Dosje javnega naročila 003483/2020
Naročnik: UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE, Titov trg 4, 6000 Koper - Capodistria
Storitve: Vzdrževanje in dopolnitve programske rešitve SAOP za potrebe Univerze na Primorskem za obdobje štirih let
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 193.301,68 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN003483/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.06.2020
JN003483/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.07.2020
JN003483/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.07.2020
JN003483/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.07.2020
JN003483/2020-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 20.10.2020
JN003483/2020-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 20.01.2021
JN003483/2020-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003483/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE
Titov trg 4
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Jasmina Guštin Vatovec
jasmina.gustin.vatovec@upr.si
+386 56117645

Internetni naslovi
https://www.upr.si/sl/

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije
Titov trg 5
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
jasmina.gustin.vatovec@upr.si
+386 56117645

Internetni naslovi
https://www.upr.si/sl/

Univerza na Primorskem Fakulteta za management
Cankarjeva ulica 5
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
jasmina.gustin.vatovec@upr.si
+386 56117645

Internetni naslovi
https://www.upr.si/sl/

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
Glagoljaška ulica 8
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
jasmina.gustin.vatovec@upr.si
+386 56117645

Internetni naslovi
https://www.upr.si/sl/

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta
Cankarjeva ulica 5
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
jasmina.gustin.vatovec@upr.si
+386 56117645

Internetni naslovi
https://www.upr.si/sl/

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica
Obala 11A
6320
SI
Portorož - Portorose
Slovenija
jasmina.gustin.vatovec@upr.si
+386 56117645

Internetni naslovi
https://www.upr.si/sl/

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju
Polje 42
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
jasmina.gustin.vatovec@upr.si
+386 56117645

Internetni naslovi
https://www.upr.si/sl/

Univerza na Primorskem Inštitut Andrej Marušič
Muzejski trg 2
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
jasmina.gustin.vatovec@upr.si
+386 56117645

Internetni naslovi
https://www.upr.si/sl/

Univerza na Primorskem Študentski domovi
Ankaranska cesta 7
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
jasmina.gustin.vatovec@upr.si
+386 56117645

Internetni naslovi
https://www.upr.si/sl/

Univerza na Primorskem Univerzitetna knjižnica
Titov trg 5
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
jasmina.gustin.vatovec@upr.si
+386 56117645

Internetni naslovi
https://www.upr.si/sl/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/356156/RD_SAOP_3-6-2020.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18624
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje in dopolnitve programske rešitve SAOP za potrebe Univerze na Primorskem za obdobje štirih let
Referenčna številka dokumenta: 261-08/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72267100
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje in dopolnitve programske rešitve SAOP za potrebe Univerze na Primorskem za obdobje štirih let
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72267100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje in dopolnitve programske rešitve SAOP za potrebe Univerze na Primorskem za obdobje štirih let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji za udeležbo so razvidni iz priložene razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.06.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.06.2020   10:01
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18624


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.06.2020   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.06.2020