Dosje javnega naročila 003547/2020
Naročnik: TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj
Storitve: Dolgoročno vzdrževanje z zamenjavo upravljalnega sistema (DCS) ter implementacijo modulov za izboljšanje delovanja (OPM) in modulov za celovito upravljanje (APM) bloka 6
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom

JN003547/2020-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 04.06.2020
JN003547/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.06.2020
JN003547/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.07.2020
JN003547/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.07.2020
JN003547/2020-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003547/2020-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2020/S 108-263131
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
SI
Šoštanj
Slovenija
javna.narocila@te-sostanj.si
+386 38993200

Internetni naslovi
http://www.te-sostanj.si
http://www.te-sostanj.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/356077/General_Part_for_LTSA._APM._OPM_and_DCS_migration_ENG.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18607
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dolgoročno vzdrževanje z zamenjavo upravljalnega sistema (DCS) ter implementacijo modulov za izboljšanje delovanja (OPM) in modulov za celovito upravljanje (APM) bloka 6
Referenčna številka dokumenta: 40 01-553/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50531100
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Dolgoročno vzdrževanje z zamenjavo upravljalnega sistema (DCS) ter implementacijo modulov za izboljšanje delovanja (OPM) in modulov za celovito upravljanje (APM) bloka 6
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50531100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dolgoročno vzdrževanje z zamenjavo upravljalnega sistema (DCS) ter implementacijo modulov za izboljšanje delovanja (OPM) in modulov za celovito upravljanje (APM) bloka 6
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 108
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.08.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Angleščina (EN)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 12 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.08.2020   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
Šoštanj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.06.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.07.2020   14:27
VPRAŠANJE
General Part of LTSA, Article 7.3
If the tenderers are unable to attend the visit on 10 July 2020, the Contracting Authority will organize an additional date for the visit on 27 July 2020 (date) at 10:00 hours (CET).

Clarification question:
Considering recent changes caused by Covid virus some foreign site visit participants might be prevented to enter Slovenia, kindly ask you to confirm that in this case, and in line with Article 7.3, Contracting Authority will organize additional date for site visit.


ODGOVOR
The Contracting Authority has already provided an additional date (27.7.2020 at 10:00 hours (CET)) if such circumstances occur. In case that additional date will be needed (due COVID circumstances) the Contracting Authority will provide an additional date for the inspection.Datum objave: 08.07.2020   14:28
VPRAŠANJE
General Part of LTSA, Article 11.1 TENDER DOCUMENTS
The tender documents shall be comprised of the documents listed in Item 15 of these documents and means of proof listed in Item 8 of these documents.

Clarification question:
As Article 15 of General Part of LTSA refers to Legal protection, kindly ask you to confirm that request to participate shall be comprised of the documents listed in Article 16 Appendices and means of proof listed in Article 8 Qualitative selection


ODGOVOR
Contracting Authority informs that regarding first paragraph point 11.1 of General part of documentation (11.1 TENDER DOCUMENTS) was made an editorial error instead of number 15 is number 16 (the correct sentence is: The tender documents shall be comprised of the documents listed in Item 16 of these documents and means of proof listed in Item 8 of these documents).Datum objave: 08.07.2020   14:28
VPRAŠANJE
General Part of LTSA, Article 11.1 TENDER DOCUMENTS
The tender documents shall be comprised of the documents listed in Item 15 of these documents and means of proof listed in Item 8 of these documents.

Clarification question:
Since Article 15 of General Part of LTSA refers to Legal protection, kindly ask you to clarify that request to participate shall be comprised of the documents listed in Article 16 Appendices and means of proof listed in Article 8 Qualitative selection


ODGOVOR
Contracting Authority informs that regarding first paragraph point 11.1 of General part of documentation (11.1 TENDER DOCUMENTS) was made an editorial error instead of number 15 is number 16 (the correct sentence is: The tender documents shall be comprised of the documents listed in Item 16 of these documents and means of proof listed in Item 8 of these documents).Datum objave: 08.07.2020   14:28
VPRAŠANJE
General Part of LTSA, Article 11.3.2 Subcontracting
If the tenderer intends to conduct the public contract with subcontractors, the tenderer shall submit in the request to participate/the tender:
- The list of subcontractors, together with an indication of the scope of works assumed by each subcontractor and estimated share of assumed scope of works in relation to the total scope of works.
- Subcontractor information.
- Consent or power of attorney from the contractor and subcontractor

Clarification request:
Kindly ask you to confirm that above mentioned Consent or power of attorney from the contractor and subcontractor refers to Appendix Nr. 8 - Consent or authorization of the contractor and subcontractor


ODGOVOR
We can confirm. that above mentioned Consent or power of attorney from the contractor and subcontractor refers to Appendix Nr. 8 - Consent or authorization of the contractor and subcontractor.Datum objave: 08.07.2020   14:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim vas za dostop do tehnične specifikacije saj je ne najdemo v pripetih datotekah.

Lep in uspešen teden

ODGOVOR
V skladu s točko 7.1 Splošnega dela dokumentacije naročnik zaradi varovanja posebej občutljivih informacij v skladu z drugim odstavkom 61. člena ZJN-3 ni mogel objaviti vse dokumentacije na portalu javnih naročil. Ker vsebuje pomembne podatke o obratovanju kritične infrastrukture, je bilo mogoče zaprti del dokumentacije pridobiti po predhodni najavi prošnje za brezplačno zagotovitev zaprtega dela in po podpisu pogodbe o nerazkritju podatkov z naročnikom. Potencialni ponudniki so lahko zaprti del dokumentacije naročili po elektronski pošti na javna.narocila@te-sostanj.si najkasneje do 29.06.2020 do 10. ure (CET).Datum objave: 10.07.2020   09:26
Spoštovani,

obveščamo vas, da bo naročnik zaradi poostrenih ukrepov iz naslova COVID-19 razmer ogled v razpisanih terminih izvedel v ločenih, manjših skupinah (ob 10.00 uri in 14.00 uri).
Komandna soba bo na voljo za ogled preko virtualnega posnetka.

Lep pozdrav.


Datum objave: 14.07.2020   08:35
VPRAŠANJE
General Part of LTSA, Article 8.1.1. Exclusion grounds

In line with Article 8.1.1. at prequalification phase tenderer needs to provide following evidence for grounds of exclusion listed under subarticles 1 - 5:
- ESPD
- Evidence to demonstrate that the tenderer/co-tenderer/subcontractor is not subject to the above-listed grounds for exclusion
for:
- the tenderer;
- all partners in a joint request to participate/a joint tender;
- all subcontractors


Clarification request:
Kindly ask you to confirm that:
- at prequalification phase, as evidence for grounds of exclusion listed in 8.1.1. tenderer needs to provide only ESPD documents
- other evidence to demonstrate that the tenderer/co-tenderer/subcontractor is not subject to the above-listed grounds for exclusion as stated in Article 8.1.1:
- does not need to be submitted at prequalification phase
- has to be submitted only upon the Contracting Authoritys request

Our understanding is that purpose of ESPD form is to reduce number of documents that all contractors need to submit together with the offer and that supporting documents will be required only from the company that will be awarded with the contract.


ODGOVOR
As specified in the General part of procurement documents, the tenderer must already when submitting request to participate submit ESPD and all evidence confirming /proving that no grounds for exclusion have been given for the tenderer / co-tenderer / tenderer (listed in point 8.1.1).

If ESPD does not contain information on free direct access to national databases (web address of the database, identification information, if required, and a consent for the Contracting Authority to obtain the evidence) where the Contracting Authority can obtain certificates and other necessary information, the tenderer shall be obliged to submit, upon the Contracting Authoritys request, within the time period set by the Contracting Authority, supporting documents or other documentary evidence proving the fulfilment of the set conditions.

If the country in which the tenderer (or other economic operators, if applicable) is established does not issue the required means of proof as requested by the Contracting Authority, the tenderer (or other economic operators, if applicable) may submit a declaration on oath. If in the country in which the tenderer (or other economic operators, if applicable) is established, there is no provision for declarations on oath, the tenderer (or other economic operators, if applicable) may submit a declaration made by the person concerned before a competent judicial or administrative authority, a notary or a competent professional or trade organisation in the country of origin of this person or in the country where the tenderer (or other economic operators, if applicable) is established.
Datum objave: 06.08.2020   13:40
VPRAŠANJE
Technical documentation
Clarification request:
Are there any technical inspections reports, reports on past repair works and on replacement of parts (incl. pressure parts) existing?
Is it possible for Contracting Authority to submit these technical inspection reports?
Are there any known problems related to the following components: grate, burner, ignition burner?


ODGOVOR
The Tenderer must acknowledge that, the Unit has been maintained by TEŠ and its subcontractors, to their best judgement and as they deem fit, and, due to following the principles of condition-based maintenance, to a certain extent in deviation from the OEM Recommendations and Prudent Industry Practice. The Contractor shall take over the Planned Maintenance of the Unit (and any other maintenance, works and Services on the Unit in accordance with this Contract) in the as is condition of the Unit, meaning that the Contractor shall cover all costs related to the condition of the Unit, and that the Contractor shall not be entitled to any claims, objections, or the like, relying on (or related to) the condition of the Unit at the time of conclusion of the Contract, and any such remedies are waived by the Contractor. The cost of executing the Works shall be at the risk of the Contractor, who shall be deemed to have taken into account of all circumstances which may affect such cost in the Contract Price.Datum objave: 06.08.2020   13:52
VPRAŠANJE
Technical documentation, Appendix F1
Clarification request:
Please confirm the air nozzles mentioned in Appendix F1 under "Air ducting, windboxes" refer to the air nozzles at burner assembly (connecting to the burner).

Technical documentation, Appendix A: Covered Equipment
Clarification request:
Please confirm that the water lance blower system belongs to category "A.1 Major equipment." Please confirm that full scope coverage is considered for this particular equipment.

Technical documentation, Appendix B: Scope of Planned Maintenance
Clarification:
Please note that the Stroke Test feature is not available and therefore the Valve Closing time as well

Technical documentation
Clarification request:
Please provide details of laydown area for Contractors site accommodation, ie area, power supplies, water and sewerage availability, distance to Boiler House.

Technical documentation
Clarification request:
Would Contractor be given access to use the existing site Workshop?

Technical documentation
Clarification request:
Are there suitable laydown areas for Contractor use local to Boiler house, and if so, approximate size.

Technical documentation
Clarification request:
Are there suitable laydown areas for Contractor use local to Boiler house, and if so, approximate size?

Technical documentation
Clarification request:
Please provide dimensions for existing winch wells, and capacity of existing hoist.

Technical documentation
Clarification request:
Please provide dimensions and capacity for the goods lift.

Technical documentation
Clarification request:
Please advise what type of electricity sockets are available on the boiler, and whether these will be available during the inspection period.

Technical documentation
Clarification request:
Please provide details of the inspection scheme carried out by TEŠ Notified body.


ODGOVOR
Technical documentation, Appendix F1
Clarification request:
Please confirm the air nozzles mentioned in Appendix F1 under "Air ducting, windboxes" refer to the air nozzles at burner assembly (connecting to the burner). Contracting Authority confirms.

Technical documentation, Appendix A: Covered Equipment
Clarification request:
Please confirm that the water lance blower system belongs to category "A.1 Major equipment." Please confirm that full scope coverage is considered for this particular equipment. Contracting Authority confirms.


Technical documentation, Appendix B: Scope of Planned Maintenance
Clarification:
Please note that the Stroke Test feature is not available and therefore the Valve Closing time as well. The stroke test is part of inspection of steam and control valves during B inspection.

Technical documentation
Clarification request:
Please provide details of laydown area for Contractors site accommodation, ie area, power supplies, water and sewerage availability, distance to Boiler House.
After signing the contract the Contract Authority will inform selected contractor about above details that will be available.

Technical documentation
Clarification request:
Would Contractor be given access to use the existing site Workshop? Yes.

Technical documentation
Clarification request:
Are there suitable laydown areas for Contractor use local to Boiler house, and if so, approximate size. Contracting Authority will provide details regarding laydown after signing the contract.

Technical documentation
Clarification request:
Are there suitable laydown areas for Contractor use local to Boiler house, and if so, approximate size? Contracting Authority will provide details regarding laydown after signing the contract.

Technical documentation
Clarification request:
Please provide dimensions for existing winch wells, and capacity of existing hoist.
Winch wells and hoist specification will be provided as closed part of the documentation.
Attachment: Hoists.7z-Will be provided in accordance with procurement documentation as closed part of documentation.

Technical documentation
Clarification request:
Please provide dimensions and capacity for the goods lift.
There are two goods lifts available:
0 49 m; 2550 kg; 2000 mm x2400 mm x2400 mm;
0 130 m; 2500 kg; 1750 mm x 2670 mm x2300 mm;

Technical documentation
Clarification request:
Please advise what type of electricity sockets are available on the boiler, and whether these will be available during the inspection period.
24V, 220V, 380V sockets are available.

Technical documentation
Clarification request:
Please provide details of the inspection scheme carried out by TEŠ Notified body.
All required inspections are provided by authorized notified body in accordance with applicable Slovenian legislation, which now determines:
Steam boiler and pipelines, outer inspection every 3 years, internal inspection with pressure test every 6 years,
Pressure equipment (pressure vessels, safety valves), annual inspections,
inspection of Ex equipment, per period three years.
Datum objave: 11.08.2020   14:33
VPRAŠANJE
Technical documentation
Clarification request:
Please share with the Bidders Belt width of the conveyor between the coal yard and the tripper car upstream of the coal bunkers.
Is there any Metal Cord and or Chlorine in this Belt?
Kindly ask you to provide all relevant drawings of the main belt conveyor from the Coal Yard to the Bunkers.

Technical documentation, 5.3.3 General Project Scope
Is there the need to have a replica of all the information about employee time tracking; capital and administrative costs tracking; accounting; inventory management; procurement; budgeting and financial reporting?

Technical documentation 5.3.9.1 Asset Creation and Retrieval
Kindly ask you to specify in detail what is the scope.

Technical documentation, 5.3.9.2 Work Management & Execution Process
Please note that this is a specific capability of SAP not available on APM, kindly ask you to specify better the need to have this feature available in APM.

Technical documentation 5.3.9.13 Mobile Tool
Please specify if this option must be included in the scope or not as into the brackets is specified that mobile use is not preferred.

Technical documentation 5.3.9.3 Shutdown Planning
This is a specific capability of SAP not available on APM.

Technical documentation 5.3.9.4 Recurring Planned Maintenance Compressor
This is a specific capability of SAP not available on APM.

Technical documentation 5.3.9.7 Scheduling
This is a specific capability of SAP not available on APM.

Technical documentation 5.3.9.8 Task Templates
This is a specific capability of SAP is not available on APM.

Technical documentation 5.3.9.9 Capital Plan Development
This is a specific capability of SAP in not available on APM.

Technical documentation 5.3.9.14 Time and Cost Tracking
This is a specific capability of SAP is not available on APM.

Technical documentation 5.3.9.5 Inspection rounds
Round is in the Demo requirements, but not in the Scope of Service. Is Contracting Authority already using Rounds capability on SAP? How many routes are available?
Bidders need to include Rounds in the Scope of service?

Technical documentation
Please specify the needs in APM in details and the Kos/SPICa capability in term of data export and/or connectivity.


ODGOVOR
Technical documentation
Clarification request:
Please share with the Bidders Belt width of the conveyor between the coal yard and the tripper car upstream of the coal bunkers.
Is there any Metal Cord and or Chlorine in this Belt?
Kindly ask you to provide all relevant drawings of the main belt conveyor from the Coal Yard to the Bunkers.
Belt specification will be provided as closed part of the documentation.
Attachment: TRANSPORT PREMOGA.msg- Will be provided in accordance with procurement documentation as closed part of documentation.

Technical documentation, 5.3.3 General Project Scope
Is there the need to have a replica of all the information about employee time tracking; capital and administrative costs tracking; accounting; inventory management; procurement; budgeting and financial reporting?
It is not necessary to replicate all information but integrations with supporting solutions must be defined including data synchronization as required.

Technical documentation 5.3.9.1 Asset Creation and Retrieval
Kindly ask you to specify in detail what is the scope.
In demonstrations of the Tenderers offering the method of creating, retrieving (including historical), and organizing assets within a hierarchical asset register must be demonstrated.

Technical documentation, 5.3.9.2 Work Management & Execution Process
Please note that this is a specific capability of SAP not available on APM, kindly ask you to specify better the need to have this feature available in APM.
Work program, work order, permit to work and closure of work stays as part of SAP, but integration of the APM with SAP for these functions must be demonstrated, i.e. if the APM initiates a Work Order in SAP demonstrate this process..

Technical documentation 5.3.9.13 Mobile Tool
Please specify if this option must be included in the scope or not as into the brackets is specified that mobile use is not preferred.
This option must be included.


Technical documentation 5.3.9.3 Shutdown Planning
This is a specific capability of SAP not available on APM.
If specifically a function of SAP demonstrate the coordination with the APM solution in support of the request.

Technical documentation 5.3.9.4 Recurring Planned Maintenance Compressor
This is a specific capability of SAP not available on APM.
If specifically a function of SAP demonstrate the coordination with the APM solution in support of the request.

Technical documentation 5.3.9.7 Scheduling
This is a specific capability of SAP not available on APM.
If specifically a function of SAP demonstrate the coordination with the APM solution in support of the request.
Technical documentation 5.3.9.8 Task Templates
This is a specific capability of SAP is not available on APM.
If specifically a function of SAP demonstrate the coordination with the APM solution in support of the request.

Technical documentation 5.3.9.9 Capital Plan Development
This is a specific capability of SAP in not available on APM.
If specifically a function of SAP demonstrate the coordination with the APM solution in support of the request.

Technical documentation 5.3.9.14 Time and Cost Tracking
This is a specific capability of SAP is not available on APM.
If specifically a function of SAP demonstrate the coordination with the APM solution in support of the request.

Technical documentation 5.3.9.5 Inspection rounds
Round is in the Demo requirements, but not in the Scope of Service. Is Contracting Authority already using Rounds capability on SAP? How many routes are available?
Bidders need to include Rounds in the Scope of service?
Rounds was used to describe the process of performing an inspection. Demonstrate the process of performing an inspection, i.e. collect data in the field, and trigger a workflow that creates a work request based on the inspection results.


Technical documentation
Please specify the needs in APM in details and the Kos/SPICa capability in term of data export and/or connectivity.
KOS and SAP are synchronized by working hours for each individual worker. Estimated number for hours are defined in SAP work order, the final number is after work execution corrected in KOS. SPICA is only providing start and end time of shift to KOS for each individual worker.
Datum objave: 12.08.2020   13:50
VPRAŠANJE
Technical documentation
Please confirm that pipe supports and shock absorbers are Excluded Components.

Technical documentation, Article 5.5 Guaranteed Performance Commitments
Please confirm that Contractor can add other digital features/products in the future to improve further efficiency and/or reliability in view of Article 5.5 of Technical documentation.

Technical documentation
Kindly ask you to share with Bidders current operating hours and number of starts of unit 6 (OH; starts and EOH count).

General Part for LTSA, APM, OPM and DCS migration, Article 3. METHOD OF CONTRACT AWARD
Due to the complexity of the tender and limitations caused by Covid19 virus, kindly ask you to extend due date for sending Request to participate until 20.10.2020.
Also kindly ask you to extend the due date for clarification questions accordingly to 14.10.2020 - in line with Article 7.2 NOTIFICATIONS AND CLARIFICATIONS RELATED TO THE PROCUREMENT DOCUMENTS The Contracting Authority will consider any requests for explanation of the documents or any other questions regarding the procurement as having been made in due time if they are submitted up to and including six (6) days before the deadline for submission of requests to participate/tenders.


ODGOVOR
Technical documentation
Please confirm that pipe supports and shock absorbers are Excluded Components.
Pipe supports and shock absorbers are included components.

Technical documentation, Article 5.5 Guaranteed Performance Commitments
Please confirm that Contractor can add other digital features/products in the future to improve further efficiency and/or reliability in view of Article 5.5 of Technical documentation.
Contracting authority confirms.

Technical documentation
Kindly ask you to share with Bidders current operating hours and number of starts of unit 6 (OH; starts and EOH count).
All requested data will be provided as closed part of the documentation.
Attachment: OH, EOH, starts of unit 6.png - Will be provided in accordance with procurement documentation as closed part of documentation.

General Part for LTSA, APM, OPM and DCS migration, Article 3. METHOD OF CONTRACT AWARD
Due to the complexity of the tender and limitations caused by Covid19 virus, kindly ask you to extend due date for sending Request to participate until 20.10.2020.
Also kindly ask you to extend the due date for clarification questions accordingly to 14.10.2020 - in line with Article 7.2 NOTIFICATIONS AND CLARIFICATIONS RELATED TO THE PROCUREMENT DOCUMENTS The Contracting Authority will consider any requests for explanation of the documents or any other questions regarding the procurement as having been made in due time if they are submitted up to and including six (6) days before the deadline for submission of requests to participate/tenders.

Contracting Authority confirms your proposal regarding extension of date for questions and the date of submission of requests to participate/tenders.
New date for clarification questions is 25 September 2020 until 9:00 am (CET).
New date for submission of requests to participate is 15 October 2020 until 9:30 am (CET).
With this answer the Contracting Authority is at the same time changing the procurement documentation in this section.
Datum objave: 14.08.2020   07:36
VPRAŠANJE
Due facts that Unit 6 is strategic asset for Republic of Slovenia and knowing that availability of Unit 6 is very important KPI logically references on similar plant are important factor for this tender. Its huge difference in Technology, KPIs and O&M tasks for Coal Fire Power Plant (CFPP) and Gas Fired Combined/Simple Cycle (GFCC) meaning that complexity of CFPP is couple of factor higher compare to GFCC.
In that respect and referring to tender document
Appendix H - Evaluation Matrix - Combined LTSA, OPM, APM and DCS - May 26;sheet Stage 1-Technical Capabilities; Part 5: DCS Migration; Points number 1 18;
we assume that points 1-18 counts positively if proposed equivalent DCS platform was content of reference plants valid exclusively for complete Coal Fire Power Plant (CFPP) covering boiler + turbine + balance of plant. Reference details could be validated via direct contact of CFPP responsible person.

Please confirm above.


ODGOVOR

We confirm.


Datum objave: 14.08.2020   07:37
VPRAŠANJE
In a case of positive response on above question #1 and referring to tender document
Appendix H - Evaluation Matrix - Combined LTSA, OPM, APM and DCS - May 26;sheet Stage 1-Technical Capabilities; Part 5: DCS Migration; Points number 19 52;
we assume that points 19-52 counts positively only if proposed equivalent DCS platform should include new request for Boiler Protection System as describe in question #1 in addition to original request from document TECHNICAL DOCUMENTATION May 29 2020.

Please confirm above.


ODGOVOR


We confirm. Complete DCS shall be compliant for Coal Fire Power Plant

Datum objave: 14.08.2020   07:40
VPRAŠANJE
By checking tender documentation, specifically documents for Safety System (BPS-WSC):
TECHNICAL DOCUMENTATION May 29 2020.docx
STJ06IC-------N80MM705_C_ALSPA CONTROPLANT DCS Safety Boiler and WSC-Operating and Maintenance Manual.pdf in Appendix J (AS BUILT version)
STJ-06-IC------N80-SD-703 - Communication architectureSafety Boiler & WSC - Communication architecture - ALSPA CONTROPLANT_5-12-2012.pdf in Appendix K.7
STJ-06-IC-N80-DO-503_C_DCS General Description - ALSPA CONTROPLANT DCS_28-09-2012.pdf in Appendix K.6

it is visible that separate Safety System CE3500 is used and that field signals are doubled in Safety System and ALSPA DCS. After processing in Safety System these signals are returned to ALSPA DCS, either via HW or MODBUS connection for further use e.g. control SW, HMI, trending, archiving

By our opinion and usual practice for similar Coal Fire Power Plants, much better approach in DCS replacement would be to use Boiler Protection System which is fully integrated in new DCS and fulfills requirements from EN DIN 57116 / VDE 0116, IEC61511 and safety requirements class SIL 1 to SIL 3 in accordance with IEC 61508 and category 2 to 4 in accordance with EN 954-1 and to dismantle existing Boiler Protection System CE3500.
Fully integrated definition above means:
- All central components of the boiler protection (coupler, bus etc.) shall be of redundant design. All boiler protection engineering, monitoring, alarming and diagnostic functions are identical to that of the control system. Thus, inconsistencies in the system and operator operation errors are widely avoided.
- The engineering of fail-safe components (e.g. boiler protection) is to be carried out in the same engineering system as main DCS
- All signals coming from the boiler protection are to be time-stamped and integrated into the DCS timestamp. The resulting logic is to be displayed as a dynamic logic diagram in the central control system with the help of a schematic
- The simulation of signals (e.g. forcing input/output signals, set points etc.) during normal Unit/Boiler operation must be possible.
- Boiler protection system software and function configuration shall be system-protected (by software or hardware) and physically (suitable locks) against unauthorized persons interference (particularly against introducing changes in I&C functions configuration and databases)
- The DCS must have a consistent hardware platform for all plant areas. The same integrated hardware platform (the same models of CPUs and I/O cards and the same cabinet type) must be used for all power plant automation tasks, i.e. all expert and automation systems specialized for the base automation, turbine control and fail-safe automation are integrated into the DCS. Engineering, diagnosis and maintenance for all components of the control system are carried out with the help of the same hardware platform and can be displayed at any DCS workstation.

In this way faster implementation of new replacement DCS would be possible, and simplified wiring of field signals, with integrated tools for engineering, HMI, archiving, diagnostic and troubleshooting of new integrated DCS and Boiler Protection System would made future operation and maintenance of Unit simpler, faster and reliable, with better cyber security and without compromising Safety Requirements and achieved SIL classifications.

Please confirm above as new mandatory request for this tender.


ODGOVOR
We agree with the possibility of implementation of DCS system where Boiler Protection System (BPS) is integrated in plant DCS system. Requirement for such integrated DCS system is that protection part of DCS system fulfils requirements from EN DIN 57116 / VDE 0116, IEC61511 and safety requirements class SIL 1 to SIL 3 in accordance with IEC 61508 and category 2 to 4 in accordance with EN 954-1. However, we emphasize that this approach is only a possibility and is not to be interpreted as new mandatory request for this tender. The offer can take the approach either as initially provided or as you proposed.Datum objave: 14.08.2020   11:41
VPRAŠANJE
Technical documentation, Article 5.5.1 Availability
Clarification request:
The outage in 2021 might not be executed by the Contractor due to separate tendering ongoing processes.
Furthermore, the Contractor intends to improve the reliability of the plant (GAI value) by means of deploying digital APM / monitoring /site engineer during the first year of the contract.
For the reasons above, kindly ask Contracting Authority to confirm that availability improvement target will start 2 years after contract commencement date (using the data of the previous 12 months).

Technical documentation, Article 5.5.1 Availability
Clarification request:
The reliability baseline of 95.71% is obtained by taking into account only Employers issues as assessed by the Employer (TEŠ) and as indicated in the cells K1L1M1 of appendix I.
Furthermore, some events in Employers issues includes the scope which is not covered by the Contract.
However, the calculation of availability during the Contract Term as per Article 5.5.1 will be done taking into account contractor issues only.
For the reasons above 95.7% reliability baseline cannot be accepted.
Please note that such topic requires a deeper analysis of the Appendix I in direct discussion between tenderers and Contracting Authority. Kindly ask you to review our comments and accept our proposal for discussion about reliability baseline during phase 2 of the bidding process.

General Part for LTSA, APM, OPM and DCS migration, Appendix 1/Appendix 2
Clarification request:
As digital solutions with aim to improve heat rate and availability are not yet deployed at Contractings Authority site and as further specific site assessment during execution will be needed, tenderer can envisage to try its best to reach the desired improvement value requested by Contracting Authority, and tenderer would agrees to pay some fees if the desired improvement are not reached, however tenderer cannot guarantee the value at this stage.
Therefore, kindly ask you to change expressions "guaranteed availability improvement" by "availability improvement target" and "guaranteed heat rate improvement" by "heat rate improvement target" in Appendix 1 and 2, and in general in any other document from the tender dossier.


Technical documentation, Article 5.1.4.1 Mandatory Spare Parts
Clarification request:
Kindly please provide to tenderers the latest and greatest inventory of parts currently held at site in electronic form (e.g. excel file).
Please note that creation of potential missing spare parts list, manufacturing/order and delivery of those spare parts is a long process, furthermore as the Term starts at signature of the contract, it is not feasible to have spare parts even ordered before signature of the contract, therefore please confirm that the spare part list and price can be finalized and agreed at the beginning of the contract after signature of the contract, potentially after an inventory check performed at site.
Once ordered the spare parts would then be delivered as soon as ready for shipping
Finally, please clarify the meaning of "the Contractor shall maintain inventory for parts not designated as Mandatory Spare Parts by the Contractor, at the level recommended after the Contractors review of the inventory of parts at the Facility"? It is understood that the contractor will assess the current spare parts at site, will then provide a mandatory spare part list only for the scope of this contract as described in Appendix A, and then will provide the missing spare part at the beginning of the Contract. However, any other parts would not be touched by contractor and therefore not the responsibility of the contractor to maintain those non mandatory spare parts.

Technical documentation, Appendix D "Keep and maintain mandatory spare parts at the Site"
Clarification request:
Kindly ask you to confirm that Contractor needs only to replenish the parts which he will take from the mandatory spare parts stock for the performance of its obligation under this contract.

Technical documentation, Article 7.2 Stage 1 Part 2 Technical Evaluation Proponent Presentation for APM
Clarification request:
Kindly please confirm that APM demo will occur after phase 1 bid submission date.
Please consider reasonable notice period for the team to arrange travel and preparation.

Technical documentation, Article 5.1.3 Unplanned Maintenance Obligations
In line with the Article Any personnel the Contractor elects to provide at the Facility shall have sufficient capability, knowledge, experience and authority to initiate a Recovery Plan and respond promptly to the Owner.
Clarification request:
Kindly please confirm should the Contractor elects to provide a permanent resident engineer at site that Customer will provide all necessary working conditions (office, internet, access to canteen)
Furthermore, please confirm such a person will be part of the daily operation and maintenance meetings from customer.

Technical documentation, Article 5.7.1 Routine Maintenance of Covered Equipment
Clarification request:
Kindly please confirm that all instruments will be calibrated by customer regularly throughout the contract without intervention from Contractor as per Article 5.7.1

Technical documentation, General clarification request
Clarification request:
Does Customer have a periodic vibration monitoring program for auxiliaries?

Technical documentation, Appendix D
Clarification request:
While it is clear that special NDT is with Contractor, please confirm standard NDT will be in the scope of the Contracting Authority.

Technical documentation, General clarification request
Clarification request:
While it is clear that contractor is responsible for planned maintenance as per OEM recommendations on some safety valves and vessels (e.g tanks), please confirm Customer is responsible for any statutory requirement, official safety valve check with 3rd party body and/or any (re)certifications needed (e.g pressure vessel certification).

Technical documentation, Appendix A
Clarification request:
In line with Appendix A Customer is responsible for fuels which includes hydrogen, kindly confirm the Hydrogen Supply System is not part of tenderers scope.
Technical documentation, Appendix H
Clarification request:
Kindly ask you to confirm that Appendix H matrix is:
- attached as information only
- that Appendix H evaluation matrix will be filled in by Contracting Authority based on the supporting documents/statements/information submitted by tenderer (e.g reference list, )


Technical documentation, General clarification request
Clarification request:
Are there any inspections reports, reports on past repair works and on replacement of parts (incl. pressure parts) existing? Is it possible for Contracting Authority to submit these reports?
Are there any known problems related to the following components: grate, burner, ignition burner?


Technical documentation, Appendix B7
The following is stated:"Review efficiency and uniformity of fireball. This is completed at observation ports located on the boiler at the burner corners and at the lower section of the nose arch."
Clarification:
Following is to be noted: The boiler installed at Sostanj 6 is a tower boiler. Nose arches are not existing at tower boilers. They are specific for two-pass-boilers.

Technical documentation, Article 5.3.5 System Requirements
Clarification request:
In order to retrieve data from SAP kindly ask you to send us the SAP version.

Technical documentation, Article 5.3.4.3.4 Asset Inspection, Condition Monitoring, and Health Indices
Clarification request:
In the document it is not specified for which asset the remaining life has to be calculated.
Please specify if it's referred to pressurized equipment.Technical documentation, Article 5.3.4.3.7 Corporate Reporting and Dashboarding
Clarification request:
APM has the possibility to create KPI dashboards. From the tender dossier it is not clear if this option needs to be quoted. Furthermore, specify the scope on bullet 1.
Also, it is not clear if export data from APM needs to be used in Tableau or PowerBi to then drill down and explore further the information?

Technical documentation, Article 5.3.4.3.10 - 12
Clarification request:
Kindly ask you to specify the need of PPE management as SAP already does it.

Technical documentation, Article 5.3.5.5 KOS/SPICA
Clarification request:
Data source for APM dashboarding, WO etc., are available in SAP.
Please specify the scope of the integration with SPICA/KOS.


ODGOVOR
Technical documentation, Article 5.5.1 Availability
Clarification request:
The outage in 2021 might not be executed by the Contractor due to separate tendering ongoing processes.
Furthermore, the Contractor intends to improve the reliability of the plant (GAI value) by means of deploying digital APM / monitoring /site engineer during the first year of the contract.
For the reasons above, kindly ask Contracting Authority to confirm that availability improvement target will start 2 years after contract commencement date (using the data of the previous 12 months).
Your proposal is unacceptable. The documentation regarding this part stays unchanged. Although, for reasons of clarity, please note that despite the fact that availability improvement guarantee will start on 1st anniversary of the signing of the contract, the Measured Availability could only be observed after the end of that particular Guarantee Period (e.g. the first time Measured Availability could be established is on the 2nd anniversary of the signing of the contract for the past Guarantee Period).

Technical documentation, Article 5.5.1 Availability
Clarification request:
The reliability baseline of 95.71% is obtained by taking into account only Employers issues as assessed by the Employer (TEŠ) and as indicated in the cells K1L1M1 of appendix I.
Furthermore, some events in Employers issues includes the scope which is not covered by the Contract.
However, the calculation of availability during the Contract Term as per Article 5.5.1 will be done taking into account contractor issues only.
For the reasons above 95.7% reliability baseline cannot be accepted.
Please note that such topic requires a deeper analysis of the Appendix I in direct discussion between tenderers and Contracting Authority. Kindly ask you to review our comments and accept our proposal for discussion about reliability baseline during phase 2 of the bidding process.

The reliability baseline of 95.71% is been proven by Contracting Authority based on operation profile and past outages. Baseline of the procurement procedure is to improve the actual operation state.

General Part for LTSA, APM, OPM and DCS migration, Appendix 1/Appendix 2
Clarification request:
As digital solutions with aim to improve heat rate and availability are not yet deployed at Contractings Authority site and as further specific site assessment during execution will be needed, tenderer can envisage to try its best to reach the desired improvement value requested by Contracting Authority, and tenderer would agrees to pay some fees if the desired improvement are not reached, however tenderer cannot guarantee the value at this stage.
Therefore, kindly ask you to change expressions "guaranteed availability improvement" by "availability improvement target" and "guaranteed heat rate improvement" by "heat rate improvement target" in Appendix 1 and 2, and in general in any other document from the tender dossier.
We change the expressions "guaranteed availability improvement" with "availability improvement target" and "guaranteed heat rate improvement" with "heat rate improvement target" in all documentation in the tender dossier. Thereby, however, we do not in any way change the meaning of these expressions and the new expression "availability improvement target" shall have the exact same meaning as the initial expression "guaranteed availability improvement" and the new expression "heat rate improvement target" shall have the exact same meaning as the initial expression "guaranteed heat rate improvement". In both cases the new expression is thus equal in any sense, for any use and in any context to the initial expression. In this way therefore no modification is made to the content of tenderers obligations and/or fees as referred to in the first part of your clarification request.

Technical documentation, Article 5.1.4.1 Mandatory Spare Parts
Clarification request:
Kindly please provide to tenderers the latest and greatest inventory of parts currently held at site in electronic form (e.g. excel file).

Please note that creation of potential missing spare parts list, manufacturing/order and delivery of those spare parts is a long process, furthermore as the Term starts at signature of the contract, it is not feasible to have spare parts even ordered before signature of the contract, therefore please confirm that the spare part list and price can be finalized and agreed at the beginning of the contract after signature of the contract, potentially after an inventory check performed at site. Once ordered the spare parts would then be delivered as soon as ready for shipping

The spare part list for all spare parts as required under the LTSA must be part of the tenderers documentation. Their price must already be included in the overall tender price. TEŠ will provide as closed part of documentation existing spare part list in TEŠ.

Attachment: List of spare parts.xlsx Will be provided in accordance with procurement documentation as closed part of documentation.

Finally, please clarify the meaning of "the Contractor shall maintain inventory for parts not designated as Mandatory Spare Parts by the Contractor, at the level recommended after the Contractors review of the inventory of parts at the Facility"? It is understood that the contractor will assess the current spare parts at site, will then provide a mandatory spare part list only for the scope of this contract as described in Appendix A, and then will provide the missing spare part at the beginning of the Contract. However, any other parts would not be touched by contractor and therefore not the responsibility of the contractor to maintain those non mandatory spare parts.

Your proposal in unacceptable. The meaning of the quoted provision is that even for spare parts that are not Mandatory Spare Parts, the Contractor shall maintain their recommended level, all with regard to current inventory of parts as per the existing spare part list in TEŠ (will be provided as closed part of documentation).

Technical documentation, Appendix D "Keep and maintain mandatory spare parts at the Site"
Clarification request:
Kindly ask you to confirm that Contractor needs only to replenish the parts which he will take from the mandatory spare parts stock for the performance of its obligation under this contract.
Contracting Authority confirms.


Technical documentation, Article 7.2 Stage 1 Part 2 Technical Evaluation Proponent Presentation for APM
Clarification request:
Kindly please confirm that APM demo will occur after phase 1 bid submission date.
Please consider reasonable notice period for the team to arrange travel and preparation.
Contracting Authority confirms. The presentation will occur prior to the Owner finalizing the scoring for Stage 1.


Technical documentation, Article 5.1.3 Unplanned Maintenance Obligations
In line with the Article Any personnel the Contractor elects to provide at the Facility shall have sufficient capability, knowledge, experience and authority to initiate a Recovery Plan and respond promptly to the Owner.
Clarification request:
Kindly please confirm should the Contractor elects to provide a permanent resident engineer at site that Customer will provide all necessary working conditions (office, internet, access to canteen)
Furthermore, please confirm such a person will be part of the daily operation and maintenance meetings from customer.
Contracting Authority confirms.

Technical documentation, Article 5.7.1 Routine Maintenance of Covered Equipment
Clarification request:
Kindly please confirm that all instruments will be calibrated by customer regularly throughout the contract without intervention from Contractor as per Article 5.7.1
Contracting Authority confirms.

Technical documentation, General clarification request
Clarification request:
Does Customer have a periodic vibration monitoring program for auxiliaries?
No.

Technical documentation, Appendix D
Clarification request:
While it is clear that special NDT is with Contractor, please confirm standard NDT will be in the scope of the Contracting Authority.
All NDT controls is under contractor's scope.

Technical documentation, General clarification request
Clarification request:
While it is clear that contractor is responsible for planned maintenance as per OEM recommendations on some safety valves and vessels (e.g tanks), please confirm Customer is responsible for any statutory requirement, official safety valve check with 3rd party body and/or any (re)certifications needed (e.g pressure vessel certification).
Contracting Authority confirms.


Technical documentation, Appendix A
Clarification request:
In line with Appendix A Customer is responsible for fuels which includes hydrogen, kindly confirm the Hydrogen Supply System is not part of tenderers scope.
Contracting Authority confirms.


Technical documentation, Appendix H
Clarification request:
Kindly ask you to confirm that Appendix H matrix is:
- attached as information only
- that Appendix H evaluation matrix will be filled in by Contracting Authority based on the supporting documents/statements/information submitted by tenderer (e.g reference list, )
Correct, Appendix H is intended to be filled out by the Contracting Authority during the evaluation and is now provided to the Tenderers for information only.

Technical documentation, Appendix B7
The following is stated:"Review efficiency and uniformity of fireball. This is completed at observation ports located on the boiler at the burner corners and at the lower section of the nose arch."
Clarification:
Following is to be noted: The boiler installed at Sostanj 6 is a tower boiler. Nose arches are not existing at tower boilers. They are specific for two-pass-boilers.
Contracting Authority confirms there is no nose arch in boiler of the unit 6. This is an editorial error.


Technical documentation, Article 5.3.5 System Requirements
Clarification request:
In order to retrieve data from SAP kindly ask you to send us the SAP version.
SAP version is 7400.2.7.1112 (740 Final Release).


Technical documentation, Article 5.3.4.3.4 Asset Inspection, Condition Monitoring, and Health Indices
Clarification request:
In the document it is not specified for which asset the remaining life has to be calculated.
Please specify if it's referred to pressurized equipment.
AHI calculations, and asset remaining life are desired for all equipment but pressurized equipment is of specific concern.

Technical documentation, Article 5.3.4.3.7 Corporate Reporting and Dashboarding
Clarification request:
APM has the possibility to create KPI dashboards. From the tender dossier it is not clear if this option needs to be quoted. Furthermore, specify the scope on bullet 1.
Also, it is not clear if export data from APM needs to be used in Tableau or PowerBi to then drill down and explore further the information?
Yes. The ability to create dashboards and customize KPI is to be included but as well the ability to export data to third party solutions like Tableau or PowerBI is requested.

Technical documentation, Article 5.3.4.3.10 - 12
Clarification request:
Kindly ask you to specify the need of PPE management as SAP already does it.
We use SAP for working documentation as described below:
Working program It contains work description and technology of required work including all safety and secure measures which must be established before work execution.
Work order - This is sub document of work program which contains list of workers, material and workers personal protection equipment for safe work.
Work permit For each work order there must be issued a work permit. Safety measures are taken from working program, additional measures are added if necessary.
Work termination notice This document is issued after the work for work order is finished. Operating condition of equipment is established.
The solution should support customized workflows and safe work practices and include a method for managing PPE. If this is an integration with SAP for this functionality, that is acceptable, but please define compliance with the request.

Technical documentation, Article 5.3.5.5 KOS/SPICA
Clarification request:
Data source for APM dashboarding, WO etc., are available in SAP.
Please specify the scope of the integration with SPICA/KOS.
KOS and SAP are synchronized by working hours for each individual worker. Estimated number for hours are defined in SAP work order, the final number is after work execution corrected in KOS. SPICA is only providing start and end time of shift to KOS for each individual worker.

Datum objave: 14.08.2020   12:34
VPRAŠANJE
General Part for LTSA, APM, OPM and DCS migration
11.3 OTHER PROVISIONS FOR DRAWING UP A REQUEST TO PARTICIPATE/A TENDER
11.3.1 Joint request to participate/joint tender
Clarification request:

In case of group of economic operators (consortium) between two or more legal entities it is necessary to have clear split between:
- onshore portion (i.e., supply of equipment and performance of services in the Slovenian territory)
- offshore portion (supply of equipment and performance of services outside the territory of Slovenia)
and in the same way it is critical to have separate invoicing and separate payment for onshore and offshore portions.

Hereby we would like to clarify that the offshore scope has to be invoiced separately by the offshore entity because profits and income derived by non-resident entities are taxed outside Slovenia and these entities are not registered for VAT purposes in Slovenia. The onshore scope is granted to the Slovenian entity which is subject to Corporate Income Tax and to VAT in Slovenia. The taxation regime of the split will follow the Tax Treaty in force between Slovenia and the country where that entity is established.

Kindly ask you to revise Tender Dossier and Appendix No. 1 - Pro Forma Invoice in the way that group of economic operators (consortium) can present onshore and offshore prices and to confirm that from same reason group of economic operator, after contract award, will be able to issue separate invoices for onshore and offshore scope.


ODGOVOR
We confirm that tenderers (or consortiums) can present in Appendix No. 1 Pro Forma Invoice the on-shore portion and off-shore portion of the price and that the tenderer (or consortiuom), after contract award, will be able to issue separate invoices for on-shore and off-shore scope. With this answer the Contracting Authority is changing the procurement documentation in this section. The Contracting Authority will adjust Appendix No. 1 - Pro Forma Invoice in manner that the possibility of division will be provided. «