Dosje javnega naročila 003867/2020
Naročnik: Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o., Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik - Aerodrom
Blago: DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJE OPREME ZA OBJEKT POTNIŠKI TERMINAL
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003867/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.06.2020
JN003867/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.08.2020
JN003867/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.09.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003867/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o.
Zgornji Brnik 130A
4210
SI042
Brnik - Aerodrom
Slovenija
Irma Cof
irma.cof@fraport-slovenija.si
+386 42061373
+386 42022409

Internetni naslovi
http://www.fraport-slovenija.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/356982/RD-JN-2020-B1-TEC_1_AT.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18997
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Letališke dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJE OPREME ZA OBJEKT POTNIŠKI TERMINAL
Referenčna številka dokumenta: JN-2020-B1-TEC/1/AT
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava in montaža notranje opreme za projekt Potniški terminal TE, skladno s tehničnimi specifikacijami, navedenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39100000
39200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava in montaža notranje opreme za projekt Potniški terminal TE po projektu za izvedbo (PZI št. 1729/2017, 1-načrt opreme mapa 1/2 in 2/2, marec 2019).
Celotno naročilo notranje opreme je sestavljeno iz projektirane, tipske in kovinske opreme.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.07.2020   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.07.2020   12:30
Kraj: Elektronsko odpiranje ponudb na portalu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.07.2020   11:55
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.06.2020   10:17
VPRAŠANJE
Spoštovani!
prosim objavite sheme in popise del.

ODGOVOR
Ponudniki prevzamejo ostalo tehnično dokumentacijo v skladu z navodili v poglavju IV. Prevzem ostalih delov razpisne dokumentacije (str. 5-6 razpisne dokumentacije).Datum objave: 22.06.2020   13:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima nas ali je prevzem dokumentacije možen samo osebno, ali se ga da prevzeti tudi kako drugače.
Hvala ter lep pozdrav.

ODGOVOR
Glejte odgovor naročnika datum objave 18.6.2020, 10:17.Datum objave: 23.06.2020   08:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
glede na to da je za pripravo ponudbe navoljo samo 8 delavnih dni, prosimo za podaljšanje roka oddaje!


ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.Datum objave: 23.06.2020   11:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima nas ali lahko oddamo ponudbo samo za posamezne sklope, ali je potrebno vse oddati kot celoto.
Hvala ter lep pozdrav.

ODGOVOR
Ne, ponudniki ne oddajo ponudbe za posamezne sklope. Ponudniki oddajo ponudbo za celoten predmet javnega naročila. V razpisni dokumentaciji (str. 27/65) je navedena OPOMBA: "Beseda sklopi navedeni v nadaljevanju se nanaša na geometrijske sklope iz projekta za izvedbo notranje opreme".