Dosje javnega naročila 003720/2020
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice
Blago: Dobava laboratorijskega materiala za obdobje 2 let
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 91.397,22 EUR

JN003720/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.06.2020
JN003720/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.08.2020
JN003720/2020-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.09.2020
JN003720/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 01.10.2020
JN003720/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003720/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 113-273775
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE
Černelčeva cesta 8
8250
SI
Brežice
Slovenija
Dražen Levojević
tajnistvo@zd-brezice.si
+386 74991449
+386 74991450

Internetni naslovi
http://www.zd-brezice.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/356648/JN_Laboratorijski_material.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18745
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava laboratorijskega materiala za obdobje 2 let
Referenčna številka dokumenta: JN-2B/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava laboratorijskega materiala za obdobje 2 let
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 220.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 8
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Reagenti, vezani na aparat CRP QuickRead GO
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice
II.2.4 Opis javnega naročila
Reagenti, vezani na aparat CRP QuickRead GO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 5.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Reagenti, vezani na aparat ABX Pentra 80XL (Horiba)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice
II.2.4 Opis javnega naročila
Reagenti, vezani na aparat ABX Pentra 80XL (Horiba)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 10.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Reagenti, vezani na urinski, koagulacijski in biokemični aparat proizvajalca Siemens
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice
II.2.4 Opis javnega naročila
Reagenti, vezani na urinski, koagulacijski in biokemični aparat proizvajalca Siemens
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 5.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Presejalni testi
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice
II.2.4 Opis javnega naročila
Presejalni testi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 20.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Laboratorijski pribor in kemikalije
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
33600000
33700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice
II.2.4 Opis javnega naročila
Laboratorijski pribor in kemikalije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 10.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Epruvete in pribor za venski in kapilarni odvzem krvi
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
33700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice
II.2.4 Opis javnega naročila
Epruvete in pribor za venski in kapilarni odvzem krvi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 10.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Sanitetni in obvezilni material
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
33100000
33700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanitetni in obvezilni material
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 60.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Razkužila
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice
II.2.4 Opis javnega naročila
Razkužila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 100.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Določeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Določeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.07.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 07.11.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.07.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.06.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE
Černelčeva cesta 8
8250
Brežice
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.06.2020   06:48
Vprašanje:

Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji navajate, da moramo ob ponudbi priložiti tudi za vsak sklop, ki ga nudimo tudi s strani referenčnega naročnika potrjen obrazec »Referenčno potrdilo«. Navajate tudi, da si pridržujete pravico, da izpolnjevanje referenčnega pogoja v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb preverite pri referenčnih naročnikih oziroma pri drugih subjektih, ki razpolagajo z informacijami glede vsebine in uspešnosti izvedbe referenčnega posla.

Naročnika pozivamo, da v fazi oddaje ponudb reference le navedemo (izpolnimo le obrazec »SEZNAM REFERNČNIH DEL«). V kolikor bo potrebno pa lahko naročnik v fazi ocenjevanja ponudb vse reference preveri pri navedenih referenčnih naročnikih. S tem bi prihranili ponudnikom veliko nepotrebnega dela z pridobivanjem potrjenega obrazca »Referenčno potrdilo«. Izpolnjevanje zahtevanega obrazca namreč zahteva iskanje velike količine podatkov kot so npr. številke pogodb in podobno. Prav tako je v posameznih sklopih veliko število različnih artiklov, kar predstavlja veliko težavo pri iskanju pogodb, ki ustrezajo artiklom, ki ste jih navedli v preračunu. Vse našteto potencialnim ponudnikom vzame veliko časa, ki bi ga lahko namenili oblikovanju kvalitetnejše in ugodnejše ponudbe.

Lep pozdrav.

Odgovor:

Razpisna dokumentacija ostane nespremenjena. Naročnik se zaveda, da večina sklopov vsebuje večje število različnih artiklov, zato je v točki 8.3.2. Navodil ponudnikom določil: »Pogoj istovrstnosti je izpolnjen tudi, če se referenčna dobava ne nanaša na blago, ki bi bilo istovrstno vsem izdelkom v posameznem sklopu, temveč le nekaterim.«Datum objave: 16.06.2020   06:49
Vprašanje:

Spoštovani,

ali je potrebno v sklopu 4 ponuditi vse artikle ali lahko oddamo delno ponudbo?

Odgovor:

V vsakem posameznem sklopu (torej tudi v sklopu št. 4) mora ponudnik ponuditi vse artikle, zaobsežene v sklopu.Datum objave: 16.06.2020   06:52
Vprašanje:

Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji zahtevate iz strani referenčnega naročnika podpisano referenčno potrdilo.
Vljudno vas prosimo, da umaknete to zahtevo in dovolite samo navedbo referenčnega posla in kontakt kjer lahko navedbo preverite.
Naročniki ne vidijo radi da želimo od njih dodatno delo z potrjevanjem obrazcev.
Hvala za razumevanje.

Odgovor:

Razpisna dokumentacija ostane nespremenjena.


Datum objave: 16.06.2020   06:54
Spoštovani
zastavljamo vam sledeči vprašanji za sklop 6:

1. Epruveta za biokemijo z gelom in aktivatorjem koagulacije 13x75,
plastična 2ml ; ALI JE LAHKO EPRUVETA VOLUMNA 2 ML?

2. Držalo za igle za enkratno uporabo, zaklep na držalu ; ALI VAM LAHKO
PONUDIMO DRŽALO ZA 1X UPORABO BREZ ZAKLEPA TER VAM V ŽELJENI KOLIČINI PONUDIMO IGLO Z VARNIM ZAKLEPOM? PRI STROKOVNIH ZAHTEVAH SE NAMREČ SKLICUJETE NA VELJAVNO UREDBO O VARNIH PRIPOMOČKIH, KI TOČNO NAVAJA, DA MORA IMETU OSTER PRIPOMOČEK VGRAJEN VARNOSTNO ZAŠČITNI MEHANIZEM. TEMU POGOJU PA IZPOLNJUJE LE IGLA, KI IMA INTEGRIRAN VARNOSTNI ZAKLEP IN NE DRŽALO, KI NI OSTRI PRIPOMOČEK?
Hvala.


Odgovora:

1. Zahteve glede epruvete za biokemijo so navedene v razpisni dokumentaciji. Prosimo, da sledite zahtevam iz razpisne dokumentacije.

2. Naročnik zahteva zaklep na držalu, ki omogoča vstavljanje različnih igel.Datum objave: 17.06.2020   11:11
vprašanje:

»Spoštovani,

po pregledu razpisne dokumentacije ugotavljamo, da pogoj/zahteva iz točke 8.3.2. razpisne dokumentacije ni sorazmerna s predmetom naročanja. Namen referenc je v dokazovanju sposobnosti ponudnika, in sicer da je ponudnik zaradi svojih preteklih izkušenj kompetenten ponudnik, ki je zmožen kvalitetno izvesti predmet javnega naročila. Količina informacij za ugotavljanje minimalne stopnje sposobnosti ponudnika za posamezno naročilo mora biti povezana in sorazmerna s predmetom naročila, kar je ugotovila tudi Državna revizijska komisija v več odločitvah.

Zahteva naročnika zapisana v zgoraj navedeni točki je v nesorazmerju s samim predmetom javnega naročila, saj naročnik od potencialnih ponudnikov zahteva, da je ponudnik v zadnjih treh letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, uspešno izpolnil vsaj eno naročilo za dobavo blaga, istovrstnega blagu, ki je predmet naročila v posameznem sklopu. Pogoj istovrstnosti je izpolnjen tudi, če se referenčna dobava ne nanaša na blago, ki bi bilo istovrstno vsem izdelkom v posameznem sklopu, temveč le nekaterim. S takim pogojem naročnik onemogoča oddajo ponudbe krogu ponudnikov, ki so prav gotovo enako usposobljeni kot tisti, ki se izkažejo z zahtevanimi referencami. Nobenega razloga namreč ni, da za izvedbo predmetnih storitev ne bi bil enako usposobljen ponudnik, ki je ponujal blago, ki je bilo istovrstno zgolj določenemu izdelku v posameznem sklopu.

Glede na zgoraj navedeno pozivamo naročnika, da ustrezno spremeni citirano zahtevo in ne krši temeljnih načel javnega naročanja.

Lep pozdrav.«


odgovor:

»Razpisna dokumentacija ostane nespremenjena.«


Vprašanje za sklop 5:

12 URICULT - TRIO (Gojišče za urinokulturo Cled / Mac Conkey / E.Coli) 10kom=1sc ali vam lahko ponudimo Uricult ploščica CLED/MAC CONKEY/CETRIMIDE
16 NASTAVKI ZA PIPETE BRAND - rumeni; 10 - 200 µl 1000kom=1sc-ali lahko ponudimo nastavke, ki so kompatibilni z Brand pipetami
17 NASTAVKI ZA PIPETE BRAND - modri; 100 - 1000 µl 500kom=1sc ali lahko ponudimo nastavke, ki so kompatibilni z Brand pipetami
37 PRIBOR ZA STANDARIZIRANO MIKROSKOPSKO ANALIZO URINA.VSEBINA: Epruvete in pokrovčki, nastavki za pipeto 50µl, barvila (metilviolet+safranin), 50 ploščic z 10 komorami za mikroskop 500kom=1sc - Ker vam točno tak komplet lahko dobavi samo en dobavitelj, vas prosimo za nam dovolite dobaviti enakovreden komplet z standardnim nastavkom za pipeto 200uL oz. 1000uL, in 100 ploščicami. Pakirana enota pa bi bila 1000 kosov v kompletu. Preračun bomo vsekakor pripravili na vašo pakirno enoto.

Odgovor:
12 Zahtevan je URICULT-TRIO Z GOJIŠČI: Cled, Mac Conkey in E.Coli.

16,17 Zahtevamo originalne nastavke, s katerimi je bila pipeta tudi kalibrirana. Zaradi uporabe neoriginalnih nastavkov bi morali izvajati dodatne validacijske postopke, ki bi povzročili dodatne stroške naročniku.

37 Komplet mora vsebovati rumeni nastavek volumen 10-100 ul za pipeto brand.


Datum objave: 19.06.2020   11:32
Vprašanje:

»Spoštovani,

Naročnik v razpisni dokumentaciji zahteva potrjene reference s strani naročnikov.
Naročnika obveščamo, da je zahteva po podpisani referenčni izjavi s strani naročnikov protizakonita in zanjo naročnik nima pravne podlage, zato ga pozivamo, da sporno zahtevo umakne.
Naročnik lahko od ponudnika, v fazi oddaje ponudb zahteva seznam referenc, načeloma vpisan v obrazec ESPD, kasneje pa, v nekem vnaprej določenem času, opredeljenem že v razpisni dokumentaciji, tudi potrjena referenčna potrdila, vendar samo od najugodnejšega ponudnika.
Naročnika pozivamo, da sporno zahtevo po podpisanih referenčnih izjavah, že v času oddaje ponudb, od vseh ponudnikov, umakne.

Lep pozdrav!«

Odgovor:

»Razpisna dokumentacija ostane nespremenjena, saj je upoštevajoč prakso Državne revizijske komisije zakonita.«


Datum objave: 19.06.2020   11:38
Vprašanje:
Za sklop 7, zap. št. 18 in 19: želena EM je SC. Koliko kosov naj vsebuje 1SC?

Odgovor: 1 SC = 50 kom

Datum objave: 19.06.2020   13:46
Vprašanje:
Pozdravljeni,
Sklop 5 - pozicija 20: Vam lahko ponudimo pakiranje po 1000 kosov?
Lep pozdrav.

Odgovor:
Dopuščamo to možnost.


Vprašanje:
Pozdravljeni,
Sklop 5: zap.št.18: epruveta plastična 11X55.
Ali vam lahko ponudimo epruveto velikosti 12X55 mm?

Hvala za odgovor.

Lep pozdrav.


Odgovor: Potrebujemo epruveto 11X55 zaradi uporabe kot sekundarne epruvete.


Vprašanje:
Pozdravljeni,

zanima nas ali lahko za Influenzo A+B ponudimo bolj občutljiv in specifičen test? Test je uveljavljen že v večini zdravstvenih zavodov in so stranke z njim zelo zadovoljne.

Lepo pozdravljeni.

Odgovor:
Sledite zahtevam naročnika.

Datum objave: 29.06.2020   13:27
Vprašanje:
Pozdravljeni,

Vprašanje za sklop 4, zap. št. 1: Ali dovolite liofilizirano kontrolo? Vsi zdravstveni domovi v Sloveniji, razen vas in še enega, ne omejujejo konkurence z zahtevo po tekoči kontroli.

Odgovor:
Naročnik specifikacij ne bo spreminjal in ostaja pri prvotnih zahtevah. Sledite razpisni dokumentaciji.


Vprašanje:
Spoštovani,

Sklop 4: zanima nas na kaj se nanašajo občutljivosti in specifičnosti, ki jih navajate kot zahteve pod zap. št. od 2-7? Navedite metodo. Brez tega podatka se ne moremo primerjati.

Odgovor:
Zahtevane lastnosti laboratorijskega materiala je določil naročnik. Za presejalne teste je predvsem zelo pomembna čim višja občutljivost testa in njegova čim višja specifičnost.


Datum objave: 02.07.2020   07:31

Vprašanje:
Spoštovani naročnik,
v sklopu 4 imate pri tehničnih specifikacijah za teste navedene zahteve oziroma tehnična izraza »specifičnost« in »občutljivost« ter različne odstotkovne vrednosti, s katerimi ste ovrednotili tehnične zahteve. Izpostavljamo, da navedena tehnična izraza »specifičnost« in »občutljivost« nikakor ne pomenita enako pri dobaviteljih/proizvajalcih testov (nimata torej enake vsebine specifičnost pri enem proizvajalcu ne pomeni enako in ni računana /pridobljena na enak način kot specifičnost pri drugem proizvajalcu; enako velja za občutljivost). Nekateri dobavitelji/proizvajalci namreč podajo podatek/vrednost (ustrezen odstotek) tako glede specifičnosti kot glede občutljivosti glede na določeno metodo, ki je referenčna metoda za določitev ustreznega odstotka (pri čemer metode, ki jih uporabljajo proizvajalci kot referenčne metode so seveda različne, kar vodi v neprimerljivost podatkov), drugi dobavitelji/proizvajalci pa podajo podatek/vrednost (ustrezen odstotek) tako glede specifičnosti kot glede občutljivosti celo glede na druge komercialne teste (in tako niti ne glede na referenčne metode, kar prav tako vodi še dodatno v neprimerljivost podatkov). V skladu z navedenim podatki oziroma odstotki pri različnih dobaviteljih sploh niso primerljivi, saj odstotki niso določeni glede na enake referenčne vrednosti oziroma točke. V skladu z navedenim naročnik s tako postavljenimi zahtevami sploh ne postavi zahteve na način, ki omogoča primerljivost in tako sam sebi zagotovi test z boljšimi tehničnimi značilnostmi, saj višji odstotek sploh ne pomeni dejanske boljše specifičnosti in boljše občutljivosti, ker preprosto ni določen od enake referenčne osnove. Tako naročnik sploh ne dobi testa s čim višjo dejansko občutljivostjo in čim višjo dejansko specifičnostjo, saj so podatki izkrivljeni in ne dajo dejanske slike.
V skladu z navedenim vas pozivamo, da zahteve po specifičnosti in občutljivosti črtate, skupaj z vrednostmi, saj ne gre za objektivne zahteve, ne omogočajo enakopravne obravnave ponudnikov, niso sorazmerne, niti transparentne, prav tako pa ne zagotavljajo konkurence med ponudniki. Izpostavljamo, da naročnik zahteva potrdilo o dobro opravljenem delu, s katerim je potrjena uspešna izvedba posla (med drugim tudi kakovostno, ne le časovno in količinsko), kar zagotavlja naročniku ustrezno varovalo ustreznosti in kakovosti testov.
V kolikor iz sklopa 4 ne boste črtali vseh tehničnih zahtev »specifičnost« in »občutljivost« in pripadajočih vrednosti, bomo primorani sprožiti postopek pravnega varstva.

Odgovor:
Prosimo vas, da spoštujete zahteve iz razpisne dokumentacije. Za presejalne teste sta predvsem zelo pomembni čim višja občutljivost testa in čim višja specifičnost testov. Naročnik želi zagotoviti kakovost materiala na dosedanji ravni ali jo celo izboljšati. Z navedenimi zahtevami se ne omejuje ponudnikov, ki nam lahko ponudijo teste boljše kakovosti. Dovoljujemo ponudbo testov, ki so bolj občutljivi in bolj specifični od razpisanih zahtev.Datum objave: 02.07.2020   07:41
Vprašanje:

Spoštovani naročnik,
Vljudno vas pozivamo za spremembo v sklopu 4, in sicer da tudi pod zaporedno številko 1 zahtevate le kontrolo (tako kot pod zaporedno številko dva itn.) in torej ne kontrole v tekoči, že pripravljeni raztopini (t.i. tekoče kontrole). Nobene podlage niti razloga ni namreč za razlikovanje med vrstami zahtevanih kontrol za teste pod zaporedno številko 1 (kjer zahtevate tekočo kontrolo) in teste pod ostalimi zaporednimi številkami (kjer ne zahtevate kontrole v tekoči, že pripravljeni raztopini, torej ne zahtevate tekoče kontrole). Naročnik namreč prav s tem, ko ne zahteva kontrole v tekoči, že pripravljeni raztopini, ravna gospodarno, v skladu z načelom sorazmernosti, enakopravne obravnave ponudnikov in zagotavljanja konkurence med ponudniki. V skladu s predhodno navedenim vas pozivamo, da spremenite zahtevo pod zaporedno številko 1 na način, da se glasi:
»Zap. št. 1: Imunološki test za okultno kri v blatu na ploščici z občutljivostjo 40 ng/ml hemoglobina ali 5g hemoglobina/g blata, vsebovati mora kontrolo.«
Saj boste le na ta način zagotovili spoštovanje temeljnih načel javnega naročanja in 68. člen ZJN-3, ki določa, da morajo tehnične specifikacije vsem gospodarskim subjektom zagotavljati enak dostop do postopka javnega naročanja in neupravičeno ne smejo ovirati odpiranja javnih naročil konkurenci. Na ta način namreč ne bo prihajalo do preference točno določenega proizvoda (dobavitelja), pri čemer poudarjamo, da vrsta kontrole nikakor ne pomeni večje ali manjše kvalitete/značilnosti/zanesljivosti testov in tako za omejevanje le na določeno vrsto kontrole ni razlogov. Prav tako pa bo naročnik seveda dobil cenovno ugodnejše ponudbe.
Pozivamo vas torej k spremembi kot predlagano in temu, da opustite t.i. tekočo kontrolo in dopustite tudi liofilizirano obliko kontrole, kot to dopuščajo tudi vsi drugi naročniki na trgu RS, saj bomo v nasprotnem primeru naše pravice morali zavarovati z vložitvijo pravnega sredstva zoper določila razpisne dokumentacije v tem delu.
Lep pozdrav.

Odgovor:
Zaradi naročnikovih postopkov in narave dela ostajamo pri prvotnih zahtevah. Ker več izvajalcev ponuja t.i. tekoče kontrole, ki poenostavijo postopke dela pri naročniku, je omogočena konkurenca med različnimi dobavitelji.