Dosje javnega naročila 003616/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Gradnje: Ureditev križišča Cesta Brigad z Andrijaničeva cesto
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 215.515,87 EUR

JN003616/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.06.2020
JN003616/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.06.2020
JN003616/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.06.2020
JN003616/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2020
JN003616/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.09.2020
JN003616/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003616/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Vanja Lakner
vanja.lakner@novomesto.si
+386 73939333

Internetni naslovi
https://www.novomesto.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.s-procurement.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalna ali lokalna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev križišča Cesta Brigad z Andrijaničeva cesto
Referenčna številka dokumenta: 431-10/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev križišča Cesta Brigad z Andrijaničeva cesto
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev križišča Cesta Brigad z Andrijaničeva cesto
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.06.2020   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 09.09.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.06.2020   13:00
Kraj: Odpiranje bo potekalo v okviru informacijskega sistema S-Procurement.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Postopek odpiranja ponudb in posredovanja zapisnika ponudnikom, ki so oddali svojo ponudbo, je določen v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.06.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.06.2020   14:27
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V točki 19.1.1.4 Tehnična in strokovna sposobnost je navedeno da mora ponudnik izkazati 1 (en) primerljiv referenčni posel ki zajema izgradnjo javne ceste in KANALIZACIJE v vrednosti vsaj 200.000,00 EUR brez DDV.

V obrazcu REFERENČNO POTRDILO - PONUDNIK je navedeno da mora ponudnik izkazati 1 (en) primerljiv referenčni posel ki zajema izgradnjo javne ceste in VODOVODA v vrednosti vsaj 200.000,00 EUR brez DDV.

Glede na to da na projektu ni predviden nov vodovod, je verjetno pravilna zahteva za kanalizacijo.

Prosimo za pojasnilo.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Referenco mora ponudnik izkazati za javno cesto in kanalizacijo.
Naročnik bo objavil popravek referenčnega potrdila.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 10.06.2020   12:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali so v postopek za izbiro izvajalca vključena pogajanja ali ne?

V objavi na portalu JN je navedeno naslednje:
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da

V navodilih za izdelavo ponudbe pa piše , da bo izbrana ponudba, ki bo vsebovala najnižjo ponudbeno vrednost in ni navedeno, da so vključena pogajanja.

Prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR

Pod točko 3 Navodil je navedeno, da bodo izvedena pogajanja glede končne ponudbene cene, kar ne vpliva na merilo, da bo izbrana ponudba, ki bo vsebovala najnižjo ponudbeno vrednost.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 19.06.2020   13:14
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Naročnik je je na vprašanje vezano na reference odgovoril da bo objavil popravek referenčnega potrdila.


Do danes novo referenčno potrdilo še ni objavljeno.

ODGOVOR
Danes bo objavljen popravek.
Mestna občina Novo mestoDatum objave: 19.06.2020   13:34
VPRAŠANJE
T.2.4 PRIKAZ CELOTNE INVESTICIJE

"IZVEDBENI NAČRT ZA PREUREDITEV PRIKLJUČEVANJA CESTE BRIGAD JAVNA POT ŠT. 799471 NA ANDRIJANIČEVO CESTO R3-651/0399 BUČNA VAS KRKA IN UREDITEV PEŠČEVIH POVRŠIN
"

Skupaj brez DDV
Cesta
Kanalizacija*
Cestna razsvetljava
Ureditev gradbišča
Nepredvidena dela 5% -
Skupaj -
DDV -
SKUPAJ z DDV -
Skupaj brez povračljivega DDV -


Vprašanje: V zgornji rekapitulaciji je tudi poglavje UREDITEV GRADBIŠČA. Vrednost ureditve gradbišča je zajeta tudi v poglavju Cesta (glej zavihek Ureditev gradbišča).

Katero vrednost vpišemo v skupno rekapitulacijo (glej zgoraj) v poglavju UREDITEV GRADBIŠČE, če je ta vrednost že zajeta v popisu del za CESTO (zavihek Ureditev gradbišča)?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.


ODGOVOR

Objavljen bo popravek Popisa del.

Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 19.06.2020   13:34
VPRAŠANJE
POPIS DEL ZA CESTO

1.3 Ostala preddela
1.3.1       Omejitve prometa

13 111 Postavitev, vzdrževanje in odstranitev cestne zapore, izvedba elaborata cestne zapore in pridobitev dovoljenja za zaporo ter vsi stroški vezani na zaporo. (Ocenjena vrednost na podlagi izdelanega elaborata prometne zapore je 7.000,00 ). Obračun zapore se bo izvedel po dejanskih stroških. Zapora velja za celotno traso in za vsa dela dogovorjena s pogodbo. kpl 1,0


Vprašanje: V zgornji postavki je navedena ocenjena vrednost zapore v višini 7.000,00 . Ali morajo vsi ponudniki upoštevati vrednost zgornje postavke v višini 7.000,00 .

Lep pozdrav.

ODGOVOR


Objavljen bo popravek Popisa del.

Mestna občina Novo mesto