Dosje javnega naročila 003750/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje selitvenih in špediterskih storitev za potrebe Ministrstva za zunanje zadeve in predstavništev Republike Slovenije v tujini
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.558.893,76 EUR

JN003750/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.06.2020
JN003750/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.06.2020
JN003750/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.08.2020
JN003750/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.10.2020
JN003750/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003750/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 114-276774
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
Prešernova cesta 25
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za pravne zadeve in javna naročila
gp.mzz@gov.si
+386 14782000
+386 14782341

Internetni naslovi
http://www.mzz.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/355291/012_20_JN_MZZ.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://edrazbe.gov.si/edrazba-user
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje selitvenih in špediterskih storitev za potrebe Ministrstva za zunanje zadeve in predstavništev Republike Slovenije v tujini
Referenčna številka dokumenta: 012/20 JN MZZ (430-8/2020)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje selitvenih in špediterskih storitev za potrebe Ministrstva za zunanje zadeve in predstavništev Republike Slovenije v tujini
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
63100000
63523000
98392000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Svet
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje selitvenih in špediterskih storitev za potrebe Ministrstva za zunanje zadeve in predstavništev Republike Slovenije v tujini.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
Naročnik pri izvedbi intervalne obratne dražbe uporablja informacijski sistem eDražba.
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.07.2020   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.07.2020   09:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.06.2020   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
Prešernova cesta 25
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.06.2020   07:56
Naročnik pojasnjuje, da se bo celoten postopek intervalne obratne elektronske dražbe podaljšal v primeru, če bosta ob zaključku obratne elektronske dražbe vsaj dve ponudbi izenačeni (vrednosti ponudbe). Postopek obratne intervalne dražbe se bo v navedenem primeru podaljšal za en interval. To pojasnilo oz. dopolnitev je sestavni del razpisne dokumentacije.

Datum objave: 19.06.2020   09:15
VPRAŠANJA PONUDNIKA:

Spoštovani naročnik,

V zvezi z izvajanjem e-dražbe imamo naslednja vprašanja:
a) Ali bodo ponudniki v postopku draženja dražili cene po posamičnih postavkah ali cene posameznega sklopa storitev?
b) V kolikor se bodo dražile posamezne postavke, ki jih je skupaj preko 700, prosimo, da se podaljša čas intervala, saj 120 minut nikakor ni dovolj časa, da bi ponudnik lahko dražil cene po posameznih postavkah. Da imajo ponudniki dovolj časa za premislek o znižanju cen ter nato tudi za samo tehnično izvedbo (torej vnašanje novih cen v sistem), je v končni fazi tudi v interesu naročnika, saj to zmanjšuje možnost napak v predračunih.
c) Ali bo mogoče v posameznem intervalu draženja posamezno ceno, ki se draži, tudi zvišati?
č) Ali bo mogoče v posameznem intervalu draženja posamezno ceno, ki se draži, pustiti nespremenjeno?
d) Ali se informacije o novih cenah drugih ponudnikov v sistemu prikazujejo že med intervalom ali šele po zaključku posameznega intervala?
e) Ali so roki v povedi »Ponudniki bodo povabilo prejeli predvidoma v roku treh (3) dni po preteku roka za odpiranje ponudb, najkasneje pa najmanj dva (2) dan pred pričetkom elektronske dražbe« določeni v delovnih dneh?

ODGOVORI NAROČNIKA:
Vprašanje a):
Ali bodo ponudniki v postopku draženja dražili cene po posamičnih postavkah ali cene posameznega sklopa storitev?

Odgovor naročnika: Ponudnik bo lahko nižal cene po posamičnih postavkah.

Vprašanje b):
V kolikor se bodo dražile posamezne postavke, ki jih je skupaj preko 700, prosimo, da se podaljša čas intervala, saj 120 minut nikakor ni dovolj časa, da bi ponudnik lahko dražil cene po posameznih postavkah. Da imajo ponudniki dovolj časa za premislek o znižanju cen ter nato tudi za samo tehnično izvedbo (torej vnašanje novih cen v sistem), je v končni fazi tudi v interesu naročnika, saj to zmanjšuje možnost napak v predračunih.

Odgovor naročnika: Naročnik podaljšuje čas posameznega intervala na 24 ur.

Vprašanje c):
Ali bo mogoče v posameznem intervalu draženja posamezno ceno, ki se draži, tudi zvišati?

Odgovor naročnika: Ne.

Vprašanje č):
Ali bo mogoče v posameznem intervalu draženja posamezno ceno, ki se draži, pustiti nespremenjeno?

Odgovor naročnika: Da.

Vprašanje d):
Ali se informacije o novih cenah drugih ponudnikov v sistemu prikazujejo že med intervalom ali šele po zaključku posameznega intervala?

Odgovor naročnika: Cene drugih ponudnikov bodo vidne šele po zaključku posameznega intervala.

Vprašanje e):
Ali so roki v povedi »Ponudniki bodo povabilo prejeli predvidoma v roku treh (3) dni po preteku roka za odpiranje ponudb, najkasneje pa najmanj dva (2) dan pred pričetkom elektronske dražbe« določeni v delovnih dneh?

Odgovor naročnika: Roki so določeni v delovnih dnevih.


Naročnik pojasnjuje, da so v skladu s točko 3 Navodil ponudnikom št. 430-8/2020/4 z dne 10. 6. 2020 vse spremembe, dopolnitve in popravki ter dodatna pojasnila del dokumentacije v zvezi z oddajo naročila.

Datum objave: 19.06.2020   09:46
VPRAŠANJE
Naročnika opozarjamo, da zahteve oz. navedbe iz točke 6.2.7 in točke 6.2.8 niso skladne z veljavno javnonaročniško zakonodajo in nasprotujejo načelu zagotavljanja konkurence med ponudniki in načelu enakopravne obravnave ponudnikov.

Skladno z 81/1 čl. ZJN-3 lahko gospodarski subjekt glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti.

Osnovno izhodišče torej je, da naročnik ne sme predpisati pravnega razmerja med temi subjekti (npr. skupna ponudba, podizvajalsko razmerje). Drugače je le v primeru iz druge povedi 81/1 čl. ZJN-2, ki določa: »Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti.« Tudi praksa DKOM (npr. 018-050/2018-6) potrjuje stališče, da mora ponudnik v primeru, ko se sklicuje na zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami, te subjekte vključiti v ponudbo, bodisi kot partnerje bodisi kot podizvajalce. V posledici navedenega ima tako naročnik pravico predpisati pravno naravo razmerja med sodelujočimi subjekti in zahtevati, da subjekt, ki zagotavlja zmogljivosti, tudi izvaja dela, za katera se zahtevajo zmogljivosti, le takrat kadar je ta zahteva podana glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami.

V luči zgoraj navedenega je tako povsem neutemeljena in v nasprotju s pravili javnega naročanja navedba iz točke 6.2.7 in točke 6.2.8, da »V primeru skupne ponudbe lahko ponudnik pogoj izpolni s partnerjem.«, saj iz nje izhaja tolmačenje oz. omejitev, da mora subjekt, ki ponudniku zagotovi razpoložljivost vsaj dveh tovornih vozil, ki omogočata transport 30m3 in nosilnost 5ton (točka 6.2.7) oz. razpoložljivost vsaj enega tovornega vozila, ki omogočata transport 40ft (kontejner) (točka 6.2.8), v ponudi nastopati kot partner. Pri tem pa niti pogoj iz točke 6.2.7 niti pogoj iz točke 6.2.8 ne predstavljata »pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami«, ki so skladno z 81/1 čl. ZJN-3 edine izjeme, ko bi naročnik eventualno lahko postavil takšno omejitev. Obe zahtevi predstavljata tipično zahtevo po razpolaganju s kapacitetami, ki si jih je po naravi stvari mogoče sposoditi oz. najeti pri drugem subjektu, ne da bi zato moral ta subjekt kot partner v ponudbi solidarno odgovarjati za izpolnitev celotnega javnega naročila (saj gre nenazadnje zgolj za nekoga, ki zagotovi razpoložljivost tovornega vozila in nima nikakršnega poslovnega interesa, niti znanj in izkušenj, izvajati naročilo v celoti).

Glede na vse navedeno prosimo za potrditev naročnika, da je razumevanje povedi »V primeru skupne ponudbe lahko ponudnik pogoj izpolni s partnerjem.« v smeri, da je s tem izpolnjevanje pogoja omejeno zgolj na samega ponudnika ali na partnerja napačno ter da je pogoj iz točke 6.2.7 in točke 6.2.8 mogoče izpolniti tudi na način, da se ponudnik v sklicuje na zmogljivosti drugega subjekta, pri čemer tega subjekta ni treba v ponudbi prijaviti kot partnerja ali podizvajalca, pač pa se ga navaja kot subjekt, katerega zmogljivosti uporablja ponudnik.

Nadalje prosimo tudi za potrditev, da lahko v tem primeru kot dokaz o izpolnjevanju pogoja iz točke 6.2.7 in točke 6.2.8 predložimo:
- dokazilo o razpoložljivosti (najemna pogodba, pogodba o poslovnem sodelovanju),
- dokazilo o lastništvu ali posesti,
- kopija prometnega dovoljenja in homologacije.

To vprašanje se šteje tudi kot opozorilo na kršitev skladno s 16. čl. ZPVPJN.


ODGOVOR
Ponudnik lahko zahteve iz točke 6.2.7 in 6.2.8 izpolni tudi s podizvajalcem ali s sklicevanjem na zmogljivosti drugega subjekta.
Točki 6.2.7. in 6.2.8. se spremenita tako, da se glasita:

6.2.7. Gospodarski subjekt v Sloveniji zagotavlja razpoložljivost vsaj dveh tovornih vozil, ki omogočata transport 30m3 in nosilnosti 5 ton.

Ponudnik lahko pogoj izpolni sam ali skupaj s partnerjem/i, podizvajalcem/i ali s sklicevanjem na zmogljivosti drugega subjekta.

DOKAZILO:
Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo:
- dokazilo o lastništvu/posesti ali najemno pogodbo/pogodbo o poslovnem sodelovanju,
- kopija prometnega dovoljenja in homologacije.
Priloženi dokumenti morajo odražati zadnje stanje.

6.2.8. Gospodarski subjekt v Sloveniji zagotavlja razpoložljivost vsaj enega tovornega vozila, ki omogoča transport 40ft (kontejner).

Ponudnik lahko pogoj izpolni sam ali skupaj s partnerjem/i, podizvajalcem/i ali s sklicevanjem na zmogljivosti drugega subjekta.

DOKAZILO:
Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo:
- dokazilo o lastništvu/posesti ali najemno pogodbo/pogodbo o poslovnem sodelovanju,
- kopija prometnega dovoljenja in homologacije.
Priloženi dokumenti morajo odražati zadnje stanje.


Naročnik pojasnjuje, da so v skladu s točko 3 Navodil ponudnikom št. 430-8/2020/4 z dne 10. 6. 2020, vse spremembe, dopolnitve in popravki ter dodatna pojasnila del dokumentacije v zvezi z oddajo naročila.

Naročnik bo, glede na navedeno, ustrezno popravil obrazec P-1 Prijava.