Dosje javnega naročila 003709/2020
Naročnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana
Storitve: Prevzem, prevoz in končna predelava zgoščenega blata
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 212,98 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN003709/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.06.2020
JN003709/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.07.2020
JN003709/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.09.2020
JN003709/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.09.2020
JN003709/2020-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.11.2020
JN003709/2020-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.01.2021
JN003709/2020-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.04.2021
JN003709/2020-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.07.2021
JN003709/2020-X06 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 25.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003709/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sektor za javna naročila, Darko Pintarič
darko.pintaric@jhl.si
+386 14740857
+386 14740811

Internetni naslovi
http://www.jhl.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=18848
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prevzem, prevoz in končna predelava zgoščenega blata
Referenčna številka dokumenta: VKS-99/20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je prevzem, prevoz in končna predelava zgoščenega blata za obdobje štiriindvajset (12) mesecev iz:
 Čistilne naprave Črnuče, Ulica Koroškega bataljona pri št. 11, Ljubljana (v nadaljevanju: ČN Črnuče), v letni količini nastalega zgoščenega blata cca. 500 - 600 ton/leto;
 Čistilne naprave Brod, Na Gmajni pri št. 19, Ljubljana (v nadaljevanju: ČN Brod), v letni količini nastalega zgoščenega blata cca. 400 - 500 ton/leto.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je prevzem, prevoz in končna predelava zgoščenega blata za obdobje dvanajstih (12) mesecev iz:
 Čistilne naprave Črnuče, Ulica Koroškega bataljona pri št. 11, Ljubljana (v nadaljevanju: ČN Črnuče), v letni količini nastalega zgoščenega blata cca. 500 - 600 ton/leto;
 Čistilne naprave Brod, Na Gmajni pri št. 19, Ljubljana (v nadaljevanju: ČN Brod), v letni količini nastalega zgoščenega blata cca. 400 - 500 ton/leto.

Okvirni sporazum se sklepa do izčrpanja vrednosti okvirnega sporazuma oziroma največ za obdobje dvansjst (12) mesecev od dneva sklenitve.

Na komunalni čistilni napravi Črnuče in Brod nastaja v procesu biološkega čiščenja z aktivnim blatom odvečno blato, katerega se pred končno predelavo na lokaciji naprave tudi strojno zgosti. Številka nastalega odpadka v seznamu odpadkov je 19 08 05 mulji iz čistilnih naprav komunalnih odpadnih voda (v nadaljevanju zgoščeno blato).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisno dokumentaciji, ki je na voljo na spletni strani naročnika


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.06.2020   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.06.2020   11:01
Kraj: Javno odpiranje ponudb avtomatično, na način da informacijski sistem e-JN samodejno, eno (1) minuto po poteku roka za predložitev elektronskih ponudb, omogoči dostop do pdf. dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN v razdelek »PREDRAČUN«.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.06.2020   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.06.2020