Part for LTSA, APM, OPM and DCS migration, Appendix 1/Appendix 2
Clarification request:
As digital solutions with aim to improve heat rate and availability are not yet deployed at Contractings Authority site and as further specific site assessment during execution will be needed, tenderer can envisage to try its best to reach the desired improvement value requested by Contracting Authority, and tenderer would agrees to pay some fees if the desired improvement are not reached, however tenderer cannot guarantee the value at this stage.
Therefore, kindly ask you to change expressions "guaranteed availability improvement" by "availability improvement target" and "guaranteed heat rate improvement" by "heat rate improvement target" in Appendix 1 and 2, and in general in any other document from the tender dossier.


Technical documentation, Article 5.1.4.1 Mandatory Spare Parts
Clarification request:
Kindly please provide to tenderers the latest and greatest inventory of parts currently held at site in electronic form (e.g. excel file).
Please note that creation of potential missing spare parts list, manufacturing/order and delivery of those spare parts is a long process, furthermore as the Term starts at signature of the contract, it is not feasible to have spare parts even ordered before signature of the contract, therefore please confirm that the spare part list and price can be finalized and agreed at the beginning of the contract after signature of the contract, potentially after an inventory check performed at site.
Once ordered the spare parts would then be delivered as soon as ready for shipping
Finally, please clarify the meaning of "the Contractor shall maintain inventory for parts not designated as Mandatory Spare Parts by the Contractor, at the level recommended after the Contractors review of the inventory of parts at the Facility"? It is understood that the contractor will assess the current spare parts at site, will then provide a mandatory spare part list only for the scope of this contract as described in Appendix A, and then will provide the missing spare part at the beginning of the Contract. However, any other parts would not be touched by contractor and therefore not the responsibility of the contractor to maintain those non mandatory spare parts.

Technical documentation, Appendix D "Keep and maintain mandatory spare parts at the Site"
Clarification request:
Kindly ask you to confirm that Contractor needs only to replenish the parts which he will take from the mandatory spare parts stock for the performance of its obligation under this contract.

Technical documentation, Article 7.2 Stage 1 Part 2 Technical Evaluation Proponent Presentation for APM
Clarification request:
Kindly please confirm that APM demo will occur after phase 1 bid submission date.
Please consider reasonable notice period for the team to arrange travel and preparation.

Technical documentation, Article 5.1.3 Unplanned Maintenance Obligations
In line with the Article Any personnel the Contractor elects to provide at the Facility shall have sufficient capability, knowledge, experience and authority to initiate a Recovery Plan and respond promptly to the Owner.
Clarification request:
Kindly please confirm should the Contractor elects to provide a permanent resident engineer at site that Customer will provide all necessary working conditions (office, internet, access to canteen)
Furthermore, please confirm such a person will be part of the daily operation and maintenance meetings from customer.

Technical documentation, Article 5.7.1 Routine Maintenance of Covered Equipment
Clarification request:
Kindly please confirm that all instruments will be calibrated by customer regularly throughout the contract without intervention from Contractor as per Article 5.7.1

Technical documentation, General clarification request
Clarification request:
Does Customer have a periodic vibration monitoring program for auxiliaries?

Technical documentation, Appendix D
Clarification request:
While it is clear that special NDT is with Contractor, please confirm standard NDT will be in the scope of the Contracting Authority.

Technical documentation, General clarification request
Clarification request:
While it is clear that contractor is responsible for planned maintenance as per OEM recommendations on some safety valves and vessels (e.g tanks), please confirm Customer is responsible for any statutory requirement, official safety valve check with 3rd party body and/or any (re)certifications needed (e.g pressure vessel certification).

Technical documentation, Appendix A
Clarification request:
In line with Appendix A Customer is responsible for fuels which includes hydrogen, kindly confirm the Hydrogen Supply System is not part of tenderers scope.
Technical documentation, Appendix H
Clarification request:
Kindly ask you to confirm that Appendix H matrix is:
- attached as information only
- that Appendix H evaluation matrix will be filled in by Contracting Authority based on the supporting documents/statements/information submitted by tenderer (e.g reference list, )


Technical documentation, General clarification request
Clarification request:
Are there any inspections reports, reports on past repair works and on replacement of parts (incl. pressure parts) existing? Is it possible for Contracting Authority to submit these reports?
Are there any known problems related to the following components: grate, burner, ignition burner?


Technical documentation, Appendix B7
The following is stated:"Review efficiency and uniformity of fireball. This is completed at observation ports located on the boiler at the burner corners and at the lower section of the nose arch."
Clarification:
Following is to be noted: The boiler installed at Sostanj 6 is a tower boiler. Nose arches are not existing at tower boilers. They are specific for two-pass-boilers.

Technical documentation, Article 5.3.5 System Requirements
Clarification request:
In order to retrieve data from SAP kindly ask you to send us the SAP version.

Technical documentation, Article 5.3.4.3.4 Asset Inspection, Condition Monitoring, and Health Indices
Clarification request:
In the document it is not specified for which asset the remaining life has to be calculated.
Please specify if it's referred to pressurized equipment.Technical documentation, Article 5.3.4.3.7 Corporate Reporting and Dashboarding
Clarification request:
APM has the possibility to create KPI dashboards. From the tender dossier it is not clear if this option needs to be quoted. Furthermore, specify the scope on bullet 1.
Also, it is not clear if export data from APM needs to be used in Tableau or PowerBi to then drill down and explore further the information?

Technical documentation, Article 5.3.4.3.10 - 12
Clarification request:
Kindly ask you to specify the need of PPE management as SAP already does it.

Technical documentation, Article 5.3.5.5 KOS/SPICA
Clarification request:
Data source for APM dashboarding, WO etc., are available in SAP.
Please specify the scope of the integration with SPICA/KOS.


ODGOVOR
Technical documentation, Article 5.5.1 Availability
Clarification request:
The outage in 2021 might not be executed by the Contractor due to separate tendering ongoing processes.
Furthermore, the Contractor intends to improve the reliability of the plant (GAI value) by means of deploying digital APM / monitoring /site engineer during the first year of the contract.
For the reasons above, kindly ask Contracting Authority to confirm that availability improvement target will start 2 years after contract commencement date (using the data of the previous 12 months).
Your proposal is unacceptable. The documentation regarding this part stays unchanged. Although, for reasons of clarity, please note that despite the fact that availability improvement guarantee will start on 1st anniversary of the signing of the contract, the Measured Availability could only be observed after the end of that particular Guarantee Period (e.g. the first time Measured Availability could be established is on the 2nd anniversary of the signing of the contract for the past Guarantee Period).

Technical documentation, Article 5.5.1 Availability
Clarification request:
The reliability baseline of 95.71% is obtained by taking into account only Employers issues as assessed by the Employer (TEŠ) and as indicated in the cells K1L1M1 of appendix I.
Furthermore, some events in Employers issues includes the scope which is not covered by the Contract.
However, the calculation of availability during the Contract Term as per Article 5.5.1 will be done taking into account contractor issues only.
For the reasons above 95.7% reliability baseline cannot be accepted.
Please note that such topic requires a deeper analysis of the Appendix I in direct discussion between tenderers and Contracting Authority. Kindly ask you to review our comments and accept our proposal for discussion about reliability baseline during phase 2 of the bidding process.

The reliability baseline of 95.71% is been proven by Contracting Authority based on operation profile and past outages. Baseline of the procurement procedure is to improve the actual operation state.

General Part for LTSA, APM, OPM and DCS migration, Appendix 1/Appendix 2
Clarification request:
As digital solutions with aim to improve heat rate and availability are not yet deployed at Contractings Authority site and as further specific site assessment during execution will be needed, tenderer can envisage to try its best to reach the desired improvement value requested by Contracting Authority, and tenderer would agrees to pay some fees if the desired improvement are not reached, however tenderer cannot guarantee the value at this stage.
Therefore, kindly ask you to change expressions "guaranteed availability improvement" by "availability improvement target" and "guaranteed heat rate improvement" by "heat rate improvement target" in Appendix 1 and 2, and in general in any other document from the tender dossier.
We change the expressions "guaranteed availability improvement" with "availability improvement target" and "guaranteed heat rate improvement" with "heat rate improvement target" in all documentation in the tender dossier. Thereby, however, we do not in any way change the meaning of these expressions and the new expression "availability improvement target" shall have the exact same meaning as the initial expression "guaranteed availability improvement" and the new expression "heat rate improvement target" shall have the exact same meaning as the initial expression "guaranteed heat rate improvement". In both cases the new expression is thus equal in any sense, for any use and in any context to the initial expression. In this way therefore no modification is made to the content of tenderers obligations and/or fees as referred to in the first part of your clarification request.

Technical documentation, Article 5.1.4.1 Mandatory Spare Parts
Clarification request:
Kindly please provide to tenderers the latest and greatest inventory of parts currently held at site in electronic form (e.g. excel file).

Please note that creation of potential missing spare parts list, manufacturing/order and delivery of those spare parts is a long process, furthermore as the Term starts at signature of the contract, it is not feasible to have spare parts even ordered before signature of the contract, therefore please confirm that the spare part list and price can be finalized and agreed at the beginning of the contract after signature of the contract, potentially after an inventory check performed at site. Once ordered the spare parts would then be delivered as soon as ready for shipping

The spare part list for all spare parts as required under the LTSA must be part of the tenderers documentation. Their price must already be included in the overall tender price. TEŠ will provide as closed part of documentation existing spare part list in TEŠ.

Attachment: List of spare parts.xlsx Will be provided in accordance with procurement documentation as closed part of documentation.

Finally, please clarify the meaning of "the Contractor shall maintain inventory for parts not designated as Mandatory Spare Parts by the Contractor, at the level recommended after the Contractors review of the inventory of parts at the Facility"? It is understood that the contractor will assess the current spare parts at site, will then provide a mandatory spare part list only for the scope of this contract as described in Appendix A, and then will provide the missing spare part at the beginning of the Contract. However, any other parts would not be touched by contractor and therefore not the responsibility of the contractor to maintain those non mandatory spare parts.

Your proposal in unacceptable. The meaning of the quoted provision is that even for spare parts that are not Mandatory Spare Parts, the Contractor shall maintain their recommended level, all with regard to current inventory of parts as per the existing spare part list in TEŠ (will be provided as closed part of documentation).

Technical documentation, Appendix D "Keep and maintain mandatory spare parts at the Site"
Clarification request:
Kindly ask you to confirm that Contractor needs only to replenish the parts which he will take from the mandatory spare parts stock for the performance of its obligation under this contract.
Contracting Authority confirms.


Technical documentation, Article 7.2 Stage 1 Part 2 Technical Evaluation Proponent Presentation for APM
Clarification request:
Kindly please confirm that APM demo will occur after phase 1 bid submission date.
Please consider reasonable notice period for the team to arrange travel and preparation.
Contracting Authority confirms. The presentation will occur prior to the Owner finalizing the scoring for Stage 1.


Technical documentation, Article 5.1.3 Unplanned Maintenance Obligations
In line with the Article Any personnel the Contractor elects to provide at the Facility shall have sufficient capability, knowledge, experience and authority to initiate a Recovery Plan and respond promptly to the Owner.
Clarification request:
Kindly please confirm should the Contractor elects to provide a permanent resident engineer at site that Customer will provide all necessary working conditions (office, internet, access to canteen)
Furthermore, please confirm such a person will be part of the daily operation and maintenance meetings from customer.
Contracting Authority confirms.

Technical documentation, Article 5.7.1 Routine Maintenance of Covered Equipment
Clarification request:
Kindly please confirm that all instruments will be calibrated by customer regularly throughout the contract without intervention from Contractor as per Article 5.7.1
Contracting Authority confirms.

Technical documentation, General clarification request
Clarification request:
Does Customer have a periodic vibration monitoring program for auxiliaries?
No.

Technical documentation, Appendix D
Clarification request:
While it is clear that special NDT is with Contractor, please confirm standard NDT will be in the scope of the Contracting Authority.
All NDT controls is under contractor's scope.

Technical documentation, General clarification request
Clarification request:
While it is clear that contractor is responsible for planned maintenance as per OEM recommendations on some safety valves and vessels (e.g tanks), please confirm Customer is responsible for any statutory requirement, official safety valve check with 3rd party body and/or any (re)certifications needed (e.g pressure vessel certification).
Contracting Authority confirms.


Technical documentation, Appendix A
Clarification request:
In line with Appendix A Customer is responsible for fuels which includes hydrogen, kindly confirm the Hydrogen Supply System is not part of tenderers scope.
Contracting Authority confirms.


Technical documentation, Appendix H
Clarification request:
Kindly ask you to confirm that Appendix H matrix is:
- attached as information only
- that Appendix H evaluation matrix will be filled in by Contracting Authority based on the supporting documents/statements/information submitted by tenderer (e.g reference list, )
Correct, Appendix H is intended to be filled out by the Contracting Authority during the evaluation and is now provided to the Tenderers for information only.

Technical documentation, Appendix B7
The following is stated:"Review efficiency and uniformity of fireball. This is completed at observation ports located on the boiler at the burner corners and at the lower section of the nose arch."
Clarification:
Following is to be noted: The boiler installed at Sostanj 6 is a tower boiler. Nose arches are not existing at tower boilers. They are specific for two-pass-boilers.
Contracting Authority confirms there is no nose arch in boiler of the unit 6. This is an editorial error.


Technical documentation, Article 5.3.5 System Requirements
Clarification request:
In order to retrieve data from SAP kindly ask you to send us the SAP version.
SAP version is 7400.2.7.1112 (740 Final Release).


Technical documentation, Article 5.3.4.3.4 Asset Inspection, Condition Monitoring, and Health Indices
Clarification request:
In the document it is not specified for which asset the remaining life has to be calculated.
Please specify if it's referred to pressurized equipment.
AHI calculations, and asset remaining life are desired for all equipment but pressurized equipment is of specific concern.

Technical documentation, Article 5.3.4.3.7 Corporate Reporting and Dashboarding
Clarification request:
APM has the possibility to create KPI dashboards. From the tender dossier it is not clear if this option needs to be quoted. Furthermore, specify the scope on bullet 1.
Also, it is not clear if export data from APM needs to be used in Tableau or PowerBi to then drill down and explore further the information?
Yes. The ability to create dashboards and customize KPI is to be included but as well the ability to export data to third party solutions like Tableau or PowerBI is requested.

Technical documentation, Article 5.3.4.3.10 - 12
Clarification request:
Kindly ask you to specify the need of PPE management as SAP already does it.
We use SAP for working documentation as described below:
Working program It contains work description and technology of required work including all safety and secure measures which must be established before work execution.
Work order - This is sub document of work program which contains list of workers, material and workers personal protection equipment for safe work.
Work permit For each work order there must be issued a work permit. Safety measures are taken from working program, additional measures are added if necessary.
Work termination notice This document is issued after the work for work order is finished. Operating condition of equipment is established.
The solution should support customized workflows and safe work practices and include a method for managing PPE. If this is an integration with SAP for this functionality, that is acceptable, but please define compliance with the request.

Technical documentation, Article 5.3.5.5 KOS/SPICA
Clarification request:
Data source for APM dashboarding, WO etc., are available in SAP.
Please specify the scope of the integration with SPICA/KOS.
KOS and SAP are synchronized by working hours for each individual worker. Estimated number for hours are defined in SAP work order, the final number is after work execution corrected in KOS. SPICA is only providing start and end time of shift to KOS for each individual worker.

Datum objave: 14.08.2020   12:34
VPRAŠANJE
General Part for LTSA, APM, OPM and DCS migration
11.3 OTHER PROVISIONS FOR DRAWING UP A REQUEST TO PARTICIPATE/A TENDER
11.3.1 Joint request to participate/joint tender
Clarification request:

In case of group of economic operators (consortium) between two or more legal entities it is necessary to have clear split between:
- onshore portion (i.e., supply of equipment and performance of services in the Slovenian territory)
- offshore portion (supply of equipment and performance of services outside the territory of Slovenia)
and in the same way it is critical to have separate invoicing and separate payment for onshore and offshore portions.

Hereby we would like to clarify that the offshore scope has to be invoiced separately by the offshore entity because profits and income derived by non-resident entities are taxed outside Slovenia and these entities are not registered for VAT purposes in Slovenia. The onshore scope is granted to the Slovenian entity which is subject to Corporate Income Tax and to VAT in Slovenia. The taxation regime of the split will follow the Tax Treaty in force between Slovenia and the country where that entity is established.

Kindly ask you to revise Tender Dossier and Appendix No. 1 - Pro Forma Invoice in the way that group of economic operators (consortium) can present onshore and offshore prices and to confirm that from same reason group of economic operator, after contract award, will be able to issue separate invoices for onshore and offshore scope.


ODGOVOR
We confirm that tenderers (or consortiums) can present in Appendix No. 1 Pro Forma Invoice the on-shore portion and off-shore portion of the price and that the tenderer (or consortiuom), after contract award, will be able to issue separate invoices for on-shore and off-shore scope. With this answer the Contracting Authority is changing the procurement documentation in this section. The Contracting Authority will adjust Appendix No. 1 - Pro Forma Invoice in manner that the possibility of division will be provided. «Datum objave: 02.10.2020   06:16
VPRAŠANJE
Kindly ask you to inform the bidders if the replacement of sacrificial anode on the condenser is part of the Contractor's scope or rather part of Customer routine maintenance scope?
If part of Contractor's scope, how many sacrificial anodes (out of a total of 84) have been replaced already, and how many TES plans to replace during next outage in May 2021?ODGOVOR
Changing sacrificial anodes is not part of routine maintenance. Anodes are so far in good condition. We do not have in plan to change them in main overhaul in 2021.Datum objave: 02.10.2020   06:18
VPRAŠANJE
In response of the 2 answers below regarding spare parts:
"Your proposal in unacceptable. The meaning of the quoted provision is that even for spare parts that are not Mandatory Spare Parts, the Contractor shall maintain their recommended level, all with regard to current inventory of parts as per the existing spare part list in TEŠ (will be provided as closed part of documentation)."

and

"Technical documentation, Appendix D "Keep and maintain mandatory spare parts at the Site"
Clarification request:
Kindly ask you to confirm that Contractor needs only to replenish the parts which he will take from the mandatory spare parts stock for the performance of its obligation under this contract.
Contracting Authority confirms."

Kindly ask you to confirm that Contractor needs only to replenish the parts which he will take from the not mandatory spare parts stock and/or from the mandatory spare parts stock for the performance of its obligation under this contract, and that any parts not taken from Contractor from this stock will be replenished by Customer.

ODGOVOR
The Contractor will need to replenish the parts which he will take from the non-mandatory spare parts stock and/or from the mandatory spare parts stock. However if certain part is taken from the stock by the Employer or a third party (i.e. not the Contractor), it will not be the Contractor's obligation to replenish this part to the stock.

It is important, however, that the Contractor will initially provide the full mandatory spare parts stock. In order to achieve this, during Phase 2 the qualified Tenderers will be invited to site and will review the current state of spare parts stock as an on-site checkup against the already provided existing TEŠ spare parts list. On this basis the qualified Tenderers will during Phase 2 provide the Employer with mandatory spare parts list and indicate, which of these parts are already on stock at site and which not. As soon as possible after having signed the contract, the Contractor will provide any additional inventory for parts designated as mandatory spare parts that is not currently on stock, while any such additional inventory is included in the offered price.
Datum objave: 02.10.2020   06:18
VPRAŠANJE
General Part of LTSA, 11.3.1 Joint request to participate/joint tender and Appendix Nr. 4 Information on the Tenderer/CO-Tenderer
In line with Article 11.3.1 of the General Part of LTSA If the request to participate/the tender is submitted by a group of tenderer, then the required information on joint request to participate/joint tender stated in the form »Information on the tenderer/co-tenderer« (Appendix Nr. 4) must be provided in the request to participate/the tender.

Clarification request:
Kindly ask you to clarify if the Appendix Nr. 4 - Information on the Tenderer/CO-Tenderer, in case that request to participate/tender will be prepared by group of operators, must be filled in for:

- each member of group of tenderer (consortium member)
or
- just for consortium leader mentioning other consortium member under part Co-Tenderer


ODGOVOR
Appendix Number 4 must be provided by each member at first phase (for all partners in the consortium).Datum objave: 02.10.2020   06:23
VPRAŠANJE
General Part of LTSA, Article 9.1 TENDER BID GUARANTEE
Clarification request:
Kindly ask you to clarify if the Tender Bid Guarantee needs to be submitted in original before submission of the request to participate or after and if after until which date?
Scan of Tender Bid Guarantee needs to be uploaded to public procurement site together with other documents for request to participate?
To which address Tender Bid Guarantee original needs to be submitted?


ODGOVOR
In accordance with general part, Article 9.1 Tender bid guarantee must be submitted in first stage of the procedure - upon submission of the request to participate. Tender bid guarantee must be submitted in accordance with Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG) 2010 revision, ICC publication No. 758 (EPGP) in electronic form.Datum objave: 02.10.2020   06:24
VPRAŠANJE
General Part of LTSA, Article 11.3.1 Joint request to participate/joint tender

In Article 11.3.1 there is definition If a group of economic operators submits a joint request to participate/a joint tender, such group must, in the event they are selected in the open tender procedure, also submit a legal act on the joint accomplishment of the contract.
In Appendix Nr. 6 is request that In the event of a joint request to participate/joint tender, a legal act on the joint performance of the contract must be enclosed.

Clarification request:
Kindly ask you to confirm that legal act on the joint performance of the contract (consortium agreement) must be enclosed only in the case that tenderer is awarded with the contract.


ODGOVOR
In accordance with general part, Article 11.3.1 Joint request to participate/joint tender, the contract (consortium agreement) must be enclosed in first stage of procedure (upon request to participate).Datum objave: 02.10.2020   06:37
VPRAŠANJE
In reference to paragraph 3 of article 6 below of General Part for LTSA APM OPM and DCS migration_ENG - popravek July 27 2020:
"The Contracting Authority will conduct negotiations regarding the tender price, performance guarantees, payment structure, technical part of the documentation and contract (and not regarding award criteria and conditions for selection as set out in section 10. below)"

Kindly please confirm that at least the following articles from the Technical Documentation can be negotiated in Stage 2;

- Clause 1 Definitions:

Availability Target shall be defined in accordance with Section 5.5.1
Change Order means a change to the Services or Parts provided by the Contractor that is considered Extra Work in accordance with Section 5.1.9.
Collateral Damage: means all physical damage to the Covered Equipment resulting from the failure of or defect in a part of an affected Covered Equipment, other than damage to the initially failing or defective part itself.
Contract: means public contract for pecuniary interest concluded in writing between economic operator/tenderer and contracting authority and having as its object the execution of works, the supply of products and the provision of services;
Equivalent Derated Outage Hours or EDOH shall have the meaning as defined in Section 5.5.1.
Extra Work means the Services or Circumstances that will be defined by mutual agreement of the Contractor and Owner pursuant to Section 5.1.9.
Factory Acceptance Test means configuration testing and approval before go-live for software. For hardware or goods, testing conducted by the manufacturer of the equipment to confirm the system has been designed and manufactured to fully meet requirements of the Owner prior to the shipment to the Facility. The Factory Acceptance Test shall be conducted in accordance with a procedure approved by the Owner.
Full Outage Hours or FOH shall have the meaning as defined in Section 5.5.1.
Guarantee Period or GP means the previous one (1) year period for the evaluation of the performance guarantees. The Contract will have multiple GPs to extent required to cover the complete duration of the Term.
Guaranteed Availability Improvement or GAI shall have the meaning as defined in Section 5.5.1.
Guaranteed Heat Rate Improvement shall be the guaranteed percentage improvement of the Net Heat Rate guaranteed by the Contractor in accordance with Section 5.5.4.
Heat Rate Improvement Test Operating Profile means the Owner provided operating profile specifying the Unit load and duration that the Unit operates at each load to determine the OPM Deactivated Tested Unit Heat Rate and OPM Activated Test Unit Heat Rate.
In and Out Costs: means costs to access Covered Equipment to address warranty obligations and/or Unplanned Maintenance Services.
Inspect and Repair Components: means the components or parts within the Covered Equipment defined in Appendix A (refer to Section A.4) of which any repairs deemed necessary shall be considered part of the Contractors Planned Maintenance obligations.
Inspect Only Components: means the components or parts within the Covered Equipment defined in Appendix A (refer to Section A.5) of which require additional work beyond inspection (e.g. repair, refurbishment, replacement, etc.) shall be treated as Extra Work.
Mandatory Spare Parts means Parts that must be kept at the Facility by the Owner during the Term of the Contract.
Measured Availability shall have the meaning as defined in Section 5.5.1
"Minimum Availability shall have the meaning as defined in Section 5.5.1
Non-Capital Part: means any Parts supplied under the Contract that are not Capital Parts.
Non-Chargeable Outage Hours or NCOH shall have the meaning as defined in Section 5.5.1.
Parts: means new, repaired or refurbished parts, components and other goods furnished by the Contractor, or its subcontractors or suppliers, under this Contract or any other parts in accordance with a Change Order.
Period Hours or PH shall have the meaning as defined in Section 5.5.1.
Planned Outage Hours or POH shall have the meaning as defined in Section 5.5.1
Recovery Plan: means a document prepared by the Contractor that specifies the scope of work (including Parts to be provided and Services to be performed by the Contractor) and schedule, including milestone dates for the arrival of personnel and shipment of parts and the date for completion of the Unplanned Maintenance. The Parties acknowledge that the Recovery Plan is subject to revision as information regarding the Unplanned Maintenance Outage becomes available.
Reliability shall have the meaning as defined in Section Availability Availability Availability 5.5.1.
Term as set forth in Section 5.6
"Tested Nameplate Capacity means the tested Net Power Output for the Unit measured when it entered commercial operation. The performance test reports for the Net Power Output when the Unit entered commercial operation are provided in Appendix MM.
Tested Nameplate Heat Rate means the tested Net Heat Rate for the Unit when it entered commercial operation. The performance test reports for the Net Heat Rate when the Unit entered commercial operation are provided in Appendix MM.
"Tested Unit Net Output means the result of a measurement of the Unit Net Output in accordance with Appendix E.
Tested Unit Net Heat Rate means the result of a measurement of the Unit Net Heat Rate in accordance with Appendix E.
Time and Material Rates means the detailed and extensive service rate and materials pricing provided by the Tenderer for Extra Work and Unplanned Maintenance.
"Unplanned Maintenance": means maintenance of the Covered Equipment that is neither Routine Maintenance, nor Planned Maintenance, nor Extra Work, required to remedy an in-service failure, which occurs as a result of a problem or failure of Covered Equipment, discovered at any time during the Term, and includes additional Services or Parts over and above the planned scope for a Planned Maintenance Outage.
"Unit Net Output means the electrical power delivered by the Unit to the grid system
Unit Net Heat Rate means the ratio of heat delivered to the unit by the fuel to the unit net output delivered to the grid system.

- Clause 4: Operating Assumptions
- Clause 5.1: Long Term Service Agreement
- Clause 5.1.3: Unplanned Maintenance Obligations
- Clause 5.1.4.1: Mandatory Spare Parts
- Clause 5.1.6: Service Warranty
- Clause 5.1.7: Collateral Damage Warranty
- Clause 5.1.8: Owners Obligations to support Contractors work for Warranty Obligations and Unplanned Maintenance
- Clause 5.1.9: Extra Work
- Clause 5.1.10: Reporting
- Clause 5.5: Guarantee Performance Commitments
- Clause 5.6: Term
- Clause 6: Commercial Proposal Requirements
- Appendix E: Performance Measurement Procedure
- Appendix G: Fuel Quality


ODGOVOR
TEŠ can generally agree with at least above mentioned articles. TEŠ will negotiate in accordance with public procurement documentation (see Article 6 of General part) and specify scope of negotiation in second phase of procedure in protocol for negotiation.
Due to the fact that Term could be subject to negotiations TEŠ will correct Appendix 12 of the General part of documentation.
Datum objave: 02.10.2020   06:43
VPRAŠANJE
The following clarifications are related to chapter 5.4 Distributed Control System Migration;

- Clause 5.4.1 last paragraph: Due to time needed for implementation kindly please confirm that the DCS migration will either occur during the Steam Turbine B inspection or later during the 2nd Steam Turbine C inspection

- Clause 5.4.2.1: Kindly please clarify the meaning of phased transfer

- Clause 5.4.3.1: Kindly please confirm Contractor can reuse existing ethernet cable for short distances.

- Clause 5.4.4.1: Please note that stations cannot be moved to DMZ but to OT

- Clause 5.4.4.2: Please note that Patch management tool station cannot be moved to DMZ but to OT

- Clause 5.4.4.2: For the following paragraph " Within the Patch Management tool station installation contract, a Patch management package delivery shall be included on a 4 months period basis (3 deliveries per year) for the whole contract duration. "

Please note that due to limitation of Microsoft, the periodic delivery is possible only on stations running under Windows 10. If stations are running under Windows 7, only one time delivery is possible.

- Clause 5.4.4.3: Please note that logs cannot be configured to a DMZ but rather monitored from an external access.

- Clause 5.4.4.4: Please note that the mirroring network cannot be configured in dedicated IDS but rather sent to a dedicated IDS

ODGOVOR
- Clause 5.4.1 last paragraph: Due to time needed for implementation kindly please confirm that the DCS migration will either occur during the Steam Turbine B inspection or later during the 2nd Steam Turbine C inspection

TEŠ can confirm, but in case of implementation of DCS migration during 2nd Steam Turbine C inspection, computers must be replaced during Steam Turbine B inspection.


- Clause 5.4.2.1: Kindly please clarify the meaning of phased transfer

Phased transfer means managed migration of signals for the DCS that will need to discussed and coordinated with the Owner.


- Clause 5.4.3.1: Kindly please confirm Contractor can reuse existing ethernet cable for short distances.

Cables shall be compliant with DCS internal network speed.


- Clause 5.4.4.1: Please note that stations cannot be moved to DMZ but to OT

TEŠ can confirm, access will be granted through firewall.


- Clause 5.4.4.2: Please note that Patch management tool station cannot be moved to DMZ but to OT

TEŠ can confirm, access will be granted through firewall.


- Clause 5.4.4.2: For the following paragraph " Within the Patch Management tool station installation contract, a Patch management package delivery shall be included on a 4 months period basis (3 deliveries per year) for the whole contract duration. "

Please note that due to limitation of Microsoft, the periodic delivery is possible only on stations running under Windows 10. If stations are running under Windows 7, only one time delivery is possible.

TEŠ can confirm your understanding.


- Clause 5.4.4.3: Please note that logs cannot be configured to a DMZ but rather monitored from an external access.

TEŠ can confirm, access will be granted through firewall.


- Clause 5.4.4.4: Please note that the mirroring network cannot be configured in dedicated IDS but rather sent to a dedicated IDS

TEŠ can confirm.
Datum objave: 02.10.2020   07:16
VPRAŠANJE
The following clarifications are related to chapter 5.3 Asset Performance Management (APM) System;

- Clause 5.3.2: Please note that only 1 SAP Instance will be considered in our offer

- Clause 5.3.3: Please note the APM scope is limited to the assets detailed in our offer

- Clause 5.3.3: Please note that APM does an optimization of the inventory. Inventory management will be done at SAP level

- Clause 5.3.4.2: Kindly please confirm that due to Covid if such a workshop could be held remotely

- Clause 5.3.4.2.9: Kindly please confirm User Acceptance Test could be an acceptable alternative to Factory Acceptance test

- Clause 5.3.4.3.4.4: Please clarify the meaning of this article "Provide various levels of locations to organize installation of assets. "

- Clause 5.3.5.2: Kindly please confirm this can be defined in details during the workshop

- Clause 5.3.9.2: Please note that this is a SAP functionalities. APM can visualize data provided by SAP


ODGOVOR
- Clause 5.3.2: Please note that only 1 SAP Instance will be considered in our offer

Above mentioned will be scored in accordance with Appendix H.


- Clause 5.3.3: Please note the APM scope is limited to the assets detailed in our offer

Above mentioned will be scored in accordance with Appendix H.


- Clause 5.3.3: Please note that APM does an optimization of the inventory. Inventory management will be done at SAP level

Above mentioned will be scored in accordance with Appendix H.


- Clause 5.3.4.2: Kindly please confirm that due to Covid if such a workshop could be held remotely

TEŠ can confirm.


- Clause 5.3.4.2.9: Kindly please confirm User Acceptance Test could be an acceptable alternative to Factory Acceptance test

TEŠ can confirm User Acceptance Test as alternative to Factory Acceptance Test if under wording user is meant TEŠ.


- Clause 5.3.4.3.4.4: Please clarify the meaning of this article "Provide various levels of locations to organize installation of assets. "

Provide various information on geospatial location to organize installation of assets.


- Clause 5.3.5.2: Kindly please confirm this can be defined in details during the workshop

Your solution must be provided in your offer. Details regarding operation of your solution could be explained during the workshop and in accordance with public procurement documentation.


- Clause 5.3.9.2: Please note that this is a SAP functionalities. APM can visualize data provided by SAP

Above mentioned will be scored in accordance with Appendix H.
Datum objave: 02.10.2020   07:19
VPRAŠANJE
The following clarifications are related to chapter 5.2 Operational Performance Modules ;

- Clause 5.2.1: For clarification, Closed Loop solution (automatic) will have an ON/OFF switch. Advisory Solution by nature cannot have ON/OFF switches. Please confirm this is ok

- Clause 5.2.1: "All OPMs shall improve KPIs continuously (i.e. 24/7) and indefinitely (i.e. for the whole remaining lifetime of the Unit)." The OPM solution being a mix of ON/OFF testing and advisors, they cannot improve continuously, furthermore, the Term of this contract is less than the lifetime of the Unit, therefore it is outside of Contractor's control to say "indefinitely". Please confirm that this sentence from clause 5.2.1 can be reviewed in stage 2

- Clause 5.2.9: "Any OPMs shall be reviewed and approved by the Owner at their sole discretion. The Tenderer shall have no recourse to the Owner for rejection of any OPMs. The Tenderer shall specify any impacts on the proposal due to the rejection of any OPMs due to such rejection."
As the Target KPI value would be discussed in stage 2, please confirm the paragraph above from 5.2.9 can be reviewed in stage 2

- Appendix H VAMS: "System provides 4 or more of the items listed under 5.6.7.3 to the owner. " 5.6.7.3 does not exist, please confirm the list intended for this criteria in appendix H is the list from clause 5.2.7

ODGOVOR
- Clause 5.2.1: For clarification, Closed Loop solution (automatic) will have an ON/OFF switch. Advisory Solution by nature cannot have ON/OFF switches. Please confirm this is ok

TEŠ can confirm.


- Clause 5.2.1: "All OPMs shall improve KPIs continuously (i.e. 24/7) and indefinitely (i.e. for the whole remaining lifetime of the Unit)." The OPM solution being a mix of ON/OFF testing and advisors, they cannot improve continuously, furthermore, the Term of this contract is less than the lifetime of the Unit, therefore it is outside of Contractor's control to say "indefinitely". Please confirm that this sentence from clause 5.2.1 can be reviewed in stage 2

Confirmed not part of Appendix H so could be part of stage 2 negotiations.


- Clause 5.2.9: "Any OPMs shall be reviewed and approved by the Owner at their sole discretion. The Tenderer shall have no recourse to the Owner for rejection of any OPMs. The Tenderer shall specify any impacts on the proposal due to the rejection of any OPMs due to such rejection."
As the Target KPI value would be discussed in stage 2, please confirm the paragraph above from 5.2.9 can be reviewed in stage 2

Confirmed not part of Appendix H so could be part of stage 2 negotiations.


- Appendix H VAMS: "System provides 4 or more of the items listed under 5.6.7.3 to the owner. " 5.6.7.3 does not exist, please confirm the list intended for this criteria in appendix H is the list from clause 5.2.7

Confirm that the reference should be to Section 5.2.7Datum objave: 02.10.2020   07:21
VPRAŠANJE
The following clarifications are related to the Appendix D: Division of Responsibilities;

- "Personal safety equipment, specific to site, materially different and more burdensome than Contractors standard" : This responsibility seems to belong to Owner as it is linked to items more burdensome than Contractor's standard, kindly please confirm

-"Technical Advisory Services for the disassembly, re-assembly, repair and part exchange as per work-scope of this agreement": the following comment on this item seems not correct "Repair and replacement of Inspect Only components and Repair of Inspect and Repair Only components is considered as elective maintenance". Elective maintenance is not defined and normally replacement of Inspect and Repair Only components is not foreseen.
Kindly please confirm the following comment is therefore correct "Repair and replacement of Inspect Only components and Replacement of Inspect and Repair Only components is considered as Extra Work"

- "Operation mobile lifting equipment, component transportation on site" & "Scaffolding" & "Insulation" & "Blast cleaning of turbine / generator components" &
"Cleaning of boiler and air-preheater" & "Mobile lifting equipment to complete work-scope as per this agreement "; It is bidder's opinion that these scope is traditionally with customer as they can manage better these activities from the past experiences on that site. Please advise if this scope could therefore be with Owner and not with Contractor

- "Special tools and equipment originally supplied with the unit. ": Bidder understand that any special tool not originally supplied by the OEM with the equipment would need to be reviewed and brought by the Contractor for performing inspections if not available, however, it is our understanding that the Special tools and equipment originally supplied by the OEM with the unit would be the responsibility of the Owner, not the Contractor. Kindly please confirm


ODGOVOR
- "Personal safety equipment, specific to site, materially different and more burdensome than Contractors standard" : This responsibility seems to belong to Owner as it is linked to items more burdensome than Contractor's standard, kindly please confirm

TEŠ can confirm.


-"Technical Advisory Services for the disassembly, re-assembly, repair and part exchange as per work-scope of this agreement": the following comment on this item seems not correct "Repair and replacement of Inspect Only components and Repair of Inspect and Repair Only components is considered as elective maintenance". Elective maintenance is not defined and normally replacement of Inspect and Repair Only components is not foreseen.
Kindly please confirm the following comment is therefore correct "Repair and replacement of Inspect Only components and Replacement of Inspect and Repair Only components is considered as Extra Work"

TEŠ can confirm your understanding. Wording elective maintenance is an editorial error.


- "Operation mobile lifting equipment, component transportation on site" & "Scaffolding" & "Insulation" & "Blast cleaning of turbine / generator components" &
"Cleaning of boiler and air-preheater" & "Mobile lifting equipment to complete work-scope as per this agreement "; It is bidder's opinion that these scope is traditionally with customer as they can manage better these activities from the past experiences on that site. Please advise if this scope could therefore be with Owner and not with Contractor

TEŠ can confirm, equipment and services will be conducted with the usual practice and rules in TEŠ.


- "Special tools and equipment originally supplied with the unit. ": Bidder understand that any special tool not originally supplied by the OEM with the equipment would need to be reviewed and brought by the Contractor for performing inspections if not available, however, it is our understanding that the Special tools and equipment originally supplied by the OEM with the unit would be the responsibility of the Owner, not the Contractor. Kindly please confirm

Special tools and equipment not originally supplied with the unit are under Contractors responsibility, while Special tools and equipment originally supplied with the unit are in Employers responsibility. Appendix D - DIVISION OF RESPONSIBILITIES of Technical part of procurement documentation will be amended accordingly to reflect this division.
TEŠ will prepare indicative inventory list of all special tools on site TEŠ and share it with the tenderers in accordance with public procurement documentation for closed part. Additionally to establish which tools have been originally supplied with the unit and which not, TEŠ will organize on-site checkup in second phase of procedure. This checkup will be dedicated for inspection of special tools and of mandatory spare parts in stock on site.

Datum objave: 02.10.2020   07:24
VPRAŠANJE in ODGOVOR:
The following clarifications are related to Appendix A Covered Equipment and Appendix F List of Capital Parts:

- A.1.3 It is bidder's opinion that this scope being below the boiler would be better suited with Customer,. Kindly please confirm this approach and that A.1.3 would then be moved into A.6. And therefore the following would be removed from Appendix F.2 " Submerged Scraper Conveyor
Scraper conveyor (chain, plates, wheels)
Hydraulic drive unit
Hydraulic chain tensioners
Slag crusher"

TEŠ can confirm. TEŠ will review technical part of documentation and correct the necessary.


- F.1: " Air preheater including baskets and seals" The baskets and seals are parts traditionally with Owner who has normally already a sourcing strategy and where bidder would not bring added value in this scope. Kindly please confirm the following approach "Air preheater excluding baskets and seals"

TEŠ can confirm.


- A.4 & F.2 "LUBECO heating Surfaces" all pressure parts should be treated the same way. As replacement of pressure parts is less likely & unpredictable and therefore difficult to budget at a tendering phase, it is better suited to categorize those items as Inspect and Repair as per RFP. Any replacement would be Extra Work. Therefore kindly please confirm there is no exception for LUBECO heating Surfaces. In this case Lubeco heating surfaces would be removed from F.2

TEŠ can confirm. TEŠ will review technical part of documentation and correct it where necessary. For avoidance of doubts the rest of the LUBECO is under full coverage.


- A.2 & F.2: It is bidder's opinion that most of these scope by its third party nature and outside core component such as Steam Turbine, Generator and Boiler, would be better suited with Customer, who has already a sourcing strategy with the different OEMs. Bidder would propose to replace A.2 by covering the following items instead (and therefore A.2 as per RFP except the below would be moved to A.6, and removed from F.4) :

- Deaerator 06LAA10AC010
- Feedwater tank 06LAA10BB010
- LP Heater 7 bis 06LAD70AC001
- LP Heater 7 06LAD70AC002
- Level Pipe 06LAD70BB001
- LP Heater 8 06LAD80AC001
- LP Heater 9 06LAD90AC001
- Condensate Extraction Pumps 06LCB11AP001 06LCB12AP001 06LCB21AP001 06LCB22AP001
- LP Heater 1 Duplex 06LCC11AC010 06LCC11BB010 06LCC12AC010 06LCC12BB010
- LP Heater 2 Duplex 06LCC21AC010 06LCC21BB010 06LCC22AC010 06LCC22BB010
- LP Heater 3 06LCC30AC010
- LP Heater 4 06LCC40AC010
- LP Heater 5 06LCC50AC010
- LUCECO 06LCC60AC010
- Expansion vessel 1 & 2 06LCJ11BB010 06LCJ12BB010
- LP Condenser 06MAG10AC001
- Turbine Drain Flashbox 06MAG10BB001
- LP Liquid Drain Flashbox 06MAG10BB002
- HP Condenser 06MAG20AC001
- HP Liquid Drain Flashbox 06MAG20BB002
- Vaccum Pump 06MAJ30AP001 06MAJ40AP001
- SDD 1 and SDD 2 06MAN10AC001 06MAN20AC001

Kindly please confirm this approach

TEŠ can confirm. TEŠ will review technical part of documentation and correct it where necessary.


Datum objave: 02.10.2020   07:25
VPRAŠANJE
In relation to clause 5.7 of the Technical Documentation, due to the fact Contractor is only covering the yearly planned inspection and major inspections, it is bidder understanding that the routine maintenance will cover any activities described in the O&M manual up to but excluding 1 year. Kindly please confirm

ODGOVOR
We confirm your understanding for avoidance of doubt routine maintenance are maintenance activities, occurring periodically within one year, if they are not explicitly recorded in the OMM as routine maintenance.Datum objave: 02.10.2020   07:30
VPRAŠANJE
In relation to the Technical Documentation, bidder would like to be able to deviate from strictly following the OEM recommendation
Kindly please confirm such approach is possible

ODGOVOR
Deviation from strictly following the OEM recommendations will be possible, however only under the condition that to any deviation there is previous explicit and specific agreement of the Employer and this will be based on a clear, reasonable and objective engineering justification.Datum objave: 02.10.2020   07:31
VPRAŠANJE
In relation to Technical Documentation, 5.1. Planned Maintenance Obligations "recommendation, advice, suggestion, proposal, proposition, guideline, or alike is treated as a mandatory requirement"
This clause above is too broad and cannot be documented from approval trail perspective. Kindly please confirm the above needs first to be not oral but written, it needs to come from the Contractor only and it needs to be mutually agreed between Owner and Contractor

ODGOVOR
Your proposal as a whole is unacceptable, however we can confirm that any recommendation, advice, suggestion, proposal, proposition, guideline, or alike is treated as a mandatory requirement only under the condition that such is included in OEM Recommendations (as defined) in writing.Datum objave: 02.10.2020   07:32
VPRAŠANJE
In relation to the spare part list sent separately to the bidders, would it be possible to have a revised list with more columns such as age of the parts, more descriptions including drawing number/part number.
As well please clarify why one fifth of the items has a quantity of 0 in the column C. This seems not correct

ODGOVOR
This is not possible, however during Phase 2 the qualified Tenderers will be invited to site and will review the current state of spare parts stock as an on-site checkup against the already provided existing TEŠ spare parts list.Datum objave: 02.10.2020   07:37
VPRAŠANJE IN ODGOVOR:
In relation to the General Part clause 9.2;

- Based on experience , Bidder would think a value of 7% of Contract Price instead of 10% would be more appropriate. Kindly please confirm this approach

TEŠ agrees for Performance Security to amount to 7 % of the total contract price (instead of 10 % of the total contract price). Article 9.2 of the General Part and the corresponding Appendix 12 will be modified accordingly.


- Bidder's understanding is that renewal of the bond is once per year, therefore please confirm the last paragraph is replaced by the following:
" If the Owner makes a claim under a Performance Security, the Contractor shall at the beginning of the following year either (1.) hand over an
amendment to the existing Performance Security so as to provide the same 7 per cent ratio between the guarantee amount and the contract price or (2.) hand over a new performance security in the amount that was withdrawn under existing Performance Security so that the aggregate guarantee amount remains at the same 7 per cent ratio between the guarantee amount and the contract price."

TEŠ agrees that replenishment of Performance Security after a claim thereunder is made occurs once pe year, however this should not occur by handing over the annex/a new performance security at the beginning of the following year but rather 45 days before the end of the year with the validity only from the beginning of the following year onwards. Therefore the paragraph in question within Article 9.2 of the General Part is replaced by the following:
If the Owner makes a claim under a Performance Security, the Contractor shall no later than 45 days before the end of the year either (1.) hand over an annex to the existing Performance Security so as to provide the same 7 per cent ratio between the guarantee amount and the contract price or (2.) hand over a new performance security in the amount that was withdrawn under existing Performance Security so that the aggregate guarantee amount remains at the same 7 per cent ratio between the guarantee amount and the contract price, whereas in either case such annex to the existing Performance Security or the new performance security will be valid only from the beginning of the following year onwards.


In relation to the General Part clause 9.3;

- Bidder's understanding is that renewal of the bond is once per year, therefore please confirm the last paragraph is replaced by the following:
" If the Owner makes a claim under a Performance Guarantee Security, the Contractor shall at the beginning of the following year either (1.) hand over an amendment to the existing Performance Guarantee Security increasing the guarantee amount so as to provide the amount of EUR 4,000,000.00(in words: four million euro) (i.e. the Contractor will replace the withdrawn amount) or (2.) hand over a new performance guarantee security in the amount that was withdrawn under existing Performance Guarantee Security so that the aggregate guarantee amount remains EUR 4,000,000.00 (in words: four million euro)."

TEŠ agrees that replenishment of Performance Guarantee Security after a claim thereunder is made occurs once per year, however this should not occur by handing over the annex/a new performance guarantee security at the beginning of the following year but rather 45 days before the end of the year with the validity only from the beginning of the following year onwards. Therefore the paragraph in question within Article 9.3 of the General Part is replaced by the following:
If the Owner makes a claim under a Performance Guarantee Security, the Contractor shall no later than 45 days before the end of the year either (1.) hand over an annex to the existing Performance Guarantee Security increasing the guarantee amount so as to provide the amount of EUR 4,000,000.00 (in words: four million euro) (i.e. the Contractor will replace the withdrawn amount) or (2.) hand over a new performance guarantee security in the amount that was withdrawn under existing Performance Guarantee Security so that the aggregate guarantee amount remains EUR 4,000,000.00 (in words: four million euro), whereas in either case such annex to the existing Performance Guarantee Security or the new performance guarantee security will be valid only from the beginning of the following year onwards.


In relation to Appendix 12;

- Guaranteed Amount and Currency: along with the comment above on 9.2, Bidder would propose 7% of Contract Price

TEŠ agrees, thus Appendix 12 will be amended to state [7 % of total Contract Price in] EUR [] (in words [] euro). opposite to Guarantee Amount and currency.


- Any documents required in support of demand for payment, apart from the supporting statement explicitly required in the text below: "None"
Bidder would like to have the chance to cure the breach before, therefore kindly please replace "none" by the following:

"Copy of the notification dated at least 30 days prior to the demand for payment sent by the Beneficiary to the Applicant notifying the Applicant of its
breach and asking the Applicant to remedy such breach within time for remedial actions as per Contract terms.

TEŠ agrees and Appendix 12 will be amended accordingly. However due to the extension in general timing concerning the Performance Security this change represents, TEŠ will change all the corresponding deadlines for bond validity and enforceability from 30 to 90 days and the corresponding deadlines for bond renewal from 14 to 45 days, both in Article 9.2 of the General Part and in Appendix 12 thereto.


- Please confirm the language can be English as well

TEŠ agrees, thus Appendix 12 will be amended to state Slovenian or English opposite to Language of any so required documents.


In relation to Appendix 13;

- Any documents required in support of demand for payment, apart from the supporting statement explicitly required in the text below: "None"
Bidder would like to have the chance to cure the breach before, therefore kindly please replace "none" by the following:

"Copy of the notification dated at least 30 days prior to the demand for payment sent by the Beneficiary to the Applicant notifying the Applicant of its
breach and asking the Applicant to remedy such breach within time for remedial actions as per Contract terms.

TEŠ agrees and Appendix 13 will be amended accordingly. However due to the extension in general timing concerning the Performance Guarantee Security this change represents, TEŠ will change all the corresponding deadlines for bond validity and enforceability from 30 to 90 days and the corresponding deadlines for bond renewal from 14 to 45 days, both in Article 9.3 of the General Part and in Appendix 13 thereto.


- Please confirm the language can be English as well

TEŠ agrees, thus Appendix 13 will be amended to state Slovenian or English opposite to Language of any so required documents.


In relation to both Appendix 12 & 13:

- Please confirm the 2 bonds (appendix 12 and 13) will not be double dipping due to Contract Price actually including already component linked to Target Improvement (appendix 13)

TEŠ confirms that certain claim could be made only either under Performance Security or under Performance Guarantee Security, not under both (no double dipping). Performance Security thus does not cover the damages payments (or related) Contractors obligations under Guaranteed Performance Commitments, i.e. under Chapter 5.5 of Technical Documentation.

Datum objave: 02.10.2020   07:39
VPRAŠANJE

In relation to both Appendix 12 & 13:

- Please confirm the 2 bonds (appendix 12 and 13) will not be double dipping due to Contract Price actually including already component linked to Target Improvement (appendix 13)


ODGOVOR
TEŠ confirms that certain claim could be made only either under Performance Security or under Performance Guarantee Security, not under both (no double dipping). Performance Security thus does not cover the damages payments (or related) Contractors obligations under Guaranteed Performance Commitments, i.e. under Chapter 5.5 of Technical Documentation.

To clearly state this carve-out, the following wording will be inserted to Article 9.2 of the General Part, at the end of point ii. of paragraph 4: (however, not covering failure by the Contractor to pay to the Owner any amount due under or in connection with the Section 5.5 of the Technical Documentation (i.e. damages payable to the Owner), that is subject to Article 9.3).

Additionally, for the same reason, Appendix 12 will be amended to state [Contractor]s obligations arising out of [final title of the Contract] except [Contractor]s damages payment (or related) obligations arising out of [relevant sections of the Contract]. opposite to Underlying Relationship.

Datum objave: 02.10.2020   07:40
VPRAŠANJE
In relation to schedule 3 Security Criteria

This excel file has 3 columns for the answers, either Out of the box, Configurable or Custom Solution.
It seems the choices to answer is Y/N
Bidder is clear if Y/N is sufficient, and Owner will look into the offer to evaluate the questions or not.

Kindly please advise if the following approach (here for 2 random Criteria example) is good:

- Criteria: Describe your security and privacy practices. How do you ensure that your customer's personal information is protected?
Bidder answer: Security and privacy practices are described in document xxxx
- Criteria: Describe how you handle data backups.
Bidder answer: backups are handled: 1) Action xxxx 2) Action yyyy


ODGOVOR
Schedule 3 is intended to be responded with a Yes/No answer followed by subsequent description on the Bidder's response to justify the answer.Datum objave: 05.10.2020   06:18
VPRAŠANJE
Related to Appendix 2 of General Conditions, package 3 DCS, Bidder might be interested in buying back some of Owner 's current DCS spare parts after DCS migration occurs. In case this is possible, kindly please confirm if an additional price row to package 3 DCS could be added to reflect this possibility of buying back DCS parts

ODGOVOR
If the Contractor will be interested in doing so, it could, taking into account DCS migration, during the Term buy the existing TEŠ's DCS system as a whole (and not only certain spare parts from it). Appendix 2 of the General Part will be amended accordingly to reflect this option.

Before end of Phase 2 TEŠ will obtain an independent market valuation of DCS system and inform the qualified bidders thereof. Either the Tenderer is interested or not in such a purchase, it shall clearly indicate this in Appendix 2. The price for such purchase shall be the same as the existing DCS system market valuation and shall be netted against DCS migration price. If the Tenderer is not interested in such a purchase, nevertheless for calculation and scoring purposes the market valuation of the existing DCS system shall be deducted from the DCS migration price.