Dosje javnega naročila 003710/2020
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za prenovo Narodnega doma
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003710/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.06.2020
JN003710/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.06.2020
JN003710/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.06.2020
JN003710/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.08.2020
JN003710/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003710/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Vanja Lakner
vanja.lakner@novomesto.si
+386 73939333

Internetni naslovi
https://www.novomesto.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.s-procurement.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si/
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije za prenovo Narodnega doma
Referenčna številka dokumenta: 433-10/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava projektne dokumentacije za prenovo Narodnega doma
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava projektne dokumentacije za prenovo Narodnega doma
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.06.2020   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 11.09.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.06.2020   13:05
Kraj: Odpiranje bo potekalo v okviru informacijskega sistema S-Procurement.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Postopek odpiranja ponudb in posredovanja zapisnika ponudnikom, ki so oddali svojo ponudbo, je določen v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.06.2020   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.06.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.06.2020   15:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ker še nismo prejeli odgovora na naše vprašanje vas prosimo za podaljšanje roka za vprašanja in dostave ponudbe.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 24.06.2020   15:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za potrditev, da načrt notranje opreme ni predmet ponudbe.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Načrt notranje opreme ni predmet ponudbe.

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 24.06.2020   15:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v projektni nalogi piše, da je za projekt predvidena izvedba arheoloških raziskav v obliki arheološkega dokumentiranja ob gradnji in poizkopavalna analiza najdišča. Prosimo za potrditev, da bo to zagotovil naročnik in ni predmet ponudbe.

Prosimo še za podaljšanje roka, da se po prejemu odgovora lahko pripravi kvalitetna ponudba, saj so pred nami prazniki.

Hvala za razumevanje.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Arheološko dokumentiranje ob gradnji bo zagotovil naročnik posebej.
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 24.06.2020   15:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji ste zapisali, da v kolikor naročnik in ponudnik ne bosta uspela uskladiti termina za ogled, bo naročnik ponudniku posredoval fotografiej objektov. A vas lahko prosimo, da posredujete fotografije objektov vsem potencialnim ponudnikom in jih objavite na portalu?

Lep pozdrav

ODGOVOR

Slike so že objavljene v mapici Elaborat Narodni dom.

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 24.06.2020   15:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji smo zasledili, da je pri projektantskem nadzoru zahtevano tudi:
- izdelava izračunov, računskih kontrol in sprememb ALI CELO NOVIH PROJEKTNIH REŠITEV zaradi pobude po drugačnih rešitvah ali spremembi opreme

Prosimo, da to izločite iz ponudbe saj, ko so projekti potrjeni in si nekdo naknadno zamisli spremembo projektov, to nikakor ne more biti obveza projektanta, da to preprojektira v sklopu pogodbene cene. Taka zahteva ni skladna z zakonom saj se lahko zaradi tega dogajajo marsikatere nepravilnosti v škodo projektanta, kar pa je nedopustno.

Hkrati vam prosimo še za podaljšanje roka za oddajo ponudb in postavitev vprašanj za 1 teden saj so pred nami prazniki.

Za odgovor se vam že naprej zahvaljujemo.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Morebitno preprojektiranje po zahtevi naročnika ni vključeno v projektantski nadzor. V kolikor bo do tega prišlo, se bo zadeva reševala kot dodatno delo v skladu z osnovno pogodbo.
Naročnik ne bo podaljševal roka za oddajo ponudbe.

Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 24.06.2020   15:47
VPRAŠANJE
Spoštovani

Vljudno prosimo da objavite razpisno dokumentacijo na enakovreden in ponudnikom dostopen način.

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija je javno dostopna vsem v sistemu S-Procurement.

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 24.06.2020   15:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Naročnika pozivamo, da vsled razširitve konkurence ter možnosti pridobitve ugodnejših ponudb in hkrati tudi večjega števila ponudb, doda v reference objekte, ki sodijo v skupino 122, saj so po tehnološki zasnovi objekti sorodni.
Lep pozdrav,

ODGOVOR

Naročnik ne bo spreminjal klasifikacije objektov.

naročnik mestna občina Novo mesto


Datum objave: 24.06.2020   15:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

digitalno podpisovanje ponudb ni več obvezno, prav tako pa portali ne ponujajo več možnosti elektronskega podpisa ponudbe na koncu tako, da vas naprošamo za spremembo pogoja v tem delu razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Ponudniki naj ponudbo oddajo preko sistema S-Procurement kot to narekuje sistem

naročnik Mestna občina Novo mesto


Datum objave: 24.06.2020   16:05
VPRAŠANJE
Spoštovani.

1. Predmet ponudbe je tudi izdelava PZI dokumentacije, katere sestavni del je med splošnimi navedbami tudi "tehnologija in oprema".
Prosimo za pojasnilo in specifikacijo vsebin in zahtev za "tehnologijo".
Prosimo za pojasnilo in specifikacijo vsebin in zahtev za "opremo". Po projektni nalogi je namreč predviden zgolj prikaz dispozicije notranje opreme.

2. Predmet zahtev v projektni nalogi je izdelava:
... idejne zasnove predvidenih razširitev osnovnega objekta za potrebe novih vertikalnih komunikacij na območju dvoriščnega dela zahodne fasade stavbe Narodnega doma ter zaprti komunikacijski mostovž preko Cvelbarjeve ulice do Jakčevega doma.
vpr: Če prav razumemo, je zajeta samo izdelava idejne zasnove, ne pa tudi DGD in PZI projektne dokumentacije razširitve in mostovža.
Ali pa je predmet DGD in PZI samo razširitev objekta, torej ne mostovža?

3. V kolikor je predmet naloge tudi izdelava DGD in PZI za mostovž do Jakčevega doma, naprošamo za opredelitev zahtev in več podatkov o omenjenem Jakčevem domu za potrebe kalkulativne ocene s tem povezanih posegov v stavbo. Povezava z objektom bo namreč zaradi konstrukcijskega posega močno vplivala na obstoječi objekt.

4. Projektna naloga opredeljuje: "Za projekt je predvidena izvedba arheoloških raziskav v obliki arheološkega dokumentiranja ob gradnji in poizkopavalna analiza najdišča."
Pogodba omenja, da posebne ekspertize niso sestavni del ponudbe.
Zato prosimo za obrazložitev, ali in kaj je potrebno vključiti v ponudbo iz naslova raziskav. Predvidevamo, da je potrebno v projektnih rešitvah zgolj predvideti rešitve, ki bodo omogočale preiskave.

Lp


ODGOVOR
1. Oprema ni predmet naročila, pod tehnologijo pa je mišljeno dvigalo.
2. Predmet naročila je tudi povezava s sosednjim objektom.
3. Naročnik ne razpolaga z dokumentacijo Jakčevega doma, ponudnik pa si lahko ogleda objekt po predhodnem dogovoru.
4. Arheološke raziskave in njihovo dokumentiranje je predmet posebnega naročila in ni vključeno v ta razpis.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 24.06.2020   16:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

iz podanega razpisa je več nejasnosti, za katera naprošamo za pojasnila:

1. Za leseno ostrešje je v prilogah razpisne dokumetnacije tudi PZI_prekritje_strehe_Narodni_Dom iz leta 2016. Zato nas zanima, ali se v okviru razpisane naloge ponovno pričakuje detajlni pregled ostrešja in na novo definira potrebne ukrepe?
2. Ali se predvideva ohranitev in utrditev obstoječih stropnih konstrukcij ali je morda za določene stropne konstrukcije apriori predvidena nadomestitev z novimi? Če da za katere?
3. Ali je bil geotehnični pregled temeljev in temeljnih tal že opravljen, ali naj se ga opravi v okviru razpisane naloge?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
1. Načrt vam je posredovan izključno iz tega razloga, da boste videli, kaj je narejeno in kaj je še potrebno urediti, da bo objekt varen in stabilen.
2. Glej konservatorski program oziroma zahteve zvkds.
3. Temelji ob Sokolski in Cvelbarjevi ulici so bil injektirani v sklopu prenove kareja. V kolikor je potrebno izvesti geotehničin pregled temeljev, bo to posebej naročil naročnik v skladu z navodili izbranega projektanta.

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 24.06.2020   16:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri analizi razpisnega gradiva ugotavljamo precej nejasnosti, ki ustvarjajo zgolj domneve o obsegu razpisanih del. Zato naprošamo za več informacij.

1. Po projektni nalogi je predvideno rušenje Mehletove hiše. Kolikor poznamo, objekt nima posebnega zgodovinskega pomena. Ali je predmet razpisa samo običajen načrt rušenja omenjenega objekta?
Gre namreč za več podvprašanj:
- predvidevamo, da posnetek objekta ni na razpolago ..?
- pozivamo za objavo morebitnih zahtev ZVKD za predmetni objekt (sicer verjetno ni zahtev..)?

2. Predpisana je izdelava dokumentacije, ki vključuje temeljito statično sanacijo in konstrukcijsko prenovo z manjšimi rušitvami. Potrebno je izdelati statično presojo stanja objekta z analizo koristnih obremenitev po posameznih etažah ter predpisati ukrepe za ojačitev konstrukcije v skladu z veljavnimi standardi za zagotavljanje varnosti in potresne stabilnosti objekta.
Vpr: Ali so že izdelane predhodne preiskave stavbe za potrebe izdelave statične in potresne analize?
Če ne, ali so preiskave predmet razpisanih del ali pa jih zagotovi naročnik?

3. V primeru, da je potrebno v ponudbo vključiti predhodne preiskave za potrebe statične in potresne analize, kar je nujno pred izdelavo idejnega projekta IDP, je rok za prvi sklop absolutno prekratek za vsaj 1 mesec.
Vpr: V tem primeru predlagamo rok prvih del (posnetek, IZP, IDP) 65 delovnih dni.

4. V projektni nalogi je podana nenavadna zahteva: "Po potrebi in ob potrditvi naročnika se lahko predvidi oz. preveri izvedba nove strešne konstrukcije, v načinu in izvedbi omogočanja fleksibilne prostorske organizacije v podstrešni etaži."
Vpr1: Ali je predvidena tudi ureditev podstrešne etaže? Pozor, vpliva na višino investicije, ki je omejena.
Vpr2: Razpisna zahteva je podana varianto, kar ni v skladu z Zakonom o javnem naročanju. Prav tako razpis ne omogoča variantne ponudbe. Ali je torej izvedba nove strešne konstrukcije in preureditev podstrešja predmet tega razpisa?

5. V razpisu je omenjen izdelan konzervatorski program.
Vpr1: Pozivamo za njegovo objavo. Gre namreč za bistven dokument z opisom zahtev.
Vpr2: Predvidevamo, da konzervatorski načrt ne bo zahtevan s strani ZVKD in da ni predmet razpisa, vsaj to ni prepoznano iz razpisa.

6. V razpisni dokumentaciji in v pogodbi ste omejili višino investicije. Naj opozorimo, da ste razpisali celovito sanacijo stavbe, vključno s potresno in statično sanacijo. Iz vidika obsega rekonstrukcije stavbe ni možno predvideti racionalizacij, zato v tem segmentu ne bo moč upoštevati pogodbe, ki pa je zavezujoča za obe stranki. Ocenjujemo namreč, da je glede na današnje razmere na trgu in glede na naravo posega višina investicije prenizka.
Prav tako je višina investicije odvisna tudi od kasnejših razpisnih pogojev izbora izvajalca, na kar projektant ne more vplivati.
Vpr: Predlagamo, da določilo o omejeni višini investicije umaknete oz. omilite v takšnem obsegu in na takšen način, ki ne bo zavrl investicije.

7. V razpisu ste podali zahtevo: "Projektant mora izdelati vse načrte, elaborate in študije."
Vpr: Naprošamo za boljšo specifikacijo, saj je stavek izjemno neopredeljen, sploh zaradi specifik objekta iz vidika konstrukcijske prenove in spomeniških zahtev.

8. V razpisu omenjate in celo navajate povezave do dokumentov v zvezi pridobivanja sredstev iz EU skladov. Ker je že na začetku izdelave dokumentacije pomembno vedeti, kaj so cilji in kako pripraviti dokumentacijo, predvidevamo, da boste kot naročnik podali potrebno informacijo o ciljnem viru.
Vpr: Naprošamo za potrditev oz. opis pričakovanj in zahtev.

9. V projektni nalogi je podana zahteva: "Odgovorni vodja projekta mora sodelovati pri odškodninskih razpravah ...".
Vpr: Kje in zakaj se pričakujejo odškodninske razprave, ki bi zahtevale sodelovanje vodje projekta?

10. Iz podanih vprašanj je razvidno, da je rok za pripravo korektne ponudbe prekratek, sploh če je potrebno vključiti tudi izvajalca preiskav. Nabor možnih izvajalcev je namreč kratek, zaradi specifike zahtev je potreben določen čas za sestavo.
Tudi rok za vprašanje je do 24.6., sledi praznik, torej skorajda več ne bo časa vključiti v ponudbo morebitne nove informacije iz pojasnil.
Vpr: Predlagamo podaljšanje roka za ponudbo za 1 teden.

Lp


ODGOVOR
1. Mehletova hiša ni zaščitena, gre za klasičen načrt odstranitve objekta , prostor vključiti v projekt zunanje ureditve.
2. Predhodne preiskave stavbe niso izvedene, če bodo potrebne jih bo naročil naročnik.
3. Naročnik bo na podlagi potrebnih preiskav in posledično podaljšanju roka izvedbe postopal v skladi z 10. členom vzora pogodbe.
4. 1. Trenutno ni predvidena, je pa vseeno pri projektiranju o tem razmisliti in potrditi ali pa ovreči to razmišljanje.
4.2 Ne gre za nobeno variantno rešitev, ampak za razmišljanje v okviru idejnega projekta za pravo odločitev.
5. Objavljen bo elaborat.
Če bo ZVKDS zahteval konzervatorski načrt, ga bomo posebej naročili.
6. Višina investicije je za naročnika bistvenega pomena. V kolikor tega ne bi omejili se lahko zgodi, da bomo končali samo s projektom, ker denarja za izvedbo ne bo. Projektant ima dolžnost, da v okviru danih pogojev izbira take materiale oziroma obdelave, da bo po projektantskem predračunu izpolnjena naša zahteva. Če pa se bo izkazalo, da so naše ocene nerealne, pa je potrebno postopati v skladu z 3. členom vzorca pogodbe.
7. Naročnik je specificiral kaj je predmet naročila (4. člen pogodbe) in to mora ponudnik zagotoviti v svoji ponudbi.
8. Kot veste, prehajamo v novo perspektivo 2021- 2027 kjer razpisi še niso točno določeni. To vam bomo sporočili, ko bo to znano.
9. To je splošna navedba, težave lahko nastopijo z izbranim izvajalcem ali kaj sosedi v času izvajanja del.
10. Naročnik ne bo podaljšal roka.

naročnik Mestna občina Novo mesto