Dosje javnega naročila 003516/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Gradnje: IZVEDBA DOZIDAVE OSNOVNE ŠOLE IN VRTCA OTOČEC
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.558.334,56 EUR

JN003516/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.06.2020
JN003516/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.06.2020
JN003516/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.06.2020
JN003516/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.07.2020
JN003516/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 18.08.2020
JN003516/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003516/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Vanja Lakner
vanja.lakner@novomesto.si
+386 73939333

Internetni naslovi
https://novomesto.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.s-procurement.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZVEDBA DOZIDAVE OSNOVNE ŠOLE IN VRTCA OTOČEC
Referenčna številka dokumenta: 434-7/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
IZVEDBA DOZIDAVE OSNOVNE ŠOLE IN VRTCA OTOČEC
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
IZVEDBA DOZIDAVE OSNOVNE ŠOLE IN VRTCA OTOČEC
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 13
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.06.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 02.09.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.06.2020   12:05
Kraj: Odpiranje bo potekalo v okviru informacijskega sistema S-Procurement.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Postopek odpiranja ponudb in posredovanja zapisnika ponudnikom, ki so oddali svojo ponudbo, je določen v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.06.2020   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.06.2020   12:22
VPRAŠANJE
Spoštovani Naročnik,

po pregledu objavljene razpisne dokumentacije ugotavljamo, da naročnik želi od zainteresiranih ponudnikov ponudbe "ključ v roke". ( v 3. člen predlaganega besedila pogodbe)

Naročnik ni do danes ( 11.06.2020/ 9:00) še ni objavil in posredoval ponudnikom vse dokumentacije, ki je potrebna in obvezna za izdelavo ponudbe "na ključ" zato prosimo, da nemudoma objavi kompletno PZI dokumentacijo z armaturnimi načrti, shemami , vsemi potrebnimi elaborati, geotehničino poročilo , gradbeno dovoljenje, vsa soglasja soglasodajalcev itd...

Poleg tega prosimo, da naročnik omogoči ponudnikom primeren čas za preučitev te - še ne objavljene - razpisne dokumentacije in tehničnih specifikacij naročila in podaljša rok za oddajo ponudb najmanj za 10 delovnih dni od dneva objave dodatne dokumentacije.

Za upoštevanja se naročniku zahvaljujemo.


lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je na portalu objavil razpoložljivo dokumentacijo. Ponudniki imajo na voljo zelo natančen popis del. V kolikor menite, da kaka zadeva ni ustrezno obdelana, le to upoštevajte v ponudbi tako, da ustrezno regulirate cene na enoto v priloženem popisu del in si s tem zagotovite ustrezno rezervo.
Naročnik ne bo podaljševal roka oddaje ponudbe.

Mestna občina Novo mesto
Datum objave: 19.06.2020   12:31
VPRAŠANJE
Prosimo, da naročnik objavi tehnični del dokumentacije, ki je potreben za oddajo ponudbe na KLJUČ in sorazmerno podaljša zainteresiranim ponudnikom rok za pripravo ponudb .

Hvala

l. p.


ODGOVOR

Rok za oddajo ponudbe ne bo podaljšan.

Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 19.06.2020   12:32
VPRAŠANJE
Naročnik določa datum prejema ponudb za ta razpis na dan 29.06.2020. Glede na to, da je 25.6. praznik, 26.6.2020 ima veliko podjetij kolektivni dopust, 27.6. in 28.6.je vikend in nato ODDAJA ponudbe v ponedeljek 29.6.2020. Pomeni, da bi morali imeti ponudniki to ponudbo narejeno najmanj 5 dni pred datumom
oddaje. V tem obdobju se oddaja precej razpisov in zaradi tega jih ponudniki pripravljamo sproti, kakšen dan pred oddajo.

Prosimo naročnika, da prestavi rok oddaje tega razpisa za par dni, da lahko ponudniki korektno pripravimo to ponudbo.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav

ODGOVOR

Rok za oddajo ponudbe ne bo podaljšan.

Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 19.06.2020   12:35
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Zaradi dvoumnega zapisa in navodila v 19.1.1.5 in stolpcu Dokazilo: Prosimo, da naročnik potrdi, da za izpolnitev tega pogoja zadostuje »Izjava za gospodarski subjekt, da bo izpolnil navedeno zahtevo«, kot je to navedeno na koncu zapisa.

ODGOVOR

Izjava za gospodarski subjekt je dovolj za upoštevanje zahteve Uredbe o zelenem javnem naročanju.
Za izvedbo in namestitev razsvetljave mora ponudnik, kot je navedeno v navodilih , priložiti seznam oseb ter potrditev izjave za gospodarski subjekt:

"seznam oseb, ki bodo odgovorne za projekt, vključno z vodstvenim osebjem, na katerem so navedene izobrazba, strokovna usposobljenost in ustrezne izkušnje ter reference, iz katerih izhaja, katere sisteme razsvetljave je ponudnik izvedel v preteklih letih. Seznam oseb ponudniki pripravijo sami, obrazec ni del razpisne dokumentacije. Izjava za gospodarski subjekt, da bo izpolnil navedeno zahtevo."

Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 19.06.2020   12:37
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnik je obrazec ponudbe, ki bo javno dostopen vsem ponudnikom v okviru odpiranja ponudb, vključil številne podatke, ki ne morejo biti javni in s katerimi se ne morejo seznaniti ponudniki v okviru odpiranja ponudb. Skladno z ZJN3 je namreč javni podatek, ki se razkrije v okviru ponudbe le podatek o ponudniku in ponudbeni ceni. Glede na to, naročnika naprošamo, da obrazec ponudbe ustrezno spremeni.

ODGOVOR

Obrazec ponudba ni javno dostopen obrazec, saj je del ponudbene dokumentacije, javno bo dostopen podatek o višini/ceni ponudbe, ki jo boste vnesli v sistem S-Procurement in bo na podlagi tega tudi kreiran zapisnik o odpiranju ponudb.

Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 19.06.2020   12:38
VPRAŠANJE
Naročnik v točki 19.1.1.5 Temeljne okoljske zahteve zapiše:
»Izvedba in namestitev razsvetljave:
Ponudnik mora dokazati, da bo namestitev ali obnovo (vzdrževanje) opravilo osebje, ki ima vsaj tri leta izkušenj pri nameščanju sistemov razsvetljave ali ustrezno strokovno usposobljenost na področju tehnike električnih storitev.
Po namestitvah novih ali obnovljenih sistemov razsvetljave izbrani izvajalec predloži navodila za namestitev, odstranitev in razstavljanje svetilk in navodila za zamenjavo sijalk in o tem, katere sijalke se lahko uporabljajo v svetilkah brez zmanjšanja navedene energetske učinkovitosti.«

In za to od ponudnika zahteva:
»Ponudnik mora ponudbi priložiti seznam oseb, ki bodo odgovorne za projekt, vključno z vodstvenim osebjem, na katerem so navedene izobrazba, strokovna usposobljenost in ustrezne izkušnje ter reference, iz katerih izhaja, katere sisteme razsvetljave je ponudnik izvedel v preteklih letih. Seznam oseb ponudniki pripravijo sami, obrazec ni del razpisne dokumentacije.
Izjava za gospodarski subjekt, da bo izpolnil navedeno zahtevo.«
Ne razumemo slednje zahteve, kaj sploh naročnik od ponudnika želi, glede na to, da navodilom ni priložen noben obrazec. Ne razumemo tudi, kaj je naročnik mislil pod »sistemi razsvetljave«. Prosimo za pojasnilo. Oziroma predlagamo, da naročnik dovoljuje, da ponudniki v tej fazi napišemo lastno izjavo, da bomo zagotovili, da se izpolnijo zahteve glede razsvetljave in sijalk.


ODGOVOR
Obrazec z navedbo seznama oseb pripravite sami in ga priložite ponudbi.
Sistemi razsvetljave so razvidni iz popisa del.

Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 19.06.2020   12:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
glede na podaljšan konec tedna pred rokom za oddajo ponudbe naročnika naprošamo za podaljšanje roka za oddajo.
hvala

ODGOVOR

Rok za oddajo ponudb ne bo podaljšan.

Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 19.06.2020   12:40
Naročnik ponudnike obvešča, da bo po pregledu navedenih pripomb v zadnjih vprašanjih najkasneje v ponedeljek objavljen Popis del ter ostali morebitni popravki.

Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 19.06.2020   12:46
VPRAŠANJE
Rušitvena dela
2.02: Odstranitev dela obstoječe šolske opreme in pohištva v delu objekta kjer bodo potekala dela (mize, stoli, omare, garderobne police,). Iznos materiala iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije.

Koliko kosov opreme in kašne vrtse (koliko omar, koliko stolov,...)?

2.12. Odstranjevanje obstoječe notranje opreme in pohištva; obstoječih notranjih polic, oglasnih desk, vitrin v delu obstoječega objekta kjer se bo izvajala rekonstrukcija, pritrjenih na zidove, skupaj s pripadajočimi konzolami, obešalnimi kljukami in pritrdilnim materialom. Iznos materiala iz objekta, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo po izboru izvajalca del, komplet s stroški transporta in plačilom takse deponije.

Koliko kosov opreme in kašne vrtse (koliko omar, koliko stolov,...)?

2.13. Predelava dela obstoječe opreme v obstoječem objektu, v delu objekta kjer so prdvidena dela in drugačna zasnova prostora. V ceno potrebno všteti demontažo, predelavo in ponovno montažo. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali.

Katera oprema se predela in kaj se zahteva - prosim za fotografijo in načrt / shemo potrebne predelave?
ODGOVOR

2.02:
Gre bolj za pomoč šoli, ker obstoječe opreme iz jedilnice se ne bo trajno odstranjevalo in vozilo na deponijo, ampak se je bo začasno odstranilo in po končanih delih namestilo nazaj. Za glavnima del (izpraznitev opreme) bo poskrbela šola.
Gre za jedilniške mize in stole (za cca 100 oseb).

2.12:
Vso uporabno opremo bo odstranila šola, tako da tukaj ne gre za veliko dela.

2.13:
Fotografije so priložene.

Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 19.06.2020   12:47
VPRAŠANJE
V formuli seštevka za keramičarska dela je napaka. Iz skupnega seštevka vrednosti izpadejo zadnji dve postavki (obloga sten).


ODGOVOR
Objavljen bo popravek Popisa del.

Mestna občina Novo mestoDatum objave: 19.06.2020   12:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika obveščamo, da pri OBRTNIŠKIH DELIH / 1.kLJUČAVNIČARSKA DELA /POST.1.1. Stopnišče - stopniščna ograja v poševnini m1 6,80
ni vnesene formule za seštevek postavke .prosimo za popravek.

ODGOVOR

Objavljen bo popravek popisa del.
Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 19.06.2020   13:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri obrtniških delih, sklop ključavničarska dela, postavka 1.1. Stopnišče/stopniščna ograja v poševnini m1 6,80 - ni vnesene formule za izračun postavke in ni vključena v skupni seštevek ključavničarskih del.
Prosimo naročnika , da objavi popravek.

ODGOVOR

Je že upoštevano v popravku Popisa del.

Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 19.06.2020   13:51
Naročnik ponudnike obvešča, da je v sistemu S-Procurement objavljen popravek Popisa del.

Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 19.06.2020   13:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji smo med ostalim zasledili projektantsko oceno, ki jo je izdelal projektant naročnika.

Po našem dodanem poizvedovanju naročnik v sprejetem občinskem proračuna 2020, -2021, na proračunski postavki 2302091124/ 4204/ Vrtec OTOČEC / Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije nima zagotovljenih sredstev , kot je to navedeno v projektantski oceni.

Naročniki v javnem naročanju sicer niso obvezani objavljati višine zagotovljenih sredstev vendar morajo v skladu z temeljnimi načeli javnega naročanja ravnati transparentno sicer kršijo zakon.

Prosimo, naročnika, da se naročnik izjasni in potrdi,

Ali ima naročnik zagotovljen sredstva za izvedbo del v obsegu tega naročila samo v višini, ki je navedena v sprejetem občinskem proračuna 2020, -2021, na proračunski postavki 2302091124/ 4204 ?

ali pa

ima naročnik zagotovljena sredstva v višini, ki je najmanj enaka ocenjeni vrednosti , ki jo za naročnika izdelal projektant ?

Prosimo za konkreten in jasen odgovor, ker je takšen podatek ob številnih povpraševanjih relevanten, bistven in merodajen za ponudnike in njihovo odločitev za sodelovanje in pripravo ponudb.

Hvala

lep pozdravODGOVOR

Iz vašega vprašanja si lahko razlagamo, da niste natančno pregledali razpisne dokumentacije in razpoložljivih uradnih proračunskih dokumentov Mestne občine Novo mesto. Lahko pa vam zagotovimo, da ima Mestna občina Novo mesto planirana sredstva v okviru ocenjene vrednosti projekta na ustreznih proračunskih postavkah za leto 2020 in 2021, ki so tudi objavljene na spletni strani naročnika.

Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 22.06.2020   08:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naročnika prosimo, da navede katere postavke v popisu del so spremenjene. Glede na to da je popis del precej obsežen, bi s tem naročnik precej olajšal delo ponudnikom in hkrati zmanjšal možnost napak pri pripravi ponudnika.
Naročnika hkrati prosimo, da podaljša rok za oddajo ponudb.
Hvala

ODGOVOR

Urejene so samo formule, vsebina ni spremenjena.

Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 22.06.2020   14:36
VPRAŠANJE
Obrtniška dela - Gasilska oprema

- Nabava, dobava in izvedba protipožarnega tesnenja prehodov inštalacij skozi stene in plošče med požarnimi sektorji. Izvedba v skladu s požarnim elaboratom.
1 kpl

- Nabava, dobava in izdelava - ognjevarno tesnenje prebojev obojestransko tesnenje izvrtanih odprtin v opečni, betonski ali armiranobetonski konstrukciji po položitvi opreme: tesnenje z polelastičnim ognjevarnim (EI-90) materialom poljubnega proizvajalca, polaganje bandažne armirane rozete in kitanje.
1 kpl

VPRAŠANJE
Iz popisa in razpisne dokumentacije ni razvidno kaj je potrebno tesniti.
Prosimo, da naročnik objavi seznam tesnenj (količine in način tesnenja), ki jih bo potrebno tesnini in niso zajeta v popisu elektro in strojnih instalacij (tam so prehodi s potrebnim tesneenjem že obdelani v popisu)

ODGOVOR

Tesnjenja prebojev med požarnimi sektorji so razvidni iz priloženega načrta požarne varnosti (projekt požarne varnosti).
Objavljen bo PZI Požarna varnost.

Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 22.06.2020   14:41
VPRAŠANJE
Prosimo, da objavite tudi načrte in tehnično poročilo konstrukcije, da bomo lahko ustrezno pripravili ponudbo "na ključ".

ODGOVOR
Objavljena bo dopolnitev načrta gradbenih konstrukcij.

Mestna občina Novo mestoDatum objave: 22.06.2020   14:41
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Glede na to, da je skladno z razpisno dokumentacijo zahtevana ponudba "na ključ" in so s tem posledično vsi riziki količin na strani ponudnika/izvajalca, naročnika pozivamo, da v načrtu zunanje ureditve natančno označi obseg del po tem javnem naročilu. V trenutno objavljenem načrtu zunanje ureditve je namreč prikazana zunanja ureditev s komunalnimi priključki, ki pripadajo obstoječemu objektu hkrati z delom, ki pripada novemu prizidku, jasne razmejitve pa ni.

ODGOVOR

Ponudite to, kar je v popisu del in situaciji zunanje ureditve. (dostopna cesta, nova parkirišča, ograjeno otroško igrišče).

Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 22.06.2020   14:43
VPRAŠANJE
Strojni odriv humusa; širok površinski strojni odriv terena II.ktg. (plodna zemlja) v debelini cca 20,00cm. Nakladanje zemljine na kamion in odvoz na začasno deponijo po izboru izvajalca - zemljina zunanjo ureditev.

navedena količina : 2448,6m3

Ali je pravilna enota količine, ali gre za m3 ali za m2?

ODGOVOR

PRI NAVEDENI POSTAVKI JE PRIŠLO DO NAPAKE PRI DECIMALNI ŠTEVILKI: 244,86m3.
Objavljen bo popravek Popisa del.

Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 22.06.2020   14:43
VPRAŠANJE
Kateri beton se ponudi, popisi niso jasni?

Primer:
Nabava, dobava in vgrajevanje armiranega betona kvalitete C 30/37 za medetažne in strešne plošče dozidanega objekta; medetažna plošča, debeline prereza 0,20m³/m², (C 25/30; XC1), toleranca: nivelirana na točnost ± 0,5cm/4,0m.

ODGOVOR

BETON C 25/30.
Objavljen bo popravek Popisa del.

Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 22.06.2020   15:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na to, da smo danes 22.06.2020 prejeli nove popise (ki so bili objavljeni v petek 19.06.2020) in da je do oddaje ponudbe samo še 4 delovnih dni, vas še enkrat pozivamo k podaljšanju roka za oddajo ponudbe.

Hvala za razumevanje!

ODGOVOR

Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.

Mestna občina Novo mesto