Dosje javnega naročila 003719/2020
Naročnik: Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., Arze 1B, 6330 Piran - Pirano
Storitve: » IZBIRA IZVAJALCA ZA PREVZEM IN OBDELAVO NENEVARNIH ODPADKOV IZ CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE V PIRANU ZA ČAS 24 MESECEV OD DATUMA PODPISA POGODBE«
ZJN-3: Odprti postopek

JN003719/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.06.2020
JN003719/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.09.2020
JN003719/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003719/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 113-274585
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o.
Arze 1B
6330
SI
Piran - Pirano
Slovenija
denis.birsa@okoljepiran.si
info@okoljepiran.si
+386 056175000
+386 056175015

Internetni naslovi
http://okoljepiran.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://okoljepiran.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18815
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javno podjetje
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: » IZBIRA IZVAJALCA ZA PREVZEM IN OBDELAVO NENEVARNIH ODPADKOV IZ CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE V PIRANU ZA ČAS 24 MESECEV OD DATUMA PODPISA POGODBE«
Referenčna številka dokumenta: 1/JN-S/CČN-2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90513000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
» IZBIRA IZVAJALCA ZA PREVZEM IN OBDELAVO NENEVARNIH ODPADKOV IZ CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE V PIRANU ZA ČAS 24 MESECEV OD DATUMA PODPISA POGODBE«
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTANKI NA GRABLJAH IN SITIH
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90513000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Piran
II.2.4 Opis javnega naročila

IZBIRA IZVAJALCA ZA PREVZEM IN OBDELAVO NENEVARNIH ODPADKOV IZ CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE V PIRANU
Storitev zajema nakladanje odpadkov na platoju Čistilne naprave v Piranu in v Sečovljah, prevzem odpadkov, transport do mesta obdelave (lokacijo ponudi ponudnik), tehtanje, razkladanje ter obdelavo odpadkov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: ODPADKI IZ PESKOLOVOV
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90513000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Piran
II.2.4 Opis javnega naročila
IZBIRA IZVAJALCA ZA PREVZEM IN OBDELAVO NENEVARNIH ODPADKOV IZ CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE V PIRANU
Storitev zajema nakladanje odpadkov na platoju Čistilne naprave v Piranu in v Sečovljah, prevzem odpadkov, transport do mesta obdelave (lokacijo ponudi ponudnik), tehtanje, razkladanje ter obdelavo odpadkov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: BLATO IZ ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH VODA
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90513000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Piran
II.2.4 Opis javnega naročila
IZBIRA IZVAJALCA ZA PREVZEM IN OBDELAVO NENEVARNIH ODPADKOV IZ CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE V PIRANU
Storitev zajema nakladanje odpadkov na platoju Čistilne naprave v Piranu in v Sečovljah, prevzem odpadkov, transport do mesta obdelave (lokacijo ponudi ponudnik), tehtanje, razkladanje ter obdelavo odpadkov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: OLJNE MEŠANICE LOČEVANJA OLJA IN VODE, KI VSEBUJEJO LE JEDILNA OLJA IN MASTI
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90513000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Piran
II.2.4 Opis javnega naročila
IZBIRA IZVAJALCA ZA PREVZEM IN OBDELAVO NENEVARNIH ODPADKOV IZ CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE V PIRANU
Storitev zajema nakladanje odpadkov na platoju Čistilne naprave v Piranu in v Sečovljah, prevzem odpadkov, transport do mesta obdelave (lokacijo ponudi ponudnik), tehtanje, razkladanje ter obdelavo odpadkov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 22
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Vrsta dokazil, s katerim ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtevanih pogojev, je navedena za vsakim zahtevanim pogojem.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.07.2020   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 11.11.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.07.2020   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.07.2020   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o.
Arze 1B
6330
Piran - Pirano
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.06.2020   10:52
VPRAŠANJE
Pooblastila - priloga 9 in priloga 10 se nanaša na drugo javno naročilo, korigirajte obrazce.ODGOVOR

Na spletni strani www://okoljepiran.si/razpisi je naročnik objavil popravljena obrazca Priloga 9 in Priloga 10

Datum objave: 26.06.2020   11:09
VPRAŠANJE
1. V razpisni dokumentaciji imate pod obrazec 6 a Izjavo ponudnika o izročitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V obrazcu 6 - vzorec bančne garancije je potem ponovno dodana Izjava ponudnika o izročitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - obrazec 10 a in Izjava ponudnika v obliki kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - obrazec 11 b;
Ali je potrebno 2x podati izjavo o izročitvi bančne garancije - obrazec 6 a in obrazec 10 a?
V primeru, da se odločimo za bančno garancijo ali je potrebno izpolniti obrazec 11 b?

2. Priloga 7 se nanaša na menično izjavo za resnost ponudbe, v samem besedilu imate navedeno za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Prosim korigirajte obrazec.

ODGOVOR


1. Na spletni strani naročnika www://okoljepiran.si/razpisi sta objavljena popravljena obrazca Priloga 6 in Priloga 7. Obrazca 10a in 11b sta umaknjena.