Dosje javnega naročila 003515/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Gradnje: Izgradnja vodovoda Gornja Težka Voda
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 915.095,50 EUR

JN003515/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.06.2020
JN003515/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.06.2020
JN003515/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.08.2020
JN003515/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.10.2020
JN003515/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.10.2020
JN003515/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 28.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003515/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Vanja Lakner
vanja.lakner@novomesto.si
+386 73939333

Internetni naslovi
https://www.novomesto.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.s-procurement.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja vodovoda Gornja Težka Voda
Referenčna številka dokumenta: 431-9/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja vodovoda Gornja Težka Voda
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja vodovoda Gornja Težka Voda
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.06.2020   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 02.09.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.06.2020   13:05
Kraj: Odpiranje bo potekalo v okviru informacijskega sistema S-Procurement.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Postopek odpiranja ponudb in posredovanja zapisnika ponudnikom, ki so oddali svojo ponudbo, je določen v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.06.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.06.2020   06:59
Razpisna dokumentacija je objavljena v sistemu S-Procurement (vse povezave so navedene v objavi na Portalu javnih naročil).

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 10.06.2020   07:00
VPRAŠANJE
Prosim za objavo projektne dokumentacije.
Hvala.

ODGOVOR


Razpisna dokumentacija je objavljena v sistemu S-Procurement (vse povezave so navedene v objavi na Portalu javnih naročil).

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 10.06.2020   07:18
VPRAŠANJE
Prosim za objavo projektne dokumentacije.
Hvala.

ODGOVOR

Se opravičujemo za pomoto, objavljena bo projektna dokumentacija.
naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 22.06.2020   08:41
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Naročnika prosimo, da v točki 19.1.1.4.Tehnična in strokovna sposobnost spremeni zahtevo za predložitev reference in sicer:

da mora ponudnik izkazati, da je v zadnjih petih letih, šteto od roka za oddajo ponudb, uspešno in kvalitetno izvedel

- primerljivo naročilo izgradnje vodovoda DN 100 v dolžini vsaj 500 m z ureditvijo zgornjega ustroja ceste

- primerljivo naročilo izgradnje vodohrana volumna 100 m3 ali vodotesnega bazena volumna 100 m3

in s tem dopušča možnost oddaje ponudbe tudi ostalim ponudnikom.


ODGOVOR
Reference se ne spreminjajo.

Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 22.06.2020   08:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali pravilno razumemo, da je rekonstrukcija vodohrana volumna vsaj 100 m3 tudi ustrezna?

Lep pozdrav

ODGOVOR

Referenca je izgradnja (in ne rekonstrukcija) vodohrana volumna vsaj 100m3.

Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 22.06.2020   08:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnik ima pod pogojem 19.1.1.4 Tehnična in strokovna sposobnost navedeno:

»Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih petih letih, šteto od roka za oddajo ponudb, uspešno in kvalitetno izvedel:
- primerljivo izgradnjo vodovoda DN 100 v dolžini vsaj 1000 m z ureditvijo zgornjega ustroja ceste (2 referenci) in izgradnjo vodohrana volumna vsaj 100m3 (1 referenca) »
in
»Odgovorni vodja del mora izkazati, da je bil v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila odgovorni vodja projekta za najmanj dve primerljivi izgradnji vodovoda DN 100 v dolžini vsaj 1000 m z ureditvijo zgornjega ustroja ceste (2 referenci) in eno izgradnjo vodohrana volumna vsaj 100m3 (1 referenca) »

Vljudno naprošamo, da zahtevo glede starosti reference (za referenčno delo ponudnika in vodje del) iz 5 (pet) razširi na obdobje vsaj 8 let.

S tem bo naročnik omogočil konkurenčni nastop večjemu številu ponudnikov.

Za vaše razumevanje se zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR

Reference ne bodo spremenjene.

Mestna občina Novo mesto