Dosje javnega naročila 003751/2020
Naročnik: ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup kavitacijskega ultrazvočnega kirurškega sistema za aspiracijo različnih vrst tkiva s potrošnim materialom
ZJN-3: Odprti postopek

JN003751/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.06.2020
JN003751/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.07.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003751/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 114-276120
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba javnih naročil, Mateja Robnik
sjn@onko-i.si
+386 15879600
+386 15879406

Internetni naslovi
http://www.onko-i.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.onko-i.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18826
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup kavitacijskega ultrazvočnega kirurškega sistema za aspiracijo različnih vrst tkiva s potrošnim materialom
Referenčna številka dokumenta: JN-0025/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup kavitacijskega ultrazvočnega kirurškega sistema za aspiracijo različnih vrst tkiva s potrošnim materialom
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup kavitacijskega ultrazvočnega kirurškega sistema za aspiracijo različnih vrst tkiva s potrošnim materialom
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.07.2020   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.07.2020   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.07.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.07.2020   12:23
VPRAŠANJE 1:
Naročnika sprašujemo ali lahko ponudimo ustrezen aparat s funkcijo izbire tkiva, brez zahtevane laparoskopske konice?
ODGOVOR 1:
Ne.

VPRAŠANJE 2:
Ali vam lahko ponudimo ultrazvočni mobilni aspirator za uporabo pri kirurških posegih, kjer je potrebna fragmentacija, irigacija in aspiracija različnih vrst tkiva, s funkcijo izbire tkiva, kompatibilen z bolnišničnim generatorjem ForceFX, ki podpira izvajanje laparoskopskih posegov, vendar je bilo zaradi epidemije Covid-19 lansiranje laparoskopske konice za izvajanje le-teh na tržišče preloženo na kasnejši rok, in sicer predvidoma konec leta 2021? Vsled navedenega prosimo za potrditev, da lahko naročniku ponudimo ultrazvočni mobilni aspirator, ki popolnoma ustreza vsem naročnikovim zahtevam, brez laparoskopske konice, ki je zahtevana v obrazcu št. 2B Predračun za potrošni material, pod zap. št. 4 ter da naročnik v tem trenutku zap. št. 4 izloči iz obrazca št. 2B Predračun za potrošni material.
ODGOVOR 2:
Ne smete ponuditi aparat brez laparoskopske konice.

VPRAŠANJE 3:
Naročnik v obrazcu št. 12 Vzorec pogodbe v delu V., 17. člen navaja, da mora prodajalec morebitno napako pri delovanju opreme odpraviti v roku 48 ur po prejemu obvestila o okvari. Proizvajalec opreme, ki jo razpisujete in vam jo želimo ponuditi ima servis organiziran na način, da smo kot zastopnik certificirani za pregled in diagnostiko opreme, proizvajalec pa je edini, ki opravlja popravilo predmetne opreme. Glede na to, da se podjetje proizvajalca in njegovi serviserji nahajajo v tujini, je zahtevi po odpravi napake v roku 48 ur nemogoče zadostiti, saj v tako kratkem času ne moremo zagotoviti prihod serviserja iz tujine niti morebitnega transporta opreme v podjetje proizvajalca. Naročnika prosimo, da podaljša rok za odpravo napake na 10 delovnih dni od prejema obvestila o okvari, saj bomo le tako lahko zagotovili izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
ODGOVOR 3:
Naročnik je del drugega odstavek 17. člena pogodbe popravil. Popravljen odstavek se glasi:
Odzivni čas je čas od pisne prijave okvare do začetka odpravljanja okvare, in sicer najkasneje v roku štirih (4) ur po prejemu obvestila o okvari. Napako mora odpraviti v roku sedmih (7) delovnih dneh po prejemu obvestila o okvari. Če prodajalec v roku 7 delovnih dneh napake ne more odpraviti, je dolžan pisno obvestiti kupca, kdaj bo napaka odpravljena. Pisno obvestilo prodajalca ne odvezuje odgovornosti za škodo, ki bi nastala naročniku zaradi prekoračitve roka za odpravo napake. V primeru, da izvajalec ne more odpraviti napake v predvidenem roku (v 7 delovnih dneh), bo kupcu brezplačno zagotovil nadomestno opremo, ne glede na to, kateri del opreme se pokvari. Rok za dobavo nadomestne opreme je 10 delovnih dneh.

NAROČNIK BO POPRAVLJENO VERZIJO POGODBE OBJAVIL PO ROKU ZA VPRAŠANJA NA SPLETNI STRANI OI, KJER JE OBJAVLJENA RAZPISNA DOKUMENTACIJA. V POPRAVLJENI VERZIJI POGODBE BODO NAVEDENI TUDI MOREBITNI DRUGI POPRAVKI POGODBE.
PONUDNIKI MORAJO PRI PRIPRAVI PONUDBE UPORABITI POPRAVLJENO VERZIJO POGODBE.


Datum objave: 03.07.2020   13:29
NAROČNIK JE DANES OBJAVIL POPRAVLJENO VERZIJO VZORCA POGODBE NA SPLETNI STRANI OI, KJER JE OBJAVLJENA RAZPISNA DOKUMENTACIJA. PONUDNIKE PROSIMO, DA PRI PRIPRAVI PONUDBE UPORABIJO POPRAVLJENO VERZIJO POGODBE.