Dosje javnega naročila 003611/2020
Naročnik: UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE, Titov trg 4, 6000 Koper - Capodistria
Storitve: Okolju prijazne storitve vzdrževalnih del v poslovnih prostorih v uporabi Univerze na Primorskem za obdobje štirih let
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 762.124,24 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN003611/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.06.2020
JN003611/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.09.2020
JN003611/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.10.2020
JN003611/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2020
JN003611/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2020
JN003611/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2020
JN003611/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2020
JN003611/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2020
JN003611/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2020
JN003611/2020-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2020
JN003611/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2020
JN003611/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.11.2020
JN003611/2020-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.11.2020
JN003611/2020-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.11.2020
JN003611/2020-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.11.2020
JN003611/2020-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.12.2020
JN003611/2020-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.01.2021
JN003611/2020-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.02.2021
JN003611/2020-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.03.2021
JN003611/2020-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003611/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 110-267338
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE
Titov trg 4
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Jasmina Guštin Vatovec
jasmina.gustin.vatovec@upr.si
+386 56117645

Internetni naslovi
https://www.upr.si/sl/

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije
Titov trg 5
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
jasmina.gustin.vatovec@upr.si
+386 56117645

Internetni naslovi
https://www.upr.si/sl/

Univerza na Primorskem Fakulteta za management
Cankarjeva ulica 5
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
jasmina.gustin.vatovec@upr.si
+386 56117645

Internetni naslovi
https://www.upr.si/sl/

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
Glagoljaška ulica 8
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
jasmina.gustin.vatovec@upr.si
+386 56117645

Internetni naslovi
https://www.upr.si/sl/

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta
Cankarjeva ulica 5
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
jasmina.gustin.vatovec@upr.si
+386 56117645

Internetni naslovi
https://www.upr.si/sl/

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica
Obala 11A
6320
SI
Portorož - Portorose
Slovenija
jasmina.gustin.vatovec@upr.si
+386 56117645

Internetni naslovi
https://www.upr.si/sl/

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju
Polje 42
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
jasmina.gustin.vatovec@upr.si
+386 56117645

Internetni naslovi
https://www.upr.si/sl/

Univerza na Primorskem Inštitut Andrej Marušič
Muzejski trg 2
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
jasmina.gustin.vatovec@upr.si
+386 56117645

Internetni naslovi
https://www.upr.si/sl/

Univerza na Primorskem Študentski domovi
Ankaranska cesta 7
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
jasmina.gustin.vatovec@upr.si
+386 56117645

Internetni naslovi
https://www.upr.si/sl/

Univerza na Primorskem Univerzitetna knjižnica
Titov trg 5
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
jasmina.gustin.vatovec@upr.si
+386 56117645

Internetni naslovi
https://www.upr.si/sl/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/356174/RD_VZDRZEVANJE_3-6-2020.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18631
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okolju prijazne storitve vzdrževalnih del v poslovnih prostorih v uporabi Univerze na Primorskem za obdobje štirih let
Referenčna številka dokumenta: 261-06/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Okolju prijazne storitve vzdrževalnih del v poslovnih prostorih v uporabi Univerze na Primorskem za obdobje štirih let
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 1: elektroinštalacijska dela
Številka sklopa: SKLOP 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Tekoča vzdrževalna dela in dela na električnih inštalacijah.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik bo za sklop 1: Elektroinštalacijska dela izbral enega ponudnika.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 2: strojno inštalacijska dela in vodoinštalacijska dela
Številka sklopa: SKLOP 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45332200
50712000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Tekoča vzdrževalna dela in manjša popravila na strojnih in vodovodnih inštalacijah ter kanalizaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik bo za sklop 2: Strojno inštalacijska dela in vodoinštalacijska dela izbral enega ponudnika.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 3: servis in vzdrževanje hladilno-prezračevalnih sistemov in naprav
Številka sklopa: SKLOP 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50730000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Servis in vzdrževanje hladilno-prezračevalnih sistemov in naprav.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik bo za sklop 3: servis in vzdrževanje hladilno-prezračevalnih sistemov in naprav izbral enega ponudnika.

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 4: slikopleskarska dela
Številka sklopa: SKLOP 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45442100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Slikopleskarska dela.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik bo za sklop 4: Slikopleskarska dela izbral enega ponudnika.

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 5: manjša vzdrževalna dela
Številka sklopa: SKLOP 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Manjša vzdrževalna dela.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik bo za sklop 5: Manjša vzdrževalna dela izbral največ 3 ponudnike.

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 6: hišniška opravila za UP FM
Številka sklopa: SKLOP 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98341130
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Hišniška in ostala opravila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik bo za sklop 6: Hišniška opravila za UP FM izbral enega ponudnika.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Pogoji za udeležbo so razvidni iz priložene razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji za izvedbo so razvidni iz priložene razpisne dokumentacije.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.07.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.07.2020   10:01
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18631


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.06.2020   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE
Titov trg 4
6000
Koper - Capodistria
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.06.2020   08:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ali lahko oddamo ponudbo samo za eden sklop?

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik je v poglavju 3 navodil ponudnikom za pripravo ponudbe navedel:
-------------------
Ponudnik lahko odda ponudbo za katerikoli sklop, za en sklop, več sklopov ali za vse sklope. Ponudnik v obrazcu »Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ESPD« (v nadaljevanju: ESPD) navede, za kateri sklop se prijavlja. Kadar to ne bo izrecno označeno, bo naročnik štel, da se ponudnik prijavlja na sklop, za katerega je v obrazcu Predračun navedel cene.
-----------------
Navedeno pomeni, da se lahko prijavite samo na en sklop.

Lep pozdrav.
Datum objave: 18.06.2020   15:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Ali ima lahko samo podizvajalec dokazilo o vpisu v evidenco ARSO (za 3. sklop)?

Lp

ODGOVOR


Pozdravljeni,

naročnik je v točki 4 poglavja 23.2.3 navodil ponudnikom navedel:
-----------------
V skladu z 32. členom Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16) morajo biti ponudniki vpisani v evidenco pooblaščenih podjetij za namestitev, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo in toplotnih črpalk pri ministrstvu, pristojnem za okolje. Evidenca je objavljena na spletni strani ministrstva:
http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/vsebine/ozon-in-f-plini-1-2.

Storitve mora izvajati serviser, ki ima veljavno spričevalo za opravljanje dejavnosti:
- preverjanje uhajanja in zajem plinov ter namestitev, servisiranje, vzdrževanje, popravilo ali razgradnja nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk in hladilnih enot tovornjakov hladilnikov in hladilnikov priklopnikov (spričevalo A).

Ponudniki morajo v ponudbi navesti številko veljavnega spričevala serviserja, ki bo storitve izvajal.

Pogoj velja samo za SKLOP 3: servis in vzdrževanje hladilno-prezračevalnih sistemov in naprav.
-------------------------

Pogoj lahko ponudnik izpolni skupaj s partnerji ali podizvajalci. V primeru sklicevanja na zmogljivosti drugih subjektov morajo slednji izvajati vse storitve v okviru sklopa 3: servis in vzdrževanje hladilno-prezračevalnih sistemov in naprav.

Lep pozdrav.

Datum objave: 18.06.2020   16:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Ali mora tudi podizvajalec priložiti BON-2 kot dokazilo da niso imeli blokiranih računov?

Lep pozdrav

ODGOVOR


Pozdravljeni,

naročnik je v poglavju 23.2.2 navodil ponudnikom navedel:

-------------------------
23.2.2. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST VELJA ZA VSE SKLOPE

1. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred dnem objave javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.

Pogoj velja za vse sklope.

Dokazilo:
Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi, tudi za podizvajalce, skupne ponudnike in subjekte, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3.
----------------------

Navedeno pomeni, da morajo vsi gospodarski subjekti, vključno s podizvajalci, skupnimi ponudniki in subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, priložiti izpolnjen ESPD.

V kolikor ponudnik izpolnjevanje pogoja dodatno dokazuje s predložitvijo BON-2 obrazca, ga prav tako predloži za vse gospodarske subjekte, vključno s podizvajalci, skupnimi ponudniki in subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik.

Lep pozdrav