Dosje javnega naročila 003714/2020
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, Oblakova ulica 5, 3000 Celje
Blago: Dobava dializnih aparatov s potrošnim materialom za obdobje 7 let
ZJN-3: Odprti postopek

JN003714/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.06.2020
JN003714/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.07.2020
JN003714/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.07.2020
JN003714/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.08.2020
JN003714/2020-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.08.2020
JN003714/2020-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.08.2020
JN003714/2020-K06 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.09.2020
JN003714/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.01.2021
JN003714/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 29.01.2021
JN003714/2020-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Popravek, objavljeno dne 04.02.2021
JN003714/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.03.2022

Revizijski zahtevki
28.01.2021 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
28.01.2021 Vložen je zahtevek za revizijo
25.02.2021 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
03.03.2021 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
07.04.2021 Državna revizijska komisija je ugodila zahtevku za revizijo 018-045-21_-_Splosna_bolnisnica_Celj.pdf
Zahtevek za revizijo

    JN003714/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 113-273768
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE
Oblakova ulica 5
3000
SI
Celje
Slovenija
Katja Ramšak
info@sb-celje.si
+386 34233000
+386 34233757

Internetni naslovi
http://www.sb-celje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/356843/RD_10_6_2020.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18795
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava dializnih aparatov s potrošnim materialom za obdobje 7 let
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33190000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava dializnih aparatov s potrošnim materialom za obdobje 7 let
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava dializnih aparatov s potrošnim materialom za obdobje 7 let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 84
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.07.2020   14:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.07.2020   14:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.07.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE
Oblakova ulica 5
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.07.2020   14:21
VPRAŠANJE
Zastavili smo eno vprašanje, vendar še vedno nismo dobili odgovora, da bi vedeli kakšne želje imate s tem JN. Spričo netakojšnjega odgovarjanja vljudno predlagamo, da čas za vprašanja kot tudi rok za oddajo tega JN zamaknete za 1 mesec. Tako kot ste, predvidevamo, da vi sedaj na dopustu, si želimo oddiha oz predaha tudi mi, preden se začne 2 koronaval.

ODGOVOR:
Spoštovani, na vsa prejeta vprašanja bomo odgovorili pravočasno. Rokov ne bomo podaljševali. Hvala za razumevanje.
Datum objave: 06.07.2020   07:56
VPRAŠANJE
Oštevilčenje zahtev v OBR-10 in OBR-10/1 se razlikuje. Prosimo, da ga uskladite in objavite nov dokument, da ne bo prihajalo do neljubih pomot.

ODGOVOR:

Naročnik bo objavil popravek v številčenju. Pravilno je da se številčenje prične z 1. V tehničnih zahtevah razlik med obrazcem OBR-10 ter OBR-1 ni.
Datum objave: 06.07.2020   07:57
VPRAŠANJE
Vprašanje vezano na OBR-10 tehnične zahteve:
Prosimo za natančnejši odgovor ali z zahtevo »Programska oprema v Slovenskem jeziku« mislite programsko opremo na dializnih aparatih?


ODGOVOR

Naročnik zahteva, da je programska oprema na dializnem aparatu v Slovenskem jeziku (zahetva zaporedna št. 3).
Datum objave: 06.07.2020   07:57
VPRAŠANJE
Vprašanje vezano na dializne koncentrate in sredstva za dekalcinacijo, kemično dezinfekcijo dializnih aparatov

Medicinski pripomočki dializni koncentrati in sredstva za dekalcinacijo, kemično dezinfekcijo dializnih aparatov niso vezani na aparate posameznega proizvajalca, zato tudi ni nujno, da je proizvajalec dializnih aparatov isti kor proizvajalec teh dveh medicinskih pripomočkov.

Predvidevamo, da vam lahko v takem primeru ponudimo dializne koncentrate in sredstva za dekalcinacijo, kemično dezinfekcijo dializnih aparatov drugih proizvajalcev, za katere pa proizvajalec dializnega aparata lahko pismeno potrdi s svojo izjavo, da so ti izdelki ustrezni za uporabo na njegovih dializnih aparatih.

Prosimo potrdite.


ODGOVOR:

V kolikor se proizvajalec nudene opreme ne omejuje na določenega proizvajalca ponudite prosto v skladu z preostalimi zahtevami naročnika.Datum objave: 06.07.2020   07:58
VPRAŠANJE
Vprašanje vezano na OBR-10 in OBR-10/1
Opazili smo, da vam je zagodel »škrat« pri oštevilčenju.

Zaradi jasnosti vas prosimo za popravek.


ODGOVOR

Naročnik bo objavil popravek v številčenju. Pravilno je da se številčenje prične z 1. V tehničnih zahtevah razlik med obrazcem OBR-10 ter OBR-1 ni.


Datum objave: 06.07.2020   07:59
VPRAŠANJE
Vprašanje vezano na dializne igle
Predvidevamo, da je pri dializnih iglah dolžina plastične cevi 15 cm.
Prosimo za potrditev.


ODGOVOR:

Naročnik je napačno zapisal podatek »vrtljiv metuljček 15 cm«. Upoštevajte samo zahtevo vrtljiv metuljček brez zapisanih centimetrov.
Datum objave: 06.07.2020   07:59
VPRAŠANJE
Vprašanje vezano na OBR-10, zahteva št. 46
Za izpolnjevanje tehničnih zahtev pod številkami 1, 4, 14 in 38 ste že dovolili izjavo proizvajalca in ponudnika dano pod kazensko in materialno odgovornostjo.
Prosimo, da dovolite, da tudi za dokazilo izdelave membrane po nanotehnologiji dovolite, da je za izpolnjevanje te tehnične karakteristike ustrezna tudi izjava proizvajalca, saj se ta podatek običajno ne nahaja v prospektnem materialu.


ODGOVOR:
Naročnik se strinja s predlaganim.
Datum objave: 06.07.2020   08:00
VPRAŠANJE
Zaradi epidemije COVID-19 so naši principali šele sedaj odprli pisarne. Ker je v tem obdobju še nekaj nelagodja, vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo za 14 dni, da bomo lahko ustrezno pripravili ponudbo.

ODGOVOR

Naročnik je podaljšal rok, prosim spremljajte objave na Portalu javnih naročil.


Datum objave: 06.07.2020   15:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na vprašanje in odgovor:
Datum objave: 06.07.2020 08:00
VPRAŠANJE
Zaradi epidemije COVID-19 so naši principali šele sedaj odprli pisarne. Ker je v tem obdobju še nekaj nelagodja, vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo za 14 dni, da bomo lahko ustrezno pripravili ponudbo.

ODGOVOR

Naročnik je podaljšal rok, prosim spremljajte objave na Portalu javnih naročil.

vas vljudno prosimo, da potem podaljšate rok do konca avgusta, saj smo nekateri glede na prvotni rok dopust že planirali in če odobrite enemu, potem bi bilo lepo, da ustrežete tudi drugim.

Prosim za razumevanje.

ODGOVOR

Spoštovani, roke smo že podaljšali na maksimalno dopusten čas, ki ga imamo, in sicer rok za postavljanje vprašanj je 22. 7. 2020, rok za oddajo ponudb pa je 3. 8. 2020.
Hvala tudi vam za razumevanje.Datum objave: 27.07.2020   08:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni! Zanima nas, ali je za podizvajalce potrebno predložiti izpolnjene ESPD. Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,
za podizvajalce predložite izpolnjen ESPD obrazec. Zaželjeno je, da vse ESPD obrazce predložite tudi v PDF obliki.


Datum objave: 04.08.2020   08:13
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V Pogodbi za kompletno vzdrževanje za obdobje sedmih let je predvidena izročitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za vseh 7 let. Običajno se bančne garancije izdajajo za krajše obdobje (1, 2 leti), nato pa se ustrezen čas pred potekom bančne garancije uredi nova bančna garancija za naslednje obdobje. Tako je tudi običajno poslovanje z bankami.
Strinjamo se, da se zavežemo k ureditvi finančnega zavarovanja za celotno obdobje trajanja razpisa (v kolikor bomo izbrani), vendar prosimo za potrditev, da se bančna garancija lahko izda za krajše obdobje ter da nato ustrezno urejamo izdajo novih bančnih garancij. Ob tem tudi prosimo za določitev tega krajšega obdobja in potrditev, da je zavarovalna vrednost take bančne garancije sorazmerna vrednosti predmeta pogodbe v krajšem obdobju.
Najlepša hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik bo predlogu ugodil in ustrezno spremenil določilo 11. člena pogodbe o vzdrževanju.Datum objave: 04.08.2020   08:13
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V Navodilih ponudnikom je v točki 7. Finančna sposobnost ponudnika navedeno, "...Da ima ponudnik število dni neporavnanih obveznosti v preteklih 6 mesecih enako 0, računano od dneva, ko je bila ponudba oddana."
Prosimo, da se, kot je za javna naročila običajno, neporavnane obveznosti omejijo zgolj na davčne in druge obveznosti do javnega sektorja, ne tudi do oseb zasebnega prava.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:

Določilo se nadomesti z naslednjim določilom: »Da ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih pred izdajo dokazila ni imel blokiranih poslovnih računov. Da ima ponudnik poravnane obveznosti do podizvajalcev«.Datum objave: 04.08.2020   08:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Prosimo za uskladitev zaporednih številk v OBR-10/1 z OBR-10 (zaradi pravilnosti označevanja zahtev tehničnih specifikacij v originalni dokumentaciji proizvajalca in pravilnosti priprave lastne izjave proizvajalca za tehnične zahteve 1, 4, 14, 38).
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije. V OBR-10/1 upoštevajte, da je pravilno številčenje od 1 do 74 (kot v OBR-10). V tehničnih zahtevah razlik med obrazcem OBR-10 ter OBR-1 ni. Naročnik sprejem za dokazovanje tehničnih zahtev pod zaporedno številko 1,4,14 ter 38 lastno izjavo proizvajalca ter izjavo ponudnika dano poda kazensko in materialno odgovornostjo. Naročnik lahko od ponudnika zahteva test aparat kot potrditve ustreznosti z tehničnimi zahtevami naročnika v OBR-10 ter OBR-10/1.Datum objave: 04.08.2020   08:15
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Predlagamo popravek dikcije v 2. stavku OBR-9, da bo nedvoumno, da je lahko pogodbene obveznosti izpolnil ponudnik ali proizvajalec. Naš predlog dikcije: "Da smo oziroma je proizvajalec strokovno in kvalitetno izpolnili pogodbene obveznosti tako, da referenčni naročniki zoper nas oziroma proizvajalca niso vlagali upravičenih reklamacij."
Hvala in lep pozdrav.ODGOVOR:

Sprememba je nepotrebna saj proizvajalec ni pogodbeni partner naročnika.Datum objave: 04.08.2020   08:16
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V Navodilih ponudnikom je v 34. točki (str. 9) zahteva, da "...bodo storitve iz te točke za naročnika brezplačne vključno s potrošnim materialom ali drugim materialom potrebnim za storitev iz te točke (za kalibracije, overitve, redni letni servis, preventivno vzdrževanje)".
Glede na predvideno ponudbo vzdrževanje v pogarancijskem obdobju ni brezplačno.
Prosimo za pojasnilo.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik odstopa od točke 34 v Tehnična in kadrovska sposobnost ponudnika.Datum objave: 04.08.2020   08:17
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V Kupoprodajni pogodbi za potrošni material je začetek veljavnosti pogodbe opredeljen v členih 1.3. in 10.1., in sicer različno.
Prosimo za korekcijo pogodbe, da bo jasno, kateri datum bo dejansko upošteven za začetek veljavnosti.
Najlepša hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Naročnik bo popravil neskladje v čistopisu razpisne dokumentacije.
Datum objave: 04.08.2020   08:20
VPRAŠANJE
Spoštovani!
1. Določilo 4.4. v OBR-6 Kupoprodajna pogodba predvideva predložitev menice in menične izjave z veljavnostjo menice še 30 dni po poteku veljavnosti pogodbe, ob čemer veljavnost pogodbe v členu 7 ni podana. Predlagamo, da se "veljavnost do" vključi v 7. člen.
2. Drugi rok, do kdaj naj bi menica iz določila 4.4. veljala, je določen "...do predložitve menične izjave iz 4.5. točke te pogodbe.".
Prosimo za pojasnilo oziroma popravek pogodbe v delu, do kdaj naj bi menica iz omenjenega določila torej veljala (do poteka veljavnosti pogodbe ali do predložitve menične izjave iz 4.5. točke te pogodbe).
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


1. Naročnik bo uredil in popravil neskladje.
2. Menica mora veljati do roka, ki se izteče zadnji dan. Veznik "in" se nadomesti z "oziroma".

Datum objave: 04.08.2020   08:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Vezano na OBR-4b prosimo za potrditev pravilnosti našega razumevanja, da, v primeru, ko podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, izpolni in podpiše OBR-4b zgolj ponudnik; vsebina pod 3. točko torej ostane neizpolnjena?
Najlepša hvala za pojasnilo.

ODGOVOR: Da, potrjujemo zapisano.
Datum objave: 04.08.2020   08:21
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V Navodilih ponudnikom v točki 7. Finančna zavarovanja je navedeno, da mora ponudnik "...v roku desetih (10) dni po podpisu vsake pogodbe dostaviti dokument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in sicer menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom za njeno izpolnitev v višini 5% od pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo menice še 30 dni po izteku veljavnosti pogodbe; oz. do predložitve bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi; in do predaje dokumenta finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi;".
V izogib nejasnostim prosimo za potrditev, da so obveznosti, vezane na finančna zavarovanja tega javnega naročila, v celoti vključene v vsako posamezno pogodbo.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR: DA
Datum objave: 04.08.2020   08:22
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V Navodilih ponudnikom je pri Tehnični in kadrovski sposobnosti ponudnika vključena zahteva v točki 28. "...da bo ob spremembi tehnologije proizvajalca, katerega artikle nudi, skladno z razvojem in osvajanjem novih tehnologij, zagotovil ter ponudil nov potrošni material po veljavni ceni...".
Nove tehnologije in njihov razvoj terjajo dodatne vložke proizvajalca, posledično to običajno vodi v višjo proizvodno ceno produkta, zato ni upravičeno zahtevati, da se izboljšane verzije produktov ponujajo po enaki/veljavni ceni.
Predlagamo, da zahtevo preoblikujete na način, da ponudnik LAHKO ponudi produkt novejše tehnologije po veljavni ceni. Tako se dopušča diskrecijska pravica ponudnika, ki ob nezmožnosti ponujanja produktov novejše tehnologije po veljavni ceni še vedno izpolnjuje zahteve javnega naročila, ko dobavlja produkte, ki so predmet razpisa.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR:


Ponudnik mora zagotavljati nove artikle po veljavni ceni artikla iz OBR-5/1, ki se ga nadomešča.


Datum objave: 04.08.2020   08:23
VPRAŠANJE
Spoštovani! V razpisni dokumentaciji je na strani 7 navedeno, da "tehnični kader naročnika ne bo izvajal servisni nivo s polnim dostopom (spuščanje v pogon, pregledi in preiskusi, verifikacije, servisi, odprava motenj in okvar, zamenjava rezervnih delov, nadgradnja sistem, drugo". V Vzorcu kupoprodajne pogodbe na strani 28 razpisne dokumentacije je nasprotno ta zahteva zajeta v točko 1.6. Prosimo za pojasnilo in popravek. Hvala in lep dan

ODGOVOR:


V OBR-6 upoštevajte« Da bo na svoje stroške do primopredaje opreme zagotovili edukacijo dveh strokovnjakov tehnične službe naročnika za napreden uporabniški nivo-prvi pristop (prepoznavanje alarmov, odpravo napak v okviru dostopa na tem nivoju) Strokovnjaka morata pridobiti znanje (certifikate) in vso potrebno literaturo ter druge pripomočke ter opremo za prvi pristop. Tehnični kader naročnika ne bo izvajal servisni nivo s polnim dostopom (spuščanje v pogon, pregledi in preizkusi, verifikacije, servisi, odprava motenj in okvar, zamenjava rezervnih delov, nadgradnja sistem, drugo) Če je za ustrezno pridobitev znanja ter veljavnost certifikata za celotno pogodbeno obdobje potrebno opraviti več ločenih edukacij, je ponudnik dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.« Naročnik bo izvedel popravek razpisne dokumentacije in uskladil neskladje.Datum objave: 04.08.2020   08:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni! V razpisni dokumentaciji navajate različno zahtevano količino referenc: prosimo za odgovor, ali zahtevate, da smo kot ponudnik oziroma je proizvajalec v zadnjih treh letih pred objavo javnega razpisa sam ali v sodelovanju s podizvajalci dobavil vsaj 10 ali vsaj 15 aparat s podobnimi specifikacijami vsaj eni bolnišnici v Sloveniji ali državah članicah EU. Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Upoštevajte vsaj 10 aparatov. Naročnik bo izvedel popravek razpisne dokumentacije in uskladil neskladje.
Datum objave: 04.08.2020   08:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni! Prosimo za potrdilo, da prav razumemo zahtevo 19 na 7. strani razpisne dokumentaicje: Predviden čas testa je do 14 dni od izvedene/zaključene edukacije uporabnika. Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR: DA
Datum objave: 04.08.2020   08:25
VPRAŠANJE
Spoštovani, v razpisu zahtevate med drugim dializne igle. Le te so neodvisne od aparatov. Prosimo za ločitev igel od ostalega razpisa in da vam posamezni ponudniki lahko ponudimo igle neodvisno od aparatov in da vam ponudniki lahko ponudimo samo določen sklop.

Če je naša zgornja zahteva neizvedljiva, prosimo za izločitev igel iz tega razpisa in za njih nov razpis, saj so igle potrošnji material. S tem boste povečali konkurenco med ponudniki. Hvala.

ODGOVOR

Naročnik ne odstopa od zahteve.


Datum objave: 04.08.2020   08:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. Prosimo za predračun v Excelu.


ODGOVOR:

Naročnik predračunov nima v Excelovem zapisu.


Datum objave: 04.08.2020   08:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnik je med merili za ekonomsko najugodnejšo ponudbo določil tudi naslednje merilo: »Integriran sistem meritve venskega tlaka, ki zaznava odstopanje od mejnih vrednosti alarma«. Prosimo potrdite, da pravilno razumemo, da to merilo izpolnjuje tudi monitor, pri katerem se limit venskega tlaka nastavi ročno in ne avtomatsko, pri čemer pa sicer monitor ima vgrajen sistem meritve venskega tlaka.
Najlepša hvala in lep pozdrav


ODGOVOR: DA
Datum objave: 04.08.2020   08:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Na strani 52, v točki 68 vezano na dializne koncentrate zahtevate, da je koncentracija natrija točno 138 mmol. V zvezi z navedeno tehnično zahtevo opozarjamo, da je dokazano ustrezna standardna koncentracija natrija v dializnih koncentratih med 138 in 140 mmol/L, pri čemer kakršnakoli koncentracija znotraj navedenega obsega ustreza strokovnim zahtevam in dosega primerljive rezultate. Po vedenju potencialnega ponudnika ni nobene strokovne podlage, da se zahteva ravno koncentracija natrija 138 mmol/L. Ker je naročnik kar dvakrat izvedel analizo trga, zelo natančno pozna, s kakšnimi dializnimi koncentrati razpolagajo potencialni ponudniki. Prav tako ne dvomimo, da naročnik pozna strokovne zahteve glede koncentracije natrija. Naročnika pozivamo, da spremeni zahtevo razpisne dokumentacije na strani 52, v točki 68 na način, da koncentracija natrija lahko znaša med 138 in 140 mmol/L ali alternativno, da dopusti odstopanje koncentracije natrija od 138 mmol/L za +/- 2 %. Na ta način se zagotovi, da lahko vsi ponudniki sodelujejo na tem javnem naročilu. V nasprotnem primeru naročnik vnaprej popolnoma brez kakršnekoli strokovne podlage izloči določene ponudnike. Če naročnik predlogu ne bo sledil, bomo primorani vložiti revizijski zahtevek zaradi neenakopravne obravnave ponudnikov.
Najlepša hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR:

Naročnik se strinja da je koncentracija natrija od 138 do 140 mmol.Datum objave: 04.08.2020   08:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Obr-10, Tehnične specifikacije, točka 8 zahteva, da dializni aparati izvajajo med drugim naslednjo dvoigelno proceduro: počasno dnevno dializo (SLEDD) pretok dializata 300 ml/min, krvne od 150-180 ml/min in vsaj 10 ur.
Naročnik je pred objavo predmetnega javnega naročila izvedel raziskavo trga (glede SLEDD dialize je podatke zbiral celo dvakrat), v okviru katere je preverjal, ali je na voljo SLEDD dializa). Kot izhaja iz strokovnih publikacij in skladno s standardi SLEDD dializa pomeni dializo s pretokom dializata 100 - 300 ml/min in pretokom krvne črpalke od 100 - 200 ml/min od 6 do 12 ur dnevno. Po preučitvi trga, v okviru katere je naročnik pridobil informacije od potencialnih ponudnikov, pa je naročnik v javnem naročilu to specifikacijo zaostril (čeprav je predhodno zbiral podatek o SLEDD dialize) in zahteva čas dialize pod predpisanimi pogoji vsaj 10 ur, s čimer je določenim ponudnikom preprečil sodelovanje na predmetnem javnem naročilu. Ker standard SLEDD dialize določa, da počasna dnevna dializa traja vsaj 6 ur, predlagamo naročniku, da spremeni navedeno tehnično specifikacijo, da se glasi:
»počasno dnevno dializo (SLEDD) pretok dializata 100 - 300 ml/min, krvne od 100-200 ml/min in vsaj 8 ur«.
Na ta način bo naročnik omogočil, kar je tudi skladno z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki, da se bo na javno naročilo lahko prijavilo čim več ponudnikov, to pa je nenazadnje tudi skladno z načelom gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, saj bo naročnik z odprtjem javnega naročila širšemu krogu potencialnih ponudnikov prejel tudi ekonomsko ugodnejše ponudbe.
Najlepša hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR:

Naročnik ne odstopa od zahteve, ker traja ta procedura običajno od 10 do 12 ur.Datum objave: 04.08.2020   08:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnik bo ponudbe izbiral po kriteriju ekonomsko najugodnejše ponudbe, kjer bo 70 % vrednosti predstavljala cena, ostalih 30 % pa dodatni kriteriji/merila. Med dodatnimi merili je določeno tudi merilo »Integriran sistem za spremljanje in uravnavanje jedra telesne temperature«, ki je vredno 5 točk. Navedeno merilo izpolnjuje le en od potencialnih ponudnikov, s čimer je omenjeni ponudnik postavljen v favoriziran položaj v primerjavi z ostalimi ponudniki.
Naročnik je pred objavo predmetnega javnega naročila opravil kar dve raziskavi trga, v katerih je pridobil natančne informacije o tem, kakšni dializni aparati so na voljo na trgu in kakšne so njihove tehnične specifikacije. Naročnik torej razpolaga z informacijo, da navedeno merilo lahko izpolni le en ponudnik. Po oceni ponudnika tudi ni neke strokovne razlage, zaradi katere bi bila ta tehnična lastnost aparata tako pomembna, da je vredna 5 točk. Določitev omenjenega merila nedopustno, neutemeljeno ter brez kakršnekoli strokovne utemeljitve favorizira zgolj enega ponudnika, saj mu naročnik s tem merilom de facto omogoči prednost pred ostalimi konkurenti.
Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) v 5. členu določa, da javno naročilo ne sme neupravičeno omejevati konkurence med ponudniki (načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki) ter v 7. členu, da mora naročnik zagotoviti, da med ponudniki na vseh stopnjah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ni razlikovanja (načelo enakopravne obravnave ponudnikov). Ponudnik ne prereka naročnikove pravice, da samostojno določi merila za ekonomsko najugodnejšo ponudbo, vendar pa naročnika opozarja na to, da mora pri tem upoštevati temeljna načela javnega naročanja. Četudi morda ponudbo lahko odda več ponudnikov, pa je eno izmed dodatnih meril določeno na način, da ga lahko izpolni le eden od ponudnikov. S tem se mu zagotovi zadostna prednost, da bo njegova ponudba lahko ekonomsko ugodnejša kot ponudbe ostalih ponudnikov. Posledično je določitev merila »Integriran sistem za spremljanje in uravnavanje jedra telesne temperature« v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki in načelom enakopravne obravnave ponudnikov.
Naročnika pozivamo, da merilo »Integriran sistem za spremljanje in uravnavanje jedra telesne temperature« odpravi.
V nasprotnem primeru bomo primorani zoper razpisno dokumentacijo vložiti revizijski zahtevek zaradi kršitve pravil javnega naročanja.
Najlepša hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR:
Naročnik odstopa od tehnične zahteve dane pod zaporedno številko 73 ter v nadaljevanju spreminja točkovanje in sicer

71. Aparat mora imeti integrirani modul za meritev recirkulacije ali vsaj nuditi možnost ocene (estimation), da je v žilnem pristopu pacienta možna prisotnost recirkulacije - 10 točk
72. Dvosmerni prenos podatkov iz dializnega aparata na osebni računalnik in obratno ( sprememba parametrov dializnega zdravljenja pacienta kot. npr. zdravila, sprememba UF, sprememba potrošnega materiala)- 10 točk
74. Integriran sistem meritve venskega tlaka, ki zaznava odstopanje od mejnih vrednosti alarma- 10 točk
Datum objave: 04.08.2020   08:31
VPRAŠANJE
Vprašanje vezano na OBR-10, zahteva št. 8
Za izpolnjevanje tehničnih zahtev pod številkami 1, 4, 14 in 38 ste že dovolili izjavo proizvajalca in ponudnika dano pod kazensko in materialno odgovornostjo.
Prosimo, da dovolite, da se predloži tudi enako izjavo za dokazilo, da je mogoče izvajanje dnevne SLED dialize, saj se ta podatek ne nahaja v prospektnem ali katerem drugem materialuODGOVOR

Naročnik sprejem za dokazovanje tehničnih zahtev pod zaporedno številko 1,4,14 ter 38 lastno izjavo proizvajalca ter izjavo ponudnika dano poda kazensko in materialno odgovornostjo. Naročnik lahko od ponudnika zahteva test aparat kot potrditve ustreznosti z tehničnimi zahtevami naročnika v OBR-10 ter OBR-10/1.


Datum objave: 04.08.2020   08:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
vezano na vašo strokovno zahtevo (št. 103) in merilo (št.147) nas zanima, če razumemo prav, da je potrebno videti na samem monitorju (zaslonu) aparata v obliki "linearnega grafa" (ali katerega koli drugega grafa) ali bo terapija/dializa dosežena in iz tega "grafa" se mora tudi razbrati/oceniti ali je prisotna recirkulacija?
Prosim za potrditev.
Hvala.
LP

ODGOVOR: DA
Datum objave: 04.08.2020   08:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vezano na reference vas sprašujemo ali vam lahko priložimo listo referenc proizvajalca z naštetimi bolnišnicami po EU in dializnimi centri, kamor so prodali ponujeno opremo ( tip aparata, katerega bomo ponudili vam)? V primeru, da boste želeli reference preveriti, vam bomo predali vse kontakte. Proizvajalec dosledno sledi zakonu o varovanju podatkov (GDPR) in je izjemno previden pri posredovanju kakršnihkoli informacij.
Prosimo, za potrditev, da vam lahko priložimo listo proizvajalčevih referenc.
Hvala.


ODGOVOR
Naročnik je v OBR-9 zapisal zahtevo pogodbenega partnerja (polni naziv in naslov).V referencah tako ni osebnih podatkov pogodbenega partnerja. Naročnik ne odstopa od zahtev.Datum objave: 04.08.2020   08:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
vezano na strokovne zahteve vas sprašujemo ali lahko za strokovne zahteve, ki niso napisane v celoti v priročniku, katalogu, letakih (prospektnih materialih) in jih ni mogoče popolno podčrtati, dokazujemo z izjavo pod kazensko in materialno odgovornostjo proizvajalca?
Npr, take izjave so: 79, 84, 95, 113, 115 ,116, 117, 122, 124, 128, 129, 140, 141, 142. Te izjave mora potrditi proizvajalec, ker niso nikjer napisane.
Hvala.


ODGOVOR:

Naročnik sprejema za dokazovanje tehničnih zahtev pod zaporedno številko 1,4,14 ter 38 lastno izjavo proizvajalca ter izjavo ponudnika dano poda kazensko in materialno odgovornostjo. Naročnik lahko od ponudnika zahteva test aparat kot potrditve ustreznosti z tehničnimi zahtevami naročnika v OBR-10 ter OBR-10/1.Datum objave: 04.08.2020   08:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v strokovnih zahtevah so zahtevane strokovne zahteve, katere ni moč potrditi v katalogu:
79. Programska oprema v Slovenskem jeziku
84. Počasno dnevno dializo (SLEDD) pretok dializata 300 ml/min, krvne od 150 180 ml/min in vsaj 10 ur
95. So kompatibilni s sistemom centralnega napajanja z dializnimi raztopinami in koncentrati
113. Mora biti kompatibilen z obstoječimi priključki na obtok dializne vode z možnostjo adaptacije na stroške ponudnika
116. Dializatorji omogočajo visokopretočno BHD, HF in HDF
117. Kemijska sestava: sintetična necelulozna biokompatibilna membrana naslednje sestave:
124. Dializatorji imajo naslednje efektivne površine:
128. Namenjeni za enkratno uporabo
129. Linije morajo biti originalne za ponujene dializne aparate.
Zanima nas tudi kako dokazujemo "Opombe". Tudi za opombe bi bila potrebna izjava proizvajalca.

Zgoraj omenjene zahteve so lahko potrjene izključno s strani proizvajalca in v katalogu niso zapisane. Npr. v katalogu ne more biti napisano ali je "aparat kompatibilen z obstoječimi priključki na obtok dializne vode z možnostjo adaptacije na stroške ponudnika", če sploh ne vemo katero RO v bolnišnici uporabljate. Na podlagi te informacije, bi potem proizvajalec lahko potrdil kompatibilnost in je zato potrebna izjava proizvajalca. Enako velja za ostale zahteve.

Glede na napisno vas prosimo, da dovolite izjave proizvajalca na zgoraj omenjene strokovne zahteve. Ker ste nekaj izjem dovolili že v sami v razpisni dokumentaciji, nekaj posebej z vprašanji, smatramo, da razumete in sprejemate situacije, da v katalogih žal ni vse opredeljeno in so izjave proizvajalcev nujne za zagotovitev popolno oddane ponudbe.
Hvala.ODGOVOR:

Naročnik sprejema za dokazovanje tehničnih zahtev pod zaporedno številko 79,84,95,113,116,117,124,128 ter 129 lastno izjavo proizvajalca ter izjavo ponudnika dano poda kazensko in materialno odgovornostjo. Naročnik lahko od ponudnika zahteva test aparata kot potrditve ustreznosti z tehničnimi zahtevami naročnika v OBR-10 ter OBR-10/1. Ob tem mora vse zahteve izpolnjevati tudi nuden potrošni material.
Datum objave: 04.08.2020   08:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ker gre za starejše verzije katalogov in v njih ni vsega napisanega in opredeljenega vas prosimo, če lahko, kar manjka napisanega v katalogu za potrditev zahtev, priložimo dopolnilno izjavo proizvajalca, kateri tudi odgovarja pod kazensko in materialno odgovornostjo?
Hvala.

ODGOVOR:
Postavite novo vprašanje z navajanjem tehničnih zahtev, ki niso navedene.
Datum objave: 04.08.2020   08:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zahteva 88. in 115. se nanašata na isto stvar. Predlagamo, da izpustite zahtevo 115. iz liste strokovnih zahtev, saj je opredeljena že v zahtevi pod zaporedno št. 88.
Hvala.


ODGOVOR:

Naročnik črta tehnično zahtevo 88.Datum objave: 04.08.2020   08:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vprašanje vezano na izpolnjevanje strokovnih zahtev - št. 84.
Te procedure v našem katalogu nimamo posebej omenjene/zapisane, saj gre za dvoigelno metodo z nizkimi pretoki. Ta zahteva je podobna/enaka zahtevi o izvajanju citratnih dializ, ki niso nikjer v nobenem katalogu napisane a se jih izvaja, saj je odvisno od potrošnega materiala (kisli koncentrat brez kalcija), katerega uporabijo za izvedbo te vrste terapije. Pri počasni dializi, pa gre za nizke pretoke, katere omogočajo vsi ponudniki.
Prosimo vas, da dovolite izjavo proizvajalca, da aparati dovoljujejo to vrsto dialize-terapije, tako kot dovoljujete izjemo za 1,4,14,38 in 46 oz.122.
Hvala.


ODGOVOR:

Naročnik sprejema za dokazovanje tehničnih zahtev pod zaporedno številko1 ,4,14,38 in 46 oz.122. lastno izjavo proizvajalca ter izjavo ponudnika dano poda kazensko in materialno odgovornostjo. Naročnik lahko od ponudnika zahteva test aparata kot potrditve ustreznosti z tehničnimi zahtevami naročnika v OBR-10 ter OBR-10/1. Ob tem mora vse zahteve izpolnjevati tudi nuden potrošni material.Datum objave: 04.08.2020   08:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v pogodbi za dobavo potrošnega materiala ima naročnik navedeno:
"2.6. Izvajalec se zavezuje, da bo ob spremembi tehnologije proizvajalca katerega potrošni material nudi, skladno z razvojem in osvajanjem novih tehnologij, zagotovil ter ponudil nove potrošne materiale po veljavni obdobni ceni (OBR-5/3)."

Ali to pomeni, da bomo ponudniki po povprečni ceni dobavljali tudi nove artikle, ki bodo po vsej verjetnosti imeli višjo nabavno ceno od podane povprečne cene, katero bomo vnesli v predračun?

Hvala.

ODGOVOR:

Ponudnik mora zagotavljati nove artikle po veljavni ceni artikla iz OBR-5/1, ki se ga nadomešča.Datum objave: 04.08.2020   08:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V pogodbi o servisiranju imate v 12. členu zapisano, da "Izvajalec pri izvajanju te pogodbe ne nastopa s podizvajalci."

ZJN-3 dopušča, da ponudniki del javnega naročila oddajo v podizvajanje, in sicer v 94. členu (izvedba javnih naročil s podizvajalcem).

Zanima nas zakaj naročnik ne dopušča podizvajalcev, zakon pa jih predvideva? To bi posledično pomenilo, da bi vsi ponudniki sami morali zagotavljati servisiranje aparatov, kar pa lahko zagotovi samo 1 ponudnik na slovenskem tržišču.

Naročnika pozivamo naj umakne sporni 12.člen pogodbe o vzdrževanju.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik zahteva kompletno vzdrževanje za obdobje 7 let. V OBR-6 upoštevajte« Da bo na svoje stroške do primopredaje opreme zagotovili edukacijo dveh strokovnjakov tehnične službe naročnika za napreden uporabniški nivo-prvi pristop (prepoznavanje alarmov, odpravo napak v okviru dostopa na tem nivoju) Strokovnjaka morata pridobiti znanje (certifikate) in vso potrebno literaturo ter druge pripomočke ter opremo za prvi pristop. Tehnični kader naročnika ne bo izvajal servisni nivo s polnim dostopom (spuščanje v pogon, pregledi in preizkusi, verifikacije, servisi, odprava motenj in okvar, zamenjava rezervnih delov, nadgradnja sistem, drugo) Če je za ustrezno pridobitev znanja ter veljavnost certifikata za celotno pogodbeno obdobje potrebno opraviti več ločenih edukacij, je ponudnik dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.« Naročnik bo izvedel popravek razpisne dokumentacije in uskladil neskladje.


Datum objave: 04.08.2020   08:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v 6.členu pogodbe imate zahtevo, da se:

"Izvajalec se zavezuje:

naročniku ob podpisu pogodbe predložiti seznam strokovnega kadra (serviserjev), ki bodo izvajali delo po tej pogodbi. Izvajalec bo ažurno obveščal naročnika o spremembah izvajalcev (kadrov) po tej pogodbi,
zagotavljati usposobljenost in izpopolnjevanje nominiranih kadrov z ustreznimi certifikati in opravljenim šolanjem pri proizvajalcu ter na zahtevo naročnika predložiti o tem ustrezno dokazilo."

zanima nas, zakaj zahtevate servisiranje s strani ponudnika, če bo potrebno izobraziti 2 serviserja z vaše bolnišnice za potrebe servisiranja? In kako si bodo razdelili delo?

Hvala za odgovor.


ODGOVOR:

Naročnik zahteva kompletno vzdrževanje za obdobje 7 let. V OBR-6 upoštevajte« Da bo na svoje stroške do primopredaje opreme zagotovili edukacijo dveh strokovnjakov tehnične službe naročnika za napreden uporabniški nivo-prvi pristop (prepoznavanje alarmov, odpravo napak v okviru dostopa na tem nivoju) Strokovnjaka morata pridobiti znanje (certifikate) in vso potrebno literaturo ter druge pripomočke ter opremo za prvi pristop. Tehnični kader naročnika ne bo izvajal servisni nivo s polnim dostopom (spuščanje v pogon, pregledi in preizkusi, verifikacije, servisi, odprava motenj in okvar, zamenjava rezervnih delov, nadgradnja sistem, drugo) Če je za ustrezno pridobitev znanja ter veljavnost certifikata za celotno pogodbeno obdobje potrebno opraviti več ločenih edukacij, je ponudnik dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.« Naročnik bo izvedel popravek razpisne dokumentacije in uskladil neskladje.Datum objave: 04.08.2020   08:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v vzorcu pogodbe, stran 33, 4. člen verjetno nekaj manjka. Prosimo za dopolnitev.

Vsebina člena je namreč naslednja: "Dela, navedena v 2. členu te pogodbe, bo v dogovorjenem obsegu, rokih in kvaliteti "

Lep pozdrav.

ODGOVOR:


Naročnik odstopa od navedbe v 2.členu pogodbe OBR-6/1. Naročnik bo izvedel popravek razpisne dokumentacije in uskladil neskladje.


Datum objave: 04.08.2020   08:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnik v vzorcu pogodbe navaja:
"1.6. Da bo na svoje stroške do primopredaje opreme zagotovili edukacijo dveh strokovnjakov tehnične službe naročnika za napreden uporabniški nivo ter nato v nadaljevanju v roku najkasneje 3 mesecev od izvedene primopredaje za kompletno tehniško šolanje (servisni nivo za pooblaščeno certificirano osebo s polnimi pravicami), ki zagotavlja celotni obseg vzdrževanja (spuščanje v pogon, pregledi in preizkusi, verifikacije, servisi, odprava motenj in okvar, zamenjave rezervnih delov, nadgradnja sistema idr.) za dobavljeno opremo. Strokovnjaka morata pridobiti znanje (certifikate) in vso potrebno literaturo ter druge pripomočke za brezhibno vzdrževanje opreme. Šolanje se izvrši pri proizvajalcu opreme v njegovem učnem servisnem centru. Ponudnik krije vse stroške poti, bivanja in šolanja. Če je za ustrezno pridobitev znanja ter veljavnost certifikata za celotno pogodbeno obdobje potrebno opraviti več ločenih edukacij, je ponudnik dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke."

Zanima nas kako si naročnik to predstavlja. Namreč, predmet javnega naročila je med drugim tudi KOMPLETNO VZDRŽEVANJE OPREME ZA OBDOBJE 7 LET.

Po kakšni logiki moramo ponuditi vzdrževanje in še izobraziti 2 naročnikova strokovnjaka? Prosimo za podrobno specifikacijo kdo bo dejansko opravljal kateri del servisa. Kaj bo opravljal servis ponudnika in kaj bosta na aparatih opravljala strokovnjaka naročnika?

Hvala.

ODGOVOR:


V OBR-6 upoštevajte« Da bo na svoje stroške do primopredaje opreme zagotovili edukacijo dveh strokovnjakov tehnične službe naročnika za napreden uporabniški nivo-prvi pristop (prepoznavanje alarmov, odpravo napak v okviru dostopa na tem nivoju) Strokovnjaka morata pridobiti znanje (certifikate) in vso potrebno literaturo ter druge pripomočke ter opremo za prvi pristop. Tehnični kader naročnika ne bo izvajal servisni nivo s polnim dostopom (spuščanje v pogon, pregledi in preizkusi, verifikacije, servisi, odprava motenj in okvar, zamenjava rezervnih delov, nadgradnja sistem, drugo) Če je za ustrezno pridobitev znanja ter veljavnost certifikata za celotno pogodbeno obdobje potrebno opraviti več ločenih edukacij, je ponudnik dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.« Naročnik bo izvedel popravek razpisne dokumentacije in uskladil neskladje


Datum objave: 04.08.2020   08:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na izpolnjevanje pogoja:
3. Da ponudnik in zakoniti zastopnik/i ni/nismo bil/bili pravnomočno obsojen/i zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v 75.členu ZJN-3.
vas sprašujemo ali lahko za izpolnjevanje pogoja sami predložimo potrdila o nekaznovanosti za ponudnika, podizvajalca in zakonite zastopnike, ki niso starejša od 30 dni od roka za oddajo ponudb.
Lep pozdrav.

ODGOVOR: DA
Datum objave: 04.08.2020   08:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V odgovorih vidimo, da bo podaljšan rok za oddajo ponudb. Ker gre za javno naročilo objavljeno tudi na TED portalu ponudniki ne vidimo takoj sprememb naročnika, kot npr. podaljšani roki in popravki razpisne dokumentacije (včasih to traja do 5 dni).

Zato vas prosimo, če nam lahko odgovorite kdaj bo novi rok za oddajo ponudb in do kdaj bomo ponudniki lahko zastavljali vprašanja.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR


Trenutno so vse objave naročnika vidne in na voljo vsem potencialnim ponudnikom.

Datum objave: 04.08.2020   08:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v razpisni dokumentaciji nimate usklajene zahteve po predložitvi referenc za ponujene aparate. Prosimo, da sporočite, za koliko aparatov vam moramo predložiti reference?

ODGOVOR:


Upoštevajte vsaj 10 aparatov. Naročnik bo izvedel popravek razpisne dokumentacije in uskladil neskladje.

Datum objave: 04.08.2020   08:48
VPRAŠANJE
Prosimo, da dovolite, da na zahtevo po kompatibilnosti dializnega aparata z obstoječimi priključki oz adaptacijo na stroške ponudnika lahko podamo izjavo proizvajalca, saj drugače na to zahtevo ni mogoče odgovoriti.

ODGOVOR: Da, dovolimo.
Datum objave: 04.08.2020   08:48
VPRAŠANJE
Prosimo, da potrdite, da so lahko izjave proizvajalcev, prospekti in tehnična dokumentacija v angleškem jeziku.

ODGOVOR; DA, potrjujemo.
Datum objave: 04.08.2020   08:50
VPRAŠANJE
Vprašanje:
Na obrazcu OBR-10 pod točko 1 dovoljujete, da priložimo izjavo proizvajalca za potrditev izpolnjevanja te tehnične zahteve.
Prosimo, da tudi v primeru točke 2 dovolite, da priložimo izjavo proizvajalca centralnega programskega nadzornega sistema kot dokaz za izpolnjevanje zahteve.

ODGOVOR:


Naročnik sprejema za dokazovanje tehničnih zahtev pod zaporedno številko 2 lastno izjavo proizvajalca ter izjavo ponudnika dano poda kazensko in materialno odgovornostjo. Naročnik lahko od ponudnika zahteva test aparata kot potrditve ustreznosti z tehničnimi zahtevami naročnika v OBR-10 ter OBR-10/1. Ob tem mora vse zahteve izpolnjevati tudi nuden potrošni material.

Datum objave: 04.08.2020   08:50
VPRAŠANJE
Prosimo, da sprejmete kot ustrezen dokaz za izpolnjevanje lastnosti »programska oprema v slovenskem jeziku« izjavo proizvajalca programske opreme ali pa ponudnika, ki bo potrdil, da bo nameščena programska oprema v slovenskem jeziku.

ODGOVOR:
Naročnik sprejem za dokazovanje tehničnih zahtev pod zaporedno številko 3 lastno izjavo proizvajalca ter izjavo ponudnika dano poda kazensko in materialno odgovornostjo. Naročnik lahko od ponudnika zahteva test aparata kot potrditve ustreznosti z tehničnimi zahtevami naročnika v OBR-10 ter OBR-10/1.

Datum objave: 04.08.2020   08:52
VPRAŠANJE
Prosimo, da pri tehničnih zahtevah za kisle dializne koncentrate spremenite zahtevo po obvezni koncentraciji Na+ iz 138 mmol/L na območje od 138 mmol/L do 140 mmol/L, saj se na dializnih monitorjih lahko koncentracija Na uravnava, ne glede na to, kakšna koncentracija Na je v vsebnikih kislega koncentrata. Tako kot je ta zahteva opredeljena sedaj je omejujoča in bi otežila pripravo popolne ponudbe večim ponudnikom.

ODGOVOR: Da, spreminjamo zahtevo, kot je predlagano.
Datum objave: 04.08.2020   08:53
VPRAŠANJE
Vprašanje vezano na kisle koncentrate:
iz besedila tehničnih zahtev lahko razberemo, da želite, da ponudniki ponudimo tudi kisle koncentrate z vsebnostjo Ca 0 v kombinaciji z različnimi vrednostmi K in sicer 2, 3 oz 4 mmol/L. To paleto vam lahko po našem poznavanju tržišča v vseh treh variantah lahko ponudi samo en ponudnik, zato vas prosimo, da koncentrate z vsebnostjo Ca 0 izločite iz tega JN, kakor je bilo to tudi že narejeno v vašem prejšnjem JN v letu 2016 in jih kupite posebej, saj gre za manjše količine, kar lahko preverite tudi v vaši lekarni.

ODGOVOR:


Ponudite ustrezne koncentrate. V kolikor se proizvajalec opreme ne omejuje v delu določnega proizvajalca koncentrata, ponudite drugo ustrezno.

Datum objave: 04.08.2020   08:53
VPRAŠANJE
Ta JN je z vključitvijo dostave centralnega programskega nadzornega sistema in povezave v BIRPIS tako finančno obtežen, da je v izogib neljubim presenečenjem vseh udeleženih prosimo, da podate ocenjeno vrednost razpisa nabave po tem JN oz višino zagotovljenih sredstev za ta JN.

ODGOVOR: Naročnik ocenjene vrednosti JN ne bo objavil.
Datum objave: 04.08.2020   08:54
VPRAŠANJE
V OBR-10 tehnične specifikacije zahtevate, da je programska oprema v slovenskem jeziku. Predvidevamo, da je bila s tem mišljena programska oprema na dializnem aparatu.

Ali smo prav razumeli?

ODGOVOR: DA
Datum objave: 04.08.2020   09:39
VPRAŠANJE
Vprasanje glede centralnega programskega nadzornega sistema:
Prosimo natancno specificirajte kaksne podatke zelite beleziti znotraj pojma dializni protokol.


ODGOVOR

Dializni protokol je ime in priimek pacienta, zaporedna številka dialize pacienta, datum izvedene dialize, vrsta dialize, čas, uporabljen potrošni material pri pacientu, antikoagulacija, teža pacienta (predvidena, pred dializi, po dializi), predvidena ultrafiltracija, pritisk, pulz, arterijski tlak, venski tlak, zdravniški komentarji.


Datum objave: 06.08.2020   08:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V OBR-8 zahtevate, da je za redno zaposlenega serviserja pri pooblaščenem servisu potrebno priložiti obrazec M-1/M-2 (prijava, odjava iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja), ki dokazuje sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. Pogodbeno razmerje je sklenjeno med zaposlenim in delodajalcem ter je kot tako zaupne narave. Prav tako je zaupne narave zahtevani obrazec M-a/M-2 in vsebuje osebne podatke. Ali omenjene dokumente naročnik resnično potrebuje in mu ne zadošča lastna izjava o izpolnjevanju zahtev, podana pod kazensko in materialno odgovornostjo?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
Naročnik vztraja pri postavljenem pogoju, ki je uveljavljen v praksi v okviru drugih JN.
Datum objave: 06.08.2020   08:24
VPRAŠANJE
Vprašanje glede dvosmernega prenosa podatkov iz dializnega aparata na osebni računalnik:
Ali je v vsaki dializni sobi tokom izvajanja procedur dialize vedno prisotna sestra oz če jih je več navedite prosim število (po sobah)?
In koliko sester po posameznih sobah izvaja priključitev pacientov?


ODGOVOR

Podatek o številu sester po posameznih sobah ni relevanten za JN, zato ga naročnik ne bo podal.


Datum objave: 12.08.2020   09:11
VPRAŠANJE
Kdaj lahko pričakujemo popravek razpisne dokumentacije in seveda popravek vseh navodil in obrazcev, ki jih potrebujemo za pripravo ponudbe?

ODGOVOR:
Spremljajte objave na Portalu javnih naročil. Hvala za razumevanje.
Datum objave: 12.08.2020   09:11
VPRAŠANJE
Ali prav razumemo vaš odgovor, da za strokovne zahteve št. 64/140, 65/141, 66/142 ne zadošča dokazovanje ustreznosti z lastno izjavo pod kazensko in materialno odgovornostjo proizvajalca?
Da lastna izjava zadošča ste nedvoumno ste potrdili le za zahteve 1, 4, 14 ter 38 (v originalni razpisni dokumentaciji) ter za 2/78, 3/79, 8/84, 19/95, 37/113, 40/116, 41/117, 46,/122, 48/124, 52/128, 53/129 (v pojasnilih na Portalu JN).
Zaradi dvojnega oštevilčevanja in nekaterih nejasnih odgovorov prosimo za nedvoumna navodila, za katere tehnične zahteve zadošča lastna izjava proizvajalca.

ODGOVOR

Naročnik sprejem za dokazovanje tehničnih zahtev pod zaporedno številko. 64, 65 ter 66 lastno izjavo proizvajalca ter izjavo ponudnika dano poda kazensko in materialno odgovornostjo. Naročnik lahko od ponudnika zahteva test aparata kot potrditve ustreznosti z tehničnimi zahtevami naročnika v OBR-10 ter OBR-10/1. Ob tem mora vse zahteve izpolnjevati tudi nuden potrošni material. Oprema in potrošni material morata izpolnjevati vse tehnične zahteve naročnika že v času testa.
V OBR-10/1 upoštevajte številčenje kot v OBR-10. V OBR-10/1 je prišlo do napačnega zamika številčenja.Datum objave: 12.08.2020   09:13
VPRAŠANJE
V pojasnilih z dne 04.08.2020 ob 08:43 ste napisali, da naročnik odstopa od navedbe v 2.členu pogodbe OBR-6/1. Prosimo za preverjanje in potrditev vaše izjave.ODGOVOR:V 4. členu pogodbe OBR-6/1 upoštevajte »Dela, navedena v 2. členu te pogodbe bo izvajalec izvedel v dogovorjenem obsegu, rokih in kvaliteti ».


Datum objave: 12.08.2020   09:13
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ali lahko kot referenco pri dobavi materiala navedemo tudi vašo bolnišnico?
Hvala za odgovor,
LP

ODGOVOR: Da
Datum objave: 12.08.2020   09:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vezano na zahtevo, da dializni aparati izvajajo SLED dializo vsaj 10 ur (Obr-10, Tehnične specifikacije, točka 8) ponovno pozivamo naročnika, naj zahtevo spremeni na način, da zahtevo izpolnjujejo tudi dializni aparati, ki izvajajo SLED dializo vsaj 8 ur. S tem bo naročnik odprl konkurenco širšemu krogu ponudnikov.
Najlepša hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR:

Naročnik zahteva izvajanje SLEED dialize v obsegu vsaj 8 ur ter 15 minut. Naročnik ima že sedaj v uporabi aparate različnih proizvajalcev, ki omogočajo izvajanje v obsegu vsaj 10 ur.


Datum objave: 12.08.2020   09:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vezano na zahtevo, da dializni aparati izvajajo SLED dializo vsaj 10 ur (Obr-10, Tehnične specifikacije, točka 8), želimo omeniti, da številne znanstvene študije dokazujejo, da pacienti, pri katerih se je izvajala kontinuirana dializa na akutnih monitorjih, kasneje preidejo na kronično dializo kot tisti pacienti, pri katerih se je izvajala SLED dializa na kroničnih monitorjih. Navedeno dokazuje, da je za paciente boljše, da se izvajajo kontinuirane dialize (z monitorji, ki so namenjeni dolgim dializam). Takšne dialize so bolj nežne za paciente, omogočajo nižje pretoke in imajo ostale prednosti, ki so veliko boljši kot izvajanje SLED dializ na kroničnih monitorjih. Predvidevamo, da bo tudi naročnik v večini primerov sledil strokovnim ugotovitvam in izvajal kontinuirane dialize in ne SLED dialize.
Glede na navedeno prosimo naročnika, da šteje za ustrezen tudi dializni aparat, ki izpolnjuje vse tehnične zahteve, SLEDD dializo pa izvaja vsaj 8 ur.
Najlepša hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik zahteva izvajanje SLEED dialize v obsegu vsaj 8 ur ter 15 minut. Naročnik ima že sedaj v uporabi aparate različnih proizvajalcev, ki omogočajo izvajanje v obsegu vsaj 10 ur.Datum objave: 12.08.2020   09:17
VPRAŠANJE
Ker niste odgovorili na zastavljeno vprašanje, ga postavljamo ponovno:

Datum objave: 04.08.2020 08:31

VPRAŠANJE
Vprašanje vezano na OBR-10, zahteva št. 8
Za izpolnjevanje tehničnih zahtev pod številkami 1, 4, 14 in 38 ste že dovolili izjavo proizvajalca in ponudnika dano pod kazensko in materialno odgovornostjo.
Prosimo, da dovolite, da se predloži tudi enako izjavo za dokazilo, da je mogoče izvajanje dnevne SLED dialize, saj se ta podatek ne nahaja v prospektnem ali katerem drugem materialu

ODGOVOR
Naročnik sprejem za dokazovanje tehničnih zahtev pod zaporedno številko 1,4,14 ter 38 lastno izjavo proizvajalca ter izjavo ponudnika dano poda kazensko in materialno odgovornostjo. Naročnik lahko od ponudnika zahteva test aparat kot potrditve ustreznosti z tehničnimi zahtevami naročnika v OBR-10 ter OBR-10/1.


ODGOVOR


Naročnik sprejem za dokazovanje tehničnih zahtev pod zaporedno številko 8( SLED) lastno izjavo proizvajalca ter izjavo ponudnika dano poda kazensko in materialno odgovornostjo. Naročnik lahko od ponudnika zahteva test aparat kot potrditve ustreznosti z tehničnimi zahtevami naročnika v OBR-10 ter OBR-10/1.

Datum objave: 12.08.2020   09:18
VPRAŠANJE
Na strani 7 v razpisni dokumentaciji pod točko 22. navajate zahtevane reference in obenem zahtevo, vezano na edukacijo, ki je sicer opisana v točkah 20 in 21. Prosimo, da v čistopisu popravite besedilo, da bodo zahteve, vezane na edukacijo, navedene v ustreznih točkah.

ODGOVOR:

Na strani 7 se pod točko 22. črta besedilo »Edukacija mora potekati v Slovenskem jeziku.«.Datum objave: 12.08.2020   09:18
VPRAŠANJE
V dodatnih pojasnilih razpisne dokumentacije je navedeno, da boste objavili čistopis razpisne dokumentacije. Z namenom, da bi v času poletnih dopustov lahko pripravili ponudbo (ustrezne lastne izjave, ipd.), vljudno prosimo, da čistopis objavite čim prej pred rokom za oddajo ponudb.

ODGOVOR

Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije po oddaji vseh odgovorov.


Datum objave: 12.08.2020   09:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas ali vam lahko prijavimo dializatorje proizvajalca Asahi Kasei? Dializatorje tega proizvajalca že več let uspešno uporabljate v bolnišnici.
Hvala.
Lep pozdrav

ODGOVOR:


Naročnik se strinja v koliko izpolnjuje zahteve te razpisne dokumentacije.


Datum objave: 12.08.2020   09:20
VPRAŠANJE
Servisiranje aparatov je prepomembna zadeva, da bi stvari ostale ne dovolj dobro dorečene. Ker je namen servisiranja aparatov to, da delo na oddelku čim bolj nemoteno poteka, ste se odločili, da mora ponudnik ustrezno izobraziti (napredni nivo) dva strokovnjaka tehnične službe naročnika, saj to pomeni, da želite biti toliko neodvisni in toliko hitri pri popravilu aparatov in njihovem čim hitrejšem vključevanju v redno delo. Strinjamo se, da je to dobra rešitev in nimamo nič proti izobraževanju vaših dveh strokovnjakov, želimo pa vam povedati, da izobraževanje, ki ga bodo deležni (Technical Basic Training) obsega veliko več znanj, za kar jih vi v vaši dokumentaciji zadolžujete (prepoznavanje alarmov, odprava napak v okviru dostopa na tem nivoju). Namreč uspodobljeni bodo najmanj za sledeča dela:
- Prepoznavanje okvar in odprava le-teh
- Popravila
- Nastavitev parametrov
- Tehnični pregled aparata
- Vzdrževanje
- Zamenjava okvarjenih delov
- Nastavitve različnih parametrov
- kalibracije
- izvedba rednih letnih servisov
Vaši serviserji bodo na šolanju pridobili najmanj ta znanja in še veliko drugih, zato smatramo, da je za nemoteno delovanje potrebno ustrezno prerazporediti zadolžitve med strokovnjaki naročnika in ponudnik in sicer predlagamo:
Tehnična služba naročnika skrbi za prepoznavanje alarmov, odpravo napak v okviru dostopa na tem nivoju, tekoča popravila vključno z zamenjavo rezervnih delov.
Tehnična služba ponudnika pa prevzame skrb za postavitve aparatov, kalibracije, nastavitve različnih tehničnih parametrov, nadgradnje, redne letne servise in je ves čas na razpolago za posvet ali eventuelno pomoč, če bi le-ta bila potrebna v samem centru.

Poenostavljeno rečeno je predlagana razporeditev del med servisno službo naročnika in ponudnika sledeča: servisna služba naročnika skrbi za tekoča popravila in vzdrževanje aparatov, medtem, ko bi bila servisna služba ponudnika odgovorna za načrtovane tehnične posege kot so začetna postavitev aparatov in izvajanje rednih pregledov po navodilih proizvajalca.

Nenazadnje pa razmejitev teh odgovornosti ponudnikom prinaša zelo jasno sliko za pripravo cenovno ustrezne ponudbe.

Prosimo za potrditev te jasne ločnice obveznosti obeh pogodbenih strank in popravek vaše razpisne dokumentacije v relevantnih delih.

ODGOVOR:

Predmet pogodbe je kompletno vzdrževanje dializnih aparatov. Naročnik je v OBR-6/1 zapisal ( pogodba za kompletno vzdrževanje) zahteve vzdrževanja. V 2. členu te pogodbe je zapisal katera dela so vključene v ceno vzdrževalnine. Tehnični kader naročnika bo imel le prvi pristop prepoznavanje alarmov in ne bo izvajal drugih posegov (spuščanje v pogon, pregledi in preizkusi, verifikacije, servisi, odprava motenj in okvar, zamenjava rezervnih delov, nadgradnja sistem, drugo).
Datum objave: 12.08.2020   09:21
VPRAŠANJE
Sprašujemo, oziroma predlagamo, da se vaša zahteva po referencah za dobavo potrošnega materiala v letni višini 150.000 Eur brez DDV zniža na 100.000 Eur brez DDV, kar se vrednostno bolj ujema z delovanjem 10 dializnih aparatov, kot tudi zahtevano v vaših referencah za aparate. Namreč vrednosti nad 100.000 Eur brez DDV v tem primeru predstavljajo samo dražji material ne pa količinsko več materiala.

Prosimo torej, da naš predlog sprejmete.


ODGOVOR:

Naročnik se strinja.
Datum objave: 12.08.2020   09:22
VPRAŠANJE
Vprašanje vezano na reference
Vljudno prosimo, če vašo zahtevo po referencah za dobave dializnih aparatov in potrošnega materiala, ki jo v dokumentaciji izražate v letih spremenite v odgovarjajoče mesece. Namreč dobave potekajo po javnih naročilih, ki niso skoraj nikoli vezani na koledarska leta.
Torej prosimo da smatrate za ustrezne reference, ki bodo obdobja dobav izražale v mesecih in sicer:
- V zadnjih treh letih > v zadnjih 36 mesecih
- V tokom dveh let v okviru zadnjih treh let > v 24 mesecih tokom zadnjih 36 mesecev


ODGOVOR:


Naročnik se strinja. Naročnik se strinja, upoštevajte namesto
- v zadnjih treh letih - v zadnjih 36 mesecih
- vsaj dve leti vsaj 24 mesecev.Datum objave: 12.08.2020   09:23
VPRAŠANJE
Vprašanje vezano na potrošni material reference

Na OBR -9 moramo ponudniki vpisati reference za lastne izvedene dobave potrošnega materiala oz. moramo vpisati kot dobavitelja pot. materiala proizvajalca za izvedene dobave v vsaj 2 letih v okviru zadnjih 3 let in sicer vsaj 2 bolnišnicama v Sloveniji oz. v EU. Predvidevamo, da vas zanimajo reference za pot. material vezan na aparat, dializne igle, dializatorje, ipd. Vrednost teh dobav obema bolnišnicama pa mora letno dosegati vsaj 150.000 Eur brez DDV skupno, kot to razumemo iz OBR-9.

Prosimo potrdite, da smo pravilno razumeli vašo zahtevo.


ODGOVOR:

Potrošni material vključuje dializatorje, dializne igle, filtre, bikarbonat. Referenco za potrošni material ne navajate za vsako vrsto materiala ločeno ampak sumarno.
Datum objave: 12.08.2020   09:23
VPRAŠANJE
Vprašanje - veza Tehnične zahteve merilo pod št. 147 (oziroma 71):

10 točk boste dodelili tehnični karakteristiki aparata v primeru, da ima integrirani modul za meritev recirkulacije ali da vsaj nudi možnost ocene (estimation), da je v žilnem pristopu pacienta možna prisotnost recirkulacije. Predvidevamo, da želite na zaslonu videti podatke, ki vam bodo služili za oceno (estimation) možne prisotnosti recirkulacije tudi v numerični obliki in ne samo v grafični obliki, ali je dovolj samo grafična oblika?

ODGOVOR:

Lahko v grafični ali numerični obliki.Datum objave: 12.08.2020   09:27
VPRAŠANJE
Vprašanje vezano na reference za aparate

V izogib nerazumevanju vas prosimo, da nam pojasnite, ali smo prav razumeli vašo zahtevo in sicer:

V primeru dializnega aparata zahtevate, da na OBR-9, Obrazec ponudnika o referencah, vpišemo izvedeno lastno dobavo (dobavo ponudnika) ali dobavo proizvajalca vsaj eni bolnišnici v Sloveniji ali v EU najmanj 10 dializnih aparatov, vseh 10 z podobnimi specifikacijami, kot tisti model aparata, ki ga bomo ponudili v predmetnem JN. Ta dobava pa je morala biti izvedena v zadnjih 3 letih. Predvidevamo, da imate v mislih tip reference za aparate z najmanj istimi karakteristikami kot bodo ponujeni vam. Prav tako predvidevamo, da v primeru, da je dobavo v EU izvedel direktno proizvajalec, saj je naše delovanje omejeno na območje Slovenije, njega vpišemo v rubriko »ponudnik« in v rubriki »pogodbeni partner« vpišemo zdravstveno ustanovo, kateri je proizvajalec dobavil najmanj 10 dializnih aparatov, kot zahtevano. Tudi drugi dve rubriki se bosta v tem primeru nanašali na izvedeno dobavo proizvajalca.

Vsekakor pa pod kazensko in materialno odgovornostjo OBR-9 podpiše ponudnik.

Prosimo potrdite, če smo pravilno razumeli vaša navodila.


ODGOVOR:

Naročnik se pri referenci ni omejil samo na ponudnika in na področje Slovenije.Datum objave: 12.08.2020   09:27
VPRAŠANJE
Kdaj lahko pričakujemo popravek na temo izvedbe in organizacije servisa in razporeditev odgovornosti?

Naročnik je večkrat odgovoril, da bo izvedel popravek in uskladil neskladje. Rok za zastavljanje vprašanj je 10.8.2020, naročnik pa popravkov še ni objavil. Res je, da ima naročnik pravico odgovoriti na vprašanja do 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudbe, vendar ker si očitno naročnik vzame precej časa za odgovore in razpisna dokumentacija ni jasna (še vedno so potrebne uskladitve in ni znano kdaj bodo le-te objavljene), bi bilo smiselno razmisliti na strani naročnika, da podaljša roke (tako rok za zastavljanje vprašanj in podredno tudi rok za oddajo ponudb) in tako zagotovi ponudnikom možnost, da se izjasnijo na spremembo razpisne dokumentacije. Ker je množica vprašanj na katere prihajajo nejasni odgovori, je za jasnost 7-letnega razpisa naročnik to dolžan narediti, da spoštuje načelo ZJN o transparentnosti javnega naročanja in sorazmernosti.

Prosimo za podaljšanje rokov za zastavljanje vprašanj in rok za oddajo ponudb.


ODGOVOR:

Predmet pogodbe je kompletno vzdrževanje dializnih aparatov. Naročnik je v OBR-6/1 zapisal ( pogodba za kompletno vzdrževanje) zahteve vzdrževanja. V 2. členu te pogodbe je zapisal katera dela so vključene v ceno vzdrževalnine. Tehnični kader naročnika bo imel le prvi pristop prepoznavanje alarmov in ne bo izvajal drugih posegov (spuščanje v pogon, pregledi in preizkusi, verifikacije, servisi, odprava motenj in okvar, zamenjava rezervnih delov, nadgradnja sistem, drugo).Datum objave: 12.08.2020   09:28
VPRAŠANJE
Predlagamo, da se opažene nepravilnosti v delovanju aparata sporočajo na email naslov in ne na telefonsko številko.

Naročnika pozivamo, da ustrezno popravi 7. člen OBR-6/1 (Pogodba za kompletno vzdrževanje za obdobje sedmih let) na način, da se spremeni besedilo »na telefonsko številko« v »na email«.


ODGOVOR:

Naročnik bo potrdil korektivno vzdrževanje tudi pisno na elektronski naslov odgovorne osebne na strani izvajalca.Datum objave: 12.08.2020   09:29
VPRAŠANJE
Spoštovani! Predračuni so zelo kompleksni in obstaja velika možnost napak pri verižnih izračunih. V izogib računskim napakam in posledično napačnim skupnim vrednostim, ki so merilo za izbor ponudbe, predlagamo in vljudno prosimo, da pripravite osnutek predračunov v .xls z vnešenimi vsemi formulami za izračune skupnih vrednosti. Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

Naročnik ne razpolaga z excelovim dokumentom predračuna.


Datum objave: 12.08.2020   09:29
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnik v okviru tehničnih specifikacij v točki 19 navaja, da so dializni aparati kompatibilni s sistemom centralnega napajanja z dializnimi raztopinami in koncentrati.
Vprašanje:
Ali mora aparat omogočati priklop na centralno koncentratno oskrbo? Če je temu tako, nas zanima, koliko priključkov za priklop različnih vrst dializnih koncentratov mora dializni aparat omogočati?
Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR: Vsaj 3 priključke.
Datum objave: 12.08.2020   09:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Pri tehničnih specifikacij v točki 3 navajate, da mora programska oprema biti v slovenskem jeziku.
Vprašanje se glasi: ali se ta zahteva nanaša tudi na programsko opremo za centralni programski nadzorni sistem?
Hvala za odgovor.


ODGOVOR: DA
Datum objave: 12.08.2020   09:31
VPRAŠANJE
V okviru tehničnih zahev MERILO v točki 74 navajate: Integriran sistem meritve venskega tlaka, ki zaznava odstopanje od mejnih vrednosti alarma.
Zanima nas ali pravilno razumemo naročnikovo zahtevo, da mora aparat zaradi večje varnosti bolnika zaznati nenaden padec venskega tlaka in ustaviti krvno črpalko tudi v primeru, če tlak pade znotraj trenutno nastavljenih mejnih vrednostih venskega tlaka, da doseže 10 točk?


ODGOVOR:

Aparat mora zaznati padec venskega tlaka in ustaviti krvno črpalko, če tlak odstopa od trenutno nastavljenih mejnih vrednosti venskega tlaka(višje ali nižje).Datum objave: 12.08.2020   09:32
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Naročnik v okviru: TEHNIČNE ZAHTEVE MERILO v točki 71 navaja:Aparat mora imeti integrirani modul za meritev recirkulacije ali vsaj nuditi možnost ocene (estimation), da je v žilnem pristopu pacienta možna prisotnost recirkulacije.
Vprašanje: ali pravilno razumemo naročnikovo zahtevo (točka 71), da ponudnik lahko doseže 10 točk samo v primeru, da ima dializni aparat integriran modul za meritev recirkulacije oz. možnost ocene (estimation), da je v žilnem pristopu pacienta možna prisotnost recirkulacije?
Hvala!


ODGOVOR:
Točke za tehnično prednost se dodelijo izključno v kolikor se izpolnjuje posamezna tehnična zahteva označena pod merilo. Za zahtevo 71 se tako dodeli 10 točk.
Datum objave: 12.08.2020   09:33
VPRAŠANJE
Pozdrav! Ker razpis vključuje aparate, potrošni material in vzdrževanje, pri pripravi sodeluje veččlanska ekipa iz Slovenije in tujine. Verjamemo, da je v vašem interesu (tudi zaradi velike vrednosti razpisa in dolgoročnih pogodbenih zavez), da prejmete dobro pripravljene ponudbe. Zaradi dopustov vas vljudno prosimo, da podaljšate rok za oddajo ponudbe. Lepo vas pozdravljamo!

ODGOVOR
Spremljajte Portal javnih naročil.Datum objave: 12.08.2020   09:34
VPRAŠANJE
V točki 19 na str 7 razpisne dokumentacije si pridržujete pravico izvesti testiranje aparata za čas 14 dni od izvedene/zaključene edukacije. Pri tem tudi navajate, da mora pozvani dobavitelj testnega aparata brezplačno dostaviti potrošni material in sicer potrošni material za namen preizkušanja testnega aparata "HDF v obsegu 60 procedur, BHD enoigelna v obsegu 30 procedur ter BHD dvoigelna v obsegu 10 procedur".
Glede na to, da 1 aparat lahko opravi v 1 tednu le 15 procedur, v skladu z vašimi ustaljenimi delovnimi procesi, kar v 14 dnevih pomeni skupno 30 vseh procedur.
Vsled tega vas prosimo, da popravite skupno količino potrebnega materiala za obdobje testiranja na 30 procedur (BHD, HDF in BHD SN).

ODGOVOR:
Naročnik spreminja zahtevo testa tako da velja »Naročnik lahko zahteva od ponudnika, da v roku najkasneje 10 dni po predhodnem pisnem povabilu, dostavi brezplačno v test aparat za potrebe potrditve ustreznosti nudenega v OBR-5 s tehničnimi zahtevami naročnika v OBR-10, OBR-10-1. Predviden čas testa do 14 dni od edukacije uporabnika. Naročnik bo izvedel vse vrste procedure iz OBR-5/3 (HDF v obsegu 25 procedur, BHD enoigelna v obsegu 2 procedur ter BHD dvoigelna v obsegu 3procedur). Ponudnik mora, za čas testa, zagotoviti potreben material brezplačno.

Datum objave: 12.08.2020   09:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni! Zaradi zahtevnosti priprave razpisa v času dopustov vas vljudno prosimo za čim prejšnjo informacijo, ali je predvideno ponovno podaljšanje roka za oddajo ponudbe. Hvala in lep pozdrav!ODGOVOR:
Spremljajte objave na Portalu javnih naročil. Hvala za razumevanje.
Datum objave: 12.08.2020   09:35
VPRAŠANJE

Spoštovani!

Naročnik v opisu zahtev potrošnega materiala med ostalim pod točko 64 navaja:
»Ponujeni morajo biti originalni koncentrati ponujenega proizvajalca.«
Vprašanje: Ali sme ponudnik ponuditi koncetrat, ki ga proizvajalec dializnih aparatov direktno dobavlja od drugega proizvajalca?

Hvala. Lep pozdrav


ODGOVOR

V kolikor se proizvajalec v navodilih za uporabo ni opredelil do uporabe točno določenega potrošnega materiala ponudite ustrezno prosto v skladu z zahtevami naročnika.
Datum objave: 12.08.2020   09:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
vezano na strokovno zahtevo 39. oz. 115., nas zanima ali vam lahko predložimo izjavo proizvajalca, ki potrjuje čas pri autoprimingu saj v katalogu ni opredeljena. V katalogu je opisan postopek, katerega vam bomo označili, vendar bi ga radi podprli z izjavo proizvajalca glede časa.
Hvala.


ODGOVOR:
Naročnik se strinja.
Datum objave: 12.08.2020   09:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
vezano na vprašanje in vaš odgovor,
"Datum objave: 06.07.2020 07:57
VPRAŠANJE
Vprašanje vezano na dializne koncentrate in sredstva za dekalcinacijo, kemično dezinfekcijo dializnih aparatov

Medicinski pripomočki dializni koncentrati in sredstva za dekalcinacijo, kemično dezinfekcijo dializnih aparatov niso vezani na aparate posameznega proizvajalca, zato tudi ni nujno, da je proizvajalec dializnih aparatov isti kor proizvajalec teh dveh medicinskih pripomočkov.

Predvidevamo, da vam lahko v takem primeru ponudimo dializne koncentrate in sredstva za dekalcinacijo, kemično dezinfekcijo dializnih aparatov drugih proizvajalcev, za katere pa proizvajalec dializnega aparata lahko pismeno potrdi s svojo izjavo, da so ti izdelki ustrezni za uporabo na njegovih dializnih aparatih.

Prosimo potrdite.


ODGOVOR:

V kolikor se proizvajalec nudene opreme ne omejuje na določenega proizvajalca ponudite prosto v skladu z preostalimi zahtevami naročnika."

nas zanima: glede na to, da pri delovanju aparata potrebujemo material, ki je odvisen (vezan na aparat) in material ki je neodvisen (ni vezan na aparat) za delovanje aparata oz. izvajanje terapije. Pod odvisen material se šteje (krvne linije, pirogeni filtri, praški-kartuše) pod neodvisen material se šteje (kisli koncentrati, sredstva za čiščenje, dializatorji, fistula igle), nas zanima, ali lahko ponudimo neodvisni material drugega proizvajalca (katerega tudi že uporabljate v vaši bolnišnici več let) in ni istega proizvajalca, kot je proizvajalec odvisnega materiala?
Hvala.ODGOVOR:

Ponudite potrošni material v skladu z zahtevami in navodili proizvajalca. V kolikor proizvajalec ne določa omejitev v delu potrošnega materiala potem ponudite ustrezno prosto upoštevajoč zahteve naročnika.


Datum objave: 12.08.2020   09:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
vezano na dializatorje (zahteva 47. ali 123.) vas sprašujemo ali vam lahko ponudimo dializatorje (katere uporabljate tudi sedaj in jih uporabljate že vrsto let), ki so sterilizirani z "Oxygen - free gamma"?
Hvala.


ODGOVOR: Naročnik se strinja.
Datum objave: 12.08.2020   09:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v obrazcu Izjava o opravljenih dobavah (OBR-9) mora ponudnik izjaviti in predložiti podatke, s katerimi izkazuje, da je v zadnjih treh letih pred objavo javnega razpisa ali v sodelovanju s podizvajalci vsaj dve leti dobavljal originalni potrošni material, za sistem, ki ga ponuja v ponudbi.
Ponudnik namerava v javnem naročilu ponuditi monitorje najnovejše generacije, ki so na trgu na voljo šele od leta 2019, torej manj kot dve leti. Ti monitorji so nadgradnja prejšnje generacije monitorjev in imajo v primerjavi s prejšnjo generacijo dodatne karakteristike, ki ponujajo številne dodane vrednosti pri zdravljenju pacientov. Ker pa so monitorji na trgu šele od leta 2019, ponudnik za določene krvne linije ne more predložiti referenc za ves potrošni material za zahtevano obdobje dveh let. Pri tem ponudnik poudarja, da se je večina potrošnega materiala uporabljala tudi že pri monitorjih prejšnje generacije, le manjši del se pri monitorjih zadnje generacije uporablja na novo.
Glede na navedeno, ponudnik predlaga, da naročnik spremeni razpisno zahtevo glede reference za potrošni material na način, da v primeru, če ponudnik ponudi monitorje, ki na trgu še niso na voljo 2 leti, za potrošni material, ki se pri takšnih monitorjih uporablja »na novo« kot ustrezno referenco prizna tudi referenco, ki pokriva obdobje dobave potrošnega materiala za čas od takrat dalje, ko je bil potrošni material prvič uporabljen na monitorju, ki bo ponujen v ponudbi.
Ponudnika tudi zanima, ali bo naročnik štel kot ustrezno referenco za potrošni material, pri čemer je bil potrošni material dobavljen v zadnjih 3 letih pred objavo javnega naročila vsaj 2 leti, vendar pa se navedeni potrošni material ne uporablja več na monitorjih nove generacije, ki bodo ponujeni.
Najlepša hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR:

Naročnik se v navajanju referenc ni opredelil do modelnega leta (oprema, potrošni material) ampak je navedel pri
- opremi dobave aparatov s podobnimi specifikacijami
- potrošnem materialu le zahtevo seštevka vrednosti.

Datum objave: 12.08.2020   09:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V razpisni dokumentaciji so zahtevane določene lastne izjave proizvajalca. Ker je proizvajalec tuja pravna oseba, nas zanima, ali so lastne izjave lahko v angleškem jeziku. Vljudno prosimo za hiter odgovor!

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Lastna izjava proizvajalca je lahko v angleškem jeziku.Datum objave: 12.08.2020   09:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Zanima nas, ali prav razumemo zahtevo, vezano na dokazovanje izpolnjevanja tehničnih specifikacij opreme, t.j. da se za tehnične zahteve 1, 4, 14 ter 38 predloži lastna izjava o izpolnjevanju in posledično NI potrebno, da je tehnična specifikacija razvidna iz priloženega originalnega prospektnega materiala.

Vezano na zgornjo dilemo nas zanima, ali je upravičeno in nujno potrebno, da poleg proizvajalčeve lastne izjave to pod kazensko in materialno odgovornostjo poda tudi ponudnik. Za resničnost in ustreznost navedenih tehničnih specifikacij opreme jamči proizvajalec (predvsem v primeru, da zahtevane tehnične specifikacije niso razvidne in originalnega prospektnega materiala).

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:

Podana mora biti lastna izjava proizvajalca ter izjava ponudnika dana pod kazensko in materialno odgovornostjo. Naročnik lahko od ponudnika zahteva test aparata kot potrditve ustreznosti z tehničnimi zahtevami naročnika v OBR-10 ter OBR-10/1. Ob tem mora vse zahteve izpolnjevati tudi nuden potrošni material. Oprema in potrošni material morata izpolnjevati vse tehnične zahteve naročnika že v času testa.
Datum objave: 12.08.2020   09:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo vas, če nam lahko podate informacije v vezi centralnega programskega sistema. Ali imajo vsi aparati dostop/priključek - kabel za LAN, saj je le s tem možno povezati aparate na centralni programski sistem? Prosimo da potrdite, da je možno priključiti vsak dializni aparat na LAN.
Hvala.


ODGOVOR:Ponudnik mora v ponudbi upoštevati izvedbo razvoda novega UTP Cat.6 univerzalnega ožičenja od priključnih mest za dializne aparate do komunikacijskega vozlišča V06. Naročnik zahteva izvedbo meritev pasivnega ožičenja s certificirano opremo in poročilom o ustreznosti Cat.6. V vozlišču V06 je potreben nov 24-portni razdelilni panel z vgrajenimi 24 x RJ-45 priključki (Cat.6), ter ustreznim organizatorjem kablov in novo 24-portno Ethernet stikalo Aruba 2530-24G (J9776A) z vključeno garancijo proizvajalca (Limited Lifetime Warranty).

Datum objave: 12.08.2020   09:42
VPRAŠANJE
Vprašanje vezano na centralni programski nadzorni sistem:
Prosimo navedite tudi kateri ti. Enterprise Application Integration sistem imate.


ODGOVOR:
Za informacijo o izvedbi EAI integracije v naš bolnišnični informacijski sistem Birpis21 se prosimo obrnite na skrbnika Infonet.Datum objave: 12.08.2020   09:42
VPRAŠANJE
V dokumentu tehnične specifikacije (OBR-10) je zapisano, da mora centralni programski nadzorni sistem omogočati povezavo z informacijskim bolnišničnim sistemom BIRPIS.
Prosimo za potrditev, da je bilo s tem mišljeno, da mora ponujeni centralni programski nadzorni sistem OMOGOČATI povezavo z informacijskim bolnišničnim sistemom BIRPIS in ne, da je ta povezava s sistemom BIRPIS tudi VZPOSTAVLJENA.

Prosimo za potrditev.


ODGOVOR:

Povezava med CNS in Birpis21 mora biti vzpostavljena in delujoča.Datum objave: 12.08.2020   09:44
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnik v razpisni dokumentaciji v točki 78. (tehnične zahteve) navaja: "Centralni pogramski nadzorni sistem (zahteva pod zapredno št. 1) mora omogočati povezo z informacijskim bolnišničnim sistemom BIRPIS. Sledljivost mora biti za vsaj: dializni protokol, potrošni material, zdravila, laboratorijski podatki, anamneza, dializni predpis, sestrski komentarji, izredni dogodki). Izvajalec mora zagotoviti, da je zadeva skladna z GDPR. Opomba: Stroške povezave mora vključiti ponudnik v pripravo ponudbe. Naročnik s tem nima nobenih stroškov."

Vprašanje: Kakšna je višina stroška, ki nastane s programiranjem ustreznega vmesnika skrbnika bolnišničnega informacijskega sistema BIRPIS? Ponudnik mora za pripravo celostne ponudbe povezave bolnišničnega sistema naročnika in informacijskega sistema ponudnika ta strošek vključiti v ponudbo.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR:
Ponudnik mora strošek integracije pridobiti neposredno od razvijalca programske opreme BIRPIS.
Datum objave: 12.08.2020   09:45
VPRAŠANJE
Tehnična infrastruktura: kljub temu, da je v JN zapisano, da naročnik ne želi imeti nobenih stroškov z izvajanjem tega razpisa se nam zdi esencialnega pomena, da se naročnik zaveže vzpostaviti in vzdrževati vsaj osnovno mrežno infrastrukturo (mrežni kabli, stikala,).
Prosimo za potrditev.


ODGOVOR:

Ponudnik mora v ponudbi upoštevati izvedbo razvoda novega UTP Cat.6 univerzalnega ožičenja od priključnih mest za dializne aparate do komunikacijskega vozlišča V06. Naročnik zahteva izvedbo meritev pasivnega ožičenja s certificirano opremo in poročilom o ustreznosti Cat.6.
V vozlišču V06 je potreben nov 24-portni razdelilni panel z vgrajenimi 24 x RJ-45 priključki (Cat.6), ter ustreznim organizatorjem kablov in novo 24-portno Ethernet stikalo Aruba 2530-24G (J9776A) z vključeno garancijo proizvajalca (Limited Lifetime Warranty).

Datum objave: 12.08.2020   09:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Zaradi kompleksnosti razpisa in poletnih dopustov vas pozivamo, da podaljšate rok za oddajo vprašanj in rok za oddajo ponudb, kar bi nam omogočilo pripravo kakovostnih ponudb.

ODGOVOR:
Spremljajte objave na Portalu javnih naročil.
Datum objave: 13.08.2020   08:43
Vse ponudnike obveščamo, da organiziramo ogled prostorov, in sicer v ponedeljek, 17. avgusta 2020 ob 11:00 uri. Kontaktna oseba je ga. Vanja Herman Gril, telefon 031301880.

Datum objave: 13.08.2020   08:45
Vse ponudnike obveščamo, da organiziramo ogled prostorov, in sicer v ponedeljek, 17. avgusta 2020 ob 11:00 uri. Kontaktna oseba je ga. Vanja Herman Gril, telefon 031301880. Zbirno mesto vhod št. 6.

Datum objave: 13.08.2020   09:23
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Vezano na OBR-9 in vaš odgovor, dan 4.8.2020 ob 8:15, glede izjav o referencah želimo dodatno pojasniti naše stališče.
V 1. stavku izjave je navedeno, da ponudnik lahko vključi reference, ki jih je pridobil proizvajalec (torej posel ni bil nujno voden preko ponudnika). V primeru, ko bi želeli navesti proizvajalčeve reference, se nam ne zdi ustrezno, da ponudnik sam potrdi, da je "...strokovno in kvalitetno izpolnili pogodbene obveznosti tako, da referenčni naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih reklamacij.", saj je šlo za posel proizvajalca (predvidoma preko drugih distributerjev). Zaradi navedenega smo torej mnenja, da bi bilo izjavo potrebno prilagoditi na način, da ponudnik izjavlja, da je on ali proizvajalec predmetnih artiklov ustrezno izpolnil pogodbene obveznosti in da proti ponudniku ali proizvajalcu niso bile vložene upravičene reklamacije. Predlog korekcije izjave je že vključen v prvotnem vprašanju.
Strinjamo se, da naročnik nima pogodbenega razmerja s proizvajalcem, vendar tudi ponudnik ne more izjavljati nečesa, pri čemer ni bil udeležen.
Prosimo za ponoven razmislek o navedenem.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR:

Naročnik predpostavlja, da glede na zahtevnost opreme, ki je predmet ponudbe, da sta proizvajalec in ponudnik usklajena. Naročnik ne bo spremenil zahtev referenc.
Datum objave: 13.08.2020   09:24
VPRAŠANJE
Spoštovani! Mislim, da niste odgovorili na vprašanje: V pogodbi o servisiranju imate v 12. členu zapisano, da "Izvajalec pri izvajanju te pogodbe ne nastopa s podizvajalci." ZJN-3 dopušča, da ponudniki del javnega naročila oddajo v podizvajanje, in sicer v 94. členu (izvedba javnih naročil s podizvajalcem). Zanima nas zakaj naročnik ne dopušča podizvajalcev, zakon pa jih predvideva? To bi posledično pomenilo, da bi vsi ponudniki sami morali zagotavljati servisiranje aparatov, kar pa lahko zagotovi samo 1 ponudnik na slovenskem tržišču. Naročnika pozivamo naj umakne sporni 12.člen pogodbe o vzdrževanju.

V odgovoru ste pisali o edukaciji.

ODGOVOR:


Pooblaščeni prodajalec in pooblaščeni izvajalec pogodbe vzdrževanja sta lahko ločena poslovna subjekta, prav tako se dopušča tudi podizvajalec ob zahtevi, da ima izvajalec servisne storitve
1. V letu 2020 veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

2. Izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, z navedbo imen in priimkov serviserjev (pooblaščeni servis mora imeti na razpolago vsaj enega serviserja), ki je usposobljen za vzdrževanje ponujene opreme. Serviserji morajo že v času oddaje ponudbe imeti s pooblaščenim servisom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali civilnopravno pogodbo o delu ali kakšno drugo civilnopravno pogodbo o sodelovanju v izjavi je potrebno navesti obliko sklenjene pogodbe in čas trajanja te pogodbe. V primeru, da gre za redno zaposlenega serviserja pri pooblaščenem servisu je potrebno priložiti obrazce M-1/M-2 (prijava, odjava iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja), ki dokazuje sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
V kolikor izvaja storitve vezno na pogodbo OBR-6/1 z podizvajalcem, ga je potrebno v pogodbi imenovati. Podizvajalec mora izpolnjevati zahteve iz točke 2 ter 3 obr-8.
Datum objave: 13.08.2020   09:24
VPRAŠANJE
Na veliko vprašanj ste že odgovorili, vendar še kar nekaj vaših odgovorov na pomembna vprašanja čakamo. Čeprav zakon dopušča odgovore do 6 dni pred oddajo ponudb, so določene tematike tako pomembne, da bi bilo priporočljivo, da bi odgovorili prej, da bomo lahko ponudniki vse vaše odgovore upoštevali pri pripravi ponudb. Glede na to, da je danes zadnji dan za zastavljanje vprašanj, vas vljudno prosimo, da vsaj v tem tednu odgovorite na vsa vprašanja oz če to ne bo mogoče, da zamaknete rok za oddajo ponudb in nam s tem date dovolj časa, saj vam je prav gotovo pomembno, da boste dobili čim boljše pripravljene ponudbe.

ODGOVOR:
Spremljajte objave na Portalu javnih naročil. Hvala za razumevanje.
Datum objave: 13.08.2020   09:25
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V pogodbi za kompletno vzdrževanje za obdobje sedmih let je v 12. členu določeno: "Izvajalec pri izvajanju te pogodbe ne nastopa s podizvajalci.", čeprav je tekom celotne razpisne dokumentacije predvidena možnost prijave ponudnika s podizvajalci.
Smo sicer opazili, da ste na podobno vprašanje že odgovarjali, vendar iz vašega odgovora ne uspemo razbrati, ali se ta člen pogodbe spreminja, kar bi bilo po našem mnenju edino smiselno.
Hkrati prosimo za informacijo, kdaj lahko pričakujemo čistopis dokumentacije, ki ga napovedujete - javno naročilo je precej kompleksno, prav tako je čas dopustov in bi želeli učinkovito pripraviti časovni načrt za izdelavo ponudbe.
Najlepša hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:

Pooblaščeni prodajalec in pooblaščeni izvajalec pogodbe vzdrževanja sta lahko ločena poslovna subjekta, prav tako se dopušča tudi podizvajalec ob zahtevi, da ima izvajalec servisne storitve
1. V letu 2020 veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

2. Izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, z navedbo imen in priimkov serviserjev (pooblaščeni servis mora imeti na razpolago vsaj enega serviserja), ki je usposobljen za vzdrževanje ponujene opreme. Serviserji morajo že v času oddaje ponudbe imeti s pooblaščenim servisom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali civilnopravno pogodbo o delu ali kakšno drugo civilnopravno pogodbo o sodelovanju v izjavi je potrebno navesti obliko sklenjene pogodbe in čas trajanja te pogodbe. V primeru, da gre za redno zaposlenega serviserja pri pooblaščenem servisu je potrebno priložiti obrazce M-1/M-2 (prijava, odjava iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja), ki dokazuje sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
V kolikor izvaja storitve vezno na pogodbo OBR-6/1 z podizvajalcem, ga je potrebno v pogodbi imenovati. Podizvajalec mora izpolnjevati zahteve iz točke 2 ter 3 obr-8.

Datum objave: 13.08.2020   09:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
V OBR-4b je potrebno v točki 2 navesti predmet naročila. Razumemo, da se to veže na del, ki ga bo izvedel podizvajalec. Prosimo za potrditev.
V kolikor bo podizvajalec izvajal servis opreme, vas prosimo za pojasnilo, kaj naj vpišemo pod specifikacijo za količino, vrednost (vrednost 7-letnega vzdrževanja?) in rok izvedbe (rok za odziv, rok za montažo, rok za izobraževanje, ...?).
Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR:V OBR-4b, vpišete pod
-vrsta del oziroma dobav naziv kompletno vzdrževanje za obdobje sedmih let,
- količina, navedete 7 letno vzdrževanje
- vrednost, navedete pogodbeno vrednost
- kraj, navedete pri naročniku
- rok izvedbe teh del, 7 letno vzdrževanje.Datum objave: 13.08.2020   09:27
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V Pogodbi za kompletno vzdrževanje za obdobje sedmih let (OBR-6/1) je v 12. členu določba: "Izvajalec pri izvajanju te pogodbe ne nastopa s podizvajalci."
Glede na to da naročnik omogoča prijavo na razpis skupaj s podizvajalci, prosimo za ustrezno korekcijo člena, ki bo omogočala, da določene storitve, ki so predmet pogodbe, opravi podizvajalec.
Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR:

Naročnik bo uskladil s popravkom razpisne dokumentacije. Pooblaščeni prodajalec in pooblaščeni izvajalec pogodbe vzdrževanja sta lahko ločena poslovna subjekta, prav tako se dopušča tudi podizvajalec ob zahtevi, da ima izvajalec servisne storitve
1. V letu 2020 veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.
2. Izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, z navedbo imen in priimkov serviserjev (pooblaščeni servis mora imeti na razpolago vsaj enega serviserja), ki je usposobljen za vzdrževanje ponujene opreme. Serviserji morajo že v času oddaje ponudbe imeti s pooblaščenim servisom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali civilnopravno pogodbo o delu ali kakšno drugo civilnopravno pogodbo o sodelovanju v izjavi je potrebno navesti obliko sklenjene pogodbe in čas trajanja te pogodbe. V primeru, da gre za redno zaposlenega serviserja pri pooblaščenem servisu je potrebno priložiti obrazce M-1/M-2 (prijava, odjava iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja), ki dokazuje sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
V kolikor izvaja storitve vezno na pogodbo OBR-6/1 z podizvajalcem, ga je potrebno v pogodbi imenovati. Podizvajalec mora izpolnjevati zahteve iz točke 2 ter 3 obr-8.

Datum objave: 13.08.2020   09:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V pogodbi o servisiranju imate v 12. členu zapisano, da "Izvajalec pri izvajanju te pogodbe ne nastopa s podizvajalci."

ZJN-3 dopušča, da ponudniki del javnega naročila oddajo v podizvajanje, in sicer v 94. členu (izvedba javnih naročil s podizvajalcem).

Zanima nas zakaj naročnik ne dopušča podizvajalcev, zakon pa jih predvideva? To bi posledično pomenilo, da bi vsi ponudniki sami morali zagotavljati servisiranje aparatov, kar pa lahko zagotovi samo 1 ponudnik na slovenskem tržišču.

Naročnika pozivamo naj umakne sporni 12.člen pogodbe o vzdrževanju.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:


Naročnik bo uskladil s popravkom razpisne dokumentacije. Naročnik dopušča podizvajalca pod pogoji
Pooblaščeni prodajalec in pooblaščeni izvajalec pogodbe vzdrževanja sta lahko ločena poslovna subjekta, prav tako se dopušča tudi podizvajalec ob zahtevi, da ima izvajalec servisne storitve
1. V letu 2020 veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

2. Izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, z navedbo imen in priimkov serviserjev (pooblaščeni servis mora imeti na razpolago vsaj enega serviserja), ki je usposobljen za vzdrževanje ponujene opreme. Serviserji morajo že v času oddaje ponudbe imeti s pooblaščenim servisom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali civilnopravno pogodbo o delu ali kakšno drugo civilnopravno pogodbo o sodelovanju v izjavi je potrebno navesti obliko sklenjene pogodbe in čas trajanja te pogodbe. V primeru, da gre za redno zaposlenega serviserja pri pooblaščenem servisu je potrebno priložiti obrazce M-1/M-2 (prijava, odjava iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja), ki dokazuje sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
V kolikor izvaja storitve vezno na pogodbo OBR-6/1 z podizvajalcem, ga je potrebno v pogodbi imenovati. Podizvajalec mora izpolnjevati zahteve iz točke 2 ter 3 obr-8.
Datum objave: 13.08.2020   09:30
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnik v razpisni dokumentaciji (zahteva pod zaporedno št. 148) zahteva tudi »Dvosmerni prenos podatkov« iz dializnega aparata na osebni računalnik in obratno (sprememba parametrov dializnega zdravljenja pacienta kot. npr. zdravila, sprememba UF, sprememba potrošnega materiala).

Da bi programska oprema ponudnika zadostila zahtevi naročnika, mora ponudnik v svojo ponudbo vključiti stroške omreženja dializnih aparatov, ki so predmet razpisa. Naročnika prosimo, da ponudnikom omogoči ogled prostorov, kjer bodo nameščeni predmetni dializni aparati z namenom, da ponudnik lahko oceni strošek omreženja dializnih aparatov. Naročnika prosimo tudi, da opredeli lokacijo server sobe. Zanima nas tudi ali bo naročnik omogočil namestitev programske opreme na obstoječo bolnišnično infrastrukturo?

Hvala, lep pozdrav.ODGOVOR:


Naročnik bo omogočil ogled objekta namestitve opreme. Ponudnik mora zagotoviti izvedbo dodatnega univerzalnega ožičenja z ustrezno aktivno opremo (ethernet stikalo) v vozlišče V06.

Datum objave: 13.08.2020   09:31
VPRAŠANJE
Ni jasno kdo bo lastnik programske opreme za prenos podatkov iz dializnih aparatov do centralnega mesta po izteku pogodbe. Sicer bi bilo za vas ekonomsko ustreznejše, da programsko opremo za povezovanje z dializnimi aparati izvzamete iz tega JN in zanjo razpišete JN posebej.

To bi bilo smiselno predvsem iz vidika, ker je vaša zahteva v predmetnem JN za vas tako omejujoča, da bi si z zahtevano rešitvijo računalniško vodenega samo polovico dializnega centra naredili še več dela, saj bi morali še vedno voditi podatke ročno za polovico pacientov in vzdrževati vzporedno evidenco na način kot se to počne sedaj.

Vaš namen je prav gotovo poenostavitev dela na dializnem oddelku in ustrezna sledljivost podatkov, in tako bi z ustreznim JN, narejenim eksplicitno za programsko rešitev vodenja vseh pacientov v dializnem centru in povezovanje v enoten računalniški sistem različne dializne aparate večih proizvajalcev hkrati in ne samo tistega, ki bi vam sedaj ponudil 20 aparatov, ta namen tudi dosegli. Predvidevamo, da vas gotovo zanima celovita rešitev za cel oddelek. Taka rešitev bi bila seveda ekonomsko ustreznejša, saj se boste v sedanjem primeru ob naslednjem nakupu dializnih aparatov čez nekaj let ponovno srečali z istim problemom polovičnega računalniškega vodenja dializnih bolnikov in centra.


ODGOVOR:

Naročnik zahteva povezavo v centralni programski nadzorni sistem za dializne aparate, ki so predmet tega postopka.
Datum objave: 13.08.2020   09:33
VPRAŠANJE
V OBR-10 razpisne dokumentacije zahtevate, da morajo biti dializni aparati povezljivi v centralni nadzorni sistem. Prosimo za informacijo oz. potrditev, da je vsa omrežna infrastruktura (LAN povezava z RJ-45 priključkom), ki omogoča povezovanje dializnih aparatov izgrajena in pripravljena za izvajanje aktivnosti zahtevanih v tem razpisu. Če to ni obstoječe, bo potrebno ustrezno podaljšati čas za oddajo ponudb ter predhodno omogočiti ponudnikom ogled lokacije.

ODGOVOR:
Naročnik bo omogočil ogled objekta namestitve opreme v ponedeljek, 17. 8. 2020 ob 11:00 uri - vhod št. 6.
Datum objave: 13.08.2020   09:34
VPRAŠANJE
Razpisna dokumentacija je v delu povezovanja v centralni programski nadzorni sistem (zelo škrbasta) preveč ohlapna, saj ne navajate koliko mest je minimalni zahtevani pogoj za izpolnjevanje kriterija, niti kje ste predvideli, da se bodo ta mesta nahajala. Prosimo, da objavite tloris dializnega oddelka z vrisanimi delovnimi mesti, od koder se bo dostopalo do centralnega programskega nadzornega sistema

ODGOVOR:
Naročnik je posredoval v objavo tloris dializnega oddelka. Spremljajte objave na Portalu javnih naročil.
Datum objave: 17.08.2020   07:59
VPRAŠANJE
Za centralni programski nadzorni sistem ni jasno kaj točno želite. Specifikacija je izgleda na pol prepisana iz nekega kataloga. Kakšne so vaše želje in potrebe? Tako napol narediti obligatorno zahtevo za 7 letni razpis je neodgovorno. Premalo je opisnih informacij, ki bi potencialnim ponudnikom jasno povedali, kaj vse morajo vključiti v svojo ponudbo.
Vaš pristop do pridobitve centralnega programskega nadzornega sistema je napačen, nedorečen, neustrezen in dopušča misel, da je bil pripravljen pod vplivom enega od potencialnih ponudnikov, tako glede zahteve po centralnem programskem nadzornem sistemu kot točkovanju tehničnih karakteristik.
Prosimo, da v duhu, da ponudniki lahko pripravimo ustrezne in popolne ponudbe, ki se bodo lahko med seboj pri ocenjevanju sploh lahko primerjale, natančno opredelite kaj naj vam nudi centralni programski nadzorni sistem.


ODGOVOR:

Centralni nadzorni sistem za dializo mora omogočati
Povezava med dializnimi aparati in centralno postajo oz. serverjem (pretok podatkov v obe smeri v realnem času)
Prenos podatkov oz. povezava iz serverja v bolnišnični informacijski sistem (Birpis 21) in obratno (pomembnejši splošni klinični podatki)
Vsebina oz. funkcionalnost informacijskega sistema:
Elektronski zapis posamezne dializne procedure, s čimer se omogoča nadomestitev dosedanje na roko pisanega dializnega lista (strani) in sumarno cele knjige
o Zaporedna številka dialize, datum opravljene dialize za posameznega pacienta (vsebovani tudi generični podatki bolnika, tudi v kodirani oz. oštevilčeni obliki)
o Predpis dializne procedure (telesna teža, čas in frekvenca dialize, maksimalna dovoljena ultrafiltracija, antikoagulacija-predpis in kontrola, dializator)
o Podatki o opravljeni dializi oz. proceduri: vrsta dialize, predpis dializne procedure, podatki, vitalni parametri pacienta, tehnični parametri, ki se nanašajo na žilni pristop, dializator, zapis zapletov oz. kliničnih opažanj med dializo
o Opažanja in navodila sestrskega kadra in posebej zdravnikov
o Naročene laboratorijske in druge preiskave
o Navodila za naslednjo dializo
Dializna procedura se vodi za vsakega bolnika posebej na dan izvršene dializne procedure
Spremljanje dializnih procedur po pacientih v realnem času: možnost nadzora na daljavo, alert oz. opozorilni sistemi, dajanje zdravniških navodil na daljavo
Predpisan in dejansko uporabljen potrošni material (skeniranje kod)
Zapisovanje vseh splošnih bolnikovih podatkov, kliničnih podatkov z diagnozami in terapijo
Integracija oz. zbiranje podatkov ter možnost analize po posameznih kategorijah izpis različnih poročil, preglednic, grafov, tabel ipd; možnost statistične obdelave podatkov.

Datum objave: 19.08.2020   09:26
Naročnik obvešča ponudnike, da je spremenil DATUM ZA ODDAJO IN ODPIRANJE ponudb.

Novi datum je 3.9.2020. Sprememba bo na Portalu JN in na Portalu eJN, vidna šele po nekaj dneh.

Ura ostaja nespremenjena.

Datum objave: 19.08.2020   09:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
V OBR-4a Izjava podizvajalca smo mnenja, da točki 1 in 2 nista pogoj za sodelovanje podizvajalca (npr. vzdrževalec ne potrebuje Potrdila o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov).
V točki 3 bi morali izraz ponudnik zamenjati s podizvajalcem.
Prosimo za ustrezno korekcijo izjave, da bo prilagojena za podizvajalca.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravek, ki bo razviden iz čistopisa razpisne dokumentacije
Datum objave: 28.08.2020   13:40
Spoštovani ponudniki,

naročnik sporoča, da je objavil čistopis razpisne dokumentacije. Vse ponudnike pozivamo, da pri pripravi ponudbe upoštevajo vse objavljene odgovore, tudi v primeru, da morebiti niso upoštevani v zadnji verziji dokumentacije.
Hvala za razumevanje.

Datum objave: 01.09.2020   12:20
Naročnik odstopa od tehnične zahteve pod zaporedno št. 2 delu pretok podatkov v obe smeri v realnem času ter skeniranje kod. Sprememba velja za OBR-10 ter OBR-10/1.


Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb, in sicer na 15. 9. 2020. Ponudniki naj spremljajo objave na Portalu javnih naročil.Datum objave: 09.09.2020   16:20
VEZAN NA ODGOVOR :
"Datum objave: 12.08.2020 09:29

VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnik v okviru tehničnih specifikacij v točki 19 navaja, da so dializni aparati kompatibilni s sistemom centralnega napajanja z dializnimi raztopinami in koncentrati.
Vprašanje:
Ali mora aparat omogočati priklop na centralno koncentratno oskrbo? Če je temu tako, nas zanima, koliko priključkov za priklop različnih vrst dializnih koncentratov mora dializni aparat omogočati?
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR: Vsaj 3 priključke."

NAROČNIK OBJAVLJA POPRAVEK ODGOVORA!

PRAVILNI ODGOVOR NA POSTAVLJENO VPRAŠANJE SE GLASI:

"Aparat mora imeti možnost priključitve na centralno napajanje«.