Dosje javnega naročila 003479/2020
Naročnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana
Storitve: Paletna hramba dokumentarnega gradiva
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 86.961,60 EUR

JN003479/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.06.2020
JN003479/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.08.2020
JN003479/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.10.2020
JN003479/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.11.2020
JN003479/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003479/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA
Dunajska cesta 160
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Eva Kmetec
aktrp@gov.si
+386 15807596

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/agencija-za-kmetijske-trge-in-razvoj-podezelja/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/356105/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://edrazbe.gov.si
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Paletna hramba dokumentarnega gradiva
Referenčna številka dokumenta: 4300-2/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
75130000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Hramba fizičnega dokumentarnega gradiva naročnika na dislocirani lokaciji.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
75130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dislocirana lokacija.
II.2.4 Opis javnega naročila
Hramba fizičnega dokumentarnega gradiva na dislocirani lokaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
Najmanjši korak zniževanja cene na elektronski dražbi je 0,50 EUR brez DDV. Ostale informacije v zvezi s potekom elektronske dražbe so navedene v poglavju 6 Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila male vrednosti.
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.06.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.06.2020   13:00
Kraj: Sistem e-Dražbe.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.06.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.06.2020   12:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. 9.1.4.1. Tehnični pogoji točka 4: zanima nas katera certifikata sta točno zahtevana? Se šteje za ustrezen certifikat Arhiva RS, da je ponudnik certificiran za spremljevalne storitve? S tem je namreč zagotovljeno, da se pretvorba vrši na zakonsko skladen način in na certificirani strojni opremi in je na ta način dokončni dokaz samo ta certifikat? Domnevamo tudi, da je seznam opreme vseeno potrebno priložiti?
2. 9.1.4.2. Kadrovski pogoji točki 1. in 2. Zanima nas katere stopnje tajnosti morajo imeti kadri? Ali se pogoju zadosti s stopnjo tajnosti TAJNO skladno z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 uradno prečiščeno besedilo, 9/10, 60/11 in 8/20) ? Kolikšno je število zahtevanih kadrov in ali morajo ti kadri kumulativno izpolnjevati pogoja glede točk 1. in 2.- se pravi, da mora ena oseba zadostiti zahtevi iz točke 1 in 2? Glede na obseg naročila in izkušnje domnevamo, da je za izpolnitev tovrstnega naročila, potrebno razpolagati z vsaj 3 tovrstnimi kadri?
3. Glede zahtev iz kadrovskih pogojev, točka 2., nas zanima ali mora imeti tudi ponudnik storitev varnostno dovoljenje za hranjenje in obravnavanje tajnih podatkov skladno z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 uradno prečiščeno besedilo, 9/10, 60/11 in 8/20) in če da, do katere stopnje tajnosti je potrebno za ponudnika storitev?

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani,
naročnik na postavljena vprašanja podaja sledeča pojasnila.
1.
9.1.4.1. Tehnični pogoji točka 4: zanima nas katera certifikata sta točno zahtevana? Se šteje za ustrezen certifikat Arhiva RS, da je ponudnik certificiran za spremljevalne storitve? S tem je namreč zagotovljeno, da se pretvorba vrši na zakonsko skladen način in na certificirani strojni opremi in je na ta način dokončni dokaz samo ta certifikat? Domnevamo tudi, da je seznam opreme vseeno potrebno priložiti?

Odgovor: Ponudnik mora predložiti certifikat Arhiva RS (ARS), ki izkazuje, da je ponudnik certificiran za opravljanje storitev. Za opremo, ki jo ponudnik uporablja za skeniranje, mora priložiti seznam.

2.
9.1.4.2. Kadrovski pogoji točki 1. in 2. Zanima nas katere stopnje tajnosti morajo imeti kadri? Ali se pogoju zadosti s stopnjo tajnosti TAJNO skladno z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 uradno prečiščeno besedilo, 9/10, 60/11 in 8/20) ? Kolikšno je število zahtevanih kadrov in ali morajo ti kadri kumulativno izpolnjevati pogoja glede točk 1. in 2.- se pravi, da mora ena oseba zadostiti zahtevi iz točke 1 in 2? Glede na obseg naročila in izkušnje domnevamo, da je za izpolnitev tovrstnega naročila, potrebno razpolagati z vsaj 3 tovrstnimi kadri?

Odgovor: Pri stopnji tajnosti gre za dokumente po Zakonu o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 uradno prečiščeno besedilo, 9/10, 60/11 in 8/20), zato morajo imeti kadri stopnjo tajnosti najmanj ZAUPNO ali več.
Zaposleni, ki rokujejo s tajnimi podatki morajo imeti, obe potrdili zahtevani v točki 1. in 2. poglavja 9.1.4.2. »Kadrovski pogoji« Navodil ponudnikom, in sicer certifikat ARS (glej odgovor pod točko 1.) ter potrdilo Urada Vlade RS za varovanje tajnih podatkov (UVTP).
Ponudnik mora za izpolnitev pogoja iz točke 1. in 2. poglavja 9.1.4.2. »Kadrovski pogoji« Navodil ponudnikom predložiti obe navedeni potrdili za najmanj dva (2) zaposlena.

3.
Glede zahtev iz kadrovskih pogojev, točka 2., nas zanima ali mora imeti tudi ponudnik storitev varnostno dovoljenje za hranjenje in obravnavanje tajnih podatkov skladno z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 uradno prečiščeno besedilo, 9/10, 60/11 in 8/20) in če da, do katere stopnje tajnosti je potrebno za ponudnika storitev?

Odgovor: Da, najmanj do stopnje ZAUPNO po Zakonu o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 uradno prečiščeno besedilo, 9/10, 60/11 in 8/20).