Dosje javnega naročila 004346/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzdrževanje, podpora naročniku in nadgradnje informacijskega sistema STOP birokracij, Enotne zbirke ukrepov in program dela
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 103.663,40 EUR

JN004346/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.07.2020
JN004346/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.08.2020
JN004346/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.09.2020
JN004346/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.09.2020
JN004346/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 13.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN004346/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila/aktualna-javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19003
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje, podpora naročniku in nadgradnje informacijskega sistema STOP birokracij, Enotne zbirke ukrepov in program dela
Referenčna številka dokumenta: NMVBIR-11/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje, podpora naročniku in nadgradnje informacijskega sistema STOP birokracij, Enotne zbirke ukrepov in program dela
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
72300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje, podpora naročniku in nadgradnje informacijskega sistema STOP birokracij, Enotne zbirke ukrepov in program dela
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 29
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Uprava 2020«, aktivnosti »STOP birokraciji


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.07.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.07.2020   10:30
Kraj: v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.07.2020   10:00

Dodatne informacije:
Ponudnik mora anonimiziran idejni načrt predložiti naročniku do 20. 7. 2020 do 10. ure.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.07.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.07.2020   16:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Ali je potrebno original dokumente v zvezi z obrazcem Prijava in druge izjave, ki se oddajo elektronsko, priložiti tudi v originalni pisni obliki po pošti?
Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si
Ponudnik mora anonimiziran idejni načrt predložiti naročniku do roka, kot je to določeno v obvestilu o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil pod razdelkom VI.3. »Dodatne informacije«
Anonimizirani idejni načrt je potrebno oddati izključno osebno na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Glavna pisarna (5. nadstropje) Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana


Datum objave: 14.07.2020   16:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Imamo 2 dodatni vprašanji:

1. Vezano na izpolnitev: Opišite, kako so bile pridobljene zahtevane izkušnje z vodenjem IT projektov (kdaj, koliko časa in pri katerih delodajalcih oz. naročnikih):
Ali je dovolj, da se napiše nazive projektov in leto izvedbe?

2. Ali je podatek o vrednosti projekta nujno potreben tudi pri navedbi referenčnih projektov za programerja in oblikovalca. Nekateri podatki so namreč zaupne narave do naših naročnikov.

Hvala za odgovor in lep pozdrav.


ODGOVOR


1. Izpolniti je potrebno vse zahtevane podatke v obrazcu Prijava.
2. Izpolniti je potrebno vse zahtevane podatke v obrazcu Prijava.