Dosje javnega naročila 003765/2020
Naročnik: OBČINA VRHNIKA, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika
Gradnje: Rekonstrukcija LC Podčelo Podlipa, odsek Podlipa, 1. faza
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 446.002,87 EUR

JN003765/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.06.2020
JN003765/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.08.2020
JN003765/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.09.2020
JN003765/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.09.2020
JN003765/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 22.12.2020
JN003765/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 05.01.2021
JN003765/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 12.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003765/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA VRHNIKA
Tržaška cesta 1
1360
SI041
Vrhnika
Slovenija
Ana Jurjevčič
ana.jurjevcic@vrhnika.si
+386 17555415
+386 17505158

Internetni naslovi
http://www.vrhnika.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.vrhnika.si/?m=pages&id=138
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18870
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija LC Podčelo Podlipa, odsek Podlipa, 1. faza
Referenčna številka dokumenta: 430-16/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcija LC Podčelo Podlipa, odsek Podlipa, 1. faza
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dela/storitve/dobave se izvajajo na območju občine Vrhnika, natančneje na LC Podčelo Podlipa, v vasi Podlipa.
II.2.4 Opis javnega naročila
Rekonstrukcija LC Podčelo Podlipa, odsek Podlipa, 1. faza
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Vsi pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.07.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.07.2020   10:15
Kraj: preko informacijskega sistema eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.06.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.06.2020   11:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za objavo kulturnovarstvenih pogojev št.: 35102-0051/2015-8, izdanimi s strani ZVKDS.

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik bo na spletni strani občine Vrhnika pri predmetnem javnem naročilu objavil dodatno prilogo - Kulturnovarstvene pogoje.

Lep pozdrav.

Datum objave: 17.06.2020   15:14
VPRAŠANJE

Pozdravljeni,

prosimo za določitev vrste žive meje pri postavki: "Zasaditev žive meje (vključno z dobavo, zasaditvijo, gnojilom in vsem potrebnim za izvedbo postavke)"

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani,

Upošteva se zasaditev 80% - liguster, 20% - lovorikovec.

Lep pozdrav.


Datum objave: 17.06.2020   15:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za določitev sorte drevesnic in grmovnic pri postavki: "Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na zelenici, visokih 40 do 80 cm"

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani,

upošteva se zasaditev z vrbovimi potaknjenci.

Lep pozdrav.


Datum objave: 17.06.2020   15:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri postavki "Izdelava prepustov krožnega prereza iz cevi položenih na pripravljeno betonsko podlago in polno obbetonirani pod voziščem. Dimenzije DN300/DN400" upoštevamo betonsko ali PVC cev?

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani,
cevi so PVC.

Lep pozdrav.
Datum objave: 18.06.2020   08:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za objavo soglasja št.: 351-23/2019, z dne 26.02.2019, ki ga je izdala Občina Vrhnika.

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik bo na spletni strani Občine Vrhnika pri predmetnem javnem naročilu objavil soglasje št. 351-23/2019 z dne 26.2.2019.

Lep pozdrav.Datum objave: 18.06.2020   13:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali prav razumemo, da bo naročnik upošteval kot referenco za gradnjo javne ceste, rekonstrukcijo javne ceste?

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik bo kot ustrezno referenco upošteval tudi rekonstrukcijo javne ceste.

Lep pozdrav.


Datum objave: 19.06.2020   12:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali lahko priložimo v preteklosti že potrjene obrazce referenčnega dela, ki vsebujejo vse bistvene zahtevane podatke, kot obrazec v razpisni dokumentaciji?
Nenehno potrjevanje vsebinsko enakih obrazcev je nepotrebno delo tako za ponudnike kot naročnike, saj se podatki na obrazcih (bistveno) ne spreminjajo.


Naročniku se zahvaljujemo za razumevanje.

lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

ponudnik lahko predloži kopijo reference, ki ni na originalnem obrazcu, vendar mora vsebovati vse podatke, ki so zahtevani na obrazcu 12 in 12a iz predmetne razpisne dokumentacije. Ponavadi ponudniki predložijo obrazec iz razpisne dokumentacije, za njem pa priložijo potrjena referenčna potrdila, ki so bila potrjena že v preteklosti.

Lep pozdrav!