Dosje javnega naročila 003704/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izgradnja komunalne opreme (cesta, meteor. kanalizacija, plinovod, vodovod in JR) za priklj. večstanovanjskih objekt. na parc.št. 1725/10, 1723/5, 1721/32 vse K.O. Brdo (odcep-3 na obm. 39-Brdo vzhod)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 156.926,72 EUR

JN003704/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.06.2020
JN003704/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.06.2020
JN003704/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.07.2020
JN003704/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.08.2020
JN003704/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003704/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Špela Burgar
spela.burgar@ljubljana.si
+386 13064446

Internetni naslovi
https://www.ljubljana.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/356841/OBJAVA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18796
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja komunalne opreme (cesta, meteor. kanalizacija, plinovod, vodovod in JR) za priklj. večstanovanjskih objekt. na parc.št. 1725/10, 1723/5, 1721/32 vse K.O. Brdo (odcep-3 na obm. 39-Brdo vzhod)
Referenčna številka dokumenta: 430-844/2020-3
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izgradnja komunalne opreme: dostopna javna cesta, meteorna kanalizacija, javni vodovod, priključni plinovod za potrebe priključitve predvidenih večstanovanjskih objektov na parc.št. 1725/10, 1723/5, 1721/32 vse K.O. Brdo, ob sočasni gradnji javne kanalizacije za komunalno odpadno vodo po projektu »Dograditev javne kanalizacije za komunalno odpadno vodo v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE območje 39 Brdo vzhod, odcep 3«. Gradnja kanalizacije za komunalno odpadno vodo ni predmet tega javnega naročila, je pa potrebna operativna uskladitev z že izbranim izvajalcem gradnje za ta objekt, ravno tako pa morajo biti stroški iz naslova usklajevanja izvajanja gradbenih del vključeni v ponudbeni ceni.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izgradnja komunalne opreme: dostopna javna cesta, meteorna kanalizacija, javni vodovod, priključni plinovod za potrebe priključitve predvidenih večstanovanjskih objektov na parc.št. 1725/10, 1723/5, 1721/32 vse K.O. Brdo, ob sočasni gradnji javne kanalizacije za komunalno odpadno vodo po projektu »Dograditev javne kanalizacije za komunalno odpadno vodo v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE območje 39 Brdo vzhod, odcep 3«. Gradnja kanalizacije za komunalno odpadno vodo ni predmet tega javnega naročila, je pa potrebna operativna uskladitev z že izbranim izvajalcem gradnje za ta objekt, ravno tako pa morajo biti stroški iz naslova usklajevanja izvajanja gradbenih del vključeni v ponudbeni ceni.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 150
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.06.2020   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 29.10.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.06.2020   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.06.2020   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.06.2020



   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.06.2020   14:07
VPRAŠANJE
Naslov javnega naročila se glasi:
Izgradnja komunalne opreme (cesta, meteor. kanalizacija, plinovod, vodovod in JR) za priklj. večstanovanjskih objekt. na parc.št. 1725/10, 1723/5, 1721/32 vse K.O. Brdo (odcep-3 na obm. 39-Brdo vzhod)

Ko odpremo dokumentacijo, popise del in grafične priloge pa gre za objekt: Izgradnja SN kablovoda z EKK in kabelskimi jaški za potrebe povečanja priključne moči za CČN Ljubljana« in SN KABLOVOD od Pot v Zeleni gaj 27b do TP1 na CČN Ljubljana

Prosimo za obrazložitev oz. popravek ??

ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravek, ki vsebuje pravilne datoteke.



Datum objave: 11.06.2020   14:07
VPRAŠANJE

Prosimo za obrazložitev.

naslov javnega naročila se glasi:
Izgradnja komunalne opreme (cesta, meteor. kanalizacija, plinovod, vodovod in JR) za priklj. večstanovanjskih objekt. na parc.št. 1725/10, 1723/5, 1721/32 vse K.O. Brdo (odcep-3 na obm. 39-Brdo vzhod)

Ko odpremo razpisno dokumentacijo pa je naslov javnega naročila
Izgradnja SN kablovoda z EKK in kabelskimi jaški za potrebe povečanja priključne moči za CČN Ljubljana«
Prav tako so objavljeni popisi del in komplet projektna dokumentacija SN KABLOVOD od Pot v Zeleni gaj 27b do TP1 na CČN Ljubljana

Prosimo za obrazložitev oz popravek.



ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravek, ki vsebuje pravilne datoteke.



Datum objave: 16.06.2020   09:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naprošamo naročnika, da zaradi prihajajočih praznikov, ki padejo ravno v obdobje proti koncu termina za pripravo ponudb, ko je delo s pripravo ponudbe najintenzivnejše, da rok za oddajo ponudbe podaljša za en teden oziroma do 6.7.2020.
Hvala

ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljševal roka za oddajo ponudb.