Dosje javnega naročila 003759/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzdrževanje licenčne programske opreme IBM
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.579.325,50 EUR

JN003759/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.06.2020
JN003759/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.07.2020
JN003759/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2020
JN003759/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.10.2020
JN003759/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.10.2020
JN003759/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 06.10.2020
JN003759/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 06.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003759/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 114-277009
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://edrazbe.gov.si/edrazba-user
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje licenčne programske opreme IBM
Referenčna številka dokumenta: 4300-27/2020, ODLIBM-9/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72260000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje licenčne programske opreme IBM
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: TSM IBM vzdrževanje licenčne programske opreme za obdobje 48 mesecev
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72260000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje licenčne programske opreme IBM
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskih strukturnih in kohezijskih skladov.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedena v razpisni dokumentaciji v navodilih ponudnikom v poglavju z nazivom "neobstoj razlogov za izključitev".

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: TSM ostalo vzdrževanje licenčne programske opreme za obdobje 48 mesecev
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72260000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje licenčne programske opreme IBM
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskih strukturnih in kohezijskih skladov.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedena v razpisni dokumentaciji v navodilih ponudnikom v poglavju z nazivom "neobstoj razlogov za izključitev".

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: PA IBM vzdrževanje licenčne programske opreme za obdobje 48 oz. 41 mesecev
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72260000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje licenčne programske opreme IBM
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskih strukturnih in kohezijskih skladov.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedena v razpisni dokumentaciji v navodilih ponudnikom v poglavju z nazivom "neobstoj razlogov za izključitev".

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: HCL IBM vzdrževanje licenčne programske opreme za obdobje 48 oz. 41 mesecev
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72260000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje licenčne programske opreme IBM
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskih strukturnih in kohezijskih skladov.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedena v razpisni dokumentaciji v navodilih ponudnikom v poglavju z nazivom "neobstoj razlogov za izključitev".


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji za izvedbo javnega naročila so navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
Elektronska dražba bo v sistemu e-Dražba http://edrazbe.gov.si/edrazba/ potekala na dan in ob uri, ki bo naveden v elektronskem pozivu, ki bo posredovan gospodarskim subjektom na njihove spletne naslove.
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.07.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.07.2020   14:00
Kraj: aplikacija e-Dražbe

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

Na podlagi petega odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje možnost oddaje novih storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev, v skladu in na način, kot ga določa ta člen in sicer v obsegu največ 30 % predmetnega naročila, in pod pogoji, ki veljajo za predmetno naročilo.
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.07.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.06.2020   14:28
VPRAŠANJE

Spoštovani,
Ali je dovoljeno zahtevana vzdrževanja nadomestiti z novimi paketi licenc, ki so ekonomsko ugodnejši (cenejši) od zahtevanih podaljšanj in zagotavljajo povsem enako uporabo programske opreme kot doslej, hkrati pa omogočajo tudi postopen prehod na kontejnersko okolje ter dodatne enote RedHat Openshift okolja, ki se lahko prosto uporabi tudi za ostale dele MJU okolja?

ODGOVOR
Ne. Potrebno je upoštevati objavljena navodila in specifikacije.Datum objave: 06.07.2020   09:45
VPRAŠANJE
Naročnik v dokumentu Specifikacije, navaja za vse sklope:
Za navedene produkte mora dobavitelj naročniku v času trajanja pogodbe zagotoviti:
NAROČNIK lahko ODPOVE vzdrževanje posamezne licence na vsako polno obletnico sklenitve pogodbe
 
Glede na zgoraj omenjeni pogoj, prosimo naročnika za pojasnilo, kako si predstavlja, da ponudnik odda ponudbo za vzdrževanje licenčne programske opreme s ceno, ki je enaka za obdobje 48 oz. 41 mesecev, če pa pravila ponudnika programske opreme (IBM, HCL) določajo, da se cena spreminja s količino in tudi naročilom za posamezno leto (t.i. letni prirastek).
 
V tem konkretnem primeru se ponudnik pri proizvajalcu programske opreme zaveže kupiti vso količino za vzdrževanje licenčne programske opreme za obdobje 48 oz. 41 mesecev, ki jo naročnik navaja v razpisni dokumentaciji, pri čemer pa se naročnik ne zavezuje k naročilu celotne količine, saj je naročnik v razpisne pogoje zapisal, da se lahko ODPOVE vzdrževanje posamezne licence na vsako polno obletnico sklenitve pogodbe.
 
To pomeni, da obstaja občutno tveganje na strani ponudnika, ker mora le-ta naročiti in tudi financirati omenjeno vzdrževanje licenčne programske opreme, medtem ko naročnik ne zagotavlja, da bo to tudi dejansko kupil.

Naročnika zato vljudno prosimo, da dopolne razpisno dokumentacijo na način, da se naročnik zaveže kupiti vso količino za vzdrževanje licenčne programske opreme za obdobje 48 oz. 41 mesecev.

Za odgovor se vam že vnaprej zahvaljujemo.

ODGOVOR
Naročnik naroča, tako kot je v razpisni dokumentaciji navedeno, vzdrževanje vse specificirane licenčne programske opreme za navedena obdobja. Zaradi možnosti pojava nepredvidenih in nenapovedljivih situacij v prihodnje pa si naročnik pridržuje pravico, da lahko ODPOVE vzdrževanje posamezne licence na vsako polno obletnico sklenitve pogodbe. Določila v razpisni dokumentaciji ostajajo nespremenjena.Datum objave: 06.07.2020   10:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnik v dokumentu Specifikacije v sklopu 4 HCL IBM navaja vzdrževanje licenčne programske opreme HCL z naslednjimi oznakami produktov: E02Z1LL, D1VC7LL in E02Z1LL. Glede na to, da je podjetje IBM omenjeno programsko opremo prodalo podjetju HCL, je le-ta sedaj v zgolj v lasti podjetja HCL.

V povezavi s tem menimo, da bi bilo potrebno narediti tudi ločen dokument IZJAVA PROIZVAJALCA GLEDE TEHNIČNE SPOSOBNOSTI za podjetje HCL, kajti sedaj v razpisni dokumentaciji obstaja le dokument IZJAVA PROIZVAJALCA GLEDE TEHNIČNE SPOSOBNOSTI (za podjetje IBM).
Naročnika vljudno prosimo, da pojasni ali bo:
a) Ustvaril dodaten, t.j. ločen dokument IZJAVA PROIZVAJALCA GLEDE TEHNIČNE SPOSOBNOSTI (za podjetje HCL)?
b) Ali sprejme kot dokazilo za tehnično sposobnost ponudnika IZJAVO PROIZVAJALCA GLEDE TEHNIČNE SPOSOBNOSTI, ki jo samostojno napiše podjetje HCL?

Najlepša hvala za odgovor.


ODGOVOR
Najprej pojasnjujemo, da je v izjavi v oklepaju napisan naziv predmeta naročila. Priložena priloga "IZJAVA PROIZVAJALCA GLEDE TEHNIČNE SPOSOBNOSTI" velja za vse sklope. Ponudnik mora priložiti za vsak prijavljen sklop pravilno izpolnjeno priloženo prilogo "IZJAVA PROIZVAJALCA GLEDE TEHNIČNE SPOSOBNOSTI" glede na lastništvo programske opreme. Iz podatkov na izjavi mora biti razvidno, na kateri sklop se izjava nanaša.
a) Ne.
b) Da, vendar izjava ne sme vsebinsko bistveno odstopati od izjave v razpisni dokumentaciji in iz nje mora biti razvidno izpolnjevanje predmetnega pogoja.