Dosje javnega naročila 003802/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Blago: VAROVALNA OPREMA ZA DELO NA VIŠINI
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 38.718,26 EUR

JN003802/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.06.2020
JN003802/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.09.2020
JN003802/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.12.2020
JN003802/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003802/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Vojkova cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
glavna.pisarna@mors.si
+386 14712211

Internetni naslovi
https://www.mors.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/356778/Objava_RD.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/356778/espd/ESPD_delo_na_visini.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://edrazbe.gov.si
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: VAROVALNA OPREMA ZA DELO NA VIŠINI
Referenčna številka dokumenta: MORS 105/2020-JNMV, (430-131/2020)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
VAROVALNA OPREMA ZA DELO NA VIŠINI
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup VAROVALNE OPREME ZA DELO NA VIŠINI:
1 Varovalni pas za delo na višini
2 Blažilec padca
3 Jeklena zanka
4 Poliamidna sidriščna zanka 1,8M
5 Nastavljiva pozicijska vrv z zaščito vrvi
6 Konektor (karabin)
7 Vrv pozicijska
8 Čelada plezalna
9 Škripec
10 Poliamidna sidriščna zanka 0,8M
11 Zavora vrvna varnostna
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:

IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.07.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.07.2020   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.06.2020   10:00

Dodatne informacije:
Ponudnik mora vzporedno z oddajo ponudbe predložiti ponudbeni vzorec za vsak razpisan artikel. Ponudnik predloži ponudbene vzorce v univerzalni velikosti. Zahtevani ponudbeni vzorci morajo prispeti ali biti oddani na naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo (glavna pisarna), Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana do vključno 3. 7. 2020 do 12.ure.
Vzorci naj bo predloženi v ovojnici ustreznega formata in pravilno označena: na spodnjem desnem kotu ovojnice mora biti naslov naročnika, v zgornjem levem kotu ovojnice pa navedba razpisa, z opozorilom:» NE ODPIRAJ, VZOREC; MORS 105/2020JNMV; varovalna oprema za delo na višini«, na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naslov ponudnika. Vse označbe naj bodo napisane čitljivo z velikimi tiskanimi črkami. Če ponudnik ne bo opremil ovojnice tako kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje.

Ponudnik, ki ne bo pravočasno dostavil vzorce na naslov naročnika bo izločen iz nadaljnjega postopka javnega naročila.

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.06.2020   11:08
Zadeva: Odgovor na vprašanje
Zveza: MORS 105/2020-JNMV Varovalna oprema za delo na višini, razpisna dokumentacija 430-131/2020-2 z dne 15. 6. 2020, objavljena na Portalu JN št.: JN003802/2020-W01 dne 16. 6. 2020


Na navedeni javni razpis smo prejeli naslednje vprašanje s podvprašanji:

1.Datum prejema: 16.06.2020 3:46
Zdravo, glede tehničnih zahtev imam nekaj vprašanj:
1. Kakšen bo delež posamezne velikosti varovalnih pasov (S33%, U33%, XL34%?)
Odgovor:
Naročnik predvideva posamezne velikosti pasov v velikosti S (okvirno 10%), v velikosti U (okvirno 60%) in XL (okvirno 30%).

3.Jeklena zanka - ali je toleranca lahko večja od +/- 1 cm
Odgovor:
Skladno z vprašanjem naročnik povečuje toleranca na +/- 5 cm.

4.Zahtevana dolžina 1,8 m je notranja iztegnjena dolžina ali obseg in ali je toleranca lahko večja od +/- 1 cm?
Odgovor:
Zahtevana dolžina 1,8 m je obseg. Skladno z vprašanjem naročnik povečuje toleranco na +/- 5 cm.

10. Zahtevana dolžina 0,8 m je notranja iztegnjena dolžina ali obseg in ali je toleranco lahko večja od +/- 1 cm?
Odgovor:
Zahtevana dolžina 0,8 m je obseg. Skladno z vprašanjem naročnik povečuje toleranco na +/- 5 cm.Datum objave: 23.06.2020   09:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

za pozicijo 1. Varovalni pas za delo na višini - statična vrv imamo sledeče vprašanje

Bo sprejemljivo za naročnika, če predložimo vzorec statične vrvi 60 m brez izdelanega zaključka? Zaključek proizvajalec izdela po naročilu in navodilih uporabnika, poleg tega pa z izdelavo zaključka v tej fazi nastajo dodatni, nesorazmerni stroški za ponudnike.

S spoštovanjem!ODGOVOR
Naročnik dovoljuje da se predloži ponudbeni vzorec statične vrvi 60 m brez izdelanega zaključka.Datum objave: 23.06.2020   09:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ker je potrebno pridobiti vse vzorce in zraven vso tehnično dokumentacijo je postavljeni rok za oddajo 6.7.2020 do 12ih prekratek. Vzorce in vso tehnično dokumentacijo tako lahko priskrbi samo dosedanji dobavitelj omenjenih artiklov. Prosimo za podaljšanje roka.

Hvala.

Lp,

ODGOVOR
V povezavi z odstopom tehnične zahteve po izdelanem zaključku pri artiklu »statične vrvi 60 m« ne bo podaljševal roka za oddajo ponudb in ponudbenih vzorcev.Datum objave: 30.06.2020   12:09
Zadeva: Odgovori na vprašanja
Zveza: MORS 105/2020-JNMV Varovalna oprema za delo na višini, razpisna dokumentacija 430-131/2020-2 z dne 15. 6. 2020, objavljena na Portalu JN št.: JN003802/2020-W01 dne 16. 6. 2020

Na navedeni javni razpis smo prejeli naslednja vprašanja s podvprašanji:

1.Datum prejema: 29. 6. 2020 09:49
Spoštovani, glede na to, da naročnik spreminja tehnične zahteve in hkrati zahteva oddajo vzorcev s ponudbo, Vas naprošamo za podaljšanje roka za oddajo vzorcev. Naročniki ne moremo tako hitro pridobivati vzorce kot je npr. 7 dni od zadnjih objavljenih tehničnih specifikacij. Hvala za vaše razumevanje.
Odgovor:
Naročnik skladno z vprašanjem spreminja zahtevo po vzporedni oddaji ponudbenih vzorcev, in sicer se nova zahteva sedaj glasi: »Ponudniki bodo morali ponudbene vzorce predložiti naročniku najkasneje v roku deset (10) delovnih dni od posredovanja poziva s strani naročnika«.

2.Datum prejema: 26. 6. 2020 15:31
Spoštovani!
1. Vprašanje se nanaša na izdelek: 1 varovalni pas za delo na višini. Naročnik navaja zahtevo revolverjev pri varovalnem pasu za enostavno in hitro nastavljanje. Naročnika naprošamo ali lahko potencialni ponudniki ponudijo pas s podobnim sistemom, kjer se enostavno nastavlja morebitna rahljanja pasu, še vedno pa je to hitro in enostavno.
Odgovor:
Ponudniki lahko ponudijo varovalni pas, ki mora imeti sistem za vertikalno prileganje telesu revolverji, za enostavno in hitro nastavljanje ali pa boljši sistem za vertikalno prileganje telesu.

2. Vprašanje se nanaša na izdelek: 1 varovalni pas za delo na višini. Naročnik navaja zahtevo varovalnega pasu, da se vzmetni D-obroč pri pripenjanju samodejno postavi pokončno. Ali lahko ponudniki ponudijo varovalni pas s klasičnim D obročem. Pri tem se funkcionalnost in uporabnost pasu ne spremenita.
Odgovor:
Naročnik vztraja da ponudniki ponudijo varovalni pas z vzmetnim D-obročem.

3. Vprašanje se nanaša na izdelek: 2 Blažilec padca. Naročnik navaja zahtevo za blažilec padca s poliestrskim trakom od 24mm do 26mm. Naročnika naprošamo, da spremeni zahtevo po poliestrskem traku (24mm do 26mm). Naročnika naprošamo, da dovoli dobavo blažilca padca z vrvjo, pri tem ostale lastnosti blažilca ostajajo nespremenjene kot tudi sama funkcionalnost izdelka.

Odgovor:
Naročnik vztraja, da morajo ponudniki ponuditi blažilec padca s elastičnem poliesterskem trakom (24mm do 26mm).

4. Vprašanje se nanaša na izdelek: 5 nastavljiva pozicijska vrv z zaščito vrvi. Naročnik navaja zahtevo pletene vrvi debeline 10,5mm do 11mm z zaščito vrvi. Ali lahko ponudniki ponudijo pleteno vrv debeline 12mm z zaščito vrvi.
Odgovor:
Ponudniki lahko ponudijo pleteno vrv debeline od 10,5 mm do 12 mm z zaščito vrvi.

5. Vprašanje se nanaša na izdelek: 6 Konektor (karabin). Naročnik navaja zahtevo max. obremenitve karabina, ki je 25kN. Naročnika naprošamo da dopusti max. obremenitev karabina do 24kN, saj gre za minimalno odstopanje in je še vedno v mejah, ki jo določa standard EN 362.
Odgovor:
Naročnik skladno z vprašanjem znižuje maksimalno obremenitev na: do 24kN.

6. Vprašanje se nanaša na izdelek: 8 čelada plezalna. Naročnik navaja zahtevo materiala čelade polikarbonat. Ali lahko ponudniki ponudijo čelado iz materiala polipropilen. Obe spojini sta polimerni spojini narejeni iz monomerov. Razlika je le iz tipa monomerov iz katerih sta narejena. Pri tem vse ostale lastnosti in funkcionalnosti izdelka ostanejo nespremenjene.
Odgovor:
Naročnik dovoljuje, da ponudniki ponudijo čelado plezalno iz polikarbonata ali polipropilena.

7. Vprašanje se nanaša na izdelek: 8 čelada plezalna. Naročnika naprošamo za dopolnitev zahtev standardov plezalnih čelad. Naročnik navaja zahtevo električne izolacije čelade od 420V do 440V. Zahtevo za električno izolacijo čelad opredeljuje standard EN 50365 (čelade za delo na nizkonapetostnih inštalacijah). Smiselna bi bila zahteva po tem standardu saj so čelade tega tipa uvrščene v tretjo kategorijo nevarnosti, ki lahko povzročijo zelo hude posledice ali celo smrtni izid.
Odgovor:
Naročnik skladno z vprašanjem umika tehnično zahtevo: električna izolacija od 420 V do 440 V in zahteva ponudbo čelade po standardu EN 50365.

8. Vprašanje se nanaša na izdelek: 8 čelada plezalna. Naročnik navaja zahtevo standardov pri plezalni čeladi EN 397- Industrijske zaščitne čelade in standard in EN 12492 - Alpinistična oprema - Alpinistične čelade. Čelada ne more imeti obeh standardov, saj se medsebojno izključujeta. Glede na namen uporabe čelade bi bila smiselna izbira standarda EN 397, saj gre ga delo na višini.
Odgovor:
Naročnik vztraja pri zahtevi po standardu EN 397 za čelado, prav tako po standardu EN 12492, saj ta določa obremenitev za pašček.

9. Vprašanje se nanaša na izdelek: 9 Škripec. Naročnik navaja zahtevo delovne obremenitve škripca 3kN × 2kN = 6kN. Naročnika naprošamo, da dopusti delovno obremenitev škripca 2kN × 2,5kN = 5kN. Pri tem vse ostale lastnosti in funkcionalnosti izdelka ostanejo nespremenjene.
Odgovor:
Naročnik vztraja pri tehnični zahtevi za delovno obremenitev škripca: 3kN × 2kN = 6kN.

Naročnik pri istem izdelku navaja zahtevo po standardu EN 362. Naročnika naprošamo, da dopusti spremembo vrste standarda s standardom EN 567, kateri opisuje zahteve po; gorniški opremi - Prižeme - Varnostne zahteve in preskusne metode.
Odgovor:
Ponudniki lahko ponudijo škripec, ki izpolnjuje zahtevo po standardu EN 362 ali EN 567.

10. Vprašanje se nanaša na izdelek: Zavora vrvna varnostna. Naročnik pri izdelku navaja zahtevo po standardu EN 341. Naročnika naprošamo, da dopusti spremembo vrste standarda s standardom EN 15151-1; Gorniška oprema - Naprave za zaviranje - 1. del: Polavtomatske naprave za zaviranje, varnostne zahteve in preskusne metode.
Odgovor:
Naročnik skladno z vprašanjem umika standard EN 341 in zahteva standard EN 15151-1.

11. Vprašanje se nanaša na oddajo vzorcev. Naročnik zahteva oddajo vzorcev ob oddaji ponudbe. Naročnika naprošamo, da spremeni navedeno zahtevo za predložitev vzorcev najkasneje 10 delovnih dni od posredovanja poziva s strani naročnika. Z navedeno spremembo naprošamo, zaradi podaljšanih dobavnih rokov strani dobaviteljev, ki so posledica COVID-19.
Odgovor:
Naročnik skladno z vprašanjem spreminja zahtevo po vzporedni oddaji ponudbenih vzorcev in sicer se nova zahteva sedaj glasi: »Ponudniki bodo morali ponudbene vzorce predložiti naročniku najkasneje v roku deset (10) delovnih dni od posredovanja poziva s strani naročnika«.

3.Datum prejema: 23. 6. 2020 08:54
Želeli bi vam podati ponudbo, vendar imam nekaj dodatnih vprašanj:
2. BLAŽILEC PADCA - v opisu imate napisano, da želite premični obroč za regulacijo pripenjanja. Gre za zadevo, da so se specifikacije blažilcev padcev skozi čas zelo spremenile. Ta blažilec padca je proizvajal eden izmed ponudnikov višinske opreme, vendar je ta način opustil. Trenutno se največ uporabljajo blažilci padca (do cca 2m dolžine, brez regulacijskega pripenjanja). Ali lahko ponudimo ta model od zgoraj omenjenega proizvajalca? Proizvod bo ustrezal in zagotavljal najvišjo varnost zaposlenih.
Odgovor:
Naročnik skladno z vprašanjem umika zahtevo po premičnem obroču za regulacijo pripenjanja.

4. POLIAMIDNA SIDRIŠČNA ZANKA 1,8M-V opisu imate navedeno, da bi želeli sidriščno zanko 1,8m. Ali lahko ponudimo najbližjo velikost 1.5m ali 2m?
Odgovor:
Naročnik skladno z vprašanjem povečuje odstopanje dolžine in sicer +/- 5 cm.

7. VRV POZICIJSKA-ali lahko ponudimo vrv teže 0,8 kg ?
Odgovor:
Ponudniki lahko ponudijo tudi vrv teže do 0.8 kg.