Dosje javnega naročila 003621/2020
Naročnik: STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba tesnjenja ploščadi pred objektom F3 Ježkova 1-3-5, Brdo, Ljubljana
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003621/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.06.2020
JN003621/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003621/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Poljanska cesta 31
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Katarina Tomšič
katarina.tomsic@ssrs.si
+386 14710596

Internetni naslovi
http://www.stanovanjskisklad-rs.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://eponudbe.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba tesnjenja ploščadi pred objektom F3 Ježkova 1-3-5, Brdo, Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: JN 7/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45453100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je izvedba tesnjenja ploščadi pred objektom F3 Ježkova 1-3-5 v Ljubljani na podlagi priloženega popisa del in z upoštevanjem izdelanega elaborata sanacije. Potrebno je sanirati napake, katerih posledica je razpokanje delov ploščadi izvedenih v metličenem betonu, zamakanje skozi netesno dilatacijo, kakor tudi skozi porozno površino in netesno HI, ki bi se naj nahajala pod površino v metličenem betonu.
Gre za preprečitev nadaljnjega zamakanja skozi vidne in predvsem nevidne razpoke na površini tal pred objektom in tesnjenje vseh prebojev ter tesnjenje dilatacije objekta.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45453100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: objekt F3, Ježkova 1-3-5 v Ljubljani
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je izvedba tesnjenja ploščadi pred objektom F3 Ježkova 1-3-5 v Ljubljani na podlagi priloženega popisa del in z upoštevanjem izdelanega elaborata sanacije. Potrebno je sanirati napake, katerih posledica je razpokanje delov ploščadi izvedenih v metličenem betonu, zamakanje skozi netesno dilatacijo, kakor tudi skozi porozno površino in netesno HI, ki bi se naj nahajala pod površino v metličenem betonu.
Gre za preprečitev nadaljnjega zamakanja skozi vidne in predvsem nevidne razpoke na površini tal pred objektom in tesnjenje vseh prebojev ter tesnjenje dilatacije objekta.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.06.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.06.2020   10:00
Kraj: www.eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.06.2020   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.06.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.06.2020   11:21
VPRAŠANJE 1
Naročnika pozivamo in prosimo naj spremeni pogodbeno določilo:
Sanacijska dela se izvedejo na osnovi ponudbene cene s klavzulo »ključ v roke«.
Pri tovrstni izvedbi del je smiselno, da se dela obračunajo po sistemu : "enotne cene/dejanske količine".
V pričakovanju vašega odgovora, vas lepo pozdravljamo!
ODGOVOR 1
Naročnik vztraja pri klavzuli »ključ v roke« in predmetnega pogodbenega določila ne bo spreminjal.

Datum objave: 12.06.2020   13:12
VPRAŠANJE 2
Kot pogoj za sodelovanje naročnik od ponudnikov zahteva referenco in sicer:
"Gospodarski subjekt je v zadnjih petih (5) letih pred rokom za prejem ponudb uspešno izvedel tesnjenje površine streh, z materialom opisanim v popisu del, v kumulativni površini 600,00 m2."
Predmet razpisa je izvedba tesnjenja ploščadi pred objektom. Naročnik pa zahteva tesnjenje površin na strehi.
Razumljivo pa je, da se morajo referenčna dela nanašati na istovrstna oziroma primerljiva opravila.
Zanima nas, ali bomo zadostili referenčni pogoj z referenco tesnjenja betonskih konstrukcij ne glede na to kje so izvedena ( na strehi, v kleti, na ploščadi, na uvoznih rampah, v garaži,...)?
ODGOVOR 2
Naročnik bo kot ustrezen referenčni posel štel izvedbo tesnjenja na betonski podlagi, ki ima funkcijo strehe. Prav tako bo naročnik kot ustrezen referenčni posel štel izvedbo tesnjenja na objektu, ki predstavlja odprto streho in ob enem pohodno uporabno površino.


VPRAŠANJE 3
Zanima nas ali lahko ponudimo ekvivalentno hidroizolacijo na bazi metilmetakrilata - MMA?
ODGOVOR 3
Material MMA ne zadošča razpisnim pogojem. Na objektu Brdo F3 gre namreč, poleg strehe za garažo, tudi za glavno evakuacijsko pot, kjer je požarna odpornost glavnega pomena. Zato je v razpisnih pogojih predviden material s požarno odpornostjo »B«. Požarna odpornost MMA in PMMA se pa giblje med »E« in »F«, kar ne ustreza naročnikovim zahtevam.