Dosje javnega naročila 008953/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana
Storitve: Inženirske storitve pri izvedbi projekta: »PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE ETAPA 1A in ETAPA 2«
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.078.724,00 EUR

JN008953/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.12.2019
JN008953/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.01.2020
JN008953/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.04.2020
JN008953/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.04.2020
JN008953/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.06.2020
JN008953/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.06.2020
JN008953/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 15.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008953/2019-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2020/S 109-265138

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Hajdrihova ulica 28C
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Marjeta Rejc-Saje
gp.drsv@gov.si
+386 14783100
+386 14783199

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Inženirske storitve pri izvedbi projekta: »PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE ETAPA 1A in ETAPA 2«
Referenčna številka dokumenta: 43016-388/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Sklop 1:
Svetovalne in inženirske storitve pri izvedbi projekta »PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE ETAPA 1A in ETAPA 2«

Storitve vključujejo sodelovanje pri pripravi strokovnih vsebin za izvedbo javnih naročil, naloge in aktivnosti do pridobitve gradbenih dovoljenj, pridobivanje gradbenih dovoljenj in ostale naloge na projektu določene v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 2:
Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta »PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE ETAPA 1A«

Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta »PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE ETAPA 1A« vključujejo
vsebinski in finančni nadzor skladno z določili FIDIC (pregled tehnične dokumentacije, nadzor izvajanja del po projektni dokumentaciji, nadzor kvalitete izvedenih del, priprava poročil naročniku o izvajanju del na objektu, obračun izvedenih pogodbeni
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 884.200,00 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Svetovalne in inženirske storitve pri izvedbi projekta »PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE ETAPA 1A in ETAPA 2«
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
71310000
71311000
71311300
71318000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve vključujejo sodelovanje pri pripravi strokovnih vsebin za izvedbo javnih naročil, naloge in aktivnosti do pridobitve gradbenih dovoljenj, pridobivanje gradbenih dovoljenj in ostale naloge na projektu določene v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Tehnična in strokovna sposobnost10

Cena – Ponder:
90
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
5-1/1/MOP/0
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta »PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE ETAPA 1A«
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71520000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta »PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE ETAPA 1A« vključujejo
vsebinski in finančni nadzor skladno z določili FIDIC (pregled tehnične dokumentacije, nadzor izvajanja del po projektni dokumentaciji, nadzor kvalitete izvedenih del, priprava poročil naročniku o izvajanju del na objektu, obračun izvedenih pogodbenih del, predaja objekta naročniku, svetovanje naročniku in koordinacija aktivnosti - vse skladno z določili FIDIC), naloge v skladu z Gradbenim zakonom, naloge koordinatorja za zdravje in varstvo pri delu ter druge naloge določene v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Tehnična in strokovna sposobnost10

Cena – Ponder:
90
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
5-1/1/MOP/0
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN008953/2019-B01
Številka obvestila v UL: 2019/S 250-620631
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 24.12.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 43016-388/2019
Številka sklopa: 1
Naslov: Svetovalne in inženirske storitve pri izvedbi projekta »PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE ETAPA 1A in ETAPA 2«

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
15.05.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.
Kotnikova ulica 40
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 385.425,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 386.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka naročila: 43016-388/2019
Številka sklopa: 2
Naslov: Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta »PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE ETAPA 1A«

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
15.05.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.
Kotnikova ulica 40
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
PROJEKT D.D. NOVA GORICA Podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje
Kidričeva ulica 9A
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 557.460,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 498.200,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Hajdrihova ulica 28C
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.06.2020