Dosje javnega naročila 001672/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba srednjenapetostnih in nizkonapetostnih vodov v okviru gradnje nivojskih in izvennivojskih križanj na odseku žel. proge Maribor-Šentilj-d.m.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 288.152,23 EUR

JN001672/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.03.2020
JN001672/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.03.2020
JN001672/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.03.2020
JN001672/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.04.2020
JN001672/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.06.2020
JN001672/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN001672/2020-X01 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila
jn.drsi@gov.si
+386 22341422
+386 22341495

Internetni naslovi
http://www.di.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
cestna in železniška infrastruktura


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba srednjenapetostnih in nizkonapetostnih vodov v okviru gradnje nivojskih in izvennivojskih križanj na odseku žel. proge Maribor-Šentilj-d.m.
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45310000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba srednjenapetostnih in nizkonapetostnih vodov v okviru gradnje nivojskih in izvennivojskih križanj na odseku žel. proge Maribor-Šentilj-d.m.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 236.190,35 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN001672/2020-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 12.03.2020


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
25.05.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ENERGOINVEST Gornja Radgona, družba za izvedbo elektromontažnih in gradbenih del, projektiranje in nadzor d.o.o.
Apaška cesta 1B
9250
SI
Gornja Radgona
Slovenija

Da
ELEKTROSIGNAL elektro tehniško podjetje, d.o.o. Celje
Lava 6A
3000
SI
Celje
Slovenija

Da
ENRA podjetje za električne in energijske rešitve d.o.o.
Bohova 77
2311
SI
Hoče
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 281.561,53 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 236.190,35 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.06.2020